F.Ü. Personel Bilgi Sayfası
7 Temmuz 2015 - Salı 
   F.U. Main Page / F.Ü. Ana Sayfa      Main Page / Ana Sayfa     Staff Search / Personel Ara     Kullanıcı Girişi - Login 
 
 Prof. Dr.  Kenan KÖPRÜCÜ  (  ) 


 
 Doğum Yeri :   Elazığ
 Doğum Tarihi :   1968
 Yabancı Dil :   İngilizce
 Telefon :   0-424-2370000-4530 , 0-538-3356700
 Fax :   0-424-2386287
 E-posta adresi :  kkoprucu@firat.edu.tr , kkoprucu@hotmail.com
 Uzmanlık Alanı : 
Balık Yetiştiriciliği, Balık Besleme, Yem Teknolojisi, Balık Üretim Tesisleri ve Projelendirilmesi
 Lisans :   Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi  1991 
 Yüksek Lisans :   Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü  1994 
 Doktora :   Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü  2000 
 Doçentlik :   Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK), Su Ürünleri  2007 
 Profesörlük :   Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü  2014 
 
 Akademik ve İdari Görevleri : 
 Yer  Görevi  Baş. Tarihi  Bit. Tarihi
 SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ  Yönetim Kurulu Üyesi  Kasım 2008  Haziran 2013
 SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ  Kurulu Üyesi  Kasım 2008  Devam Ediyor
 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BÖLÜMÜ  Bölüm Başkanı  Mart 2015  Devam Ediyor
 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BÖLÜMÜ  Bölüm Başkan Yardımcısı  Kasım 2006  Mart 2012
 Su Ürünleri Fakültesi  Eğitim Komisyonu Üyesi   Haziran 2009  Mart 2015
 Su Ürünleri Fakültesi  Yetiştiricilik Bölümü ADEK Sorumlusu  Haziran 2009  Mart 2012
 Fırat Üniversitesi Rektörlüğü  Araştırma Birimi Uzmanlar Kurulu Üyesi  Ocak 2008  Mart 2012
 Su Ürünleri Fakültesi  Disiplin Kurulu Üyesi  Haziran 2009  Devam Ediyor
 Su Ürünleri Fakültesi  Danışma Kurulu Üyeliği  Mayıs 2011  Devam Ediyor
 Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü  Doktora Yeterlik Komitesi Üyesi  Nisan 2015  Devam Ediyor
 
 Yayınları : 
   Article in the Int. Referee Journals / Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar  : 
 1 - 
NAZİROĞLU, M., GÜR, S., ŞİMŞEK, H. and KÖPRÜCÜ, K., Relationship Between Levels of Beta-Carotene, Vitamin A, Vitamin E in the Seminal Plasma, Spermatozoa, Blood Serum and Liver of Rainbow Trout, The Veterinary Record, 147, 484-486, 2000.
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 2 - 
HARLIOĞLU, M. M., KÖPRÜCÜ, K. and ÖZDEMİR, Y., The Effect of Dietary Vitamin E on the Pleopodal Egg Number of Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823), Aquaculture International, 10, 391-397, 2002.
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 3 - 
KÖPRÜCÜ, K. and ÖZDEMİR, Y., Apparent Digestibility of Selected Feed Ingredients for Nile Tilapia (Oreochromis niloticus). Aquaculture, 250 (1-2), 308-316, 2005.
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 4 - 
KÖPRÜCÜ, K. and AYDIN, R., The toxic effects of pyrethroid deltamethrin on the common carp (Cyprinus carpio L.) embryos and larvae, Pesticide Biochemistry and Physiology, 80 (1), 47-53, Temmuz, 2004
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 5 - 
AYDIN, R. ve KÖPRÜCÜ, K., Acute toxicity of diazinon on the common carp (Cyprinus carpio L.) embryos and larvae, Pesticide Biochemistry and Physiology, 82 (3), 220-225, 2005.
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 6 - 
KÖPRÜCÜ, K., Tatlı Seven, P. and Tuna, G., Apparent digestibility Coefficients of protein in selected feedstuffs for juvenile Nile tilapia (Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758). Pakistan Journal of Biological Sciences, 7 (12), 2173-2176, 2004.
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 7 - 
GENÇER TARAKÇI, B., ŞİMŞEK KÖPRÜCÜ, S. and KÖPRÜCÜ, K., Immunohistochemical Identification of Peptide Hormones in the Endocrine Cells of the Gastrointestinal Tract of the Oreochromis niloticus, Turk J. Vet. Anim. Sci., 29, 207-210, 2005.
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 8 - 
AYDIN R., KÖPRÜCÜ, K. DÖRÜCÜ, M. ŞİMŞEK KÖPRÜCÜ, S. and PALA, M., Acute Toxicity of Synthetic Pyrethroid Cypermethrin on the Common Carp (Cyprinus carpio L.) Embryos and Larvae, Aquaculture International, 13 (5), 451-458, 2005.
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 9 - 
ŞIMŞEK KÖPRÜCÜ, S., KÖPRÜCÜ, K. and URAL M.Ş., Acute Toxicity of the Synthetic Pyrethroid Deltamethrin to Fingerling European Catfish, Silurus glanis L. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 76, 59-65, 2006.
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 10 - 
ŞIMŞEK KÖPRÜCÜ, S., KÖPRÜCÜ, K., URAL M.Ş., İSPİR, Ü. and PALA, M., Acute toxicity of organophosphorous pesticide diazinon and its efects on behavior and some hematological parameters of fingerling European catfish (Silurus glanis L.), Pesticide Biochemistry and Physiology, 86 (2), 99-105, 2006.
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 11 - 
KÖPRÜCÜ, K. and ŞEKER, E., Acute Toxicity of Deltamethrin for Freshwater Mussel, Unio elongatulus eucirrus Bourguignat. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 80 (1), 1-4, 2008.
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 12 - 
ÇALTA, M., ŞEN, D., AYDIN, R., KÖPRÜCÜ, K., CANPOLAT, Ö. and ÇOBAN, M.Z., Age Determination Technique According to the Calcium Accumulation in Bony Structures of Capoeta umbla (Heckel, 1843). Journal of Animal and Veterinary Advances, 19 (18), 2357-2364, 2010.
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 13 - 
KÖPRÜCÜ, K., YONAR, S.M. and ŞEKER, E., Effects of Cypermethrin on Antioxidant Status, Oxidative Stress Biomarkers, Behavior, and Mortality in Freshwater Mussel Unio elongatulus eucirrus. The Japanese Society of Fisheries Science, 76, 1007-1013, 2010.
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 14 - 
KÖPRÜCÜ, K. and Sertel, E., “The Effects of Less-Expensive Plant Protein Sources Replaced with Soybean Meal in the Juvenile Diet of Grass Carp (Ctenopharyngodon idella): Growth, Nutrient Utilization and Body Composition”. Aquaculture International, 20 (3), 399-412, 2012.
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 15 - 
KÖPRÜCÜ, K., “Variabilities in the chemical composition of different cottonseed and sunflower meals influences their digestibility when fed to grass carp (Ctenopharyngodon idella)”, Aquaculture Nutrition, 18 (6), 662-672 (2012).
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 16 - 
KÖPRÜCÜ, K. and Engin, V., “Effects of vegetable oils replaced with fish oil on growth, feed utilization, whole body and liver fatty acid composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)”, Turkish Journal of Science & Technology (TJST), 7 (2), 187-197, (2012).
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 17 - 
Harlioğlu, M.M., KÖPRÜCÜ, K., Harlioğlu, A.G., Yılmaz, Ö., Aydin, S., Mişe Yonar, S., Çakmak Duran, T. and Özcan, S., “The effects of dietary n-3 series fatty acid on the fatty acid composition, cholesterol and fat-soluble vitamins of pleopodal eggs and stage 1 juveniles in a freshwater crayfish, Astacus leptodactylus (Eschscholtz)”. Aquaculture, 356-357, 310-316, (2012).
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 18 - 
KÖPRÜCÜ, K., “Effects of dietary protein and lipid levels on growth, feed utilization and body composition of juvenile grass carp (Ctenopharyngodon idella)”, Journal of FisheriesSciences.com, 6 (3), 243-251, (2012).
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 19 - 
Bağcı, E. and KÖPRÜCÜ, K., “Effects of Nutrition on Reproductive Performance of Fish”. Turkish Journal of Scientific Reviews, 5 (1), 83-86, (2012).
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 20 - 
Harlioğlu, M.M., Cakmak, M.N., KÖPRÜCÜ, K., Aksu, Ö., Harlioğlu, A.G., Mişe Yonar, S., Çakmak Duran, T., Özcan, S.and Gündoğdu, H., “The effect of dietary n-3 series fatty acids on the number of pleopadal egg and stage 1 juvenile in freshwater crayfish, Astacus leptodactylus Eschscholtz”. Aquaculture Research, doi:10.1111/j.1365-2109.2012.03090.x, 44. 860-868, 2013.
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 21 - 
Harlioğlu, M.M., KÖPRÜCÜ, K., Harlioğlu, A.G., Mişe Yonar, S., Çakmak Duran, T., Çakmak, M.N., Aksu Ö., Özcan, S., Kutluyer, F. and Gündoğdu, H., “Effect of dietary n-3 series fatty acids on sperm production in the freshwater crayfish, Astacus leptodactylus (Eschscholtz) (Atacidae)”. Aquaculture International, doi: 10.1007/s10499-012-9549-x, 21, 273-282. 2013.
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 22 - 
Harlioğlu, M.M., KÖPRÜCÜ, K., Harlioğlu, A.G., Yılmaz, Ö., Mişe Yonar, S., Aydin, S. and Çakmak Duran, T., “Effects of dietary n-3 polyunsaturated fatty acids on the nutritional quality of abdomen meat and hepatopancreas in a freshwater crayfish (Astacus leptodactylus)”, Journal of Food Composition and Analysis, 41, 144–150, (2015).
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
   Article in the Nat. Referee Journals / Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar  : 
 1 - 
ÖZDEMİR, Y. ve KÖPRÜCÜ, K., Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W.) Rasyonlarında Balık Unu, Çökelek, Sığır Karaciğeri ve Bunların Kombinasyonlarının Kullanılması Üzerine Araştırmalar (Yüksek Lisans Tezinden Özetlenmiştir), Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7 (2), 163-175, 1995
 2 - 
HARLIOĞLU, M. M. ve KÖPRÜCÜ, K., The Effectiveless of the Antennules of Female Astacus leptodactylus Eschscholtz in Non-Cannibalistic Behaviour on Stage 2 Juveniles, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 15, 1-2, 105-109, 1998
 3 - 
KÖPRÜCÜ, K., HARLIOĞLU, M. M. ve KONAR, V., Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) Rasyonlarında Protein, Amino Asit ve Pigment Kaynağı Olarak Gammarus kischineffensis Schellenberg 1937’in Kullanılması, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 15 (3-4), 199-210, 1998
 4 - 
ÖZDEMİR, Y. ve KÖPRÜCÜ, K., Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W.) Başlangıç Rasyonlarında Balık Ununun Bir Kısmı ve Tamamı Yerine Sığır Karaciğerinin Kullanılması Üzerine Araştırmalar, İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Dergisi, Özel Sayı, 483-493, 1999
 5 - 
GÜR, S. ve KÖPRÜCÜ, K., Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W.)’nın Spermatolojik Özelliklerindeki Değişimler, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 13 (3), 379-383, 1999
 6 - 
KÖPRÜCÜ, K. ve GÜR, S., Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W.)’nın Sperma ve Yumurta Kalitesinin Dölverimi Üzerine Etkisi, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Hayvancılık Araştırma Dergisi, 9 (1-2), 81-86, 1999
 7 - 
ŞEKER, E., KÖPRÜCÜ, K., URAL, M., GÜR, F. ve SARIEYYÜPOĞLU, M., Elazığ Keban Baraj Gölündeki Tatlı Su Midyesi, Unio elengatulus eucirrus (Bourguignat 1860)’da Ağır Metal Birikiminin Araştırılması, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 16 (3-4), 319-326, 1999
 8 - 
ÖZDEMİR, Y., KÖPRÜCÜ, K. ve ŞEKER, E., An Investigation on the Vitamin A2, C and E Contents of Freshwater Mussel, Unio elongatulus eucirrus Bourguignat, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 17 (1-2), 1-5, 2000
 9 - 
HARLIOĞLU, M. M. and KÖPRÜCÜ, K., An Investigation on the Vitamin A2, C, E and β-Carotene Contents of Freshwater Crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823), Fırat Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12, 2, 277-281, 2000
 10 - 
KÖPRÜCÜ, K. ve ÖZDEMİR, Y., Farklı Esansiyel Amino Asit Düzeylerinin Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792)’nın Büyüme Performansına Etkisi [Doktora Tezinden Özetlenmiştir, Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu (FÜNAF) 207 Nolu Proje ile desteklenmiştir], Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12 (1), 353-362, 2000
 11 - 
KÖPRÜCÜ, K. ve ÖZDEMİR, Y., Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) Etindeki A2, C ve E Vitamin Miktarları, Fırat Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14, 12, 227-232, 2002
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 12 - 
KONAR, V. ve KÖPRÜCÜ, K., Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Etindeki Yağ Asidi Miktarlarının Araştırılması, Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14, 1, 73-78, 2002
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 13 - 
ŞİMŞEK KÖPRÜCÜ, S., GENCER TARAKÇI, B., KÖPRÜCÜ, K. ve HARLIOĞLU, M. M., Kerevit (Astacus leptodactylus Eschschultz, 1823)’in Gastroenteropankreatik Sisteminin Histolojik Yönden İncelenmesi, Fırat Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15, 1, 99-105, 2003
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 14 - 
KÖPRÜCÜ, K. ve BARIM, Ö., Nil Tilapia (Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758) Rasyonuna Vitamin E (Alfa-Tokoferol Asetat) Katkısının Büyüme, Yem Değerleri ve Et Kalitesine Etkisi, F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15, 2, 265-272, 2003
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 15 - 
KÖPRÜCÜ, K. ve ŞEKER, E., Lepistes (Poecilia reticulata Peters, 1895) ve Kılıçkuyruk (Xiphophorus helleri Heckel, 1848) rasyonlarına vitamin E (alfa-tokoferol asetat) katkısının döl verimine etkisi, F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15, 1, 83-88, 2003
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 16 - 
KÖPRÜCÜ, K. ve ÖZDEMİR, Y., Capoeta Capoeta umbla (Heckel, 1843)’nın Keban Baraj Gölü ve Hazar Gölü (Elazığ)’nde Yaşayan Populasyonlarının Et Verimi ve Bazı Büyüme Özelliklerinin Karşılaştırılması, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Dergisi, 20 (3-4), 337-343 (2003).
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 17 - 
KÖPRÜCÜ, K., Türkiye Su Ürünleri Üretiminin Durumu ve Değerlendirilmesi. Türktarım Dergisi, 178, 22-28, 2007
 18 - 
Harlıoğlu, M.M., KÖPRÜCÜ, K., Yılmaz, Ö., Çakmak, M.N., Aksu, Ö., Mişe Yonar, S., Harlıoğlu, A., Çakmak Duran, T., Aydın, S., Özcan, S., “Kerevit yemine katılan n-3 serisi yağ asitlerinin pleopodal yumurta, hepatopankreas ve kas dokusunda lipid peroksidasyon ve glutatyon düzeylerine etkisi”. Giresun Üniversitesi, Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 2 (5), 8-16, 2012.
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
   International Conferences and Symposiums / Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar  : 
 1 - 
ÖZDEMİR, Y. and KÖPRÜCÜ, K., The Possibilities of Using Beef Liver Partially or Wholly in Place of Fish Meal in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss, W.) as Starter Feeds, II. International Symposium on Aquatic Products, 98-99, İstanbul, Eylül , 1996
 2 - 
ÖZDEMİR, Y., KÖPRÜCÜ, K., HARLIOĞLU, M. M. ve GÜR, F., Gammarus kischineffensis (Amphipoda, Schellenberg 1937)’in Besin Kalitesinin Mevsimsel Olarak Araştırılması, Akdeniz Balıkçılık Kongresi, 563-569, İzmir, Nisan , 1997
 3 - 
Harlıoğlu, M.M., KÖPRÜCÜ, K., Yılmaz, Ö., Çakmak, M.N., Aksu, Ö., Mişe Yonar, S., Harlıoğlu, A.G., Çakmak Duran, T., Aydın, S., Özcan, S., “Kerevit Yemine Katılan N-3 Serisi Yağ Asitlerinin Pleopodal Yumurta, Hepatopankreas ve Kas Dokusunda Lipid Peroksidasyon ve Glutatyon Düzeylerine Etkisi”. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, FABA 2011 Sempozyumu (Fisheries and Aquatic Sciences-Balıkçılık ve Akuatik Bilimler), 07-09 Eylül, Samsun/TÜRKİYE, Özet Kitabı, s. 108, 2011.
   National Conferences and Symposiums / Ulusal Konferans ve Sempozyumlar  : 
 1 - 
ÖZDEMİR, Y., KÖPRÜCÜ, K., ŞEKER, E. ve ÇAKMAK, M. N., Kerevit (Astacus leptodactylus ssp.)’in Besin Kalitesinin Araştırılması, X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 385-393, Adana, Eylül , 1999
 2 - 
ÖZDEMİR, Y., KÖPRÜCÜ, K., ŞEKER, E., GÜR, F. ve ÇAKMAK, M. N., Tatlısu Midyesi (Unio elengatulus eucirrus Bourguignat)’nin Besin Kalitesinin Araştırılması, X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 376-384, Adana, Eylül , 1999
 3 - 
ŞEKER, E., KÖPRÜCÜ, K., URAL, M., GÜR, F. SARIEYYÜPOĞLU, M., Elazığ Keban Baraj Gölündeki Tatlı Su Midyesi, Unio elengatulus eucirrus (Bourguignat 1860)’da Ağır Metal Birikiminin Araştırılması, X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 33 (özet), Adana, Eylül , 1999
 4 - 
ŞİMŞEK KÖPRÜCÜ, S., GENCER TARAKÇI, B., KÖPRÜCÜ, K. ve HARLIOĞLU, M. M., Kerevit (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)’in Gastroenteropankreatik Sisteminin Histolojik Yönden İncelenmesi, XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 223 (özet), Antakya-Hatay, Eylül , 2001
 5 - 
ÖZDEMİR, Y. ve KÖPRÜCÜ, K., Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) Etindeki A2, C ve E Vitamin Miktarları, XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 222 (özet), Antakya-Hatay, Eylül , 2001
 6 - 
KÖPRÜCÜ, K., Yayın Balığı (Silurus glanis Linnaeus, 1758)’nın Biyolojisi ve Yetiştirme Teknikleri, Ticari Balık Türlerinin Biyolojisi ve Yetiştirme Teknikleri, Hizmet İçi Semineri, 19 s., Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Beymelek Su Ürünleri Üretim ve Geliştirme Merkez Müdürlüğü, Kale-Antalya, Mayıs,2001
 7 - 
ÖZDEMİR, Y. ve KÖPRÜCÜ, K., Su Kirliliği ve Balık Yetiştiriciliğindeki Önemi, Tarımsal Çevre ve Su Kirliliği Semineri, 10 s., Tarım İl Müdürlüğü, Elazığ, Mayıs,2001
 8 - 
KÖPRÜCÜ, K. VE ÖZDEMİR, Y., Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843)’nın Keban Baraj Gölü ve Hazar Gölü (Elazığ)’nde Yaşayan Populasyonlarının Et Verimi ve Bazı Büyüme Özelliklerinin Karşılaştırılması, XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 169 (özet), 2-5 Eylül, Elazığ, 2003
 9 - 
ŞIMŞEK KÖPRÜCÜ, S., KÖPRÜCÜ, K. ve URAL M.Ş., “Avrupa Yayın Balığı (Silurus glanis L.) Yavruları Üzerine Deltamethrin (DECIS 2.5 EC)’in Akut Toksisitesi”, XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Eylül, 169 (özet), Çanakkale, 2005
 10 - 
SERTEL, E. VE KÖPRÜCÜ, K. “Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844)’nın çeşitli bitkisel proteinleri değerlendirmesi”. Muğla Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül, Muğla, Özet Kitabı, s. 350, 2007
 11 - 
KÖPRÜCÜ, K. “Balık Yemi Üretiminde Kullanılan Bazı Yem Öğelerindeki Besin Maddeleri ve Enerjinin Yavru, Balıkçık ve Ergin Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss) İçin Sindirilme Oranlarının Belirlenmesi, Uygun Yem Formüllerinin Geliştirilmesi”, TÜBİTAK-İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Türkiye’de Balık Yemi üretimi AR-GE Proje Pazarı Platformu, 24-25 Mayıs, Sapanca/Sakarya, Özet Kitabı, s. 49-50, 2007.
 12 - 
KÖPRÜCÜ, K. ve YALÇIN, Ö., "Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844)’nın Büyüme, Yem Değerlendirme ve Et Kalitesine Farklı Protein/Enerji Düzeylerine Sahip Rasyonların Etkileri". Rize Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01-04 Temmuz, Rize, Özet Kitabı, s. 207, 2009.
 13 - 
ENGİN, V. ve KÖPRÜCÜ, K., "Yeme Katılan Farklı Bitkisel Lipit Kaynaklarının Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W., 1792)’nın Büyüme, Yem Değerlendirme ve Et Kalitesine Etkileri". Rize Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01-04 Temmuz, Rize, Özet Kitabı, s. 208, 2009.
 14 - 
ÖZGÜR, M.E. ve KÖPRÜCÜ, K., “Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W., 1792) Üretiminde Yumurta, Embriyo ve Larva Kalitesine, Yeme Katılan N-3 Serisi Yağ Asitlerinin Etkileri” , Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, II. Alabalık Sempozyumu, 06-08 Temmuz, Ermenek/Karaman, (Özet), 2010.
 15 - 
Harlıoğlu, M.M., KÖPRÜCÜ, K., Çakmak, M.N., Aksu, Ö., Harlıoğlu, A.G., Mişe Yonar, S., Çakmak Duran, T., Özcan, S., Kutluyer, F., Gündoğdu, H, “Yeme Katılan N-3 Serisi Yağ Asitlerinin Tatlısu İstakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz)’nun Sperm Sayısına Etkisi”. Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su ürünleri Fakültesi, Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı, 30 Haziran-01 Temmuz, Eğirdir/Isparta, Özet Kitabı, s. 45, 2011.
 16 - 
Özcan, S., KÖPRÜCÜ, K., “Esansiyel Yağ Asitlerinin Balıkların Üremesindeki Önemi”, Akdeniz Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 16. Ulusal Su ürünleri Sempozyumu, 25-27 Ekim, Antalya, Özet Kitabı, s. 252, 2011.
 17 - 
Bağcı, E., KÖPRÜCÜ, K., “Besin Maddelerinin Balıkların Üremesine Etkileri”, Akdeniz Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 16. Ulusal Su ürünleri Sempozyumu, 25-27 Ekim, Antalya, Özet Kitabı, s. 204-205, 2011.
 18 - 
Özcan, S., KÖPRÜCÜ, K., “N-3 Serisi Yağ Asitlerinin Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın Sperma Kalitesine Etkisi”, Akdeniz Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 16. Ulusal Su ürünleri Sempozyumu, 25-27 Ekim, Antalya, Özet Kitabı, s. 73-74, 2011.
 19 - 
KÖPRÜCÜ, K., Yavuz, H., "XX ve XY Kromozomlara Sahip Erkek Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Spermlerinin Dölleme Kalitesi". 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 03 – 06 Eylül, İstanbul, Özet Kitabı, 2013.
   Published Book or Chapter / Basılmış Kitap ya da Bölümler  : 
 1 - 
Sağlam,N., Toparlı, R., Buran, A., Sarıeyyüpoğlu, M., Şen, D., Duman, E., Çalta, M., Dörücü, M., KÖPRÜCÜ, K., Özdemir, Y., Saler, S., Pala, G., Gürel İnallı, "Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü", Türk Dil Kurumu, 2009.
 2 - 
KÖPRÜCÜ, K., Özdemir, Y., Sağlam, N., “Balık Yemi Fabrikası Fizibilite Etüdü”. Bölüm 6, s. 228-269. (Editör: Sağlam, N., Özdemir, Y., Sarıeyyüpoğlu, M., Elazığ Buluşuyor 2008-2023. Elazığ Su Ürünleri Sektörü: Bugünü Geleceği ve Bazı Fizibiliteleri, T.C. Elazığ Valiliği, Elazığ, 269 s., 2008).
 3 - 
Sarıeyyüpoğlu, M., Sağlam, N., Özdemir, Y., Duman, E., Çalta, M., Şen, B., Gürel İnallı, A., KÖPRÜCÜ, K., Aksoy, Ş., Yılmaz, C., Yılmaz, A., Deniz, E., Sanaç, K., Koçer, M.A., Ural, M., Sesli, A., Memişoğlu, E., Birici, N., Yüksel, F., Akaya, M.K., Demir, İ., “Elazığ İli Su Ürünleri Sektörü”. Bölüm 1, s. 1-48. (Editör: Sağlam, N., Özdemir, Y., Sarıeyyüpoğlu, M., Elazığ Buluşuyor 2008-2023. Elazığ Su Ürünleri Sektörü: Bugünü Geleceği ve Bazı Fizibiliteleri, T.C. Elazığ Valiliği, Elazığ, 269 s., 2008).
 4 - 
Özdemir, Y., Sağlam, N., KÖPRÜCÜ, K., “Kafeste Alabalık Yetiştiriciliği Fizibilite Etüdü”. Bölüm 2, s. 49-91. (Editör: Sağlam, N., Özdemir, Y., Sarıeyyüpoğlu, M., Elazığ Buluşuyor 2008-2023. Elazığ Su Ürünleri Sektörü: Bugünü Geleceği ve Bazı Fizibiliteleri, T.C. Elazığ Valiliği, Elazığ, 269 s., 2008).
 5 - 
Özdemir, Y., Sağlam, N., KÖPRÜCÜ, K., “Havuzda Alabalık Yetiştiriciliği Fizibilite Etüdü”. Bölüm 3, s. 92-140. (Editör: Sağlam, N., Özdemir, Y., Sarıeyyüpoğlu, M., Elazığ Buluşuyor 2008-2023. Elazığ Su Ürünleri Sektörü: Bugünü Geleceği ve Bazı Fizibiliteleri, T.C. Elazığ Valiliği, Elazığ, 269 s., 2008).
 6 - 
Özdemir, Y., Sağlam, N., KÖPRÜCÜ, K., “Alabalık Yavru Üretimi Fizibilite Etüdü”. Bölüm 4, s. 141-186. (Editör: Sağlam, N., Özdemir, Y., Sarıeyyüpoğlu, M., Elazığ Buluşuyor 2008-2023. Elazığ Su Ürünleri Sektörü: Bugünü Geleceği ve Bazı Fizibiliteleri, T.C. Elazığ Valiliği, Elazığ, 269 s., 2008).
 7 - 
Sağlam, N., Özdemir, Y., KÖPRÜCÜ, K., “Fileto ve Dondurulmuş Balık Üretim Tesisi Fizibilite Etüdü”. Bölüm 5, s. 187-227. (Editör: Sağlam, N., Özdemir, Y., Sarıeyyüpoğlu, M., Elazığ Buluşuyor 2008-2023. Elazığ Su Ürünleri Sektörü: Bugünü Geleceği ve Bazı Fizibiliteleri, T.C. Elazığ Valiliği, Elazığ, 269 s., 2008).
   Thesis Supervised / Yönettiği Tezler  : 
 1 - 
SERTEL, E., Ot Balığı (Ctenopharyngodon idella Valenciennes, 1844)’nın Çeşitli Bitkisel Proteinleri Değerlendirmesi, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.
 2 - 
YALÇIN, Ö., Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844)’nın Büyüme, Yem Değerlendirme ve Et Kalitesine Farklı Protein/Enerji Düzeylerine Sahip Rasyonların Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
 3 - 
ENGİN, V., Yeme Katılan Farklı Bitkisel Lipit Kaynaklarının Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W., 1792)’nın Büyüme, Yem Değerlendirme ve Et Kalitesine Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
 4 - 
ÖZGÜR, M.E., Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W., 1792) Üretiminde Yumurta, Embriyo ve Larva Kalitesine Yeme Katılan n-3 Serisi Esansiyel Yağ Asitlerinin Etkisi, DoktoraTezi, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
 5 - 
ÖZCAN, S., “N-3 Serisi Yağ Asitleri Katılan Yemlerle Beslenen Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nda Sperma Kalitesinin Araştırılması”, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2011.
 6 - 
Yavuz, H., “Farklı Kromozomlara (XX ve XY) Sahip Erkek Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Spermlerinin Dölleme Kalitesi”, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), 2012.
 7 - 
BAĞCI, E., “Munzur Çayı (Tunceli)’ndan Yakalanan Salmo trutta macrostigma (Dumeril, 1858)’nın Gonadlarında Yağ Asitleri, Kolesterol ve Yağda Eriyen Vitamin Düzeylerinin Araştırılması”, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2013.
 8 - 
Tokgöz, M., “XX ve XY Kromozomlarına Sahip Erkek Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Spermlerinde Yağ Asidi, Kolesterol ve Yağda Eriyen Vitamin Düzeylerinin Araştırılması”, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), 2014.
 9 - 
Ebru G., “Kahramanmaraş’taki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Kuluçkahanelerinin Biyolojik, Teknik ve Ekonomik Yönden Araştırılması”, Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014.
 10 - 
Karabulut, M. “Malatya’daki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Kuluçkahanelerinin Yapısal ve Biyolojik Yönden İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014.
   Cited References / Eserlere Yapılan Atıflar  : 
 1 - 
h-indeks = 8, SCIENCE CITATION INDEX (SCI) KAPSAMINDAKİ ULUSLAR ARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLARINA YAPILAN ATIF SAYISI, 14.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE 266 ADET OLUP, BUNLARDAN BAZILARI AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR:
 2 - 
Sales, J., “Accuracy of the use of energy conversion factors for compound fish diets”, Archives of Animal Nutrition, 63 (6), 491-509 (2009)
 3 - 
Liu H, Wu X, Zhao W, et al., “Nutrients apparent digestibility coefficients of selected protein sources for juvenile Siberian sturgeon (Acipenser baerii Brandt), compared by two chromic oxide analyses methods”, Aquaculture Nutrition, 15 (6), 650-656 (2009)
 4 - 
Sales J., “Prediction of digestible energy content across feed ingredients and fish species by linear regression “, Fish Physiology and Biochemistry, 35 (4), 551-565 (2009)
 5 - 
Liu H, Wu X, Zhao W, et al., “Nutrients apparent digestibility coefficients of selected protein sources for juvenile Siberian sturgeon (Acipenser baerii Brandt), compared by two chromic oxide analyses methods”, Aquaculture Nutrition, 15 (6), 650-656 (2009)
 6 - 
Borghesi R, Dairiki JK, Cyrino JEP, “Apparent digestibility coefficients of selected feed ingredients for dourado Salminus brasiliensis”, Aquaculture Nutrition, 15 (5), 453-458 (2009)
 7 - 
Sales J, “Linear models to predict the digestible lipid content of fish diets”, Aquaculture Nutrition, 15 (5) 537-549 (2009)
 8 - 
Sales J, “The use of linear regression to predict digestible protein and available amino acid contents of feed ingredients and diets for fish”, Aquaculture , 278, 128–142 (2008)
 9 - 
Guimaraes, I.G., L.E. Pezzato and M.M. Barros, “Amino Acid Availability and Protein Digestibility of Several Protein Sources for Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)”, Aquaculture Nutrition, 14, 396-404 (2008)
 10 - 
Ogunji, J., R.U.A.S. Toor, C. Schulz C. and W. Kloas, “Growth Performance, Nutrient Utilization of Nile Tilapia Oreochromis niloticus Fed Housefly Maggot Meal (Magmeal) Diets”, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 8 (1), 141-147 (2008)
 11 - 
Borghesi,R., Portz, L., Oetterer, M. and Cyrino, J.E.P., “Apparent digestibility coefficient of protein and amino acids of acid, biological and enzymatic silage for Nile tilapia (Oreochromis niloticus)”, Aquaculture Nutrition, 14, 242–248 (2008)
 12 - 
Sampaio-Oliveira, A.M.B.M. and Cyrino, J.E.P., “Digestibility of plant protein-based diets by largemouth bass Micropterus salmoides”, Aquaculture Nutrition, 14, 318–323 (2008)
 13 - 
Abimorad, E.G., Squassoni, G.H. and Carneiro, D.J., “Apparent digestibility of protein, energy, and amino acids in some selected feed ingredients for pacu Piaractus mesopotamicus”, Aquaculture Nutrition, 14, 374–380 (2008)
 14 - 
Mehmet Ali Canyurt , Süleyman Akhan, “Effect of dietary vitamin E on the sperm quality of rainbow trout (Onchorynchus mykiss)”, Aquaculture Research, 39, 1014-1018 (2008)
 15 - 
Thompson, K.R., S.D. Rawles, L.S. Metts, R. Smith, A. Wimsatt, A.L. Gannam, R.G. Twibell, R.B. Johnson, Y.J. Brady and C.D. Webster, “Digestibility of Dry Matter, Protein, Lipid, and Organic Matter of Two Fish Meals, Two Poultry By-Product Meals, Soybean Meal, and Distiller’s Dried Grains With Solubles in Practical Diets for Sunshine Bass, Morone chrysops x M. saxatilis”, Journal of the World Aquaculture Society, 39 (3) 352-363 (2008)
 16 - 
Mamun, S.M., U. Focken and K. Becker, “Comparative Digestion Efficiencies in Conventional, Genetically Improved and Genetically Male Nile Tilapia, Oreochromis niloticus (L.)”, Aquaculture Research, 38 (4), 381-387 (2007)
 17 - 
Mamun, S.M., U. Focken and K. Becker, “Comparison of Metabolic Rates and Feed Nutrient Digestibility in Conventional, Genetically Improved (GIFT) and Genetically Male (GMNT) Nile Tilapia, Oreochromis niloticus (L.)”, Comparative Biochemistry and Physiology A-Molecular and Integrative Physiology, 148 (1), 214-222 (2007)
 18 - 
Sajjadi, M. and C.G. Carter, “Effect of Feeding Rate on Nutrient Digestibility in Atlantic Salmon, Salmo salar L.”, Iranian Journal of Fisheries Sciences, 7 (2), 241-256 (2008)
 19 - 
Lewis, H.A. and C.C. Kohler, “Corn Gluten Meal Partially Replaces Dietary Fish Meal Without Compromising Growth or Fatty Acid Composition of Sunshine Bass”, North American Journal of Aquaculture, 70 (1), 50-60 (2008)
 20 - 
Bamba, Y., A. Ouattara, J. Moreau and G. Gourene, “Relative Contributions of Natural and Supplemental Food in Nile Tilapia Oreochromis niloticus Feeding in Captivity”, BFPP-Connaissance Et Gestion Du Patrimoine Aquatique, 386, 55-68 (2007)
 21 - 
David Sucahyo, Nico M. van Straalen, Agna Krave and Cornelis A.M. van Gestel, “Acute Toxicity of Pesticides to the Tropical Freshwater Shrimp Caridina laevis”, Ecotoxicology and Environmental Safety, 69, 421–427 (2008)
 22 - 
Osterauer, R. and H.R. Köhler, “Temperature-Dependent Effects of the Pesticides Thiacloprid and Diazinon on the Embryonic Development of Zebrafish (Danio rerio)”, Aquatic Toxicology, 86, 485-494 (2008)
 23 - 
Kim, J.D., S.M. Tibbetts, J.E. Milley and S.P. Lall, “Effect of the Incorporation Level of Dehulled Soybean Meal into Test Diet on Apparent Digestibility Coefficients for Protein and Energy by Juvenile Haddock, Melanogrammus Aeglefinus L.”, Aquaculture, 267 (1-4), 308-314 (2007)
 24 - 
Şimşek Köprücü, S., E. Yonar and E. Seker, “Effects of Deltamethrin on Antioxidant Status and Oxidative Stres Biomarkers in Freshwater Mussel, Unio elongatulus eucirrus”, Bull Environ Contam Toxicol, 81, 253-257 (2008)
 25 - 
Thomas, C.R., G.C. Hose, M.S. Warne and R.P. Lim, “Effects of River Water and Salinity on the Toxicity of Deltamethrin to Freshwater Shrimp, Cladoceran, and Fish”, Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 55 (4), 610-618 (2008)
 26 - 
El-Sayed, Y.S. and T.T. Saad, “Subacute Intoxication of a Deltamethrin-Based Preparation (Butox 5% EC) in Monosex Nile Tilapia, Oreochromis niloticus L”, Nordic Pharmacological Society, Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 102, 293–299 (2008)
 27 - 
Singh, P.B. and V. Singh, “Cypermethrin Induced Histological Changes in Gonadotrophic Cells, Liver, Gonads, Plasma Levels of Estradiol-17 Beta and 11-Ketotestosterone, and Sperm Motility in Heteropneustes fossilis (Bloch)”, Chemosphere, 72 (3), 422-431 (2008)
 28 - 
Hartnik, T., L.E. Sverdrup and J. Jensen, “Toxicity of The Pesticide Alpha-Cypermethrin to Four Soil Nontarget Invertebrates and Implications for Risk Assessment”, Environmental Toxicology and Chemistry, 27 (6), 1408-1415 (2008)
 29 - 
Siang, H.Y., L.M. Yee and C.T. Seng, “Acute Toxicity of Organochlorine Insecticide Endosulfan and its Effect on Behaviour and Some Hematological Parameters of Asian Swamp Eel (Monopterus Albus, Zuiew)”, Pesticide Biochemistry and Physiology, 89 (1), 46-53 (2007)
 30 - 
Isik, I. and I. Celik, “Acute Effects of Methyl Parathion and Diazinon as Inducers for Oxidative Stress on Certain Biomarkers in Various Tissues of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)”, Pesticide Biochemistry and Physiology, 92 (1), 38-42 (2008)
 31 - 
Gu B.G., H.M. Whang, W.L. Chen, D.J. Cai and Z.J. Shan, “Risk Assessment of Lambda-Cyhalothrin on Aquatic Organisms in Paddy Weld in China”, Regulatory Toxicology and Pharmacology, 48, 69–74 (2007)
 32 - 
Kumar, A., B. Sharma and R.S. Pandey, “Preliminary Evaluation of the Acute Toxicity of Cypermethrin and Lambda-Cyhalothrin to Channa punctatus”, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 79 (6), 613-616 (2007)
 33 - 
Şimşek Köprücü, S. and M.Ş. Ural, “Acute Toxicity of Dichlorvos on Fingerling European Catfish, Silurus glanis”. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 76, 871-876, (2006)
 34 - 
Xiao-zhi Gu, Gang-ya Zhang, Li Chen, Rong-ling Dai, Yuan-chun Yu, “Persistence and dissipation of synthetic pyrethroid pesticides in red soils from the Yangtze River Delta area”, Environ Geochem Health, 30, 67–77 (2008)
 35 - 
El-Sayed, Y.S., T.T. Saad and S.M. El-Bahr, “Acute Intoxication of Deltamethrin in Monosex Nile Tilapia, Oreochromis niloticus with Special Reference to the Clinical, Biochemical and Haematological Effects”, Environmental Toxicology and Pharmacology, 24 (3), 212-217 (2007)
 36 - 
Wedekind, C., B. von Siebenthal and R. Gingold, “The Weaker Points of Fish Acute Toxicity Tests and How Tests on Embryos can Solve Some Issues”, Environmental Pollution, 148(2), 385-389 (2007)
 37 - 
Chelme-Ayala, P., X.F. Li, M. Nour, M.G. El-Din, K. Ikehata and D.W. Smith, “Pesticides and Herbicides”, Water Environment Research, 79 (10), 1766-1850 (2007)
 38 - 
Zhang, X., P. Xie, D. Li, Z. Şhi, “Hematological and Plasma Biochemical Responses of Crucian Carp (Carassius auratus) to ıntraperitoneal Injection of Extracted Microcystins with the Possible Mechanisms of Anemia”, Toxicon, 49 (8), 1150–1157 (2007)
 39 - 
Wang, Y.B., J.B. Xu., L.X. Sheng, Y.C. Zheng, “Field and Laboratory Investigations of the Thermal Influence on Tissue-Specific Hsp70 Levels in Common carp (Cyprinus carpio)”, Comparative Biochemistry and Physiology, Part A 148, 821–827 (2007)
 40 - 
Ural, M.Ş. and N. Sağlam, “A Study on the Acute Toxicity of Pyrethroid Deltamethrin on the Fry Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)”, Pesticide Biochemistry and Physiology, 83, 124–131 (2005)
 41 - 
Yıldırım, M.Z., A.Ç.K. Benli, M. Selvi, A. Özkul, F. Erkoç and O. Koçak, “Acute Toxicity, Behavioral Changes, and Histopathological Effects of Deltamethrin on Tissues (Gills, Liver, Brain, Spleen, Kidney, Muscle, Skin) of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus L.) Fingerlings”, Environmental Toxicology, 21 (6), 614-620 (2006)
 42 - 
Guerriero, G., R. Ferro, G.L. Russo and G. Ciarcia, “Vitamin E in early stages of sea bass (Dicentrarchus labrax) development”, Comparative Biochemistry and Physiology, Part A 138, 435– 439 (2004)
 43 - 
Erişir, M., Ö. Barim, M. Ozcelik and M. Harlioglu, “The Effect of Dietary Vitamin E on the Arginase Activity in the Females of Freshwater Crayfish (Astacus leptodactylus, Esch. 1823)”, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 30 (2), 195-199 (2006)
 44 - 
Harlioglu, M.M. and A.G. Harlioglu, “The Harvest of Freshwater Crayfish, Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) in Turkey”, Reviews in Fish Biology and Fisheries, 14(4), 415-419 (2004)
 45 - 
Cengiz, E.I, “Gill and Kidney Histopathology in the Freshwater Fish Cyprinus carpio After Acute Exposure to Deltamethrin”, Environmental Toxicology and Pharmacology, 22 (2), 200–204 (2006)
 46 - 
Harlıoglu, M.M. and Ö. Barım “The Effect of Dietary Vitamin E on the Pleopodal Egg and Stage-1 Juvenile Numbers of Freshwater Crayfish Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823)”, Aquaculture, 236(1-4), 267–276 (2004)
 47 - 
Hernando, M.D., S. De Vettori, M.J. Martinez Bueno, A.R. Fernandez-Alba, “Toxicity Evaluation with Vibrio Fischeri Test of Organic Chemicals Used in Aquaculture”, Chemosphere, 68 (4), 724–730 (2007)
 48 - 
Yıldız, M., “The Study of Fillet Quality and the Growth Performance of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Fed with Diets Containing Different Amounts of Vitamin E”, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 4, 81-86 (2004)
 49 - 
Naziroğlu, M., “Enhanced Testicular Antioxidant Capacity in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats Protective Role of Vitamins C and E and Selenium”, Biological Trace Element Research, 94 (1), 61-71 (2003)
   Projects / Projeler  : 
 1 - 
Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) Rasyonlarına Farklı Oranlarda Sentetik Esansiyel Amino Asitlerin Katılmasının Besi Performansına Etkisi, Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu (FÜNAF) Projesi, No: 207, 2000.
 2 - 
Bitkisel ve Hayvansal Kaynaklı Çeşitli Yem Öğelerindeki Enerji ve Mineral Maddelerin Nil Tilapia (Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758)’daki Sindirilme Düzeylerinin Belirlenmesi, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) Yönetim Birimi Projesi, No: 680, 2004.
 3 - 
Bazı Yem Maddelerindeki Protein ve Amino Asitlerin Nil Tilapia (Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758)’daki Sindirilme Düzeylerinin Belirlenmesi, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) Yönetim Birimi Projesi, No: 790, 2004.
 4 - 
Ot Balığı (Ctenopharyngodon idella Valenciennes, 1844)’nın Çeşitli Bitkisel Proteinleri Değerlendirmesi, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) Yönetim Birimi Projesi, No: 1059, 2005.
 5 - 
Farklı Ortamlarda Yaşayan Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843) Populasyonlarında Yaş Tesbiti Yapılan Kemiksi Yapılardaki Ca ve Mg Elementlerinin Birikim Düzeyleri ve Yaş Halkalarının Okunabilirliği Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) Yönetim Birimi Projesi, No: 912, 2006.
 6 - 
Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844)’nın Büyüme, Yem Değerlendirme ve Et Kalitesine Farklı Protein/Enerji Düzeylerine Sahip Rasyonların Etkisi, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) Yönetim Birimi Projesi, No: 1322, 2007.
 7 - 
Yeme Katılan Farklı Bitkisel Lipit Kaynaklarının Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W., 1792)’nın Büyüme, Yem Değerlendirme ve Et Kalitesine Etkileri, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) Yönetim Birimi Projesi, No:1454, 2008.
 8 - 
Barbus esocinus (Heckel, 1843) Türünün Tam Kontrollü Ortamlarda Üretim Deneme Çalışmaları, TÜBİTAK-ÇAYDAG Projesi, No: 105T360, 2009.
 9 - 
Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W., 1792) Üretiminde Yumurta, Embriyo ve Larva Kalitesine Yeme Katılan n-3 Serisi Esansiyel Yağ Asitlerinin Etkisi. Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) Yönetim Birimi Projesi, No: 1491, 2009.
 10 - 
“N-3 Serisi Yağ Asitleri Katılan Yemlerle Beslenen Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nda Sperma Kalitesinin Araştırılması”, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Projesi, FÜBAP-2056, 2010.
 11 - 
“Tatlı Su İstakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz)’nun Üreme Verimliliğinin Artırılması”, TÜBİTAK-TOVAG Projesi, No: 110O418, 2012.
 12 - 
“Farklı Kromozomlara (XX ve XY) Sahip Erkek Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Spermlerinin Dölleme Kalitesi”, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) Koordinasyon Birimi, Proje No: SÜF.12.07, Proje Yöneticisi, 2012.
 13 - 
"Munzur Çayı (Tunceli)’ndan Yakalanan Salmo trutta macrostigma (Dumeril, 1858)’nın Gonadlarında Yağ Asitleri, Kolesterol ve Yağda Eriyen Vitamin Düzeylerinin Araştırılması”, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Projesi, FÜBAP-2122, 2013.
 14 - 
“XX ve XY Kromozomlarına Sahip Erkek Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Spermlerinde Yağ Asidi, Kolesterol ve Yağda Eriyen Vitamin Düzeylerinin Araştırılması”, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) Koordinasyon Birimi, Proje No: SÜF.12.09, Proje Yöneticisi, 2014.
 15 - 
“Malatya’daki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Kuluçkahanelerinin Yapısal ve Biyolojik Yönden İncelenmesi”, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) Koordinasyon Birimi, Proje No: SÜF.14.07, Proje Yöneticisi, 2015.
   The Others / Diğer  : 
 1 - 
BİLİMSEL DERGİLERDEKİ HAKEMLİKLER: "Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences", "Journal of Agricultural Science and Technology", "Journal of Environmental Biology", "Pesticide Biochemistry and Physiology", "Scientia Agricola", "Journal of Toxicology and Environmental Health Sciences", "African Journal of Biotechnology". "Archives of Polish Fisheries", "Chemosphere", "Advanced Research in Biological Sciences", "Journal of Fisheries Sciences.com", "Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi", "Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi", "Kahramanmaraş Sütçü İmam University Journal of Natural Sciences", "BİBAD Research Journal of Biological Sciences", "Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi".
 2 - 
ULUSAL PROJELERDE PANELİST VE HAKEMLİKLER: "TÜBİTAK Hızlı Destek Projesi", "TÜBİTAK-GSRT İşbirliği Programı Projesi", "TÜBİTAK-COST, 2515 Projesi", "TÜBİTAK-TOVAG, 1002 Projesi", "TÜBİTAK-TOVAG Hızlı Destek Projesi)", "TÜBİTAK, 1001 Projesi", "TÜBİTAK-TEYDEB Projesi"
 3 - 
SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU ÜYELİĞİ: "XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2-5 Eylül 2003, Elazığ"
 4 - 
SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLARDA OTURUM BAŞKANLIĞI: Oturum Başkan Yardımcısı (Rize Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01-04 Temmuz, Rize, 2009). Oturum Başkanı (Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su ürünleri Fakültesi, Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı, 30 Haziran-01 Temmuz, Eğirdir/Isparta, 2011).
 5 - 
EĞİTİM AMAÇLI YURTDIŞI SEYAHATLER: ERASMUS- Öğretim Üyesi ve Öğrenci Değişimi Programı kapsamında, 21-27 Haziran 2009 tarihleri arasında Romanya’nın Ion Inescu Brad Üniversitesinde (Ion Brad University of Agriculture Sciences and Veterinary Medicine, Veterinary Faculty, Iasi) eğitim faaliyetlerinde bulunulmuştur.
   Courses / Verdiği Dersler  : 
 1 - 
SÜM 337 Balık Besleme
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 2 - 
SÜM 337 Fish Nutrition (English)
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 3 - 
SÜM 435 Balık Yemi Teknolojisi
 4 - 
SÜM 435 Fish Feed Technology
 5 - 
SYM 504 Yem Hayvanları Üretimi
 6 - 
FBE 504 Live Feeds Production
 7 - 
SYM 543 Balık Besleme Araştırma Yöntemleri
 8 - 
FBE 543 Fish Feed Research Methods
 9 - 
SYM 506 Yem Çeşitleri ve Hazırlanması
 10 - 
FBE 506 Diet Formulation and Processing
 11 - 
SYM 545 Balıklarda Enerji Metabolizması
 12 - 
FBE 545 Fish Energy Metabolism
 13 - 
SYM 544 Balık Yemi Analiz Teknikleri
 14 - 
FBE 544 Fish Feed Analysis Techniques
 15 - 
SÜM 547 Yem Ham Maddeleri ve İşleme Teknikleri
 16 - 
FBE 547 Feedstuffs and Processing Techniques
 17 - 
SYM 554 Balık Yemlerinde Karbonhidrat Kullanımı
 18 - 
FBE 554 Carbohydrate Using in Fish Nutrition
 19 - 
SYM 555 Balık Beslenmesinde Yağ ve Yağ Asitlerinin Kullanımı
 20 - 
FBE 555 Fat and Amino Acids in Fish Nutrition
 21 - 
SYM 556 Balık Beslenmesinde Protein ve Amino Asitler
 22 - 
FBE 556 Protein and Amino Acids in Fish Nutrition
 
 
Designed by Musa ÇIBUK © 2005 
| Aktif Ziyaretçi Sayısı: 190 | Toplam Ziyaret: 8946076 |
türk porno porno gebze mutfak tecavüz porno izle