F.Ü. Personel Bilgi Sayfası
27 Mayıs 2015 - Çarşamba 
   F.U. Main Page / F.Ü. Ana Sayfa      Main Page / Ana Sayfa     Staff Search / Personel Ara     Kullanıcı Girişi - Login 
 
 Prof. Dr.  İ.Halil ÇERÇİ  ( DEPARTMENT OF ZOOTECHNY AND AN / ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ ) 


 
 Doğum Yeri :   Hatay
 Doğum Tarihi :   1960
 Yabancı Dil :   Almanca - İngilizce
 Telefon :   424-2370000-3214
 Fax :   
 E-posta adresi :  ihcerci@firat.edu.tr , ihcerci@gmail.com
 Uzmanlık Alanı : 
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
 Lisans :   Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi  1983 
 Yüksek Lisans :   Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi  1983 
 Doktora :   Tierarztlichen Hochschule Hannover  1988 
 Doçentlik :    Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi   1990 
 Profesörlük :    Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi   1996 
 
 Akademik ve İdari Görevleri : 
 Yer  Görevi  Baş. Tarihi  Bit. Tarihi
 SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ  Yönetim Kurulu Üyesi  Aralık 1994  Şubat 1996
 ÇİFTLİK MÜDÜRLÜĞÜ  Yönetim Kurulu Üyesi  Nisan 1994  Devam Ediyor
 VETERİNER FAKÜLTESİ  Kurulu Üyesi  Aralık 1994  Devam Ediyor
 ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ  Bölüm Başkanı  Ekim 1999  Devam Ediyor
 ÇİFTLİK MÜDÜRLÜĞÜ  Müdür  Kasım 1999  Ağustos 2004
 
 Yayınları : 
   Article in the Int. Referee Journals / Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar  : 
 1 - 
Pınar Tatlı, İ.Halil Çerçi ve Fuat Gürdoğan, Mısır,Yonca ve Yaş Şeker Pancarı Posasının Silolanma Niteliklerinin Belirlenmesi İle Bu Silajların Farklı Formasyonlarda Koyunlara Verilmesinin Yem Tüketimi ve Sindirilebilirlik Üzerine Etkisi, Turk J. Vet. Anim. Sci., 25, 403-407, 2001
 2 - 
Pınar Tatlı, İ.Halil Çerçi, M. Ali Azman ve Fuat Gürdoğan., “ Körpe Arpa Hasılı İle Korunga Karması Silajının Koyunlarda Yem Tüketimi ve Ham Besin Maddelerinin Sindirilme Derecesine Etkisi”, Turk J. Vet. Anim. Sci, 25, 521-526, 2001
 3 - 
Pınar Tatlı ve İ.Halil Çerçi, “The Effect On Feedlot Performance And Digestibility Of Whole Crop Barley And Oats Fed As Sılage And Hay In Lambs”, Acta Veterinaria (Beograd), 51, 125-132, 2001
 4 - 
İ. Halil Çerçi, Pınar Tatlı, Fuat Gürdoğan, Nurgül Birben, “Farklı Vejetasyon Dönemlerinde Hasat Edilen Mısıra Üre Katkısının Silaj Kalitesi ve Toklularda Besin Maddelerinin Sindirilebilirliği Üzerine Etkisi”, Turk J. Vet. Anim. Sci., 26, 479-485, 2002
 5 - 
Mesut Filizciler, İ.Halil Çerçi, Pınar Tatlı, “Sıcak Stresi Altındaki SPF(Specific Pathogen Free) Beyaz Yumurtacı Tavuklarda Gece Yemlemesinin Etkileri”, Turk J. Vet. Anim. Sci, 26, 439-446, 2002
 6 - 
İ. Halil Çerçi, Pınar Tatlı, M. Ali Azman, Nurgül Birben, The Effect Of Restrıcted Feed On Feed Intake, Egg Productıon And Feed Conversion in Pullets Under Heat Stress., Indian Veterinary Journal. (Basımda)
 7 - 
Fuat Gürdoğan, Pınar Tatlı, İ.Halil Çerçi, M. Ali Azman, ”Körpe Arpa Hasılının Farklı Yöntemlerle Konserve Edilmesinin Yem Kalitesi ile Toklularda Besin Maddelerinin Sindirilme Derecesi Üzerine Etkisi”, Turk J. Vet. Anim. Sci, 26, 1237-1242, 2002
 8 - 
Drochner, W., Çerçi, İ.H. Drinhaus, M. Und Idoyaga, H., Unterschungen zur fermentatitonsregulirenden Wirkung von Melasseschnitzeln im Pansen des Schafes bei Verwendung hoher Anteile geschützter Fette in der Diaet, Kraftfutter, 71, 268-274, 1988
 9 - 
Drochner, W., Çerçi, İ.H., Stadermann, B., Lüders, H., Einfluss Steigender Zulagen Niedrigveresterten Pektins in der Diaet auf den Stoffwechsel von Legehennen-geprütf mit Hilfe yon “ Pair-Feeding-Versuchen”, Arch. Anim.Nutr. Berlin, 40, 5/6, 431-442, 1990
 10 - 
Çerçi İ. H., Şahin K., Güler T., Çelik S., Körpe Arpa Hasılı İle Yapılan Silajlarda Farklı Silolama Yöntemlerinin Silaj Kalitesine Etkileri, Tr. J. of. Veterinery. and Anım. Sci., 20, 399-404, 1996
 11 - 
Çerçi, İ.H., Drochne, W., Haunroth, J., Ulrich, M., Presekal ve Postileal Sindirim Arasındaki İlişki, Doğa, Tr.J.of Veterinary and Animal Sciences, 14, 363-375, 1990
 12 - 
Çerçi, İ.H., Sarı, M., Farklı Kimyasal Maddelerle Muamele Edilen Buğday Samanının İn Vitro Sindirilme Derecesi, Tr. J. Of Veterinary and Animal Sciences, 18, 27-32, 1994
 13 - 
Çerçi, İ.H., Koyunlarda Keten Kolza ve Ayçiçeği Tohumu Küspelerinin Presekal ve Postileal Sindirimi Üzerine Etkileri, Tr, J. Of Veterinary and Animal Sciences, 19, 149-156, 1995
 14 - 
Çakmak, C., Çerçi, İ.H., Ankara Keçilerinde Farklı Kimyasal Maddelerle işlenen Buğday Samanının Ruminal Fermentasyona Etkisi., Tr. J. Of Veterinary and Animal Sciences, 20, 55-61, 1995
   Article in the Nat. Referee Journals / Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar  : 
 1 - 
Pınar Tatlı ve İ.Halil Çerçi, İki Farklı Protein İle Saman Yerine Arpa-Fiğ Hasılı Kullanmanın Sindirilebilirlik ve Ruminal Fermentasyon Üzerine Etkileri, Fırat üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 14 (1), 153-161, 2000
 2 - 
Pınar Tatlı ve İ.Halil Çerçi, Arpa Fiğ Hasılının En Uygun Balyalama Zamanının Belirlenmesi ve Kuzu Besisinde Saman Yerine Farklı Protein Kaynakları İle Kullanılması, F. Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 14 (1), 143-152, 2000
 3 - 
Pınar Tatlı, İ. Halil Çerçi, Fuat Gürdoğan ve M. Ali Azman, Yüksek Kuru Maddeye Sahip Silajlık Mısırın Güneş ve Gölgede Silolanmasının Silaj Kalitesi İle Toklularda Rumen Fermentasyonu Besin Maddelerinin Sindirilme Oranı ve Besi Performansına Etkisi, F. Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 14 (1), 45-51, 2000
 4 - 
M. Ali Azman, Pınar Tatlı, Fuat Gürdoğan ve İ.Halil Çerçi, Toklularda Körpe Tahıl Hasılları ve Pancar Posası Silajlarının Besin Maddelerinin Sindirilme Derecesi Üzerine Etkisi, F. Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 14 (1), 39-43, 2000
 5 - 
F. Gürdoğan, İ.Halil Çerçi, Orhan Özbey ve Pınar Tatlı, Koyunlarda Arpa Samanının Öğütülerek ve Öğütülmeden Kullanılmasının ve Melasla Muamele Edilmesinin Besin Maddelerinin Sindirilme Derecesi İle Besi Performansı Üzerine Etkisi, F. Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 14 (1), 99-105, 2000
 6 - 
M.Emin Akkılıç, Pınar Tatlı ve İ.Halil Çerçi, Elazığ Yöresinde Süt ve Süt Ürünlerinin Pazarlama Yöntemleri ve Problemleri Üzerine Bir Çalışma, Lalahan Hay. Arş. Derg., 41 (2), 31-37, 2001
 7 - 
Çerçi, İ.H., Sarı, M., Ürenin Rasyonlara Farklı Yöntemlerle İlave Edilmesinin Keçilerde Sindirilme Dereceleri ve Azot Dengesi Üzerine Etkileri, A.Ü. Vet. Fak. Derg., 37 (1), 160-172, 1990
 8 - 
Sarı, M., Çerçi, İ.H., Kuzu-Buzağı Büyütme Yeminin Kuzu Gelişmesine Etkileri, A.Ü. Vet. Fak. Derg., 37 (1), 93-100, 1990
 9 - 
Çerçi, İ.H., Ddrochner, W., Drıenhaus, M., Koyunlarda Melaslı Kuru Şekerpancarı Posası veya Manyok Unu İçeren İki Farklı Rasyonun Bazı Rumen Metabolik Parametreleri Üzerine Etkileri, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4 (1), 137-150, 1990
 10 - 
Çerçi, İ.H., Drochner, W., Koyunlarda, Kolza ve Ayçiçeği Küspesi İçeren Rasyonların Presekal ve Postileal Aminoasit Emilimi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması, Veteriner Hekimliği Dergisi, 6, 7-18, 1990
 11 - 
Çerçi, İ.H., Sarı, M., Kuruluşunda Farklı Kaba Yem (Kuru Yonca, Arpa Samanı, Arpa Samanı-HCl) Bulunan Rasyonların Keçilerde Sindirilme Dereceleri ve N- Birikimi Üzerine Etkileri, S.Ü. Vet.Fak. Derg., 6(1), 47-51, 1990
 12 - 
Çakmak C, Çerçi İH, Çetinkaya N, Koçak D., Buğday Samanını, Farklı Kimyasal Maddelerle İşlemenin Rumende Kuru Madde Yıkılma Derecesi ve Metabolize Olabilir Enerjiye Etkisi, Lalahan Hay. Arş. Ens. Derg., 33 (3-4), 58-68, 1993
 13 - 
Çerçi, İ.H., Özer, H., Koyun Rasyonlarında Soya Fasülyesi Küspesi Yerine, Farklı Oranlarda Kullanılan Adi Mürdümüğün (Lathyrus Sativus L) Besin Maddelerin Sindirilme Dereceleri Üzerine Etkisi, Hay.Arş.Derg., 3 (1), 16-19, 1993
 14 - 
Çerçi, İ.H., Sarı, M., Muz, A., Özer,H., Yumurta Tavuklarında Acı Kırmızı Biberin Etkileri Üzerine Araştırmalar. I. Yem Tüketimi, Yumurta verimi ve Bazı Kan Parametreleri İle Sindirim Kanalı Üzerine Etkileri, F.Ü. Sağ. Bil. Derg., 7 (2), 53-59, 1993
 15 - 
Sarı, M., Çerçi, İ.H., Yumurta Tavuklarında Acı Kırmızı Biberin Etkileri Üzerine Araştırmalar. II. Hambesin Maddelerinin Sindirilme ve Bazı Minerallerin Tutunma Dereceleri ile Yumurta Verimine Etkileri, F Ü Sağ. Bil.Der., 7 (2), 60-66, 1993
 16 - 
Çerçi, İ.H., Koyunlarda Rasyon Ham Protein Düzeyinin Presekal ve Postileal Ham Protein Sindirilme vet Amino Asitlerin Emilme Dereceleri Üzerine Etkileri, Lalahan Hay. Arş. Ens. Derg., 34 (1-2), 69-79, 1994
 17 - 
Çerçi, İ.H., Şahin, K., Litre Ağırlıklarından Yararlanarak Tahıllarda Besin Madde Düzeylerinin Tahmin Edilmesi Üzerine Bir Çalışma, F.Ü. Sağ. Bil. Derg., 8 (2), 30-38, 1994
 18 - 
Çerçi, İ.H., Koyunların Postileal Bölgesinde Mineral Maddelerin Emilimi, F.Ü. Sağ.Bil. Derg., 8 (2), 39-46, 1994
 19 - 
Şahin, K., Çerçi, İ.H., Depolama Şartları ile Süresinin Sığır Yemlerinde Ham Su ve Aflatoksin Düzeyleri Üzerine Etkileri, F.Ü. Sağ. Bil. Derg., 8 (2), 47-52, 1994
 20 - 
Çerçi, İ.H., Sarı, M., Farklı Kaba ve Konsantre Yem Oranlarının Keçilerde Ham Besin Maddelerinin Sindirilme Derecesi ve Azot Dengesi Üzerine Etkileri, F.Ü. Sağ.Bil.Derg., 9 (2), 196-203, 1995
 21 - 
Çerçi, İ.H., Şahin, K., Farklı Sıcaklıktaki Ortamların Silaj Kalitesine Etkileri, F.Ü. Sağ.Bil.Derg., 19, 199-204, 1995
 22 - 
Çerçi, İ.H., Güler, T., Özbey, O., Süt İneklerinde Kabuklu ve Pamuk Tohumu Küspesi +Üre ve Ürenin Süt Verimi İle Bileşimine etkisi, F.Ü. Sağlık Bil. Derg., 10, 209-214, 1996
 23 - 
Çerçi, İ.H., Şahin, K., Güler, T., Ara Ürün Olarak Silajlık Mısır Yetiştirilmesi ve Bu Mısırın İki Farklı ortamda Silolanmasının Silaj Kalitesine etkisi, F.Ü. Sağlık Bil. Derg., 10, 183-191, 1996
 24 - 
Çerçi, İ.H., Şahin, K., Sarı, M., Eröksüz, H., Piliçlerde Vitamin A Kapsayan Ham Besin Maddelerinin Sindirilme Derecesi İle Bağırsak Epitel Hücreleri Üzerine Etkisi, F.Ü. Sağlık Bilimleri Derg., 10, 215-220, 1996
 25 - 
Çerçi, İ.H., Şahin, K., Güler, T., Akcan, A., Rasyona Kuru Ot Yerine Mısır Silajı Katılmasının Ruminal Fermentasyon, Ham Besin Maddelerinin Sindirilme Derecesi, süt Verimi ve Sütün Bileşimi Üzerine Etkisi, F.Ü. Sağlık Bil. Derg., 10, 227-235
 26 - 
Çerçi, İ.H., Şahin, K., Güler, T., Akcan, A., Silo Doldurma Süresinin Mısır Silajı Kalitesine ve Koyunlarda Ruminal Fermentasyon İle Ham Besin Maddelerinin Sindirilme Derecesine Etkisi, F.Ü. Sağlık Bil. Derg., 10, 237-244, 1996
 27 - 
Çerçi, İ. H., Güler, T., Şahin, K., Özbey, O., Rasyondaki Protein Düzeylerinin Buzağılarda Besi Performansı İle Ham Besin Maddelerinin Sindirilme Derecelerine Etkileri, F.Ü. Sağlık Bil. Derg., 10, 221-225, 1996
 28 - 
Şahin, K., Çerçi, İ.H., Güler, T., Besi Rasyonlarına Katılan Antepfıstığı Artıklarının Ruminal Fermentasyon ve Ham Besin Maddelerinin Sindirilme Derecesine Etkisi, S.Ü. Veteriner Bil. Derg., 12, 103-108, 1996
 29 - 
Çerçi, İ.H., Güler, T., Şahin, K., Bayraktar, M., Özbey, O., Koyunlarda Rasyona Katılan Saman ve NaHCO3 ‘ın Besi Performansına Etkisi, S.Ü. Veteriner Bil. Derg., 1996
 30 - 
Çerçi, İ.H., Şahin, K., Güler, T., Farklı Oranlarda Silajlık Mısır ve Yonca Kullanılarak Yapılan Silajların Kalitesinin Belirlenmesi, F.Ü. Sağlık Bil. Derg., 10, 193-200, 1996
 31 - 
Çerçi, İ.H., Şahin, K., Güler, T., Koyunlarda Rasyonlara Katılan Saman ve NaHCO3’ın Ruminal Fermentasyon ve Ham Besin Maddelerinin Sindirilme Dereceleri Üzerine Etkisi, F.Ü. Sağlık Bil. Derg., 10, 201-207, 1996
 32 - 
Şahin K, Çerçi. İ.H., Güler T., Özcan C., Şahin N., Silaj ve Kuru Ot Katılan Rasyonlarla Beslenen Süt İneklerinin Kaba Yem ve Sütlerinde Listeria Türlerinin Araştırılması, Sağlık Bilimleri Dergisi, 10, 245-249, 1996
 33 - 
Şahin K., Şahin N., Güler T., Çerçi İ. H., Erkal . N., Elazığ Ferrokrom Fabrikası Çevresinde Otlayan Hayvanlarda Kromun Etkisi Üzerine Bir Araştırma., F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, 10, 259-263, 1996
   International Conferences and Symposiums / Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar  : 
 1 - 
Pınar Tatlı ve İ.Halil Çerçi, “The Effect On Feedlot Performance And Digestibility Of Whole Crop Barley And Oats Fed As Silage And Hay In Lambs”, The Science Conference, 11-13, Taiz-YEMEN Republic., Ekim , 2002
   National Conferences and Symposiums / Ulusal Konferans ve Sempozyumlar  : 
 1 - 
İ.Halil Çerçi, Kazım. Şahin, Talat Güler, Pınar Tatlı., “Farklı Oranlarda Silajlık Mısır ve Yonca Kullanılarak Yapılan Silajların Kalitesinin Belirlenmesi “, Türkiye Birinci Silaj Kongresi, Hasat Yayıncılık, 105-113, Bursa, 1997
 2 - 
Kazım Şahin, Talat Güler, Pınar Tatlı, İ. Halil Çerçi, Nurgül Birben, A. Doğukan., “Tavşanlarda Diyete Krom İlavesinin Total Protein, Üre, Trigliserid ve Kolesterol Düzeylerine Etkisi.”, XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Mayıs , 1997
 3 - 
Kazım Şahin, İ.Halil Çerçi, Pınar Tatlı, O.Nihat Ertaş, Kazım Şahin, Talat Güler, ”Elazığ Yöresi Koyun Beslenmesinde Çinkonun Durumu Üzerine Bir Araştırma”, I. Ulusal Çinko Kongresi, 657-662, Eskişehir, 1998
 4 - 
Pınar Tatlı, İ.Halil Çerçi, M. Ali Azman ve Fuat Gürdoğan, “ Körpe Arpa Hasılı İle Korunga Karması Silajının Koyunlarda Yem Tüketimi ve Ham Besin Maddelerinin Sindirilme Derecesine Etkisi”, Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 43-49, Elazığ, 2001
 5 - 
İ. Halil Çerçi, Pınar Tatlı, Fuat Gürdoğan, Nurgül Birben, “Farklı Vejetasyon Dönemlerinde Hasat Edilen Mısıra Üre Katkısının Silaj Kalitesi ve Toklularda Besin Maddelerinin Sindirilebilirliği Üzerine Etkisi”, I. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 90-97, Elazığ, 2001
 6 - 
M. Emin Akkılıç, Pınar Tatlı, İ. Halil Çerçi, “Elazığ Yöresinde Süt ve Süt Ürünlerinin Pazarlama Yöntemleri ve Problemleri Üzerine Bir Çalışma.”, I. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 130-136, Elazığ, 2001
   The Others / Diğer  : 
 1 - 
tümü
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 
 
Designed by Musa ÇIBUK © 2005 
| Aktif Ziyaretçi Sayısı: 105 | Toplam Ziyaret: 8509701 |
porno film izle jigolo