F.Ü. Personel Bilgi Sayfası
5 Ağustos 2015 - Çarşamba 
   F.U. Main Page / F.Ü. Ana Sayfa      Main Page / Ana Sayfa     Staff Search / Personel Ara     Kullanıcı Girişi - Login 
 
 Asst. Prof. Dr. / Yrd. Doç.Dr. Adile Ferda DAĞLI  ( FACULTY OF MEDICINE / TIP FAKÜLTESİ ) 


 
 Doğum Yeri :   Sivas
 Doğum Tarihi :   1975
 Yabancı Dil :   İngilizce
 Telefon :   0-424-2333555-2189
 Fax :   
 E-posta adresi :  adileferda@hotmail.com
 Uzmanlık Alanı : 
Tıbbi Patoloji
 Lisans :   Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi  1999 
 Yüksek Lisans :    
 Doktora :   Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Patololoji AD.  2005 
 Doçentlik :    
 Profesörlük :    
 
 Akademik ve İdari Görevleri : 
  Kayıtlı herhangi bir akademik veya idari görev bulunamadı !
 
 Yayınları : 
   Article in the Int. Referee Journals / Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar  : 
 1 - 
Adem Kiriş, Ercan Kocakoc, Ahmet Kursat Poyraz, Ferda Dagli, Yasemin Boztosun. Xanthogranulomatous pyelonephritis with nephrocutanous fistula and coexisting renal replacement lipomatosis: the report of a rare case. Clin Imaging 2005; 29(5): 356-8
 2 - 
S. Aydin, IH Ozercan, F Dagli, S Aydin, O Dogru, S Celebi, O Akin, SP Guzel. Ghrelin immunohistochemistry of gastric adenocarcinoma and mucoepidermoid carcinoma of salivary gland. Biotech Histochem 2005; 80(3-4): 163-8.
 3 - 
Suleyman Aydın, H. Ibrahim Ozercan, Suna Aydın, Yusuf Özkan, Ferda Dagli, Ferdane Oguzoncul, Hıkmet Geckıl. Biological rhythm of saliva ghrelin in humans. Biological Rhythm Research 2006; 37(2): 169-177
 4 - 
Suleyman Aydın, Hikmet Geckil, Fikriye Zengin, H. Ibrahim Ozercan, Fikret Karatas, Suna Aydin, Dilek Turgut-Balik, Yusuf Özkan, Ferda Dagli, Venhar Celik. Ghrelin in plants: what is the function of an appetite hormone in plants?. Peptides. 2006; 27(7):1597-1602.
 5 - 
Ibrahim Hanifi Ozercan, Adile Ferda Dagli, Bilal Üstündag, Mehmet Resat Ozercan, Ibrahim Halil Bahcecioglu, Hakim Celik, Mehmet Yalniz, Orhan Kürsat Poyrazoglu, Hüseyin Ataseven. Does instant coffee prevent acute liver injury induced by carbon tetrachloride (CCl(4))? Hepatol Res. 2006; 35(3): 163-168.
 6 - 
Adile Ferda Dagli, Mehmet Resat Ozercan, Ercan Kocakoc. Hydatid cyst of the breast mimicking inflammatory carcinoma and mastitis. J Ultrasound Med. 2006; 25(10): 1353-6.
 7 - 
Ercan Kocakoc, Ahmet Kazez, A. Ferda Dagli, Mustafa Koc. A rare cause of penile mass in a boy: post-circumcision granuloma. J Ultrasound Med. 2006
 8 - 
Orhan Kürsat Poyrazoglu, Ibrahim Halil Bahcecioglu, Adile Ferda Dagli, Hüseyin Ataseven, Selman Celebi, Mehmet Yalniz. Heterotopıc Gastrıc Mucosa (Inlet Patch): Endoscopıc Prevalence, Hıstopathologıcal, Demographıcal And Clınıcal Characterıstıcs. International Journal of Clinical Practice 2006
 9 - 
Orhan Kürsat Poyrazoglu, Ibrahim Halil Bahcecioglu, Adile Ferda Dagli, Hüseyin Ataseven, Selman Celebi, Mehmet Yalniz. Heterotopıc Gastrıc Mucosa (Inlet Patch): Endoscopıc Prevalence, Hıstopathologıcal, Demographıcal And Clınıcal Characterıstıcs. International Journal of Clinical Practice 2006
   Article in the Nat. Referee Journals / Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar  : 
 1 - 
Adile Ferda Dağlı, Mehmet Reşat Özercan. Endometriumun Benign, Premalign ve Malign Lezyonlarında Glut-1 ile Ki-67’nin Ayırıcı Tanıdaki Yeri. Fırat Tıp Dergisi (Fırat Medical Journal) 2006; 11(2): 093-097
 2 - 
Hayreddin Yekeler, A. Ferda Dağlı, Figen Deveci, Aziz Karaoğlu, Bengü Çobanoğlu. Bronkoskopik Fırça ve Lavaj Sitolojisi ile Tanı Konulan Kombine Tip Primer Akciğer Karsinomu: Olgu Sunumu. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Tıp) 2004; 18(4): 243-246
 3 - 
Nusret Akpolat, A. Ferda Dağlı, İhsan Okur, İbrahim H. Özercan, Yasemin Bulut. Lupus Vulgaris Komplikasyonu: Skuamöz Hücreli Karsinom. Fırat Tıp Dergisi (Fırat Medical Journal) 2004; 9(4): 137-140
 4 - 
Nusret Akpolat, A. Ferda Dağlı, İhsan Okur, İbrahim H. Özercan, Yasemin Bulut. Lupus Vulgaris Komplikasyonu: Skuamöz Hücreli Karsinom. Fırat Tıp Dergisi (Fırat Medical Journal) 2004; 9(4): 137-140
 5 - 
Adile Ferda Dağlı, Gülçin Cihangiroğlu, Bengü Çobanoğlu, İbrahim H. Özercan, İbrahim H. Bahçecioğlu, M. Reşat Özercan. Antral Gastritlerde Helikobakter Pilori Yoğunluğu ve Mast Hücre Sayısı Arasındaki İlişki. Fırat Tıp Dergisi (Fırat Medical Journal) 2006; 11(1): 048-050
 6 - 
Adile Ferda Dağlı, İbrahim H. Özercan, Erol Keleş. Parotis Bezi Lipomu: Olgu Sunumu. Fırat Tıp Dergisi (Fırat Medical Journal) 2006; 11(1): 085-087
 7 - 
Üzeyir Gök, Öner Sakallıoğlu, A. Ferda Dağlı. Parotis Bezinde Bazal Hücreli Adenom: Olgu Sunumu. Fırat Tıp Dergisi (Fırat Medical Journal) 2006; 11(2): 150-152
 8 - 
Adile Ferda Dağlı, M. Reşat Özercan. Servikal Smear Tarama Programımızda Sınırlılık/Yetersizlik Oranları ve Nedenleri (1322 Olgu). Fırat Tıp Dergisi (Fırat Medical Journal) 2006; 11(3): 166-169.
 9 - 
İbrahim Hanifi Özercan, Adile Ferda Dağlı. Bazal Hücreli Karsinomda Lokalize Amiloid Birikimi Ve P53 Protein Ekspresyonu. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Tıp) 2006; 20(2): 129-132.
 10 - 
Erol Keleş, Şinasi Yalçın, Öner Sakallıoğlu, Adile Ferda Dağlı. Üst Servikal Sempatik Zincirden Kaynaklanan Periferik Parafarengeal Schwannoma: Olgu Sunumu. KBB-Forum 2006; 5(1)
 11 - 
Perihan Öztürk, Arzu Ataseven, Ferda Dağlı. Eruptif Vellus Kıl Kisti (Olgu Sunumu). Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Tıp) 2006; 20(4): 323-325
 12 - 
Demet Çiçek, Başak Kandi Çoşkun, Betül Demir, Ferda Dağlı, Fatma Gedik. Primeri Belli Olmayan Bir Karsinoma Telenjiektoides Olgusu. TÜRKDERM 2006;
   National Conferences and Symposiums / Ulusal Konferans ve Sempozyumlar  : 
 1 - 
İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi ile Tanı Konulan Parotisin Mukoepidermoid Karsinomu. H. Yekeler, A.F. Dağlı, N. Akpolat, İ. Kaygusuz, F. Çoşkun. XVI. Ulusal Patoloji Kongresi. Konya 29-31 Mayıs 2003
 2 - 
İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi ile Tanı Konulan Parotisin Mukoepidermoid Karsinomu. H. Yekeler, A.F. Dağlı, N. Akpolat, İ. Kaygusuz, F. Çoşkun. XVI. Ulusal Patoloji Kongresi. Konya 29-31 Mayıs 2003
 3 - 
İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi ile Tanı Konulan Parotisin Mukoepidermoid Karsinomu. H. Yekeler, A.F. Dağlı, N. Akpolat, İ. Kaygusuz, F. Çoşkun. XVI. Ulusal Patoloji Kongresi. Konya 29-31 Mayıs 2003
 4 - 
A.F. Dağlı, İ. H. ÖZERCAN, E. KELEŞ. Parotis Bezi Lipomu. XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu. Gaziantep 1-6 Ekim 2004
 5 - 
A.Ferda Dağlı, Gülçin Cihangiroğlu, Bengü Çobanoğlu, İbrahim H. Özercan, İbrahim H. Bahçecioğlu, M. Reşat Özercan. Antral Gastritlerde Helikobakter Pilori Yoğunluğu ve Mast Hücre Sayısı Arasındaki İlişki. 4. Doğu-Güneydoğu Anadolu Hepato-Gastroenteroloji Sempozyumu. Elazığ 3-6 Haziran 2004.
 6 - 
G. Cihangiroğlu, S. Kaplan, H. Ataseven, F. Dağlı, İbrahim H. Özercan. Duodenum Yerleşimli Lenfanjiom. 4. Doğu-Güneydoğu Anadolu Hepato-Gastroenteroloji Sempozyumu. Elazığ 3-6 Haziran 2004.
 7 - 
S Kaplan, F. Dağlı, İ. H. Özercan, İ. H. Bahçecioğlu. Özofagus Yerleşimli Granüler Hücreli Tümör. 4. Doğu-Güneydoğu Anadolu Hepato-Gastroenteroloji Sempozyumu. Elazığ 3-6 Haziran 2004.
 8 - 
Süleyman Aydın, İbrahim Hanifi Özercan, Ferda Dağlı, Suna Aydın, Osman Doğru, Selman Çelebi. Tükrük Bezi Mukoepidermoid Karsinomu ve Gastrik Adenokarsinomun Negatif Ghrelin İmmünohistokimyası. 19. Ulusal Biyokimya Kongresi. Antalya, 22-25 Nisan 2005. 2.3.4.9. Adile Ferda Dağlı, İbrahim Hanifi Özercan, M. Necati Dağlı. Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsilerinde Tanı Oranları
 9 - 
Adile Ferda Dağlı, İbrahim Hanifi Özercan, M. Necati Dağlı. Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsilerinde Tanı Oranları ve Ultrasonografi ile Sitolojik Bulguların Karşılaştırılması (36 Olguda Sito-Histopatolojik Korelasyon).2. Türkiye Ekopatoloji Kongresi. Elazığ, 29 Haziran-2 Temmuz 2006
 10 - 
Adile Ferda Dağlı, Nusret Akpolat, Fatih Srhat Erol. Pleksiform Schwannom. 2. Türkiye Ekopatoloji Kongresi. Elazığ, 29 Haziran-2 Temmuz 2006
 11 - 
Adile Ferda Dağlı, Mehmet Reşat Özercan. Derinin Nodüler Kolloid Dejenerasyonu. 2. Türkiye Ekopatoloji Kongresi. Elazığ, 29 Haziran-2 Temmuz 2006.
 12 - 
Demet Çiçek, Başak Kandi Çoşkun, Nursel Dilek, Adile Ferda Dağlı. Bir Karsinoma Erizipeloides Olgusu. 2. Türkiye Ekopatoloji Kongresi. Elazığ, 29 Haziran-2 Temmuz 2006.
 13 - 
Adile Ferda Dağlı, Nusret Akpolat, Adem Kırış, Yakup Taşkın. Endobronşial Lipomatöz Hamartom (Olgu Sunumu). 2. Türkiye Ekopatoloji Kongresi. Elazığ, 29 Haziran-2 Temmuz 2006.
 14 - 
Adile Ferda Dağlı, Mehmet Reşat Özercan, Ercan Kocakoç. İnflamatuar Karsinom Ve Mastiti Taklit Eden Memenin Uniloküler Kistik Ekinokokkozis Hastalığı (Olgu Sunumu). 2. Türkiye Ekopatoloji Kongresi. Elazığ, 29 Haziran-2 Temmuz 2006.
 15 - 
Süleyman Aydın, İbrahim Hanifi Özercan, Adile Ferda Dağlı, Suna Aydın, Sinem Kumru. İnsan Dişlerinde Ghrelin’in İmmün Doku Kimyasal Boyanma Özelliklerinin Değerlendirilmesi. 2. Türkiye Ekopatoloji Kongresi. Elazığ, 29 Haziran-2 Temmuz 2006.
 
 
Designed by Musa ÇIBUK © 2005 
| Aktif Ziyaretçi Sayısı: 89 | Toplam Ziyaret: 9105929 |