F.Ü. Personel Bilgi Sayfası
1 Ağustos 2015 - Cumartesi 
   F.U. Main Page / F.Ü. Ana Sayfa      Main Page / Ana Sayfa     Staff Search / Personel Ara     Kullanıcı Girişi - Login 
 
 Prof. Dr.  Metin BAYRAKTAR  ( DEPARTMENT OF ZOOTECHNY AND AN / ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ ) 


 
 Doğum Yeri :   Giresun
 Doğum Tarihi :   1963
 Yabancı Dil :   İngilizce
 Telefon :   424-2370000-3476 , 0 532 3868815
 Fax :   0 424 2388173
 E-posta adresi :  mbayraktar@firat.edu.tr , mbayraktar63@hotmail.com
 Uzmanlık Alanı : 
Sığır Yetiştiriciliği ve Islahı
 Lisans :   Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi  1985 
 Yüksek Lisans :   Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi  1985 
 Doktora :   Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü  1993 
 Doçentlik :   Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi  1996 
 Profesörlük :   Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi  2002 
 
 Akademik ve İdari Görevleri : 
 Yer  Görevi  Baş. Tarihi  Bit. Tarihi
 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  Müdür Yardımcısı  Eylül 2000  Ağustos 2001
 Fırat Üniversitesi  Senato Üyesi  Ocak 2003  Devam Ediyor
 VETERİNER FAKÜLTESİ  Kurulu Üyesi  Ocak 2003  Devam Ediyor
 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  Kurulu Üyesi  Nisan 1997  Devam Ediyor
 VETERİNER FAKÜLTESİ  Dekan Yardımcısı  Mayıs 2003  Temmuz 2004
 Zootekni Anabilim Dalı  Anabilim Dalı Başkanı  Nisan 1997  Devam Ediyor
 
 Yayınları : 
   Article in the Int. Referee Journals / Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar  : 
 1 - 
Şeker İ., Kul S., Bayraktar M., Akcan A., Effects of crossbreeding with East-Friesian to Awassi on milk production and mammary gland traits., Medycyna Weterynaryjna, 60(8), 815-818, 2004
 2 - 
SEKER İ., EKMEN F., BAYRAKTAR M., KUL S., The effect of parental age and mating ratio on egg weight, hatchability and chick weight in Japanese quail, Journal of Animal and Veterinary Advances, 3:7, 2004
 3 - 
Şeker İ., Kul S., Bayraktar M., Effects of parental age and hatching egg weight of Japanese quails on hatchability and chick weight, International Journal of Poultry Science, 3(4), 259-265, Nisan,2004
   Article in the Nat. Referee Journals / Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar  : 
 1 - 
Poyraz Ö., İşcan K., Nazlıgül A., Deliömeroğlu Y., Bayraktar M., "Hybro Broyler Genotipine Ait Bazı Karkas Özellikleri", Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 31(1-2) : 87-95., 1991
 2 - 
Özbeyaz C., Bayraktar M., Alpan O., Akcan A., “Jerseylerde Süt Protein Polimorfizmi ve İlk Laktasyon Süt Verimiyle İlişkisi” Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 31(3-4) : 27-33., 1991
 3 - 
Arpacık R., Alpan,O., Bayraktar M., Çekgül E., “Jersey İneklerin Belçika Mavisi ve Chianina Boğalar ile Kullanma Melezlemesi Amacıyla Birleştirilmesi” Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 33(3-4) : 1-15., 1993
 4 - 
Arpacık R., Bayraktar M., Alpan O., Çekgül E., “Simental, Piedmont ve Charolais Boğaları ile Tohumlanan Jersey İneklerinde Buzağılama Kolaylığı ve Buzağılarda Büyüme”Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 33 (3-4) :16-29., 1993
 5 - 
Nazlıgül A., Poyraz Ö., Deliömeroğlu Y., Bayraktar M., İşcan K., “Broiler Piliçlerde Karın Yağı Üzerine Cinsiyet ve Karkas Ağırlığının Etkisi” Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 33 (3-4) :80-87., 1993
 6 - 
Akcan A., Arpacık R., Alpan O., İşcan K., Bayraktar M., “Farklı Enerjili Rasyonların Holştayn ve Simental Besi Danalarında Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkisi” Konya Hay. Araşt. Enst. Derg. 5(1-2) : 21-25., 1995
 7 - 
Çerçi İ.H., Güler T., Şahin K., Bayraktar M., Özbey O., “Koyunlarda Rasyona Katılan Saman ve NaHCO3 ‘ın Besi Performansına Etkisi” Selçuk Üni. Vet. Bil. Derg. 12 (1) : 97-102, 1996
 8 - 
Şeker İ., Kul S., Bayraktar M., “İvesi ve Ost-Friz x İvesi Melezi (F1) Koyunlarda Linear Meme Özellikleri ve Bunlar ile Süt Verimi Arasındaki İlişkiler” Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 40(2) : 45-55., 2000
 9 - 
Şeker İ., Bayraktar M., Özet H., “Holstayn Irkı İneklerde Bazı Meme Özellikleri, Toplam, Meme Puanı ve Bunlar ile Süt Verimi Arasındaki İlişkiler” Konya Hay. Araşt. Enst. Derg. 10(1-2) : 63-68., 2000
 10 - 
Şeker İ., Rişvanlı A., Bayraktar M., Kul S., Kaygusuzoğlu E., “İsviçre Esmeri İneklerde Bazı Linear Tip Özellikleri ile Mastitis Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Çalışma” Selçuk Üni. Vet. Bil. Derg. 16(2) : 111-117., 2000
 11 - 
Şeker İ., Rişvanlı A., Kul S., Bayraktar M., Kaygusuzoğlu E., “İsviçre Esmeri İneklerde Meme Özellikleri ve Süt Verimi ile CMT Skoru Arasındaki İlişkiler” Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 40(1) : 29-38., 2000
 12 - 
Şeker İ., Bayraktar M., “Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Sürü Sağlığı Programı ve Veteriner Hekimlerin Rolü” Türk –Koop Ekin Derg. 4(11) : 40-45., 2000
 13 - 
Şeker İ., Bayraktar M., “Süt Sığırı Yetiştiriciliğinde Tip Özelliklerinin Linear Değerlendirilmesi” Türk Veteriner Hekimliği Derg.12(2) : 57-62., 2000
 14 - 
Tasalı H., Bayraktar M., “Muş Şartlarında Limousin x Esmer melezi (F1) Buzağılarda Büyüme ve Erkek Danalarda Besi Performansı” F.Ü.Sağlık Bil. Derg. 15(2) : 405-412., 2001
 15 - 
Şeker İ., Bayraktar M., Kul S., Yüce M., Esen F., “Farklı Sürelerde Beslenen Doğu Anadolu Kırmızısı Erkek Danaların Besi, Kesim ve Karkas Özellikleri” Konya Hay. Araşt. Enst. Derg. 11 (2), 2001
 16 - 
Şeker İ., Bayraktar M., “Esmer Irk İneklerde Bazı Meme Özellikleri, Meme Puanı ve Bunlar ile Süt Verimi Arasındaki İlişkiler” F.Ü.Sağlık Bil. Derg. 15(1) : 67-76., 2001
 17 - 
Bayraktar M., Kul S., Akcan A., Çerçi İ.H., Güler T., “Elazığ Koşullarında Açık ve Kapalı Barınaklar ile Yem Enerji Düzeyinin Holstayn Erkek Danalrda Besi performansına Etkisi” F.Ü.Sağlık Bil. Derg. 15(1) : 207-218., 2001
 18 - 
Şeker İ., Bayraktar M., “Sütçü Irk Koyunlarda Damızlık Seçiminde Meme Puantajının Yeri ve Kullanımı” F.Ü.Sağlık Bil. Derg. 15(1) : 219-224., 2001
 19 - 
Ekmen F., Bayraktar M., “Bıldırcınlarda Kuluçka” Türk Veteriner Hekimliği Derg.13 (1) : 56-60., 2001
   National Conferences and Symposiums / Ulusal Konferans ve Sempozyumlar  : 
 1 - 
Bayraktar M., Türkiye’de Hayvan Yetiştiriciliği ve Islahı, Ülkemizde Tarım, Hayvancılık ve Su Ürünleri Politikası Paneli, Muş, Mayıs,1998
 2 - 
Bayraktar M., Hayvan Yetiştiriciliği ve Islahı, Türk Veteriner Hekimliği Öğretiminin 156. Yılı Kutlama Töreni,Cumhuriyetin 75. Yılında Hayvancılık ve Hayvancılık Hizmetleri Paneli, Elazığ, Ekim,1998
 3 - 
Bayraktar M., Doğu Anadolu Bölgesi Hayvancılığının Mevcut Durumu ve Hayvancılıkla İlgili Bölgedeki Darboğazlar, VI. Veteriner Zootekni Toplantısı, İstanbul, Mayıs,1999
 4 - 
Bayraktar M., Sığır Besiciliğinde Kârlılık, Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin 30. Yılı Kutlamaları, Elazığ, Ekim,2000
   Published Book or Chapter / Basılmış Kitap ya da Bölümler  : 
 1 - 
Bayraktar M., Şeker İ., Biyoistatistik Ders Notları, F.Ü. Veteriner Fakültesi Ders Notları. Ders Teksiri No: 47. Elazığ., 2001
   Thesis Supervised / Yönettiği Tezler  : 
 1 - 
Hasan Tasalı, Muş Şartlarında Limousin x Esmer F1 Melezleri Buzağılarda Büyüme, Erkek Danalarda Besi Performansı ve saf Limousin Irkının Adaptasyonu, 1999
 2 - 
Fikriye Ekmen, Bıldırcınlarda Damızlık Yaşı, Erkek-Dişi Oranı ve mevsimin Bazı verim Özelliklerine Etkisi, 2000
 3 - 
İbrahim Şeker, Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi’ndeki Esmer Irkı İneklerde Linear (Doğrusal) Tip Özellikleri ile Süt Verimi Arasındaki İlişkiler, 2000
 4 - 
Halis Özet, Ceylanpınar Tarım İşletmesi’ndeki Siyah-Beyaz Alaca Irkı İneklerin Linear (Doğrusal) Tip Özellikleri ile Süt Verimleri Arasındaki İlişkiler, 2001
 5 - 
Hasan Can, Esmer Sığırlarda Süt ve Döl Verimi Özelliklerini Etkileyen Bazı Çevresel Faktörler Üzerine Bir Araştırma (devam ediyor)
   Cited References / Eserlere Yapılan Atıflar  : 
 1 - 
Arpacık R., Jersey İneklerin Belçika Mavisi ve Chianina Boğalar ile Kullanma Melezlemesi Amacıyla Birleştirilmesi, Entansif Sığır Besiciliği, Şahin Matbaası. Ankara, 1995
 2 - 
Özbeyaz C.,Yağcı T., Alpan O., Jersey İneklerin Belçika Mavisi ve Chianina Boğalar ile Kullanma Melezlemesi Amacıyla Birleştirilmesi, Brangus, Limousin ve Simental Boğalarla Jersey İneklerden Et Üretimi İçin Kullanma Melezleri Elde Edilmesi.II.Besi, Kesim ve Karkas Özellikleri, Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 37(2) : 1-22., 1997
 3 - 
Özbeyaz C.,Yağcı T., Alpan O., Simental, Piedmont ve Charolais Boğaları ile Tohumlanan Jersey İneklerinde Buzağılama Kolaylığı ve Buzağılarda Büyüme, Brangus, Limousin ve Simental boğalarla Jersey İneklerden Et Üretimi İçin Kullanma Melezleri Elde Edilmesi II.Besi, Kesim ve Karkas Özellikleri, Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 37(2), 1997
 4 - 
Özbeyaz C. ,Ünal N., Çolakoğlu N., Karaköy Jerseylerinde Tip Puantajı, meme ve Beden Ölçüleri ile Süt Verimi Arasındaki İlişkiler, İsviçre Esmeri İneklerde meme ve Meme Başı Şekil ve Ölçülerinin Sağılabilirlik ve Süt Verimi Üzerine Etkisi I. Meme ve Meme Başı Ölçüleri, Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 38(1) : 1-23., 1998
   The Others / Diğer  : 
 1 - 
ders tanıtım formu Zootekni II
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 2 - 
Ders tanıtım formu Zootekni II (İNG)
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 
 
Designed by Musa ÇIBUK © 2005 
| Aktif Ziyaretçi Sayısı: 129 | Toplam Ziyaret: 9085458 |