F.Ü. Personel Bilgi Sayfası
28 Temmuz 2015 - Salı 
   F.U. Main Page / F.Ü. Ana Sayfa      Main Page / Ana Sayfa     Staff Search / Personel Ara     Kullanıcı Girişi - Login 
 
 Prof. Dr.  Erdal DUMAN  ( FISHING TECHNIQUES AND PROCESSING TECHNOLOGIES / SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME  ) 


 
 Doğum Yeri :   Malatya
 Doğum Tarihi :   1963
 Yabancı Dil :   İngilizce
 Telefon :   424-2370000-4533
 Fax :   424-2866287
 E-posta adresi :  eduman@firat.edu.tr , er.duman63@gmail.com
 Uzmanlık Alanı : 
Balık Avlama Teknolojisi, Balıkçılık Biyolojisi - Fisheries Techniques, Fisheries Biology
 Lisans :   Fırat Üniversitesi  1985 
 Yüksek Lisans :   Fırat Üniversitesi  1988 
 Doktora :   Fırat Üniversitesi  1993 
 Doçentlik :   Fırat Üniversitesi  1996 
 Profesörlük :   Fırat Üniversitesi  2006 
 
 Akademik ve İdari Görevleri : 
 Yer  Görevi  Baş. Tarihi  Bit. Tarihi
 KEBAN M.Y.O.  Senato Üyesi  Eylül 2012  Devam Ediyor
 SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ  Yönetim Kurulu Üyesi  Haziran 2011  Devam Ediyor
 SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ  Yönetim Kurulu Üyesi  Ocak 1997  Kasım 2009
 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  Kurulu Üyesi  Ocak 1997  Devam Ediyor
 SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ  Kurulu Üyesi  Ocak 1997  Devam Ediyor
 SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ  Dekan Yardımcısı  Kasım 2006  Ekim 2008
 SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME   Bölüm Başkanı  Ocak 1997  Devam Ediyor
 KEBAN M.Y.O.  Müdür  Eylül 2012  Devam Ediyor
 
 Yayınları : 
   Article in the Int. Referee Journals / Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar  : 
 1 - 
Duman, E., Dörücü, M., Şen, D., 2001. Toxic effects of fish-seed ( Anamirta cocculus ) on carp ( Cyprinus carpio ), OnLine Journal of Biological Sciences, Vol.1, 11,1093-1094, Pakistan .
 2 - 
Dörücü, M., Duman, E., Orsay, B., 2001. Study on Effects of Urethane ( Ethylcarbamate, C3H7NO2 ) on Cyprinus carpio, Pakistan Journal of Biological Sciences, Vol. 4, 11, 1382-1383, Pakistan.
 3 - 
Duman, E., Pala, M., Yüksel, F., 2006. Study on the Effect of Hanging Ratio in Gill Nets. The Indian Veterinary Journal ,83, 5, 573-574, 2006.
 4 - 
Duman, E., Pala, M., 2007. Effect of Water Temperature on the Selectivity of Monofilament Gill Nets (PA). Pakistan Journal of Biological Sciences ,10 (11),1914-1917.
 5 - 
Duman,M., Patır,B.,Duman, E.,Ilhak, O.I., 2007. The Effects of Salt and Storage Temperature on Microbiological Changes in Hot-Smoked Mirror Carp (Cyprinus carpio L.).Pakistan Journal of Biological Sciences, 10 (17), 3002-3005.
 6 - 
Yüksel,F., Duman,E.,2011. The Investigation of Crayfish (Astacus leptodactylus Eschsclotz, 1853) Population Amplitude in Keban Dam Lake, Journal of FisheriesSciences.com,5(3),226-239, İSTANBUL.
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 7 - 
Ateşşahin, T., Dartay, M., Duman E., Gül Remzi M., 2011. Karakaya Baraj Gölü’nde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) Avcılığı ve Av Verimi, BİBAD (Research Journal of Biology Sciences), 4 (1): 113-117.
 8 - 
Orsay, B., Duman, E., 2010. Catch Efficiency of Various Hanging Ratio and Colour Monofilement Gillnets. Journal of FisheriesSciences.com,4(4),362-375,İSTANBUL.
 9 - 
Dartay, M., Duman,E., Ateşşahin, T., 2010.The Fishing Productivity with Gillnets in Pertek Region of Keban Dam Lake. Journal of FisheriesSciences.com,4(4),384-390,İSTANBUL.
 10 - 
Orsay B., Duman, E.2010. The Comparison of Catch Efficiency of Monofilament Gillnets Different Colour and Different Hanging Ratio on Seasonal Variations,Journal of FisheriesSciences.com, 4 (3), 224-237,İSTANBUL.
 11 - 
Duman, E., Gül, M.R. 2013. Age, growth, fecundity and mortality of Aspius vorax (Heckel, 1843) inKarakaya Reservoir (in Euphrates River), Turkey Karakaya Baraj Gölü’nde yaşayan Aspius vorax (Heckel, 1843)’ın yaş, büyüme, üreme ve ölüm oranı. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 30(4), 155-159, DOI:10.12714/egejfas.2013.30.4.02.
 12 - 
Dartay, M. and Duman E., 2014. Effect of artificial baits on the catch efficiency of monofilament gill nets. Journal of Applied Ichtyology, Vol. 1-3.,DOİ:10.1111/jai.12434.
   Article in the Nat. Referee Journals / Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar  : 
 1 - 
Duman,E., Sağlam,N., Özdemir, Y.,2007. Su Ürünleri Kaynaklarımıza Genel Bakış,Türktarım Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı, Sayı:178 (Kasım-Aralık),12-21, Ankara.
 2 - 
Dartay,M.,Duman,E.,2007. Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesinde Kullanılan Av Araçları.F.Ü.Fen ve Müh. Bil.Derg.,19(4),473-479,Elazığ.
 3 - 
Orsay, B., Duman, E., 2008. Elazığ Balık Pazarında 2001-2005 Yılları Arasında Satışa Sunulan Balık Türleri ve Miktarlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. F.Ü. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 20 (3), 439-447. Orsay, B., Duman, E.,2008. A Comparative Study on The Sales Amount and Fish Species Marketed in Elazığ Fish Market Between 2001 and 2005 Years. Science and Eng. J. of Fırat Univ., 20(3), 439-447.
 4 - 
Orsay,B.,Duman, E.,2008. Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesi Uzatma Ağları Balıkçılığı ve Av Verimi.F.Ü.Fen ve Müh.Bil.Derg.,20,4, 563-568,Elazığ.
 5 - 
Orsay B., Duman, E.2010. Galsama Ağları İle Balık Avcılığında Tür Seçiciliği. Türktarım Tarm ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Sayı:193, 42-45,Ankara.
 6 - 
Dartay, M., Duman,E., Duman, M., Ateşşahin, T., 2009. Keban Baraj Gölü Pertek Bölgesi Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Analizi. Ege Üniv. Su Ürünleri Dergisi, 26, 2, 135-138, İZMİR.
 7 - 
Ateşşahin, T., Dartay, M., Duman E., Gül Remzi M., 2011. Karakaya Baraj Gölü’nde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) Avcılığı ve Av Verimi, BİBAD (Research Journal of Biology Sciences), 4 (1): 113-117.
 8 - 
Orsay, B., Duman, E., 2012. Değişik Renkli Monofilament Galsama Ağlarının Farklı Hava Şartlarındaki Av Verimlerinin Karşılaştırılması. Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergsi, 24, 1, 23-32,Fırat Üniv. Matbaası
 9 - 
Orsay, B., Duman, E., 2012. Kemer Baraj Gölü (Bozdoğan/Aydın) Balık Avcılığının İncelenmesi. Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergsi, 24, 2, 41-45,Fırat Üniv. Matbaası
 10 - 
Duman, E, Sarıeyyüpoğlu, M.,1990. Yüzey Sularının Kimyasal Analizi ile Cip Baraj Gölünde Verimliliğin Saptanması, Ege Üniv. Su Ürünleri Dergisi, 6,21.22.23.24., 138-143, İzmir. Duman, E., M. Sarıeyyüpoglu, 1990. Determination of Cip Dam Lake Productivity by Chemical Evaluation of Surface Waters, Ege Univ. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 6,21/24,138/143, Izmir/TURKIYE.
 11 - 
Şen, D., Duman, E., 1991. Hazar Gölü’ nde (Elazığ) Yaşayan Kosswigeichthys asquamatus Sözer, 1942’ nin Bazı Metrik ve Meristik Özellikleri, Ege Üniv. Su Ürün. Dergisi, 8,29.30,51-59, İzmir. Sen, D., E. Duman, 1991. Some Metric and Meristic Characters of Kosswigichthys asquamatus Sözer, 1942 which Live in Lake Hazar ( Elazıg/TURKIYE ), Ege Univ. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 8,29/30,51-59, Izmir/TÜRKİYE.
 12 - 
Şen, D., Duman, E., Yapar, A., 1991. Hazar Gölü’ nde (Elazığ) Yaşayan Orthrias angorae eregliensis Banarescu and Nalbant,1978’ in Bazı Metrik ve Meristik Özellikleri, Memba Kara ve Su Ziraati Dergisi, 1,19-22, Erzurum. Sen, D., E. Duman, A. Yapar, 1991. Some Metric and Meristic Characters of Orthrias angorae eregliensis Banarescu and Nalbant, 1978 which Live in Lake Hazar( ELAZIĞ/TURKIYE ), Memba-Journal of Land and Water Agriculture 1,19-22, ErzurumTURKIYE.
 13 - 
Duman, E., N. Özdemir, 1993. Keban Baraj Gölü' nün Ova Bölgesi Yüzey Sularında Bazı Kimyasal Analizler, Ege Üniv. Su Ürün. Derg., 8, 31.32, 124-132, İzmir. Duman, E., N. Ozdemir, 1993. Some Chemical Analysis on Surface Water of Plain Part of Keban Dam Lake, Ege Univ. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 8, 31.32, 124-132, Izmir/TURKIYE:
 14 - 
Şen, D., Duman, E., Ayvaz, Y., 1993. Age Determination and Length-Weight Relationhip of Bertinius subquincunciatus (Günther, 1868)’ in Keban Dam Lake, Ege Üniv. Su Ürün.Dergisi, 9,33.34.35.36, 203-210, İzmir.
 15 - 
Duman, E., Şen, D.,1995. Keban Baraj Gölünde Yaşayan Barbus xanthopterus (Heckel, 1843)’ da Karşılaştırmalı Yaş Tayini, Ege Üniv. Su Ürün. Dergisi, 12,3/4,293- 297, İzmir. Duman, E., D. Sen, 1995. Comparative Age Determination of Barbus xanthopterus ( Heckel, 1843 ) Living in Keban Dam Lake, Ege Univ. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 12, 3/4, 293-297, Izmir/TURKIYE.
 16 - 
Şen,D.,Duman, E., Yapar, A.,Duman, M., 1996. Keban Baraj Gölünde Yaşayan Barbus esocinus (Heckel, 1843) ve Barbus xanthopterus (Heckel, 1843) Populasyonlarının Biyoekolojik Özelliklerinin İncelenmesi, Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, 8, 1,113-129, Elazığ. Sen, D., E. Duman, A. Yapar, M. Duman, 1996. An Investigation of Biolecological Features of Barbus esocinus ( Heckel, 1843 ) and Barbus xanthopterus ( Heckel, 1843 ) Populations Living in Keban Dam Lake, Fırat Univ., Journal of Science and Engineering, 8, (1), 113-129, Elazığ/TURKIYE.
 17 - 
Duman,E., Duman, M., 1996. Keban Baraj Gölünde Avlanan Capoeta trutta (Heckel, 1843) ile Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843)’un Et Verimi ve Besin Değerleri, Ege Üniv.Su Ürün. Dergisi, 13,1.2,83-88, İzmir. Duman, E., M. Duman, 1996. Meat Yield and Nutritional Value of Capoeta trutta Heckel, 1843 and Barbus rajanorum mystaceus Heckel, Caught from Keban Dam Lake, Ege Univ. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 13, 1/2, 83-88, Izmir/TURKIYE.
 18 - 
Duman, E., Pala, M., 1999. Keban Baraj Gölü Ağın Bölgesinde Yaşayan Kerevit (Astacus leptodactylus salinus Nordmann, 1842) Populasyonunun Büyüme Özelliklerinin İncelenmesi, Ege Üniv. Su Ürünleri Dergisi, 15, 1-2, 9-17, İzmir. Duman, E., M. Pala, 1999. Investigation on Growth Characteristics of Crayfish Population ( Astacus leptodactylus salinus Nordmann, 1842 ) which Live in Keban Dam Lake, Ege Univ. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 15, 1-2, 9-17, Izmir/TURKIYE .
 19 - 
Duman, E., Pala, M., Gürel, A., 1999. Keban Baraj Gölü Ağın BölgesindeYaşayan Tatlısu İstakozu (Astacus leptodactylus salinus Nordmann, 1842)’nun Ölçülebilir ve Sayılabilir Özellikleri, Fırat Üniv. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 11, 1,137- 143, Elazığ . Duman, E., M. Pala, A. Gürel, 1999. Metric and Meristic Characters of Crayfish ( Astacus leptodactylus salinus Nordmann, 1842 )' which Live in Agın Region of Keban Dam Lake, Fırat Univ., Journal of Science and Engineering, 11, 1, 137-143, Elazığ/TURKIYE.
 20 - 
Kılıç, A., Duman, E., 1999. Keban Baraj Gölü Ağın Bölgesinde Kerevit Avcılığı, Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 11, 2,191-197, Elazığ. Kılıç, A., Duman, E., 1999. The catching of crayfish in Agın part of Keban Dam Lake, Fırat Univ., Journal of Science and Engineering, 11, 2,191-197, Elazığ .
 21 - 
Duman, E., Çelik, A., 2001. Atatürk Baraj Gölü Bozova Bölgesi’nde Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri, Ege Üniv., Su Ürünleri Dergisi, 18, 1-2, 65-69, İzmir. Duman, E., Çelik, A., 2001. Fishes Caught in Bozova Region of Ataturk Dam Lake and Their Production , Ege Univ., Journal of Fisheries &Aquatic Sciences, 18, 1-2, 65-69, İzmir.
 22 - 
Çelik, A., Duman, E., 2001. Atatürk Baraj Gölü Bozova Bölgesinde Kullanılan Balık Yakalama Aletlerinin Yapısı, Ege Üniv. Su Ürünleri Dergisi, 18, 3-4, 407-419, İzmir. Çelik, A., Duman, E.,2001. Structure and Performance of Fishing Gears Using İn Bozova Region of Ataturk Dam Lake, Ege Univ., Journal of Fisheries &Aquatic Sciences, 18, 3-4, 407-419, İzmir.
 23 - 
Duman, E., Şen, D., 2002. Keban Baraj Gölünde Yaşayan Carassius auratus ( L., 1758 )’ da Karşılaştırılmalı Yaş Tayini, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 3, 11-18. Duman, E., Şen, D., 2002. The Comprative Age Determination of Carassius auratus ( L., 1758 ) Living in Keban Dam Lake, G.U. Journal of Gazi Fac. of Educatipn, 22, 3, 11-18.
 24 - 
Duman, E., 2002. Growth of Barbus rajanorum mystaceus Heckel, 1843 Living in Keban Dam Lake, Ege Üniv. Su Ürünleri Dergisi, 19, 3-4, 289-292, İzmir.
 25 - 
Duman, E.,Yüksel, F., Pala, M., 2003. Barbus capito pectoralis ( Heckel, 1843 )’ in Büyüme Özellikleri ile Et Veriminin İncelenmesi, Ege Üniv. Su Ürünleri Dergisi, 20, 3-4,391-398, İzmir. Duman, E.,Yüksel, F., Pala, M., 2003. The Investigation of Growth Characteristics and Meat Yield of Barbus capito pectoralis ( Heckel, 1843 ).Ege Univ., Journal of Fisheries &Aquatic Sciences,, 20, 3-4,391-398, İzmir.
 26 - 
Duman, E., 2004 . Reproductive Biology of Capoeta trutta , Heckel, 1843 (Pisces: Cyprinidae) Living in Keban Dam Lake, Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16,1, 145-150, Elazığ .
 27 - 
Orsay, B., Duman, E., 2004 .Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesinde Yaşayan Barbus esocinus ve Barbus xanthopterus’ un Avcılığında Kullanılan Av Araçları, Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16,2, 385-392, Elazığ . Orsay, B., Duman, E., 2004 . The Fishing Gear on Barbus esocinus and Barbus xanthopterus Population Living in Kemaliye Region of the Keban Dam Lake. Fırat Univ., Journal of Science and Engineering , 16,2, 385-392, Elazığ.
 28 - 
Orsay, B., Duman, E., 2005. Kemaliye, Peri ve Göktepe Bölgelerinde Balıkçılık Av Gücü ve Çeşitli Özelliklerin İncelenmesi, Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17, 1, 121-129, Elazığ. Orsay, B., Duman, E., 2005. The Investigation of Various Charesteristic and Fishing Power of Fishing Vessel Using in Kemaliye, Peri and Göktepe Regioni. Fırat Univ., Journal of Science and Engineering , 17, 1, 121-129, Elazığ.
   International Conferences and Symposiums / Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar  : 
 1 - 
Özdemir, N., Temizer, A., Duman, E., 1997. Keban Baraj Gölü Ağın Yöresinde Yaşayan Lutra lutra ‘ nın Bazı Biyolojik Özelliklerinin Saptanması, Akdeniz Balıkçılık Kongresi, Mediterranean Fisheries Congress, 9-11 Nisan, 945-952, İzmir.
 2 - 
Dartay, M. and Duman, E., 2013. Effects of Natural Bait Types on Efficiency of Monofilaments Gillnets.1. International Fisheries Symposium in Northern Cyprus, 24th-27th March.
 3 - 
Dartay, M., Ateşşahin, T ., Duman, E., 2013. Farklı Donam Faktörlerine Göre Donatılmış Multimonofilament ve Multifilament Galsama Ağları ile Yakalanan Cyprinus carpio (Lin., 1758)’nun CPUE Değerlerinin Karşılaştırılması.FABA, 30 Mayıs - 1 Haziran 2013, ERZURUM.
   National Conferences and Symposiums / Ulusal Konferans ve Sempozyumlar  : 
 1 - 
Özdemir, N., Şen, D., Duman, E ., Yapar, 1993. Keban Baraj Gölünde Yaşayan Chalcalburnus mossullensis (Heckel 1843)’de Yaş-Boy, Yaş-Ağırlık ve Boy-Ağırlık İlişkileri Üzerine Bir Araştırma, Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, 13-21, Erzurum. Ozdemir, N., D. Sen, E. Duman, A. Yapar, 1993. A research on Age-Length, Age-Weight and Length-Weight Relationship of Chalcalburnus mossullensis ( Heckel, 1843 ) in Living Keban Dam Lake, Symposium of Water Products 1 st ( 1993 ) and 2 nd 1995 the East Anatolia Region, 13-21, Erzurum/TURKIYE.
 2 - 
Duman, E., Gürel, A., 2000. Keban Baraj Gölü Ağın Bölgesi’ ndeYaşayan Kerevitin (Astacus leptodactylus salinus Nordmann, 1842) Üreme Özelliklerinin Belirlenmesi, Doğu Anadolu Bölgesi IV. Su Ürünleri Sempozyumu, 141- 150, Erzurum.
 3 - 
Duman, E., 2001. Keban Baraj GölündeYaşayan Capoeta trutta ( Heckel, 1843 )’ nın Büyüme Özelliklerinin Belirlenmesi, XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Bildirileri Cilt I, Ed: Akyurt, İ., Başusta, N., 426-442, Mustafa Kemal Üniversitesi Yayınları No: 8 ( 04-06 Eylül 2001), Hatay.
 4 - 
Dartay, M., Duman, E.2006. Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesinde Avlanan Balık Türleri ve Miktarları. XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Eylül 2005, Çanakkale, Ege Üniv., Su Ürünleri Derg., Cilt 23,sayı : 3, 401-402. Dartay, M., Duman, E.2006. Fish Species Caught in Çemişgezek Region of Keban Dam Lake. XIII th. National Fisheries and Aquatic Sciences Symposium, September,1-4 2005, Çanakkale, Ege Univ., Faculty of Fisheries, Journal of Fisheries and Aquatic Sciences., Vol: 23, Number : 3, 401-402 p.
 5 - 
ORSAY,B., DUMAN, E.,2009. Değişik Renkli Monofilament Galsama Ağlarının Farklı Hava Şartlarındaki Av Verimlerinin Karşılaştırması. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Temmuz sayfa 456, Rize.
 6 - 
ORSAY,B., DUMAN, E.,2009. Değişik Renkli Monofilament Galsama Ağlarının Farklı Hava Şartlarındaki Av Verimlerinin Karşılaştırması. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Temmuz sayfa 456, Rize.
 7 - 
ORSAY, B., DUMAN, E.,2009. Farklı Renk ve Donamlarda Yapılandırılmış Monofilament Sade Ağların Av Verimliliği, XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Temmuz sayfa 141, Rize.
 8 - 
ORSAY,B., DUMAN, E.,2009. Kemer Baraj Gölü (Bozdoğan/Aydın) Balık Avcılığının İncelenmesi, XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Temmuz, sayfa 457, Rize.
 9 - 
DARTAY,M., DUMAN, E., ATEŞŞAHİN, T., 2009. Keban Baraj Gölü Pertek Bölgesi Uzatma Ağları Balıkçılığı ve Av Verimi, XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Temmuz 2009, sayfa 443, Rize.
 10 - 
ATEŞŞAHİN,T., DARTAY, M., DUMAN, E. , GÜL M.R.2010. Karakaya Baraj Gölü’nde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) Avcılığı ve Av Verimi, II. Ulusal Alabalık Sempozyumu, 6-8 Temmuz, Ermenek/Karaman.
 11 - 
Duman E., Ay, A., 2013. Rize İli Merkezde Kıyı Balıkçılığında Kullanılan Balık Yakalama Aletlerinin Araştırılması. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 3-6 Eylül 2013, İSTANBUL.
 12 - 
Özdemir, N., Şen, D., Duman, E., Yapar, A., 1991. Keban Baraj Gölü’ nde Yaşayan Aynalı sazan (Cyprinus carpio L. 1758) Populasyonunda Yaş Tayini, Eğitiminin 10. Yılında Su Ürünleri Sempozyumu, 38-43, İzmir. Ozdemir, N., D. Sen, E. Duman, A. Yapar, 1991. Age Determination of Mirror Carp ( Cyprinus carpio L. 1758 ) Population Living in Keban Dam Lake, Ege Univ., in 10 Th Year Of Edıcation -Symposium of Water Product, 38-43, Izmir/TURKIYE.
 13 - 
Özdemir, N., Duman, E., 1991.Erozyon Olayının Su Ekosistemi ve Su Canlıları Üzerinde Olumsuz Etkileri, Göller Bölgesi Tatlı Su Kaynaklarının Korunması ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 431-438, Isparta. Ozdemir, N., E. Duman, 1991. Negative Effect of Erosion Aquatic Ecosystem and Aquatic Organisms, Symposium on Preservation of Freshwater Resources and Environmental Problems in the Lake District SW of Türkiye, 431-438, Isparta/TURKIYE.
 14 - 
Özdemir, N., Özdemir, N., Duman, E., 1995. Keban Baraj Gölü Ağın İlçesi Av Sahası İçinde Kalan Kesimde Ölçülen Kirlilik Parametreleri ve Bunun Su Ürünleri Yönünden Önemi, Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 417-422, Erzurum. Ozdemir, N., N. Ozdemir, E. Duman, 1995. The Pollution Parameter Measuring in the Region' s Agın in Keban Dam Lake and its Importance for the Water Products 1. ( 1993 ) and 2 . ( 1995 ) the East Anatolia Region, 417-422, Erzurum/ TURKIYE.
   Published Book or Chapter / Basılmış Kitap ya da Bölümler  : 
 1 - 
Sağlam N., Toparlı, R., Sarıeyyüpoğlu M., Şen D., Duman E., Çalta M., Buran, A., Dörücü M., Özdemir Y., Köprücü K., Saler S., Pala G., İnanlı A., Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü. Türk Dil Kurumu Yayınları: 964. 2009.
 2 - 
Sarıeyyüpoğlu, M., Sağlam, N., Özdemir, Y., Duman, E., Çalta, M., Şen, B., Gürel İnanlı, A., Köprücü, K., Aksoy, Ş., Yılmaz, A., Deniz, E., Sanaç, K., Koçer, M.A., Ural, M., Sesli A., Memişoğlu, E., Birici, N., Yüksel, F., Akkaya, M.K. ve Demir İ., Elazığ İli Su Ürünleri Sektörü (Kitapta Bölüm), Elazığ Valiliği, 269 s. (1 - 48), 2008.
   Thesis Supervised / Yönettiği Tezler  : 
 1 - 
Ali KILIÇ, Keban Baraj Gölü Ağın Bölgesinde Kerevit Avcılığı. F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü , Yüksek Lisans, 1998.
 2 - 
Ahmet ÇELİK , Atatürk Baraj Gölü Bozova Bölgesinde Kullanılan Balık Yakalama Aletlerinin Yapısı ve Verimlilikleri. F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans ,1999.
 3 - 
Bülent ORSAY , Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesinde Yaşayan Barbus esocinus ve Barbus xanthopterus’ un Yakalama Aletleri ve Populasyona Etkileri. F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2001.
 4 - 
Murat PALA, Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesinde Avlanan Ekonomik Öneme Haiz Beş Balık Türünün Avcılığında Kullanılan Monofilament Sade Ağların Seçicilik Özellikleri. F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, 2002.
 5 - 
Murşide DARTAY, Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesinde Kullanılan Balık Yakalama Aletleri ve Bu Aletlerin Av Veriminin Araştırılması. F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2005.
 6 - 
Fahrettin YÜKSEL,Keban Baraj Gölü Kerevit (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Populasyon Büyüklüğünün Araştırılması,FUBAP 1195 nolu Proje, Fen Bilimleri Enstitüsü , Doktora Tezi, 2008.
 7 - 
Tuncay ATEŞŞAHİN. Monofilament Balık Ağlarında Kopma Dayanımının Araştırılması.Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2010
 8 - 
Bülent ORSAY, “Farklı Renk ve Donamlarda Yapılandırılımış Monofilament Sade Ağların Av Verimliliği”, , F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktota Tezi, 2007.
 9 - 
MÜrşide DARTAY, 2011. Keban Baraj Gölü'nde Kullanılan Monofilament Sade Ağlarda Av Veriminin Arttırılmasına Yönelik Araştırmalar. F.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Avlama ve İşleme Teknolojisi ABD, Eylül 2011, Doktora Tezi.
 10 - 
Alaylı AY, 2012. Rize ili Merkezinde Kıyı Balıkçılığında Kullanılan Balık Yakalam Aletlerinin Araştırılması. Fen Bilimleri Enstitüsü, 70 s. Avlama ve İşleme Teknolojisi ABD, Yüksek Lisans Tezi.
 11 - 
Yelda KARLIDAĞ, 2013. Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesinde Kullanılan Balık Yakalama Aletleri ve Av Veriminin Araştırılması. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Avlama ve İşleme Teknolojisi ABD, 55 s., Eylül 2013, Elazığ (Yüksek Lisans Tezi).
 12 - 
Ateşşahin,T., 2014. Keban Baraj Gölünde (Elazığ) Farklı Tip Sepetlerle Balık Avcılığı Denemeleri, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 84 sayfa, Elazığ (Doktora Tezi).
   Cited References / Eserlere Yapılan Atıflar  : 
 1 - 
Balik, I., Ozkok, E., Ozkok, R., 2002. Catch Per Unit Effort and Size Composition of Crayfish, Astacus leptodactylus Eschscholtz 1823, in Lake Iznik, Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 15 (6), 884-889, SUWON (Atıf yapılan çalışma: 3.3.2.2.1/2 nolu bildiri ).
 2 - 
Kök, F., Arslan, A., 2003. Farklı Sürelerde Çemende Bekletmenin Bıyıklı Balık ( Barbus esocinus ) Pastırmasının Kalitesi Üzerine Etkisi, Turk J Vet. Animal Sciences, 27, 181- 188 (Atıf yapılan çalışma: 3.3.1.2/7 nolu makale).
 3 - 
Yıldırım,A., Haliloğlu, H.İ., Türkmen, M., Erdoğan, O., 2003. Age and Growth Characteristics of Chalcalburnus mossulensis ( Heckel, 1843) Living in Karasu River ( Erzurum-Turkey ), Turk J Vet. Animal Sciences, 27,1091-1096 ,TÜBİTAK (Atıf yapılan çalışma: 3.3.1.3/3 nolu bildiri ).
 4 - 
Balik, I., Çubuk, H., Ozkok, R., Uysal, R., 2005. Same Biological Characteristics of Crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz 1823 ) in Lake Eğirdir, Turk J. Zool, 29 295-300, TUBİTAK (Atıf yapılan çalışma : 3.3.2.2.2/1 nolu bildiri ).
 5 - 
Arslan, A., Kök, F., 2001. Dilimlenerek Vakumlanmış Bıyıklı Balık ( Barbus esocinus ) Pastırmalarının + 4 C Muhafaza Edilmesi Sırasında Oluşan Mikrobiyolojik ve Kimyasal Değişikliklerin İncelenmesi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 15, (2), 337-344 (Atıf yapılan çalışma: 3.3.1.2/7 nolu makale ).
 6 - 
Pala, M., Mengi, T.,2002. Keban Baraj Gölü Ova Bölgesinde Kullanılan Balık Yakalama Aletleri ve Yapısı, F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Derg., 14 (2), 183-192,Elazığ ( Atıf yapılan çalışma: 3.1.2. Doktora Tezi ).
 7 - 
Aydın, R., Şen, D., 2002. Hazar Gölü’ndeYaşayan Capoeta capoeta umbla ( Heckel, 1843) da Aynı Kemiksi Yapıların Sağ ve Solları Arasındaki Yaş İlişkisi, F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Derg., 14 (2), 209-220, Elazığ ( Atıf yapılan çalışma: 3.3.1.2/5nolu makale ).
 8 - 
Samsun, N., Samsun, O., Kalaycı,F., 2005., Sinop Bölgesinde (Karadeniz) Avlanan Kalkan (Scophthalmus Pallas, 1811) Balığının Et Verimi ile Protein ve Yağ Oranlarının Mevsimsel Değişimi, F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Derg., 17 (4), 629-635, Elazığ ( Atıf yapılan çalışma: 3.3.1.2/8).
 9 - 
Can, M.F., İğne, K. D.,., 2005. Atatürk Baraj Gölü’nde Kullanılan Aynı Donam Faktörüne Sahip Dört Farklı Göz Açıklığındaki Sade Uzatma Dip Ağlarının Yakaladıkları Türlerin Kompozisyonu, Avlama Etkinlikleri ve Ekonomik Analizleri, Ege Üniv. Su Ürünleri Dergisi, 22, 1-2,143-147, İzmir. ( Atıf yapılan çalışma: 3.3.2.2. /4nolu makale ).
 10 - 
Samsun, N., Samsun, O., Kalaycı,F., 2005., Sinop Bölgesinde (Karadeniz) Avlanan Kalkan (Scophthalmus Pallas, 1811) Balığının Et Verimi ile Protein ve Yağ Oranlarının Mevsimsel Değişimi, F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Derg., 17 (4), 629-635, Elazığ ( Atıf yapılan çalışma: 3.3.1.2/7).
   Projects / Projeler  : 
 1 - 
Özdemir, N., Temizer, A., Duman,E., 1995. Keban Baraj Gölü Sahasındaki Ağın ve Kemaliye Yöresinde Yaşayan Lutra lutra ‘ nın (Susamuru) Bazı Biyolojik Özelliklerinin Saptanması, Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu ( FUNAF ) 68 nolu Proje, Elazığ.
 2 - 
Şen,D.,Duman, E., Yapar, A.,Duman, M., 1995. Keban Baraj Gölünde Yaşayan Barbus esocinus (Heykel, 1843) ve Barbus xanthopterus (Heykel, 1843) Populasyonlarının Biyoekolojik Özelliklerinin İncelenmesi, Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu ( FUNAF ) 86 nolu Proje, Elazığ.
 3 - 
Duman,E., Pala, M., 2002. Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesinde Avlanan Ekonomik Öneme Haiz Beş Balık Türünün Avcılığında Kullanılan Monofilament Sade Ağların Seçicilik Özellikleri, Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu ( FUBAP ) 424 nolu Proje, Elazığ.
 4 - 
Duman,E., Orsay, B., 2007. Farklı Renk ve Donamlarda Yapılandırılmış Monofilament Sade Ağların Av Verimliliği, Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu ( FUBAP ) 1032 nolu Proje, Elazığ.
 5 - 
Duman,E., Yüksel, F., 2008. Keban Baraj Gölü Kerevit (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Populasyon Büyüklüğünün Araştırılması, Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu ( FUBAP ) 1195 nolu Proje, Elazığ.
 6 - 
Duman,E., Dartay, M., 2011. Keban Baraj Gölünde Kullanılan Monofilament Sade Ağlarda Av Veriminin Arttırılmasına Yönelik Araştırmalar. Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu ( FUBAP ) 1745 nolu Proje, Elazığ.
 7 - 
Duman, E., 2012. KARAKAYA BARAJ GÖLܒNDE YAŞAYAN Aspius vorax (Heckel, 1843)’ün BAZI POPÜLASYON PARAMETRELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, FÜBAP 2096 NOLU PROJE.
 8 - 
Duman,E., Ateşşahin,T., 2014. Keban Baraj Gölünde (Elazığ) Farklı Tip Sepetlerle Balık Avcılığı Denemeleri, Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu ( FUBAP ) SÜF 12.05 nolu Proje, Elazığ.
   The Others / Diğer  : 
 1 - 
Şen, D., Duman, E ., Yapar, A., 1991. Hazar Gölü'nde (Elazığ) Yaşayan Orthrias angorae eregliensis Sözer Banarescu and Nalbant, 1978' in Bazı Metrik ve Meristik Özellikleri, Memba Kara ve Su Ziraati Dergisi, 1, 19-22, Erzurum.
 2 - 
SÜM 318 TÜRKİYE BALIKÇILIĞI
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 3 - 
SÜM 314 AĞ YAPIM TEKNİĞİ
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 4 - 
SAM 322 İÇSULAR BALIKÇILIĞI VE YÖNETİMİ
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 5 - 
SÜM 216 MALZEME BİLGİSİ
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 6 - 
SÜM 411 AVLAMA ARAÇLARI
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 7 - 
SÜM 315 AVLAMA METOTLARI
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 8 - 
SÜM 315 Fishing Methods
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 9 - 
SÜM 411 Fishing Gears
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 10 - 
SÜM 216 Fishing Materials
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 11 - 
SÜM 314 Fishing Net Making Techniques
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 12 - 
SÜM 318 Fisheries in Turkey
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 13 - 
SÜM 322 Freshwater Fisheries and Management
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 
 
Designed by Musa ÇIBUK © 2005 
| Aktif Ziyaretçi Sayısı: 137 | Toplam Ziyaret: 9053858 |
türk porno porno gebze mutfak izmir escort tecavüz porno izle