F.Ü. Personel Bilgi Sayfası
4 Ağustos 2015 - Salı 
   F.U. Main Page / F.Ü. Ana Sayfa      Main Page / Ana Sayfa     Staff Search / Personel Ara     Kullanıcı Girişi - Login 
 
 Assc. Prof. Dr. / Doç.Dr.  Levent TAŞÇI  ( CIVIL ENGINEERING / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ) 


 
 Doğum Yeri :   Elazığ
 Doğum Tarihi :   1964
 Yabancı Dil :   İngilizce
 Telefon :   424-2370000-5404
 Fax :   
 E-posta adresi :  ltasci@firat.edu.tr
 Uzmanlık Alanı : 
GPS (Global Positioning System), Deformasyon Ölçmeleri, Mühendislik Ölçmeleri, Ulaştırma
 Lisans :   İ.T.Ü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği  1989 
 Yüksek Lisans :   Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği  1996 
 Doktora :   K.T.Ü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği  2003 
 Doçentlik :   10.EKİM.2013  2013 
 Profesörlük :    
 
 Akademik ve İdari Görevleri : 
 Yer  Görevi  Baş. Tarihi  Bit. Tarihi
 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  Müdür Yardımcısı  Ekim 2008  Eylül 2010
 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  Yönetim Kurulu Üyesi  Ekim 2008  Eylül 2010
 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ  Dekan Yardımcısı  Eylül 2010  Temmuz 2013
 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ  Bölüm Başkan Yardımcısı  Eylül 2005  Aralık 2006
 Geoteknik Anabilim Dalı  Anabilim Dalı Başkanı  Eylül 2005  Şubat 2014
 Jeodezi ve Fotogrametri (Geomatik) Mühendisliği Bölümü  Bölüm Başkanı  Ocak 2014  Devam Ediyor
 
 Yayınları : 
   Article in the Int. Referee Journals / Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar  : 
 1 - 
Levent TAŞÇI, The determination of the displacement of the wooden construction materials under load via digital image processing; Scientific Research and Essays Vol. 5(14), pp. 1903-1910, 18 July, 2010
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 2 - 
Levent TASCI;Analysis of dam deformation measurements with the robust and non-robust methods; Scientific Research and Essays Vol. 5(14), pp. 1770-1779, 18 July, 2010
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 3 - 
Levent TAŞÇI ve Necati KULOĞLU, Investigation of a New Transition Curve, The Baltıc Journal of Road and Bridge Engieering, 6(1): 23–29, 2011.
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 4 - 
Levent TAŞÇI, Deformation Monitoring in Steel Arch Bridges Through Close-Range Photogrammetry and the Finite Element Method, Experimental Techniques (2013),
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 5 - 
ERTAN GÖKALP ve LEVENT TAŞÇI, Deformation Monitoring By GPS At Embankment Dams And Deformation Analysis, Survey Review, 41, 311 pp.86-102, January 2009, DOI 10. 1179/003962608X390021
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 6 - 
Levent TAŞÇI, Dam Deformation Analysis with Roboust Method, Research Journal of Vilnius Gediminas Technical University Geodesy And Cartography, 34(4): 116–121, 2008, DOI: 10.3846/1392-1541.2008.34.116-121 ISSN 1392-1541.
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
   Article in the Nat. Referee Journals / Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar  : 
 1 - 
LEVENT TAŞÇI, BEKİR YILDIRIM ve ERTAN GÖKALP, Kaya Dolgu Barajda Deformasyonların Jeodezik ve Sonlu Elemanlar Metodu ile Belirlenmesi, F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2004)
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 2 - 
ERTAN GÖKALP ve LEVENT TAŞÇI, GPS in Sınır Belirleme Çalışmalarında Kullanılması, Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisi, 86, (1999) 21-25.
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 3 - 
Levent TAŞÇI ve Ertan GÖKALP, Using Real Time Kinematic (RTK) GPS In Staking Out Of Highway Construction Projects, F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(1), 69-79, 2004.
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 4 - 
Levent TAŞÇI, Aliyman Yöntemiyle Baraj Kreti Üzerindeki Obje Noktalarının Yatay Konum Değişimlerinin İzlenmesi, F.Ü. Mühendislik Bilimleri Dergisi 22(1), 123-134, 2010.
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 5 - 
Levent TAŞÇI, Çetin KAYA, Bina Yapısal Risk Unsurlarının CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Ortamında İncelenmesi, F.Ü. Mühendislik Bilimleri Dergisi 22(1), 55-62, 2010.
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 6 - 
Levent TAŞÇI, The Adjustment of Some Geodetic Networks Using Microsoft Excel SOLVER (Microsoft EXCEL SOLVER Kullanılarak Bazı Jeodezik Ağların Dengelenmesi), Turkish Journal of Science & Technology( TJST), Volume 4, No 2, 139- 155, 2009.
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 7 - 
.Levent TAŞÇI, Kompozit Barajlarda Düşey Yöndeki Hareketlerin İzlenmesi ve Analizi F.Ü. Mühendislik Bilimleri Dergisi 22(2), 232–246, 2010.
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
   International Conferences and Symposiums / Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar  : 
 1 - 
LEVENT TAŞÇI ve ERTAN GÖKALP, Evaluation The Accuracy Of Altınkaya Dam GPS Measurements By Minimum Norm Quadratic Unbiased Estimation (MINQUE), International Symposium On GIS, September 23-26, 2002, İstanbul.
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 2 - 
Levent Tasci, Fatih Cetisli; Measurement of Mid-span Deflections by using Digital Image Processing; International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, BCCCE, 19-21 May 2011, EPOKA University, Tirana, ALBANIA
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
   National Conferences and Symposiums / Ulusal Konferans ve Sempozyumlar  : 
 1 - 
LEVENT TAŞÇI ve ERTAN GÖKALP, Statik GPS ölçme Yöntemi ve İteratif Ağırlıklı Dönüşüm Analiz Yöntemi Kullanılarak, Kaya Dolgu Barajlarda Deformasyonların Belirlenmesi, 1. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 30-31 Ekim 2003, İstanbul.
 2 - 
LEVENT TAŞÇI ve ERTAN GÖKALP, Deformasyonların Belirlenmesinde İstatistiksel Yaklaşım, 1. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 30-31 Ekim 2003, İstanbul.
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 3 - 
LEVENT TAŞÇI ve MAHMUT POYRAZ, Elazığ İli Kentsel Alan Kullanımı , Doğu Karadeniz Bölgesinde Kadastro ve Mülkiyet Sorunları Sempozyumu, 11-12 Ekim 1999, Trabzon, Bildiriler Kitabı, 279-288.
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 4 - 
ERTAN GÖKALP ve LEVENT TAŞÇI, GPS in Kadastro Çalışmalarındaki Rolü ve Önemi, Doğu Karadeniz Bölgesinde Kadastro ve Mülkiyet Sorunları Sempozyumu, 11-12 Ekim 1999, Trabzon, Bildiriler Kitabı, 64-73.
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 5 - 
LEVENT TAŞÇI, DEFORMASYONLARIN MODELLENMESİ, Deprem Sempozyumu 23-25 MART 2005 Kocaeli.
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 6 - 
AKILLI YOLLAR , AKILLI ARAÇLAR VE ARAÇ TAKİP SİSTEMLERİ,
   Published Book or Chapter / Basılmış Kitap ya da Bölümler  : 
 1 - 
LEVENT TAŞÇI, Elazığ Projesi ( 2000’ li Yıllara Hazırlık Projesi), T.C. Elazığ Valiliği, Elazığ Eğitim, Sanat, Kültür, Araştırma, Tanıtım ve Hizmet Vakfı (ELESKAV) Yayınları, Yayın No 4, 25 şubat 1998, Elazığ
   Thesis Supervised / Yönettiği Tezler  : 
 1 - 
Çetin KAYA, Yapısal Risk Unsurlarının CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Ortamında İncelenmesi, F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Müh. Anabilim Dalı, Yüksek Lisans, Elazığ, 2007.
 2 - 
Mahir ONAT, Dijital Görüntü İşleme Yöntemleriyle Lifli Beton Numunelerindeki Çatlakların İncelenmesi, F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Müh. Anabilim Dalı, Yüksek Lisans, Elazığ, 2008.
   Cited References / Eserlere Yapılan Atıflar  : 
 1 - 
S, ÇAKIR., Mühendislik Yapılarındaki Deformasyonların S- Transformasyonu ile Belirlenmesi Ve Bir Uygulama, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı,2006, 105 Sayfa.,(Taşçı ,L., Gökalp,E.,2003, Deformasyonların Belirlenmesinde statiksel Yaklaşım ,1.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 134-142, İstanbul)
 2 - 
S. Demirkaya, "BİR KEMER BARAJDAKİ YATAY KONUM DEĞİŞİMLERİNİN FİZİKSEL YORUMU" TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara (Taşçı, L., Gökalp, E., 2003. Deformasyonların Belirlenmesinde İstatistiksel Yaklaşım, I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 30-31 Ekim 2003, İstanbul, sayfa: 134-142. )
 3 - 
TUJK 2004 Çalıştayı, Zonguldak, MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE VE ENDÜSTRİDE JEODEZİK UYGULAMALAR III. Oturum. "ÇİMENTO FABRİKALARININ ÇEVRESEL ETKİLERİNİN JEODEZİK YÖNTEMLERLE TESPİTİ" Hüseyin İnce*, Ali Kortej Uymaz, 159-167 (Gökalp ve Taşcı, (1998) : GPS’in Sınır BelirlemeÇalışmalarında Kullanılması, TMMOB HaritaKadastro Müh.Odası Dergisi,Sayı:86,Ankara)
 4 - 
Alireza A. Ardalan · Marzieh Jafari; Multi-sensor approach to settlement analysis of earth dams, Comput Geosci, DOI 10.1007/s10596-011-9258-y; 27-october-2011 (Gokalp, E., Tasci, L.: Deformation monitoring by GPS at embankment dams and deformation ananlysis. Surv. Rev. 41, 86–102 (2009))
 5 - 
Lim, M.C., Halim Setan & Rusli Othman; APPLICATION OF CONTINUOUS TWO-EPOCH ANALYSIS TO GPS DEFORMATION MONITORING IN ISKANDAR MALAYSIA; (Tasci, L. (2010). Analysis of Dam Deformation Measurements with the Robust and Non-Robust Methods.Scientific Research and Essays Vol. 5(14), pp. 1770-1779.)
 6 - 
Roya Olyazadeh; TWO DIMENSIONAL NETWORK ADJUSTMENT AND DEFORMATION ANALYSIS VIA MATLAB; A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of (Geomatic Engineering);July-2010; (Levent TAŞÇI. Dam deformation measurements with GPS. Fýrat University,23119 Elazığ, Turkey.)
 7 - 
PGS. TS. ĐẶNG NAM CHINH, ThS. TRẦN ĐÌNH TRỌNG; BÌNH SAI LƯỚI GPS TRONG HỆ TOẠ ĐỘ VUÔNG GÓC KHÔNG GIAN ĐỊA DIỆN CHÂN TRỜI; (LEVENT TAŞÇI. DAM deformation measurements with GPS. Fýrat University, 23119 lazýð, Turkey, 2008.)
 8 - 
Yrd.Döç.Dr. Hüseyin İNCE; KAÇAK YAPILAŞMANIN ÖNLENMESİNDE BELEDİYELERE ÖNERİLER; Trakya'da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu12-13 Ekim 2001; (GÖKALP/TAŞCI : (1999) GPS' nin Sınır Belirleme Çalışmalarında Kullanılması,TMMOB Harita Kad.Müh. Odası Dergisi, sayı:86, Ankara)
 9 - 
Nezhla Aharizad and Halim Setan; MULTIDIMENSIONAL DEFORMATION ANALYSIS WITHKALMAN FILTER (Tasci, L. 2010. Analysis of dam deformation measurements with the robust and non-robust methods.Scientific Research and Essays, Vol. 5, No. 14, July: 1770-1779.)
 10 - 
N. Aharizada, H. Setan b, "Optimized Kalman Filter versus Rigorous Method in Deformation Analysis" (Tasci, L., 2010. Analysis of dam deformation measurements with the robust and non-robust methods. Scientific Research and Essays, 5(14), pp. 1770-1779.)
 11 - 
Waldemar Kaminski., DiSTFAG method robust to gross errors in monitoring displacements and strains in unstable reference systems, (Gokalp E., Tasci L., (2009): Deformation monitoring by GPS at embankment dams and deformation analysis, Survey Review, Vol. 41, No 311, pp. 86-102.)
 12 - 
Yusuf BAŞLAR.,KAMU TESIS ARSALARI ÜZERINDE IMAR PLANI UYGULAMALARI VE KARSILASILAN SORUNLAR, Adalet Dergisi, Sayı 40, Mayıs 2011 (Tasçı, Levent; (1996), Elazığ Đli Kent Planlaması ve Đmar Uygulamaları Üzerine Bir Arastırma, Elazığ.)
 13 - 
Hilal SUSMAZ, ELAZIĞ UYGULAMA ıMAR PLANLARNIN TARIHSEL GELISIM SÜRECININ INCELENMESI. Yüksek Lisans Tezi. 2010, ELAZIĞ,(Elazığ İli Kent Planlaması ve İmar Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, 1996, ELAZIĞ)
 14 - 
Fevzi DUYGU, DEFORMASYON VE ÖLÇME YÖNTEMLERİ, 2012, Haziran, Aksaray Üniversitesi,(Taşçı, L., (2005), Deformasyonların Modellenmesi, Deprem Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, Elazığ.)
 15 - 
Jeon, Je-Sung, Lee, Keun-Ho, Yoon, Dong-Gu, Development of Automated Monitoring System for Soft Ground Settlement Based on Hole Senor, 한국지반공학회논문집 제28권 6호 2012년 6월 pp. 39 ~ 52, (TASCI, L. (2008), “Dam Deformation Measurements with GPS”,GEODEZIJA IR KARTOGRAFIJA/GEODESY AND CARTOGRAPHY, Vol.34, No.4, pp.116-121.)
 16 - 
Sunantyo TARSISIUS. ARIS1, Suryolelolo KABUL. BASAH.2, Djawahir FAKRURAZZI., Swastana ADIN., Darmawan ADHI ., and Adityo SUSILO.,Design and installation for Dam Monitoring Using Multi sensors: A Case Study at Sermo Dam, Yogyakarta Province, Indonesia.FIG Working Week 2012 Knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the cultural heritage Rome, Italy, 6-10 May 2012.,(Tasci, (2010), Analysis of dam deformation measurements with the robust and non-robust methods, Scientific Research and Essays Vol. 5(14), pp. 1770-1779, 18 July, 2010.)
 17 - 
Y., KALKAN, Geodetic deformation monitoring of Ataturk Dam in Turkey, Arab J Geosci, DOI 10.1007/s12517-012-0765-5., Springer (Taşçı L (2008) Dam deformation measurements with GPS. Geodes Cartogr 34(4):116–121=
 18 - 
Y., KALKAN, Geodetic deformation monitoring of Ataturk Dam in Turkey, Arab J Geosci, DOI 10.1007/s12517-012-0765-5., Springer (Taşçı L (2010) Analysis of dam deformation measurements with the robust and non-robust methods. Sci Res Essays 5 (14):1770–1779)
   Projects / Projeler  : 
 1 - 
ERTAN GÖKALP (Proje Yöneticisi) ve LEVENT TAŞÇI, Baraj Deformasyonlarının Jeodezik Ve Fiziksel Yöntemlerle İncelenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No, Trabzon, 2003.
 2 - 
BEKİR YILDIRIM (Proje Yöneticisi) ve LEVENT TAŞÇI, GPS İle Baraj Deformasyonlarının Belirlenmesi ve Deformasyon Ölçülerinin Analizi, Fırat Üniversitesi Bilimsel araştırma Projeleri( FÜBAP) Proje No 449, Elazığ, 2004.
 3 - 
Levent TAŞÇI (Proje Yöneticisi), Dijital İmage Processing ile Ahşap Numunelerin Deformasyonlarının Belirlenmesi, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) Proje No 1814, Elazığ, 2010.
 
 
Designed by Musa ÇIBUK © 2005 
| Aktif Ziyaretçi Sayısı: 22 | Toplam Ziyaret: 9102214 |