F.Ü. Personel Bilgi Sayfası
3 Ağustos 2015 - Pazartesi 
   F.U. Main Page / F.Ü. Ana Sayfa      Main Page / Ana Sayfa     Staff Search / Personel Ara     Kullanıcı Girişi - Login 
 
 Prof. Dr.  Fikret TÜMEN  ( CHEMICAL ENGINEERING / KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ) 


 
 Doğum Yeri :   Elazığ
 Doğum Tarihi :   1951
 Yabancı Dil :   İngilizce
 Telefon :   424-2370000-5523
 Fax :   424-2415526
 E-posta adresi :  ftumen@firat.edu.tr
 Uzmanlık Alanı : 
Şeker Teknolojisi, Artıkların Değerlendirilmesi, Hidrometalurji, Ağır Metal Kirliliği, Ağır Metal Giderilmesi
 Lisans :   İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi  1973 
 Yüksek Lisans :   İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi  1973 
 Doktora :   Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü  1984 
 Doçentlik :    1988 
 Profesörlük :   Fırat Üniversitesi  1994 
 
 Akademik ve İdari Görevleri : 
 Yer  Görevi  Baş. Tarihi  Bit. Tarihi
 Fırat Üniversitesi  Senato Üyesi  Ağustos 2004  Temmuz 2005
 Fırat Üniversitesi  Senato Üyesi  Ocak 1994  Ağustos 2000
 Fırat Üniversitesi  Yönetim Kurulu Üyesi  Ağustos 2004  Temmuz 2005
 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ  Yönetim Kurulu Üyesi  Ocak 1990  Ocak 1993
 Fırat Üniversitesi  Rektör Yardımcısı  Ağustos 2004  Temmuz 2005
 Fırat Üniversitesi  Rektör Yardımcısı  Kasım 1997  Ağustos 2000
 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ  Bölüm Başkanı  Kasım 2000  Ağustos 2004
 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ  Bölüm Başkan Yardımcısı  Ocak 1993  Kasım 1997
 Proses ve Reak.Tasarımı Anabilim Dalı  Anabilim Dalı Başkanı  Ekim 2005  Ekim 2008
 Proses ve Reak.Tasarımı Anabilim Dalı  Anabilim Dalı Başkanı  Ocak 1994  Ocak 2004
 Fırat Üniversitesi Araştırma F  Müdür  Ocak 1994  Kasım 1997
 T.Ş.F.A.Ş. Elazığ Şeker Fabrik  İşletme Mühendisi  Kasım 1975  Ağustos 1976
 T.Ş.F.A.Ş. Amasya Şeker Fabrik  İşletme Şefi  Ağustos 1976  Ağustos 1978
 T.Ş.F.A.Ş. Erzincan Şeker Fabr  İşletme Müdür Yard.  Ağustos 1978  Ağustos 1979
 T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrika  İşletme Müdür Yard.  Ağustos 1979  Mayıs 1980
 
 Yayınları : 
   Article in the Int. Referee Journals / Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar  : 
 1 - 
Tümen, F., Bailey, N. T., Recovery of metal values from copper smelter slags by roasting with pyrite, Hydrometallurgy, 25(3): 317- 328, 1990.
 2 - 
Özer, A., Tümen, F., Bildik, M, Cr(III) Removal from aqueous solutions by depectinated sugar beet pulp, Environmental Technology, 18(9): 893-901, 1997.
 3 - 
Özer, A., Altundoğan, H. S., Erdem, M., Tümen, F, A study on the Cr(VI) removal from aqueous solutions by steel wool, Environmental Pollution, 97:(1-2), 107-112, 1997.
 4 - 
Altundoğan, H. S., Tümen, F, Metal recovery from copper converter slag by roasting with ferric sulphate, Hydrometallurgy, 44(1-2):261-267, 1997.
 5 - 
Özer, A., Tanyıldızı, M.Ş., Tümen, F., Study of cadmium adsorption from aqueous solution on activated carbon from sugar beet pulp, Environmental Technology, 19(11):1119-1125, 1998.
 6 - 
Günaydın, F., Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen, F., The removal of Cr(VI) from aqueous solutions using zinc extraction residue, Environmental Technology, 20(4):405-411, 1999.
 7 - 
Kıyak, B., Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen, F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by using copper smelter slag, Waste Management, 19(5):333-338, 1999.
 8 - 
Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M, Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000.
 9 - 
Erdem, M., Altundoğan, H.S., Özer, A., Tümen, F., Cr(VI) Reduction in aqueous solutions by using synthetic iron sulphide, Environmental Technology, 22,1213-1222, 2001.
 10 - 
Altundoğan, H.S. Tümen, F., Removal of Phosphates from Aqueous Solutions by Using Bauxite: I. Effect of pH on the Adsorption of Various Phosphates, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 77, 77-85, 2002.
 11 - 
Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Bildik, M., Tümen, F., Arsenic Adsorption from Aqueous Solutions by Activated Red Mud, Waste Management, 22,357-363, 2002.
 12 - 
Güler O. Gür F., Özer A., Tümen F, A Study on the Removal of Heavy Metals by Carbonatation Cake Discarded in Sugar Industry, International Sugar Journal, 104, 1246, 458-462, 2002.
 13 - 
Altundoğan H. S., Tümen, F., As(V) Removal from Aqueous Solutions by Coagulation with Liquid Phase of Red Mud, Journal of Environmental Science and Health, Part A. Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, A38, 7, 1247-1258, 2003.
 14 - 
Altundoğan, H.S. Tümen, F., Removal of Phosphates from Aqueous Solutions by Using Bauxite: II.Activation Study, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 78, 824-833, 2003.
 15 - 
Özer, A., Tümen, F., Cd(II) adsorption from aqueous solution by activated carbon from sugar beet pulp impregnated with phosphoric acid, Fresenius Environmental Bulletin, 12(9):1050-1058, 2003.
 16 - 
Erdem, M., Tumen, F., A Study on dissolution properties of the sudges from Cr(VI) reduction-precipitation processes, Journal of Environmental Science and Health, Part A. Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, A39(1): 253-267, 2004.
 17 - 
Altundoğan, H.S., Boyrazlı, M., Tümen, F., A Study on the Sulphuric Acid Leaching of Copper Converter Slag in the Presence of Dichromate, Minerals Engineering, 17, 465-467, 2004
 18 - 
Erdem, M., Tumen, F., Chromium Removal from Aqueous Solution by the Ferrite Process, Journal of Hazardous Materials, 109, 1-3, 71-77, 2004.
 19 - 
Erdem, M., Altundoğan, H.S., Tümen, F., Removal of Hexavalent Chromium by Using Heat-activated Bauxite, Minerals Engineering, 17, 9-10, 1045-1052, 2004.
 20 - 
Erdem, M, Gür, F., Tümen, F., Cr(VI) Reduction in aqueous solutions by siderite, Journal of Hazardous Materials, 113, 1-3, 217-222, 2004.
 21 - 
Turan, M.D., Altundogan, H.S., Tumen, F., Recovery of Zinc and Lead from Zinc Plant Residue, Hydrometallurgy, 75, 1-4, 169-176, 2004.
 22 - 
Altundoğan H. S., Özer, A., Tümen, F., A Study on the Reduction of Hexavalent Chromium in Aqueous Solutions by Vinasse, Environmental Technology,25,1257-1263,2004.
 23 - 
Erdem, M., Altundoğan, H.S., Turan, M.D., Tümen, F., Hexavalent Chromium Removal by Ferrochromium Slag, Journal of Hazardous Materials, 126, 1-3, 176-182, 2005.
 24 - 
Boyrazlı, M., Altundoğan, H.S., Tümen, F., Recovery of Metals from Copper Converter Slag by Leaching with K2Cr2O7-H2SO4, Canadian Metallurgical Quarterly, 45, 2, 145-152, 2006.
 25 - 
Altundoğan, H.S., Bahar, N., Müjde, B., Tümen, F., The Use of Sulphuric Acid-Carbonisation Products of Sugar Beet Pulp in Cr(VI) Removal, Journal of Hazardous Materials, 144, 255-264, 2007.
 26 - 
Altundogan, H.S., Arslan, N.E., Tumen, F., Copper removal from aqueous solutions by sugar beet pulp treated by NaOH and citric acid, Journal of Hazardous Materials, 149, 432-439, 2007.
 27 - 
Arslanoğlu, H., Altundoğan H.S., Tümen, F., Preparation of cation exchanger from lemon and sorption of divalent heavy metals, Bioresource Technology, 99, 7, 2699-2705, 2008.
 28 - 
Arslanoglu, H., Altundogan, H.S., Tumen, F., Heavy metals binding properties of esterified lemon, Journal of Hazardous Materials, 164, 2-3, 1406-1413, 2009.
 29 - 
Arslanoglu, H., Tumen, F., A study on cations and color removal from thin sugar juice by modified sugar beet pulp, Journal of Food Science and Technology, 49(3): 319-327, 2012.
   Article in the Nat. Referee Journals / Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar  : 
 1 - 
Tümen, F., Bildik, M., Boybay, M., Uçucu Külün Fosforik Asit ile Aktifleştirilmesi Üzerine bir Araştırma, Doğa Türk Kimya Dergisi, 10, 3, 209-214, 1986
 2 - 
Tümen, F., Bildik, M., Boybay, M., Fosforik Asit ile Aktifleştirilmiş Uçucu Külden Alümina Ekstraksiyonu, Doğa Türk Kimya Dergisi, 10,3, 215-220, 1986
 3 - 
Topkaya, B., Tümen, F., Evsel Atıksu Tasfiye Tesisi Tasarımında Laboratuvar Doneleri Kullanımı, A.Ü. Isparta Mühendislik Fakültesi Dergisi, 3, 1-9, 1987
 4 - 
Topkaya, B., Tümen, F., The Determination of Suitable Coagulants and Coagulant Aid Materials for Sewage Treatment, J. Fırat Univ., Sci. and Tech., 2, 1, 53-65, 1987
 5 - 
Tümen, F., Arslan, N., Özer, A., Bildik, M., Phosphate Adsorption from Aqueous Solutions by Activated Ferrochrome Slag, J. Fırat Univ., Sci. and Tech., 3, 2, 41-51, 1988
 6 - 
Tümen, F., Removal of Phosphates from Aqueous Solutions by Fly Ash, J. Fırat Univ., Sci. and Tech., 3,1, 123-130, 1988
 7 - 
Tümen, F., Arslan, N., Dağaşan, E., Bildik, M., Phosphate Removal by Pyrite Cinder, Doğa Tr.J. Eng. and Environ. Sci., 13,1, 83-93, 1989
 8 - 
Tümen, F., A Study on the Solubility of Lignite Fly Ash, Doğa Tr. J. Chemistry, 12, 1, 85-96, 1989
 9 - 
Tümen, F., Boybay, M., Solmaz, B., Cici, M., Bildik, M., Elazığ Ferrokrom Fabrikası ve Keban-Simli Kurşun İşletmesi Katı Atıklarının Kirlilik Potansiyeli, Doğa Tr. J. Eng. and Environ.Sci., 5, 4, 464-485, 1991
 10 - 
Tümen, F., Bildik, M., Boybay, M., Cici, M., Solmaz, B., Ergani Bakır İşletmesi Katı Artıklarının Kirlilik Potansiyeli, Doğa Tr. J. Eng. and Environ. Sci. 16, 1, 43-53, 1992
 11 - 
Tümen, F., Arslan, N., İspir,Ü., Bildik, M., Characterization of Red Mud from Seydişehir Aluminium Plant, F.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, 5, 1, 40-50, 1993
 12 - 
Özer, A., Tümen, F., Bildik, M., Bakır Flotasyon Artığı Piritten Kavurma-Liç Yöntemiyle Değerli Metallerin Kazanılması, Doğa Tr. J. Eng. and Environ. Sci., 17, 115-121, 1993
 13 - 
Gür, F., Tümen, F., Bildik, M., Ergani Bakır İşletmeleri Flotasyon Artıklarının Maden Çayı’nın Kirlenmesindeki Rolü, F.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, 6, 1, 67-87, 1994
 14 - 
Tümen, F., Metal Recovery from Secondary Copper Slag by Roasting with Ammonium Sulphate, Doğa Tr. J. Eng. and Environ. Sci., 18, 337-341, 1994
 15 - 
Erdem, M., Tümen, F., Pirit Kullanılarak Sulu Çözeltilerde Cr(VI) İndirgenmesi, Doğa Tr. J. Eng. and Environ. Sci., 20, 363-369, 1996
 16 - 
Özer, A., Tümen, F., Bildik, M., Cr(VI) Removal from Aqueous Solutions by Depectinated Sugar Beet Pulp, Chimica Acta Turcica, 25, 113-118, 1997
 17 - 
Altundoğan, H.S., Erdem, M., Orhan, R., Tümen, F., Heavy Metal Pollution Potential of Zinc Leach Residues Discarded in Çinkur Plant, Doğa Tr. J. Eng. and Environ. Sci., 22, 167-177, 1998
 18 - 
Tanyıldızı, M, Ş., Özer, A., Tümen, F., Şeker Pancarı Küspesinden Elde Edilen Aktif Karbonla Sulu Çözeltilerden Cu(II) İyonlarının Adsorpsiyonu, F.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, 11, 2, 145-154, 1999
 19 - 
Altundoğan, H. S., Tümen, F., Sabit Yataklı Kolonda Boksit Kullanılarak Sulardan Fosfat Giderilmesi Üzerine Bir Araştırma, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4, 101-110, 2003
 20 - 
Özer, A., Tümen, F., Study of Cu(II) Adsorption from Aqueous Solution on Sugar Beet Pulp Carbon, The European Journal of Mineral Processing and Environmental Protection, 5, 1, 26-34, 2005.
 21 - 
Altın, Y., İrende, İ., Arslanoğlu, H., Tümen, F., Şlempe-karbonatlama keki karışımlarının piroliz ürünlerinden potasyum ekstraksiyonu ve kalıntının metilen mavisi adsorpsiyonu, Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 21, 1, 23-32, 2009.
 22 - 
Taşar, Ş., Arslanoğlu, H., Tümen, F., Şlempe-karbonatlama keki karışımlarının piroliz ürünlerinden suyla perkolasyon yoluyla potasyumun çözünürlüğünün incelenmesi üzerine bir çalışma, Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 22, 1, 27-35, 2010.
 23 - 
Arslanoğlu, H., Çiçek, A.U., Kama, B.M., Karadaş, M., Tümen, F., Cu2+, Zn2+ve Mn2+ Bağlamış Sitrik Asitle Modifiye Şeker Pancarı Küspesinden Metallerin Çeşitli Sulu Ortamlardaki Salınımları, Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 26, 2, 109-122, 2014.
 24 - 
Arslanoğlu, H., Tümen, F., Sitrik asitle modifiye edilmiş şeker pancarı küspesi ile sulu çözeltilerden Pb(II) ve Cd(II) giderilmesi, Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (Hakem incelemesinde).
   International Conferences and Symposiums / Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar  : 
 1 - 
Bildik, M., Boybay, M., Solmaz, B., Cici,M., Tümen, F., Etibank-Ergani Bakır Fabrikası Katı Atıklarından Kaynaklanan Ağır Metal Kirliliğinin İncelenmesi, 7.Türk-Alman Çevre Mühendisliği Simpozyumu'88, İTÜ 1.Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu, Stutgart Üniv.-İstanbul Teknik Üniv., Bildiriler, 139-149, 19-21 Ey. 1988, İTÜ , İstanbul
 2 - 
Gür, F., Tümen, F., Bildik, M., Ergani Bakır İşletmesi Atıklarının Maden Çayı'ndaki Ağır Metal Kirliliği, Çevre 93, Türk Devletleri Arasında 2. İlmi İşbirliği Konferansı, Tebliğler Kitabı, 115-118, 26-29 Haz. 1993, Almatı, Kazakistan.
   National Conferences and Symposiums / Ulusal Konferans ve Sempozyumlar  : 
 1 - 
Tümen, F., Boybay, M., Bildik, M., Termik Santral Uçucu Küllerinden Alümina Kazanılması, Kimya 85, II. Ulusal Kimya Sempozyumu, Tebliğ Özetleri, 175, 18-20 Eylül 1985, ODTÜ, Ankara.
 2 - 
Topkaya, B., Tümen, F., Evsel Atıksu Tasfiye Tesisi Tasarımında Laboratuvar Doneleri Kullanımı, V. Mühendislik Haftası., 5-9 Mayıs 1986, A.Ü. Isparta Mühendislik Fakültesi, Isparta.
 3 - 
Tümen, F., Termik Santral Uçucu Külleri ile Sulu Çözeltilerden Fosfat Giderilmesi Üzerine bir Araştırma, Kimya 87 - IV. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Bildiri Özetleri, 252-253, 10-12 Haziran 1987, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 4 - 
Tümen, F., Arslan, N., Bildik, M., Kırmızı Çamur Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Cr(VI) Uzaklaştırılması, Çevre 87 Sempozyumu , Bildiriler Kitabı, Tümen 1-8, 26-28 Ekim 1987, EBSO, İzmir.
 5 - 
Bildik, M., Boybay, M., Solmaz, B., Cici, M., Tümen, F., Etibank Simli Kurşun Tesisleri Artıklarından Kaynaklanan Ağır Metal Kirliliğinin İncelenmesi, Çevre'88, IV. Bilimsel ve Teknik Çevre Kongresi, Bildiriler Kitabı 2: 1-7, 5-9 Haziran 1988, D.E. Üniversitesi, İzmir.
 6 - 
Bildik, M., Boybay, M., Solmaz, B., Cici, M., Tümen, F., Etibank Şark Kromları Ferrokrom İşletmesi Atığından Kaynaklanan Metal Kirliliğinin İncelenmesi, Kimya 88, V. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 127-128, 21-23 Eylül 1988, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 7 - 
Altundoğan, H. S., Özer, A., Tümen, F., Bakır Curuflarının Asidik Ortamlardaki Ağır Metal Çözünürlükleri, Kimya 92, VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Bildiriler Kitabı 4:195-200, 7-11 Eylül 1992, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 8 - 
Özer, A., Tümen, F., Bildik, M., Bakır Flotasyon Artığı Piritten Kavurma-Liç Yöntemiyle Değerli Metallerin Kazanılması, VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, 7-11 Eylül 1992, Bildiriler Kitabı 4:43-48, Marmara Üniversitesi, Istanbul.
 9 - 
Altundoğan, H. S., Tümen, F., Konverter Curufundan Demir (III) Sülfat Kullanılarak Değerli Metallerin Kazanılması, Kimya-93, IX. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, 477, 20-24 Eylül 1993, KTÜ, Trabzon.
 10 - 
Altundoğan, S., Altundoğan, H. S., Tümen, F.,Bildik, M., Kırmızı Çamur Kullanılarak Sulu Çözeltilerden As(III) Adsorpsiyonu, GAP 1. Mühendislik Kongresi, Bildiriler Kitabı, H.Ü. Yayınları No:3, 445-453, Harran Üniversitesi, 29 Mayıs-1 Haziran 1996, Şanlıurfa
 11 - 
Altundoğan, S., Altundoğan, H. S., Tümen, F., Bildik, M., Sulu Çözeltilerden Arsenik Giderilmesi İçin Kırmızı Çamurun Aktifleştirilmesi, GAP 1. Mühendislik Kongresi, Bildiriler Kitabı, H.Ü. Yayınları No: 3, 454-462, Harran Üniversitesi, 29 Mayıs-1 Haziran 1996, Şanlıurfa
 12 - 
Altundoğan, H. S., Tümen, F., Kırmızı Çamur Kullanılarak Sulu Çözeltilerden As(V) Adsorpsiyonu, UKMK-2, İkinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiri Kitabı, 1: 1182-1187, 9-13 Eylül 1996, İTÜ, İstanbul
 13 - 
Altundoğan, H. S., Özer, A., Erdem, M., Gür, F., Orhan, R., Tümen, F., Tripolifosfatın Hidroliz Hızına TiO2’nin Etkisi, UKMK-3, Üçüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 1-4 Eylül 1998, Atatürk Üniversitesi, Erzurum
 14 - 
Erdem, M., Altundoğan, H. S., Özer, A., Tümen, F., Sentetik Demir Sülfür Kullanılarak Sulu Çözeltilerde Cr(VI)’nın İndirgenmesi, UKMK-3, Üçüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2, 1401-1406, 1-4 Eylül 1998, Atatürk Üniversitesi, Erzurum
 15 - 
Özer, A., Tanyıldızı, M.Ş., Tümen, F., Şeker Pancarı Küspesinden Elde Edilen Aktif Karbonla Sulu Çözeltilerden Kadmiyum Adsorpsiyonu, UKMK-3, Üçüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2, 1395-1400, 1-4 Eylül 1998, Atatürk Üniversitesi, Erzurum
 16 - 
Boyrazlı, M., Altundoğan, H. S., Tümen, F., Konverter Curufundan Bakırın Potasyum Dikromat ile Liç Kinetiğinin İncelenmesi, UKMK-5, V. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Ankara Üniversitesi, 2-5 Eylül 2002 Bildiri Özetleri Kitabı, ÇAD27, Ankara
 17 - 
Boyrazlı, M., Altundoğan, H. S., Tümen, F., Potasyum Dikromat Liçi ile Konverter Curufundan Bakırın Geri Kazanılması, UKMK-5, V. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Ankara Üniversitesi, 2-5 Eylül 2002, Bildiri Özetleri Kitabı, ÇADP08, Ankara
 18 - 
Altundoğan, H. S., Boyrazlı, M., Turan, M. D., Tümen, F., Çinko Ekstraksiyon Artığından Çinko ve Kurşunun Nitrik Asit Liçi ile Kazanılması, UKMK-5, V. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Ankara Üniversitesi, 2-5 Eylül 2002, Bildiri Özetleri Kitabı, ÇADP09, Ankara
 19 - 
Özer, A., Tümen, F., Fosforik Asitle Aktifleştirilen Şeker Pancarı Küspesinden Elde Edilen Aktif Karbonla Sulu Çözeltilerden Cd(II) İyonlarının Adsorpsiyonu, UKMK-5, V. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Ankara Üniversitesi, 2-5 Eylül 2002, Bildiri Özetleri Kitabı, ÇADP10, Ankara
 20 - 
Altundoğan, H.S., Eraslan, M., Tümen, F., Şeker Pancarı Küspe Pres Suyu Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Kromat Giderilmesi Üzerine Bir Araştırma, III. Ulusal Şeker Üretim Teknolojisi Sempozyumu-Şeker Üretiminde Verimliliğin Artırılması ve Kalitenin Yükseltilmesi, 17-18 Eylül 2002, Bildiriler kitabı, 114-124, TŞFAŞ, Ankara.
 21 - 
Erdem, M., Tümen, F., Cr (III) İyonlarının Sulu Ortamlarda Ferrit Prosesiyle Giderilmesi, V. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 1 - 4 Ekim 2003, Ankara, Bildiriler kitabı, 552-557, Ankara.
 22 - 
Erdem, M., Tümen, F., Kromun Hidroksit Çöktürmesi ve Ferrit Prosesiyle Giderilmesinde Oluşan Çamurların Çevresel Karakterizasyonu, V. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 1 - 4 Ekim 2003, Bildiriler kitabı, 558-564, Ankara.
 23 - 
Bahar, N., Altundoğan, H.S., Tümen, F. Ergani Kalkopirit Konsantresinden Kavurma-su Liçi Yöntemi ile Bakır Ekstraksiyonunun İncelenmesi ve Kavurma Kinetiğinin Ortaya Konulması, UKMK-6, VI. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Ege Üniversitesi, 7-10 Eylül 2004, Bildiri Özetleri Kitabı, KT 062, İzmir.
 24 - 
Turan, M.D., Altundoğan, H.S., Tümen, F., Çinko Ekstraksiyon Artığından Ardışık Olarak Uygulanan Sülfürik Asit Kavurması-Su Liçi ve NaCl Liçi Yöntemleriyle Çinko ve Kurşunun Geri Kazanılması, UKMK-6, VI. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Ege Üniversitesi, 7-10 Eylül 2004, Bildiri Özetleri Kitabı, KT 063, İzmir.
 25 - 
Erdem, M., Gür, F., Tümen, F., Siderit kullanılarak sulu çözeltilerde Cr (VI) ün indirgenmesi, VI. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, UKMK-6, Ege Üniversitesi, Kimya Müh. Bölümü, 7-10 Eylül 2004, Bildiri Özetleri Kitabı, SKÇT 026, İzmir.
 26 - 
Altundoğan, H.S., Bahar, N., Müjde, B., Tümen, F., Şeker Pancarı Küspesinden Aktif Karbon Elde Edilmesi ve Atıksulardan Cr(VI) Giderilmesinde Kullanılması, UKMK-6, VI. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Ege Üniversitesi, 7-10 Eylül 2004, Bildiri Özetleri Kitabı, SKÇT 028, İzmir
 27 - 
Arslanoğlu, H., Altundoğan, H.S., Tümen, F., Limondan Katyon Değiştirici Reçine Elde Edilmesi ve Atıksulardan İki Değerli Metallerin ve Boyar Maddelerin Giderilmesinde Kullanılması, UKMK-6, VI. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Ege Üniversitesi, 7-10 Eylül 2004, Bildiri Özetleri Kitabı, ÖP 016, İzmir
 28 - 
Bahar, N., Altundoğan, H.S., Tümen, F., Mekanik olarak aktifleştirilmiş kalkoprit konsantresinin amonyum persülfat çözeltisi ile liç kinetiğinin incelenmesi, Bildiriler CD’si, ARG-06, UKMK-8, Sekizinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 26-29 Ağustos 2008, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 29 - 
Bahar, N., Turan, M.D., Altundoğan, H.S., Tümen, F., Bakır üretimi matının amonyum persülfat ile liç kinetiğinin ortaya konulması, Bildiriler CD’si, ARG-07, UKMK-8, Sekizinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 26-29 Ağustos 2008, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 30 - 
Bahar, N., Altundoğan, H.S., Tümen, F., Mekanik olarak aktifleştirilmiş kalkoprit konsantresinin amonyum persülfat çözeltisi ile liçinin incelenmesi, Bildiriler CD’si, ARG-08, UKMK-8, Sekizinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 26-29 Ağustos 2008, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 31 - 
Bahar, N., Turan, M.D., Altundoğan, H.S., Tümen, F., Bakır üretimi matının hidrojen peroksit varlığında sülfürük asit ile liçinin incelenmesi, Bildiriler CD’si, ARG-10, UKMK-8, Sekizinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 26-29 Ağustos 2008, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 32 - 
Arslanoğlu, H., Tümen, F., Sitrik asitle modifiye edilen şeker pancarı küspesi kullanılarak sulu şerbetteki katyonların ve renkli maddelerin giderilmesi üzerine bir araştırma, Bildiriler CD’si, ARG-15, UKMK-8, Sekizinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 26-29 Ağustos 2008, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 33 - 
Altın, Y., İrende, İ., Arslanoğlu, H., Tümen, F., Şlempe- karbonatlama keki karışımlarının piroliz ürünlerinden potasyum ekstraksiyonu ve kalıntının metilen mavisi adsorpsiyonu, Bildiriler CD’si, TOA-08, UKMK-8, Sekizinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 26-29 Ağustos 2008, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 34 - 
Arslanoğlu, H., Tümen, F., Fosforik asitle modifiye edilen şeker pancarı küspesinin karakterizasyonu ve sulu şerbetten renkli maddelerin giderilmesinde kullanılması, Bildiriler CD’si, SARGE 8-93, 1-7, UKMK-9, Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 22-25 Haziran 2010, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 35 - 
Mutlu, N.G., Karatağ, A.R., Umar, A., Arslanoğlu, H., Tümen, F., Bakır bağlamış modifiye şeker pancarı küspesinden çeşitli sulu ortamlarda bakırın çözünürlüğünün incelenmesi üzerine bir çalışma, Bildiriler CD’si, SARGE 8-95, 1-6, UKMK-9, Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 22-25 Haziran 2010, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 36 - 
Arslanoğlu, H.,Çiçek, A.U., Kama, B.M., Karadaş, M., Tümen, F., Cu2+, Zn2+ ve Mn2+ Bağlamış Sitrik Asitle Modifiye Şeker Pancarı Küspesinden Hümik Asit, Sitrik Asit ve EDTA İçeren Sulu Ortamlarda Metallerin Salınımlarının İncelenmesi, UKMK-11, XI. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Osmangazi Üniversitesi, 2-5 Eylül 2014, Bildiriler CD’si, Eskişehir.
   Cited References / Eserlere Yapılan Atıflar  : 
 1 - 
ATIF YAPILAN ESER: Tümen, F., Bailey, N.T., Recovery of metal values from copper smelter slags by roasting with pyrite, Hydrometallurgy, 25(3): 317-328, 1990. ATIFTA BULUNAN ESER: Doyle, F.M., Aqueous processing of minerals, metals and materials, Jom-Journal of the Minerals Metals & Materials Society, 43(4): 43-51, 1991.
 2 - 
ATIF YAPILAN ESER: Tümen, F., Bildik, M., Boybay, M., Cici, M., Solmaz, B., Ergani bakır işletmesi katı artıklarının kirlilik potansiyeli, Doğa Tr. J. Eng. and Environ. Sci., 16(1): 43-53, 1992. ATIFTA BULUNAN ESER: Ünlü, E., Gümgüm, B., Concentrations of copper and zinc in fish and sediments from the Tigris river in Turkey, Chemosphere, 26(11): 2055-2061, 1993.
 3 - 
ATIF YAPILAN ESER: Ergani bakır işletmesi katı artıklarının kirlilik potansiyeli, Doğa Tr. J. Eng. and Environ. Sci., 16(1): 43-53, 1992. ATIFTA BULUNAN ESER: Ünlü, E., Akba, O. , Sevim, S. , Gümgüm, B. Heavy metal levels in mullet, Liza abu (Heckel, 1843) (mugilidae) from the Tigris River, Turkey, Fresenius Environmental Bulletin, 5(1-2): 107-112, 1996.
 4 - 
ATIF YAPILAN ESER: Tümen, F., A Study on the solubility of lignite fly ash, Doğa Tr. J. Chemistry, 12(1): 85-96, 1989. ATIFTA BULUNAN ESER: Apak, R., Atun, G., Guclu, K., Tutem, E., Sorptive removal of cesium-137 and strontium-90 from water by unconventional sorbents. 2. Usage of coal fly ash, Journal of Nuclear Science and Technology, 33(5): 396-402, 1996.
 5 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Tümen, F., Bildik, M., Cr(III) removal from aqueous solutions by depectinated sugar beet pulp, Environmental Technology, 18(9): 893-901, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Reed, B.E., Matsumoto, M.R., Jensen, J.N., Viadero, R., Lin, W., Physicochemical processes, Water Environment Research, 70(4): 449-473, 1998.
 6 - 
ATIF YAPILAN ESER: Tümen, F., Bailey, N.T., Recovery of metal values from copper smelter slags by roasting with pyrite, Hydrometallurgy, 25(3): 317-328, 1990. ATIFTA BULUNAN ESER: Cici, M., Cuci, Y., Production of some coagulant materials from galvanizing workshop waste, Waste Management, 17(7): 407-410, 1998.
 7 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Tanyıldızı, M.S., Tümen, F., Study of cadmium adsorption from aqueous solution on activated carbon from sugar beet pulp, Environmental Technology, 19(11): 1119-1125, 1998. ATIFTA BULUNAN ESER: Cha, D.K., Chiu, P.C., Kim, S.D., Chang, J.S., Treatment Technologies, Water Environment Research, 71(5): 870-885, 1999.
 8 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Tümen, F., Bildik, M., Cr(III) removal from aqueous solutions by depectinated sugar beet pulp, Environmental Technology, 18(9): 893-901,1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Beker, U.G., Güner, F.S., Dizman, M., Erciyes, A.T., Heavy metal removal by ion exchanger based on hydroxyethyl cellulose, Journal of Applied Polymer Science, 74(14): 3501-3506, 1999.
 9 - 
ATIF YAPILAN ESER: Tümen, F., Bildik, M., Boybay, M., Cici, M., Solmaz, B. , Ergani bakır işletmesi katı artıklarının kirlilik potansiyeli, Doğa Tr. J. Eng. and Environ. Sci, 16(1): 43-53 , 1992. ATIFTA BULUNAN ESER: Gümgüm, B., Erhan Ünlü, E., Tez, Z., Gülsün, Z., Heavy metal pollution in water, sediment and fish from the Tigris River in Turkey, Chemosphere, 29(1): 111-116, 1999.
 10 - 
ATIF YAPILAN ESER: Gür, F., Tümen, F., Bildik, M., Ergani Fe işletmeleri flotasyon atiklarinin Maden Cayi’nin kirlenmesindeki rolu, F.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, 6(1): 67-87, 1994. ATIFTA BULUNAN ESER: Özdemir, Z., Sagiroglu, A., Biogeochemical manganese anomalies along the Maden Cayi Valley, Maden-Elazig, Geochemistry International, 37(7) , 673-677, 1999.
 11 - 
ATIF YAPILAN ESER: Tümen, F., Bailey, N.T., Recovery of metal values from copper smelter slags by roasting with pyrite, Hydrometallurgy, 25(3): 317-328, 1990. ATIFTA BULUNAN ESER: Ziyadanoğulları, B., Ziyadanoğulları, R., The recovery of copper and cobalt from oxidized copper ore and converter slag, Turkish Journal of Chemistry, 23(1): 51-55, 1999.
 12 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Tümen, F., Metal recovery from copper converter slag by roasting with ferric sulphate, Hydrometallurgy, 44(1-2): 261-267, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Gbor, P.K., Ahmed, I.B., Jia, C.Q., Behaviour of Co and Ni during aqueous sulphur dioxide leaching of nickel smelter slag, Hydrometallurgy, 57(1): 13-22, 2000.
 13 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Tümen, F., Pirit kullanılarak sulu çözeltilerde Cr(VI) indirgenmesi, Doğa Tr. J. Eng. and Environ. Sci., 20, 363-369, 1996. ATIFTA BULUNAN ESER: Anhuai, L., Jie, C., Junxian, S., Xiaoying, L., Junli, T., Min, G., One-step disposal of Cr (VI)-bearing wastewater by natural pyrrhotite, Chinese Science Bulletin, 45(17): 1614-1616, 2000.
 14 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen, F., A study on the Cr(VI) removal from aqueous solutions by steel wool, Environmental Pollution, 97(1-2): 107-112, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Hursthouse, A., Forster, K., Murney, G., Tucker, P., Whalley, C., Wiltshire, G., Gallagher, S., Osinski, J., Wargocki, K., The screening and scale up of ex situ physico-chemical treatment options for Cr-contaminated ground and surface waters, Glasgow, UK, Land Contamination and Reclamation, 8(4): 271-279, 2000.
 15 - 
ATIF YAPILAN ESER: Tümen, F., Bailey, N.T., Recovery of metal values from copper smelter slags by roasting with pyrite, Hydrometallurgy, 25(3): 317-328, 1990. ATIFTA BULUNAN ESER: El-Barawy, K.A., El-Tawil, S.Z., Morsi, M.B., Nasr, M.M., Zaki, Z.I., Extraction of zinc metal and preparation of valuable zinc compounds from Egyptian zinc concentrate, Proceedings of the Second International Conference on Processing Materials for Properties, 711-716, 2000.
 16 - 
ATIF YAPILAN ESER: Gür, F., Tümen, F., Bildik, M., Ergani Fe işletmeleri flotasyon atiklarinin Maden Cayi’nin kirlenmesindeki rolu, F.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, 6(1): 67-87, 1994. ATIFTA BULUNAN ESER: Özdemir, Z., Sagiroglu, A., Salix acmophylla, Tamarix smyrnensis and Phragmites australis as biogeochemical indicators for copper deposits in Elazig, Turkey, Journal of Asian Earth Sciences, 18(5): 595-601, 2000.
 17 - 
ATIF YAPILAN ESER: Tümen, F., Bailey, N.T., Recovery of metal values from copper smelter slags by roasting with pyrite, Hydrometallurgy, 25(3): 317-328, 1990. ATIFTA BULUNAN ESER: Ziyadanoğulları, B., Recovery of copper and cobalt from concentrate and converter slag, Separation Science and Technology, 35(12): 1963-1971, 2000.
 18 - 
ATIF YAPILAN ESER: Gür, F., Tümen, F., Bildik, M., Ergani Fe işletmeleri flotasyon atıklarının Maden Çayi’nin kirlenmesindeki rolü, F.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, 6(1): 67-87, 1994. ATIFTA BULUNAN ESER: Özdemir, Z., Sagiroglu, A., Biogeochemical zinc anomalies along the Maden Çayi Valley, Maden-Elazig, Turkey [Pflanzen als Zink-Indikatoren bei der biogeochemischen Prospektion im Maden Çayi-tal, Maden-Elazig, Turkei], Zeitschrift fur Angewandte Geologie, 46(4): 218-222, 2000.
 19 - 
ATIF YAPILAN ESER: Kıyak, B., Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by using copper smelter slag, Waste Management, 19(5): 333-338, 1999. ATIFTA BULUNAN ESER: Hursthouse, A., Forster, K., Murney, G., Tucker, P., Whalley, C., Wiltshire, G., Gallagher, S., Osinski, J., Wargocki, K., The screening and scale up of ex situ physico-chemical treatment options for Cr-contaminated ground and surface waters, Glasgow, UK, Land Contamination and Reclamation, 8(4): 271-279, 2000.
 20 - 
ATIF YAPILAN ESER: Ergani bakır işletmesi katı artıklarının kirlilik potansiyeli, Doğa Tr. J. Eng. and Environ. Sci., 16(1): 43-53, 1992. ATIFTA BULUNAN ESER: Gümgüm, B. , Ünlü, E., Copper and zinc contamination of the Tigris River (Turkey) and its wetlands, Archives of Nature Conservation and Landscape Research, 40(3): 233-239, 2001.
 21 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000, Namasivayam, C., Yamuna, R.T., Arasi, D.J.S.E., Removal of acid violet from wastewater by adsorption on waste red mud, Environmental Geology, 41(3-4): 269-273, 2001.
 22 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen, F., A study on the Cr(VI) removal from aqueous solutions by steel wool, Environmental Pollution, 97(1-2): 107-112, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Hursthouse, A.S., The relevance of speciation in the remediation of soils and sediments contaminated by metallic elements - an overview and examples from Central Scotland, UK, Journal of Environmental Monitoring, 3(1): 49-60, 2001.
 23 - 
ATIF YAPILAN ESER: Tümen, F., Bailey, N.T., Recovery of metal values from copper smelter slags by roasting with pyrite, Hydrometallurgy, 25(3): 317-328, 1990. ATIFTA BULUNAN ESER: Arslan, C., Arslan, F., Recovery of copper, cobalt, and zinc from copper smelter and converter slags, Hydrometallurgy, 67(1-3): 1-7, 2002.
 24 - 
ATIF YAPILAN ESER: Kıyak, B., Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by using copper smelter slag, Waste Management, 19(5): 333-338, 1999. ATIFTA BULUNAN ESER: Lakatos, J., Brown, S.D., Snape, C.E., Coals as sorbents for the removal and reduction of hexavalent chromium from aqueous waste streams, Fuel, 81(5): 691-698, 2002.
 25 - 
ATIF YAPILAN ESER: Tümen, F., Bailey, N.T., Recovery of metal values from copper smelter slags by roasting with pyrite, Hydrometallurgy, 25(3): 317-328, 1990. ATIFTA BULUNAN ESER: Deng, T., Ling, Y.H., Chemical and mineralogical characterizations of a copper converter slag, Rare Metals, 21(3): 175-178, 2002.
 26 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Tanyıldızı, M.S., Tümen, F., Study of cadmium adsorption from aqueous solution on activated carbon from sugar beet pulp, Environmental Technology, 19(11): 1119-1125, 1998. ATIFTA BULUNAN ESER: Mathialagan T, Viraraghavan T, Adsorption of cadmium from aqueous solutions by perlite, Journal of Hazardous Materials, 94(3): 291-303, 2002.
 27 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Tümen, F., Metal recovery from copper converter slag by roasting with ferric sulphate, Hydrometallurgy, 44(1-2): 261-267, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Arslan, C., Arslan, F., Recovery of copper, cobalt, and zinc from copper smelter and converter slags, Hydrometallurgy, 67(1-3): 1-7, 2002.
 28 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer A, Tümen F, Bildik M., Cr(III) removal from aqueous solutions by depectinated sugar beet pulp, Environmental Technology, 18(9): 893-901,1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Machado, R., Carvalho, J.R., Correia, M.J.N., Removal of trivalent chromium(III) from solution by biosorption in cork powder, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 77(12): 1340-1348, 2002.
 29 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Namasivayam, C., Yamuna, R.T., Arasi, D.J.S.E., Removal of procion orange from wastewater by adsorption on waste red mud, Separation Science and Technology, 37(10): 2421-2431, 2002.
 30 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Orescanin, V., Tibljas, D., Valkovic, V., A study of coagulant production from red mud and its use for heavy metals removal, Journal of Trace And Microprobe Techniques, 20(2): 233-245, 2002.
 31 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Han, S.W., Kim, D.K., Hwang, I.G., Bae, J.H., Development of pellet-type adsorbents for removal of heavy metal ions from aqueous solutions using red mud, Journal of Industrial and Engıneering Chemistry, 8(2): 120-125, 2002.
 32 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen, F., A study on the Cr(VI) removal from aqueous solutions by steel wool, Environmental Pollution, 97(1-2): 107-112, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Tzou, Y.M., Wang, M.K., Loeppert, R.H., Effects of phosphate, HEDTA, and light sources on Cr(VI) retention by goethite, Soil & Sediment Contamination, 12(1): 69-84, 2003.
 33 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen, F., A study on the Cr(VI) removal from aqueous solutions by steel wool, Environmental Pollution, 97(1-2): 107-112, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Dupont, L., Guillon, E, Removal of hexavalent chromium with a lignocellulosic substrate extracted from wheat bran, Environmental Science & Technology, 37(18): 4235-4241, 2003.
 34 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Shugi, K., Singh, T.S., Pant, K.K., Equilibrium and kinetics studies on removal of arsenite by iron oxide coated activated alumina, Indian Journal of Environmental Health, 45(2), 151-154, 2003.
 35 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer A, Tümen F, Bildik M., Cr(III) removal from aqueous solutions by depectinated sugar beet pulp, Environmental Technology, 18(9): 893-901,1997, Volpe, A., Lopez, A., Pagano, M., Olive husk - An alternatvie sorbent for removing heavy metals from aqueous streams, Applied Biochemistry and Biotechnology Part A Enzyme Engineering and Biotechnology 110(3): 137-149, 2003.
 36 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Tanyıldızı, M.S., Tümen, F., Study of cadmium adsorption from aqueous solution on activated carbon from sugar beet pulp, Environmental Technology, 19(11): 1119-1125, 1998. ATIFTA BULUNAN ESER: Mathialagan, T., Viraraghavan, T., Cullimore, D.R., Adsorption of cadmium from aqueous solutions by edible mushrooms (Agaricus bisporus and Lentinus edodes), Water Quality Research Journal of Canada, 38(3): 499-514, 2003.
 37 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Tanyıldızı, M.S., Tümen, F., Study of cadmium adsorption from aqueous solution on activated carbon from sugar beet pulp, Environmental Technology, 19(11): 1119-1125, 1998. ATIFTA BULUNAN ESER: Mathialagan, T., Viraraghavan, T., Adsorption of cadmium from aqueous solutions by vermiculite, Separation Science and Technology, 38(1): 57-76, 2003.
 38 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Tümen, F., Metal recovery from copper converter slag by roasting with ferric sulphate, Hydrometallurgy, 44(1-2): 261-267, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Akcil, A., Ciftci, H., Metals recovery from multimetal sulphide concentrates (CuFeS2-PbS-ZnS): combination of thermal process and pressure leaching, International Journal of Mineral Processing, 71(1-4): 233-246, 2003.
 39 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Genc, H., Tjell, J.C., McConchie, D., Schuiling, O., Adsorption of arsenate from water using neutralized red mud, Journal of Colloid And Interface Science, 264(2): 327-334, 2003.
 40 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Tanyıldızı, M.S., Tümen, F., Study of cadmium adsorption from aqueous solution on activated carbon from sugar beet pulp, Environmental Technology, 19(11): 1119-1125, 1998. ATIFTA BULUNAN ESER: Kadirvelu, K., Subburam, V. Activated carbon prepared from biomass as an adsorbent for the removal of Ni (II) from aqueous solution, Indian Journal of Environmental Protection, 23(12) , 1343-1350, 2003.
 41 - 
ATIF YAPILAN ESER: Tümen, F., Bailey, N.T., Recovery of metal values from copper smelter slags by roasting with pyrite, Hydrometallurgy, 25(3): 317-328, 1990. ATIFTA BULUNAN ESER: Shen, H.T., Forssberg, E., An overview of recovery of metals from slags, Waste Management, 23(10): 933-949, 2003.
 42 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Orescanin, V., Durgo, K., Franekic-Colic, J., Nad, K., Valkovic, V., Physical, chemical, and genotoxic properties of waste mud by-product of waste water treatment, Journal of Trace and Microprobe Techniques, 21(1): 123-132, 2003.
 43 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Dousova, B., Machovic, V., Kolousek, D., Kovanda, F., Dornicak, V., Sorption of As(V) species from aqueous systems, Water Air and Soil Pollution, 149(1-4): 251-267, 2003.
 44 - 
ATIF YAPILAN ESER: Kıyak, B., Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen, F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by using copper smelter slag, Waste Management, 19(5): 333-338, 1999. ATIFTA BULUNAN ESER: Gorai, B., Jana, R.K., Premchand, Characteristics and utilisation of copper slag - a review, Resources Conservation and Recycling, 39(4): 299-313, 2003.
 45 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Le Hecho, I., Chappaz, A., Potin-Gautier, M., Behra, P., Retention capacity of natural sands for the treatment of waters containing arsenic trace levels, Journal de Physique IV, 107: 731-734, 2003.
 46 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Loukidou, M.X., Matis, K.A., Zouboulis, A.I., Liakopoulou-Kyriakidou M., Removal of As(V) from wastewaters by chemically modified fungal biomass, Water Research, 37(18): 4544-4552, 2003.
 47 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20 (8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Genc, H., Tjell, J.C., Effects of phosphate, silicate, sulphate, and bicarbonate on arsenate removal using activated seawater neutralised red mud (bauxsol), Journal de Physique IV, 107: 537-540 Part 1, 2003.
 48 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Onyango, M.S., Matsuda, H., Ogada, T., Sorption kinetics of arsenic onto iron-conditioned zeolite, Journal of Chemical Engineering of Japan, 36(4): 477-485, 2003.
 49 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Metaxas, M,, Kasselouri-Rigopoulou, V., Galiatsatou, P., Konstantopoulou, C., Oikonomou, D., Thorium removal by different adsorbents, Journal of Hazardous Materials, 97(1-3): 71-82, 2003.
 50 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Shugi, K., Singh, T.S., Pant, K.K., Equilibrium and kinetics studies on removal of arsenite by iron oxide coated activated alumina, Indian Journal of Environmental Health 45 (2) 151-154, 2003.
 51 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Tümen, F., Bildik, M., Cr(III) removal from aqueous solutions by depectinated sugar beet pulp, Environmental Technology, 18(9): 893-901, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Chubar, N., Carvalho, J.R., Correia, M.J.N., Cork biomass as biosorbent for Cu(II), Zn(II) and Ni(II), Colloids and Surfaces A-Physicochemical and Engineering Aspects, 230(1-3): 57-65, 2003.
 52 - 
ATIF YAPILAN ESER: Kiyak, B., Ozer, A., Altundogan, H.S., Erdem, M., Tumen, F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by using copper smelter slag, Waste Management, 19(5): 333-338, 1999. ATIFTA BULUNAN ESER: Chaudhary, A.J., Goswami, N.C., Grimes, S.M., Electrolytic removal of hexavalent chromium, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 78(8): 877-883, 2003.
 53 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Tümen, F., Metal recovery from copper converter slag by roasting with ferric sulphate, Hydrometallurgy, 44(1-2): 261-267, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Shen, H.T., Forssberg, E., An overview of recovery of metals from slags, Waste Management, 23(10): 933-949, 2003.
 54 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Tümen, F., Bildik, M., Cr(III) removal from aqueous solutions by depectinated sugar beet pulp, Environmental Technology, 18(9): 893-901, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Chubar, N., Carvalho, J.R., Correia, M.J.N., Heavy metals biosorption on cork biomass: effect of the pre-treatment, Colloids and Surfaces A-Physicochemical and Engineerıng Aspects, 238(1-3): 51-58, 2004.
 55 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Tümen, F., Cd(II) adsorption from aqueous solution by activated carbon from sugar beet pulp impregnated with phosphoric acid, Fresenius Environmental Bulletin, 12(9): 1050-1058, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Ho, Y.S., Comment on "Arsenic removal using mesoporous alumina prepared via a templating method", Environmental Science & Technology, 38(11): 3214-3215, 2004.
 56 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Tümen, F., Cd(II) adsorption from aqueous solution by activated carbon from sugar beet pulp impregnated with phosphoric acid, Fresenius Environmental Bulletin, 12(9): 1050-1058 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Ho, Y.S., Bulut, Y., Tez, Z., 'Removal of heavy metal ions by modified sawdust of walnut' by Bulut, Y and Tez, Z., Fresenius Environmental Bulletin, 13(4): 370-373, 2004.
 57 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Tümen, F., Metal recovery from copper converter slag by roasting with ferric sulphate, Hydrometallurgy, 44(1-2): 261-267, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Sarrafi, A., Rahmati, B., Hassani, H.R., Shirazi, H.H.A., Recovery of copper from reverberatory furnace slag by flotation, Minerals Engıneering, 17(3): 457-459, 2004.
 58 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Kasprzyk-Hordern, B., Chemistry of alumina, reactions in aqueous solution and its application in water treatment, Advances in Colloid and Interface Science, 110(1-2): 19-48, 2004.
 59 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Jong, T., Parry, D.L., Adsorption of Pb(II), Cu(II), Cd(II), Zn(II), Ni(II), Fe(II), and As(V) on bacterially produced metal sulfides, Journal of Colloid And Interface Science, 275(1): 61-71, 2004.
 60 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Genc-Fuhrman, H., Tjell, J.C., McConchie, D., Increasing the arsenate adsorption capacity of neutralized red mud (Bauxsol), Journal of Colloid and Interface Science, 271(2): 313-320, 2004.
 61 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Tien, V.N., Chaudhary, D.S., Ngo, H.H., Vigneswaran, S., Arsenic in water: Concerns and treatment Technologies, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 10(3): 337-348, 2004.
 62 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Kasprzyk-Hordern, B., Chemistry of alumina, reactions in aqueous solution and its application in water treatment, Advances in Colloid and Interface Science, 110(1-2): 19-48, 2004.
 63 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Genc-Fuhrman, H., Tjell, J.C., McConchie, D., Adsorption of arsenic from water using activated neutralized red mud, Environmental Science & Technology, 38(8): 2428-2434, 2004.
 64 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Zhang, W., Singh, P., Paling, E., Delides, S., Arsenic removal from contaminated water by natural iron ores, Minerals Engineering, 17(4): 517-524, 2004.
 65 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Kutle, A., Nad, K., Obhodas, J., Orescanin, V., Valkovic, V., Assessment of environmental condition in the waste disposal site of an ex-alumina plant near Obrovac, Croatia, X-Ray Spectrometry, 33(1): 39-45, 2004.
 66 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Ozturk, N., Bektas, T.E., Nitrate removal from aqueous solution by adsorption onto various materials, Journal of Hazardous Materials, 112(1-2): 155-162, 2004.
 67 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Öztürk, N., Kavak, D., Boron removal from aqueous solutions by adsorption on waste sepiolite and activated waste sepiolite using full factorial design, Adsorption, 10 (3): 245-257, 2004.
 68 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Tümen, F., Cd(II) adsorption from aqueous solution by activated carbon from sugar beet pulp impregnated with phosphoric acid, Fresenius Environmental Bulletin, 12(9): 1050-1058, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Ho, Y.S., Comment on "Removal of copper from aqueous solution by aminated and protonated mesoporous aluminas: kinetics and equilibrium" by S. Rengaraj, Y. Kim, C.K. Joo, and J. Yi, Journal of Colloid and Interface Science, 276(1): 255-258, 2004.
 69 - 
ATIF YAPILAN ESER: Ozer, A., Tanyildizi, M.S., Tumen, F., Study of cadmium adsorption from aqueous solution on activated carbon from sugar beet pulp, Environmental Technology, 19(11): 1119-1125, 1998. ATIFTA BULUNAN ESER: Ozer, A., Ozer, D., The adsorption of Cr(VI) on sulphuric acid-treated wheat bran, Environmental Technology, 25(6): 689-697, 2004.
 70 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Gecol, H., Ergican, E., Fuchs, A., Molecular level separation of arsenic (V) from water using cationic surfactant micelles and ultrafiltration membrane, Journal of Membrane Science, 241(1): 105-119, 2004.
 71 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Tanyıldızı, M.S., Tümen, F., Study of cadmium adsorption from aqueous solution on activated carbon from sugar beet pulp, Environmental Technology, 19(11): 1119-1125, 1998. ATIFTA BULUNAN ESER: Zeatoun, L., Younis, N., Rafati, R., Evaluation of activated and non-activated tar sands for the removal of phenol and cadmium from aqueous solutions, Water Quality Research Journal of Canada, 39(3): 252-257, 2004.
 72 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. Atıfta Bulunan Eser: Nguyen, T.V., Vigneswaran, S., Huu, H.N., Pokhrel, D., Viraraghavan, T., Iron coated sponge in arsenic removal, Fluid - Particle Separations Journal, 16(2): 175-184, 2004.
 73 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Zeng, L., Arsenic adsorption from aqueous solutions on an Fe(III)-Si binary oxide adsorbent, Water Quality Research Journal of Canada, 39(3): 267-275, 2004.
 74 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Kuriakose, S., Singh, T.S., Pant, K.K., Adsorption of As(III) from aqueous solution onto iron oxide impregnated activated alumina, Water Quality Research Journal of Canada, 39(3): 258-266, 2004.
 75 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Tümen, F., Cd(II) adsorption from aqueous solution by activated carbon from sugar beet pulp impregnated with phosphoric acid, Fresenius Environmental Bulletin, 12(9): 1050-1058, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Ho, Y.-S., Comment on 'An evaluation of copper biosorption by a brown seaweed under optimized conditions' by Antunes, W.M., Luna, A.S., Henriques, C.A., da Costa, A.C.A., Electronic Journal of Biotechnology, 7(2), 2004.
 76 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer A, Tümen F, Bildik M., Cr(III) removal from aqueous solutions by depectinated sugar beet pulp, Environmental Technology, 18(9): 893-901, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Attia, A.A., El-Hendawy, A.N.A., Khedr, S.A., El-Nabarawy, T., Textural properties and adsorption of dyes onto carbons derived from cotton stalks, Adsorption Science & Technology, 22(5): 411-426, 2004.
 77 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Tümen, F., Chromium removal from aqueous solution by ferrite process, Journal of Hazardous Materials, 109(1-3): 71-77, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Park, D., Yun, Y.S., Cho, H.Y., Park, J.M., Chromium biosorption by thermally treated biomass of the brown seaweed, Ecklonia sp., Industrial & Engineering Chemistry Research, 43 (26): 8226-8232, 2004.
 78 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Tümen, F., Cd(II) adsorption from aqueous solution by activated carbon from sugar beet pulp impregnated with phosphoric acid, Fresenius Environmental Bulletin, 12(9): 1050-1058, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Smith, B.M., Ross, C.C., Walsh, J.L., Food-processing wastes, Water Environment Research, 76(6): 1589-1650, 2004.
 79 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Tümen, F., Cd(II) adsorption from aqueous solution by activated carbon from sugar beet pulp impregnated with phosphoric acid, Fresenius Environmental Bulletin, 12(9): 1050-1058, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Ho, Y.S., Comment on ‘An evaluation of copper biosorption by a brown seaweed under optimized conditions’ by Antunes, W.M., Luna, A.S., Henriques, C.A. and da Costa, A.C.A., Electronic Journal of Biotechnology, 7, 2, 2004.
 80 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Ergican, E., Gecol, H., Removal of arsenic from water using amphiphilic molecules and ultrafiltration membranes, AIChE Annual Meeting, Conference Proceedings, 2277-2287, 2004.
 81 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Ergican, E., Gecol, H., Semiequilibrium dialysis versus ultrafiltration for the separation of arsenic from water using cationic amphiphilic aggregates, AIChE Annual Meeting, Conference Proceedings, 7105-7117, 2004.
 82 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Mahramanlıoğlu, M., Güçlü, K., Equilibrium, kinetic and mass transfer studies and column operations for the removal of arsenic(III) from aqueous solutions using acid treated spent bleaching earth, Environmental Technology, 25(9): 1067-1076, 2004.
 83 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Tümen, F., Cd(II) adsorption from aqueous solution by activated carbon from sugar beet pulp impregnated with phosphoric acid, Fresenius Environmental Bulletin, 12(9): 1050-1058, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Ho, Y.S., Comment on "Sorption of basic dyes from aqueous solution by activated sludge" [J. Hazard. Mater. 108 (2004) 183-188], Journal of Hazardous Materials, 114(1-3): 241-245, 2004.
 84 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Tümen, F., Cd(II) adsorption from aqueous solution by activated carbon from sugar beet pulp impregnated with phosphoric acid, Fresenius Environmental Bulletin, 12(9): 1050-1058, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Ho, Y.S.,Comment on "Arsenic removal using mesoporous alumina prepared via a templating method", Environmental Science & Technology, 38(11): 3214-3215, 2004.
 85 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Tümen, F., As(V) removal from aqueous solutions by coagulation with liquid phase of red mud, Journal of Environmental Science and Health Part A-Toxıc/Hazardous Substances & Environmental Engineering, 38(7): 1247-1258, 2003. Atıfta Bulunan Eser: Ahmad, R., Begum, S., Hoek, E.M.V., Karanfil, T., Genceli, E.A., Yadav, A., Trivedi, P., Zhang, C.L., Physico-chemical processes, Water Environment Research, 76(6): 823-1002, 2004.
 86 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Tanyıldızı, M.S., Tümen, F., Study of cadmium adsorption from aqueous solution on activated carbon from sugar beet pulp, Environmental Technology, 19(11): 1119-1125, 1998. ATIFTA BULUNAN ESER: Çay, S., Uyanık, A., Ozaşık, A., Single and binary component adsorption of copper(II) and cadmium(II) from aqueous solutions using tea-industry waste, Separation and Purification Technology, 38(3): 273-280, 2004.
 87 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Tanyıldızı, M.S., Tümen, F., Study of cadmium adsorption from aqueous solution on activated carbon from sugar beet pulp, Environmental Technology, 19(11): 1119-1125, 1998. ATIFTA BULUNAN ESER: Üçer, A., Uyanık, A., Çay, S., Özkan, Y., Immobilisation of tannic acid onto activated carbon to improve Fe(III) adsorption, Separation and Purification Technology, 44 (1): 11-17, 2005.
 88 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundoğan, H.S., Özer, A., Tümen, F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by using synthetic iron sulphide, Environmental Technology, 22(10): 1213-1222, 2001. ATIFTA BULUNAN ESER: Su, C.M., Ludwig, R.D., Treatment of hexavalent chromium in chromite ore processing solid waste using a mixed reductant solution of ferrous sulfate and sodium dithionite, Environmental Science & Technology, 39(16): 6208-6216, 2005.
 89 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer A, Tümen F, Bildik M., Cr(III) removal from aqueous solutions by depectinated sugar beet pulp, Environmental Technology, 18(9): 893-901, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Altundogan, H.S., Cr(VI) removal from aqueous solution by iron (III) hydroxide-loaded sugar beet pulp, Process Biochemistry, 40(3-4): 1443-1452, 2005.
 90 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundoğan, H.S., Özer, A., Tümen, F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by using synthetic iron sulphide, Environmental Technology, 22(10): 1213-1222, 2001. ATIFTA BULUNAN ESER: Wang, T.G., Xu, H.B., Reduction of Cr(VI) by hydrazine in solution saturated with KHCO3, Journal of Hazardous Materials, 123(1-3): 176-180, 2005.
 91 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundoğan, H.S., Özer, A., Tümen, F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by using synthetic iron sulphide, Environmental Technology, 22(10): 1213-1222, 2001. ATIFTA BULUNAN ESER: Kingston, H.M., Cain, R., Huo, D.W., Rahman, G.M.M., Determination and evaluation of hexavalent chromium in power plant coal combustion by-products and cost-effective environmental remediation solutions using acid mine drainage, Journal of Environmental Monitoring, 7(9): 899-905, 2005.
 92 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Kumari, P., Sharma, P., Srivastava, S., Srivastava, M.M., Arsenic removal from the aqueous system using plant biomass: A bioremedial approach, Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology 32 (11-12): 521-526, 2005.
 93 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Tümen, F., Cd(II) adsorption from aqueous solution by activated carbon from sugar beet pulp impregnated with phosphoric acid, Fresenius Environmental Bulletin, 12(9): 1050-1058, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Altundoğan, H.S., Cr(VI) removal from aqueous solution by iron (III) hydroxide-loaded sugar beet pulp, Process Biochemistry, 40 (3-4): 1443-1452, 2005.
 94 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Tumen, F., A Study on Dissolution Properties of the Sludges from Cr(VI) Reduction-Precipitation Processes,, Journal of Environmental Science and Health Part A-Toxıc/Hazardous Substances & Environmental Engineering, 39(1): 253-267, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Kingston, H.M., Cain, R., Huo, D., Rahman, G.M.M., Determination and evaluation of hexavalent chromium in power plant coal combustion by-products and cost-effective environmental remediation solutions using acid mine drainage, Journal of Environmental Monitoring, 7(9): 899-905, 2005.
 95 - 
ATIF YAPILAN ESER: Tümen, F., Bailey, N.T., Recovery of metal values from copper smelter slags by roasting with pyrite, Hydrometallurgy, 25(3): 317-328, 1990. ATIFTA BULUNAN ESER: Velea, T., Predica, V., Gherghe, L., Tanase, D., Technology for copper recovery from slags resulted at thermal refining of blister copper, REWAS'04 - Global Symposium on Recycling, Waste Treatment and Clean Technology, Proceedings, 2845-2846, 2005.
 96 - 
ATIF YAPILAN ESER: Kıyak, B., Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by using copper smelter slag, Waste Management, 19(5): 333-338, 1999. ATIFTA BULUNAN ESER: Mohan, D., Singh, K.P., Singh, V.K., Removal of hexavalent chromium from aqueous solution using low-cost activated carbons derived from agricultural waste materials and activated carbon fabric cloth, Industrial & Engineering Chemistry Research, 44(4): 1027-1042, 2005.
 97 - 
ATIF YAPILAN ESER: Kıyak, B., Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by using copper smelter slag, Waste Management, 19(5): 333-338, 1999. ATIFTA BULUNAN ESER: Kingston, H.M., Cain, R., Huo, D.W., Rahman, G.M.M., Determination and evaluation of hexavalent chromium in power plant coal combustion by-products and cost-effective environmental remediation solutions using acid mine drainage, Journal of Environmental Monitoring, 7(9): 899-905, 2005.
 98 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Ozturk, N., Bektas, T.E., Reply to coment on "Nitrate removal from aqueous solution by adsorption onto various materials", by Y.S. Ho, Journal of Hazardous Materials, 120(1-3): 277-277, 2005.
 99 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Paikaray, S., Banerjee, S., Mukherji, S., Sorption of arsenic onto Vindhyan shales: Role of pyrite and organic carbon, Current Science, 88(10): 1580-1585, 2005.
 100 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Zhang, F.S., Itoh, H., Iron oxide-loaded slag for arsenic removal from aqueous system, Chemosphere, 60(3): 319-325, 2005.
 101 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Maity, S., Chakravarty, S., Bhattacharjee, S., Roy, B.C., A study on arsenic adsorption on polymetallic sea nodule in aqueous medium, Water Research, 39(12): 2579-2590, 2005.
 102 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Garelick, H., Dybowska, A., Valsami-Jones, E., Priest, N.D., Remediation technologies for arsenic contaminated drinking waters, Journal of Soils and Sediments, 5(3): 182-190, 2005.
 103 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Kundu, S., Gupta, A.K., Analysis and modeling of fixed bed column operations on As(V) removal by adsorption onto iron oxide-coated cement (IOCC), Journal of Colloid and Interface Science, 290(1): 52-60, 2005.
 104 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Ergican, E., Gecol, H., Fuchs, A., The effect of co-occurring inorganic solutes on the removal of arsenic (V) from water using cationic surfactant micelles and an ultrafiltration membrane, Desalination, 181(1-3): 9-26, 2005.
 105 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Gür, F., Tümen, F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by siderite, Journal of Hazardous Materials, 113(1-3): 219-224, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Park, B., Dempsey, B.A., Heterogeneous oxidation of Fe(II) on ferric oxide at neutral pH and a low partial pressure of 02, Environmental Science & Technology, 39(17): 6494-6500, 2005.
 106 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Althaus, H.J., Classen, M., Life cycle inventories of metals and methodological aspects of inventorying material resources in ecoinvent, International Journal of Life Cycle Assessment, 10(1): 43-49, 2005.
 107 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundoğan, H.S., Özer, A., Tümen, F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by using synthetic iron sulphide, Environmental Technology, 22(10): 1213-1222, 2001. ATIFTA BULUNAN ESER: Wang, T.G., Xu, H.B., Reduction of Cr(VI) by hydrazine in solution saturated with KHCO3, Journal of Hazardous Materials, 123(1-3): 176-180, 2005.
 108 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen, F., A study on the Cr(VI) removal from aqueous solutions by steel wool, Environmental Pollution, 97(1-2): 107-112, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Teixeira, L.A.C., Reis, M.X., Removal of chromium from effluents by reduction with hydrogen peroxide and precipitation of chromium hydroxide, REWAS'04 - Global Symposium on Recycling, Waste Treatment and Clean Technology, 2863-2864, 2005.
 109 - 
ATIF YAPILAN ESER : Özer, A., Tümen, F., Cd(II) adsorption from aqueous solution by activated carbon from sugar beet pulp impregnated with phosphoric acid, Fresenius Environmental Bulletin, 12(9): 1050-1058, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER : Çiçek, H., Dursun, G., The removal of phenol from aqueous solutions by dehydrated beet pulp carbon, Fresenius Environmental Bulletin, 14(11), 976-982, 2005.
 110 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER : Bangash, F.K., Manaf, A., Dyes removal from aqueous solution using wood activated charcoal of bombax cieba tree, Journal of the Chinese Chemical Society 52(3): 489-494, 2005.
 111 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Rubinos, D.A., Arias, M., Diaz-Fierros, F., Barral, M.T., Speciation of adsorbed arsenic(V) on red mud using a sequential extraction procedure, Mineralogical Magazine, 69(5): 591-600, 2005.
 112 - 
ATIF YAPILAN ESER : Özer, A., Tümen, F., Cd(II) adsorption from aqueous solution by activated carbon from sugar beet pulp impregnated with phosphoric acid, Fresenius Environmental Bulletin, 12(9): 1050-1058, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER : Dursun, G., Çiçek, H., Dursun, A.Y. Adsorption of phenol from aqueous solution by using carbonised beet pulp, Journal of Hazardous Materials, 125(1-3), 175-182, 2005.
 113 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. Atıfta Bulunan Eser: Paikaray, S., Banerjee, S., Mukherji, S., Sorption of arsenic onto Vindhyan shales: Role of pyrite and organic carbon, Current Science, 88(10): 1580-1585, 2005.
 114 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Kundu, S., Gupta, A.K., Investigations on the adsorption efficiency of iron oxide coated cement (IOCC) towards As(V)-kinetics, equilibrium and thermodynamic studies, Colloids and Surfaces A-Physicochemical and Engineering Aspects, 273(1-3): 121-128, 2006.
 115 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Shibi, I.G., Anirudhan, T.S., Polymer-grafted banana (Musa paradisiaca) stalk as an adsorbent for the removal of lead(II) and cadmium(II) ions from aqueous solutions: kinetic and equilibrium studies, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 81(3): 433-444, 2006.
 116 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Budinova, T., Petrov, N., Razvigorova, M., Parra, J., Galiatsatou, P., Removal of arsenic(III) from aqueous solution by activated carbons prepared from solvent extracted olive pulp and olive stones, Industrial & Engineering Chemistry Research, 45(6): 1896-1901, 2006.
 117 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Kociolek-Balawejder, E., Ocinski, D., A review of the methods used to remove arsenic from water, Przemysl Chemiczny, 85(1): 19-26, 2006.
 118 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Nguyen, T.V., Vigneswaran , S., Ngo , H.H., Pokhrel, D., Viraraghavan, T., Specific treatment technologies for removing arsenic from water, Engineering in Life Science, 6(1): 86-90, 2006.
 119 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen, F., A study on the Cr(VI) removal from aqueous solutions by steel wool, Environmental Pollution, 97(1-2): 107-112, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Erdem, M., Chromium recovery from chrome shaving generated in tanning process, Journal of Hazardous Materials, 129(1-3): 143-146, 2006.
 120 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundoğan, H.S., Özer, A., Tümen, F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by using synthetic iron sulphide, Environmental Technology, 22(10): 1213-1222, 2001. ATIFTA BULUNAN ESER: Erdem, M., Chromium recovery from chrome shaving generated in tanning process, Journal of Hazardous Materials, 129(1-3): 143-146, 2006.
 121 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen, F., A study on the Cr(VI) removal from aqueous solutions by steel wool, Environmental Pollution, 97(1-2): 107-112, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Agarwal, G.S., Bhuptawat, H.K., Chaudhari, S., Biosorption of aqueous chromium(VI) by Tamarindus indica seeds, Bioresource Technology, 97(7): 949-956, 2006.
 122 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of hexavalent chromium by using heat-activated bauxite, Minerals Engineering, 17(9-10): 1045-1052, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Bajpai, S.K., Johnson, S., Poly(acrylamide-co-maleic acid) hydrogels for removal of Cr(VI) from aqueous solutions, part 1: Synthesis and swelling characterization, Journal of Applied Polymer Science, 100(4): 2759-2769, 2006.
 123 - 
ATIF YAPILAN ESER: Tümen, F., Bailey, N.T., Recovery of metal values from copper smelter slags by roasting with pyrite, Hydrometallurgy, 25(3): 317-328, 1990. ATIFTA BULUNAN ESER: Rossini, G., Bernardes, A.M., Galvanic sludge metals recovery by pyrometallurgical and hydrometallurgical treatment, Journal of Hazardous Materials, 131(1-3): 210-216, 2006.
 124 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Tümen, F., Metal recovery from copper converter slag by roasting with ferric sulphate, Hydrometallurgy, 44 (1-2): 261-267, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Bulut, G., Recovery of copper and cobalt from ancient slag, Waste Management & Research, 24(2): 118-124, 2006.
 125 - 
ATIF YAPILAN ESER: Tümen, F., Bailey, N.T., Recovery of metal values from copper smelter slags by roasting with pyrite, Hydrometallurgy, 25(3): 317-328, 1990. ATIFTA BULUNAN ESER: Bulut, G., Recovery of copper and cobalt from ancient slag, Waste Management & Research, 24(2): 118-124, 2006.
 126 - 
ATIF YAPILAN ESER: Tümen, F., Bailey, N.T., Recovery of metal values from copper smelter slags by roasting with pyrite, Hydrometallurgy, 25(3): 317-328, 1990. ATIFTA BULUNAN ESER: Yu, Z.-J., Feng, Q.-M., Ou, L.-M., Lu, Y.-P., Zhang, G.-F., Leaching of cobalt bearing metallic matte in sulphuric acid at normal pressure, Zhongnan Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban)/Journal of Central South University (Science and Technology), 37 (4): 675-679, 2006.
 127 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Tümen, F., Chromium removal from aqueous solution by ferrite process, Journal of Hazardous Materials, 109(1-3): 71-77, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Lu, A.H., Zhong, S.J., Chen, J., Shi, J.X., Tang, J.L., Lu, X.Y., Removal of Cr(VI) and Cr(III) from aqueous solutions and industrial wastewaters by natural clino-pyrrhotite, Environmental Science & Technology, 40(9): 3064-3069, 2006.
 128 - 
ATIF YAPILAN ESER : Özer, A., Tümen, F., Cd(II) adsorption from aqueous solution by activated carbon from sugar beet pulp impregnated with phosphoric acid, Fresenius Environmental Bulletin, 12(9): 1050-1058, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Mohan, D., Pittman, C.U., Steele, P.H., Single, binary and multi-component adsorption of copper and cadmium from aqueous solutions on Kraft lignin - a biosorbent, Journal of Colloıd And Interface Science, 297(2): 489-504, 2006.
 129 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Mohapatra, D., Mishra, D., Chaudhury, G.R., Das, R.P., Effect of dissolved organic matter on the adsorption and stability of As(V) on manganese wad, Separation and Purification Technology, 49(3): 223-229, 2006.
 130 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of hexavalent chromium by using heat-activated bauxite, Minerals Engineering, 17(9-10): 1045-1052, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Lambert, J., Rakib, M., Durand, G., Avila-Rodriguez, M., Treatment of solutions containing trivalent chromium by electrodialysis, Desalination, 191(1-3): 100-110, 2006.
 131 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. I: Effect of pH on the adsorption of various phosphates, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 77(1): 77-85, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Akhurst, D.J., Jones, G.B., Clark, M., McConchie, D., Phosphate removal from aqueous solutions using neutralised bauxite refinery residues (Bauxsol (TM)), Environmental Chemistry, 3(1): 65-74 2006.
 132 - 
ATIF YAPILAN ESER: Turan, M.D., Altundogan, H.S., Tumen, F., Recovery of zinc and lead from zinc plant residue, Hydrometallurgy, 75(1-4): 169-176, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Barakat, M.A., Mahmoud, M.H.H., Shehata, M., Hydrometallurgical recovery of zinc from fine blend of galvanization processes, Separation Science and Technology, 41(8): 1757-1772, 2006.
 133 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Bertocchi, A.F., Ghiani, M., Peretti, R., Zucca, A., Red mud and fly ash for remediation of mine sites contaminated with As, Cd, Cu, Pb and Zn, Journal of Hazardous Materials, 134(1-3): 112-119, 2006.
 134 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER : Bertocchi, A.F., Ghiani, M., Peretti, R., Zucca, A., Red mud and fly ash for remediation of mine sites contaminated with As, Cd, Cu, Pb and Zn, Journal of Hazardous Materials, 134(1-3): 112-119, 2006.
 135 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER : Bhakat, P.B., Gupta, A.K., Ayoob, S., Kundu, S., Investigations on arsenic(V) removal by modified calcined bauxite, Colloids and Surfaces A - Physicochemical and Engineering Aspects, 281(1-3): 237-245, 2006.
 136 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Tümen, F., Pirit kullanılarak sulu çözeltilerde Cr(VI) indirgenmesi, Doğa Tr. J. Eng. and Environ. Sci., 20, 363-369, 1996. ATIFTA BULUNAN ESER: Lu, A., Zhong, S., Chen, J., Shi, J., Tang, J., Lu, X., Removal of Cr(VI) and Cr(III) from aqueous solutions and industrial wastewaters by natural clino-pyrrhotite, Environmental Science and Technology, 40(9): 3064-3069, 2006.
 137 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundoğan, H.S., Özer, A., Tümen, F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by using synthetic iron sulphide, Environmental Technology, 22(10): 1213-1222, 2001. ATIFTA BULUNAN ESER: Wu, Y.X., Deng, B.L., Inhibition of FeS on chromium(III) oxidation by biogenic manganese oxides, Environmental Engineering Science, 23(3): 552-560, 2006.
 138 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Tumen, F., A Study on Dissolution Properties of the Sludges from Cr(VI) Reduction-Precipitation Processes,, Journal of Environmental Science and Health Part A-Toxıc/Hazardous Substances & Environmental Engineering, 39(1): 253-267, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Orescanin, V., Barisic, D., Mikelic, L., Lovrencic, I., Rozmaric Macefat, M., Pavlovic, G., Lulic, S., Chemical and radiological profile of the coal ash landfill in Kastel gomilica, Arhiv za Higijenu Rada i Toksikologiju, 57(1): 9-16, 2006.
 139 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Nguyen, T.V., Vigneswaran, S., Ngo, H.H., Pokhre, D., Viraraghavan, T., Iron-coated sponge as effective media to remove arsenic from drinking water, Water Quality Research Journal of Canada, 41(2): 164-170, 2006.
 140 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen, F., A study on the Cr(VI) removal from aqueous solutions by steel wool, Environmental Pollution, 97(1-2): 107-112, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER:Gheju, M., Iovi, A., Kinetics of hexavalent chromium reduction by scrap iron, Journal of Hazardous Materials, 135(1-3): 66-73, 2006.
 141 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER :Tor, A., Cengeloglu, Y., Aydin, M.E., Ersoz, M., Removal of phenol from aqueous phase by using neutralized red mud, Journal of Colloid and Interface Science, 300(2): 498-503, 2006.
 142 - 
ATIF YAPILAN ESER : Özer, A., Tümen, F., Cd(II) adsorption from aqueous solution by activated carbon from sugar beet pulp impregnated with phosphoric acid, Fresenius Environmental Bulletin, 12(9): 1050-1058, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Ho,Y.S., Review of second-order models for adsorption systems, Journal of Hazardous Materials, 136(3): 681-689, 2006.
 143 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of hexavalent chromium by using heat-activated bauxite, Minerals Engineering, 17(9-10): 1045-1052, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Li, Y.Z., Liu, C.J., Luan, Z.K., Peng, X.J., Zhu, C.L., Chen, Z.Y., Zhang, Z.G., Fan, J.H., Jia, Z.P., Phosphate removal from aqueous solutions using raw and activated red mud and fly ash, Journal of Hazardous Materials, 137(1): 374-383, 2006.
 144 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. I: Effect of pH on the adsorption of various phosphates, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 77(1): 77-85, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Li, Y.Z., Liu, C.J., Luan, Z.K., Peng, X.J., Zhu, C.L., Chen, Z.Y., Zhang, Z.G., Fan, J.H., Jia, Z.P., Phosphate removal from aqueous solutions using raw and activated red mud and fly ash, Journal of Hazardous Materials, 137(1): 374-383, 2006.
 145 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. II: the activation study, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 78(7): 824-833, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Li, Y.Z., Liu, C.J., Luan, Z.K., Peng, X.J., Zhu, C.L., Chen, Z.Y., Zhang, Z.G., Fan, J.H., Jia, Z.P., Phosphate removal from aqueous solutions using raw and activated red mud and fly ash, Journal of Hazardous Materials, 137(1): 374-383, 2006.
 146 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER :Sorption of As-V on alumino silicates treated with Fe-II nanoparticles, Dousova, B., Grygar, T., Martaus, A., Fuitova, L., Kolousek, D., Machovic, V., Journal of Colloid and Interface Science, 302(2): 424-431, 2006.
 147 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Kundu S, Gupta AK Adsorptive removal of As(III) from aqueous solution using iron oxide coated cement (IOCC): Evaluation of kinetic, equilibrium and thermodynamic models, Separation and Purification Technology, 51(2): 165-172, 2006.
 148 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Zhang, F.S., Itoh, H., Photocatalytic oxidation and removal of arsenite from water using slag-iron oxide-TiO2 adsorbent, Chemosphere 65(1): 125-131, 2006.
 149 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of hexavalent chromium by using heat-activated bauxite, Minerals Engineering, 17(9-10): 1045-1052, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Mohan, D., Pittman, C.U., Activated carbons and low cost adsorbents for remediation of tri- and hexavalent chromium from water, Journal of Hazardous Materials 137(2): 762-811, 2006.
 150 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Turan, M.D., Tumen, F., Hexavalent chromium removal by ferrochromium slag, Journal of Hazardous Materials, 126(1-3): 176-182, 2005. ATIFTA BULUNAN ESER: Mohan, D., Pittman, C.U., Activated carbons and low cost adsorbents for remediation of tri- and hexavalent chromium from water, Journal of Hazardous Materials, 137(2): 762-811, 2006.
 151 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER : Bangash, F.K., Manaf, A., Kinetics of removal of dyes from aqueous solution by wood charcoal of Bombax cieba activated at 1000°C, Journal of the Chemical Society of Pakistan 28(4): 313-316, 2006.
 152 - 
ATIF YAPILAN ESER : Özer, A., Tümen, F., Cd(II) adsorption from aqueous solution by activated carbon from sugar beet pulp impregnated with phosphoric acid, Fresenius Environmental Bulletin, 12(9): 1050-1058, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Ozer, A., Pirinci, H.B., The adsorption of Cd(II) ions on sulphuric acid-treated wheat bran, Journal of Hazardous Materials, 137(2): 849-855, 2006.
 153 - 
ATIF YAPILAN ESER: Tümen, F., Bailey, N.T., Recovery of metal values from copper smelter slags by roasting with pyrite, Hydrometallurgy, 25(3): 317-328, 1990. ATIFTA BULUNAN ESER:Yu, Z.-J., Feng, Q.-M., Ou, L.-M., Lu, Y.-P., Zhang, G.-F., Leaching of cobalt bearing metallic matte in sulphuric acid at normal pressure, Zhongnan Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban)/Journal of Central South University (Science and Technology), 37(4): 675-679, 2006.
 154 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER : Removal of nitrate from aqueous solution by using red mud, Cengeloglu, Y., Tor, A., Ersoz, M., Aslan, G., Separation and Purification Technology, 51(3): 374-378, 2006.
 155 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Tümen, F., Chromium removal from aqueous solution by ferrite process, Journal of Hazardous Materials, 109(1-3): 71-77, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Heydarzadeh, R., Ghadimkhani, A.A., Torabian, A., An improvement of Cr+6 removal by the reduction to Cr+3 in Birjand ground water treatment, WIT Transactions on Ecology and the Environment, 95: 195-202, 2006.
 156 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundoğan, H.S., Özer, A., Tümen, F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by using synthetic iron sulphide, Environmental Technology, 22(10): 1213-1222, 2001. ATIFTA BULUNAN ESER: Erdem, M., Ozverdi, A., Kinetics and thermodynamics of Cd(II) adsorption onto pyrite and synthetic iron sulphide, Separation and Purification Technology, 51(3): 240-246, 2006.
 157 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER : Kalkan E, Utilization of red mud as a stabilization material for the preparation of clay liners, Engineering Geology, 87(3-4): 220-229, 2006.
 158 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER : Tor, A., Cengeloglu, Y.,Removal of congo red from aqueous solution by adsorption onto acid activated red mud, Journal of Hazardous Materials, 138(2): 409-415, 2006.
 159 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Chen, C.L., Wang, X.K., Adsorption of Ni(II) from aqueous solution using oxidized multiwall carbon nanotubes, Industrial & Engineering Chemistry Research, 45(26): 9144-9149, 2006.
 160 - 
ATIF YAPILAN ESER: Kıyak, B., Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by using copper smelter slag, Waste Management, 19(5): 333-338, 1999. ATIFTA BULUNAN ESER: Sanada, M.C., Hasegawa, M., Maezawa, A., Uchida, S., Journal of Chemical Engineering of Japan, 39(7): 724-730, 2006.
 161 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Tümen, F., Chromium removal from aqueous solution by ferrite process, Journal of Hazardous Materials, 109(1-3): 71-77, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Sanada, M.C., Hasegawa, M., Maezawa, A., Uchida, S., Journal of Chemical Engineering of Japan, 39(7): 724-730, 2006.
 162 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Paradis, M.,Duchesne, J., Lamontagne, A., Isabel, D., Using red mud bauxite for the neutralization of acid mine tailings: a column leaching test, Canadian Geotechnical Journal, 43(11): 1167-1179, 2006.
 163 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER : Ayoob, S., Gupta, A.K., Bhakat, P.B., Analysis of breakthrough developments and modeling of fixed bed adsorption system for As(V) removal from water by modified calcined bauxite (MCB), Separation and Purification Technology, 52(3): 430-438, 2007.
 164 - 
ATIF YAPILAN ESER : Özer, A., Tümen, F., Cd(II) adsorption from aqueous solution by activated carbon from sugar beet pulp impregnated with phosphoric acid, Fresenius Environmental Bulletin, 12(9): 1050-1058, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: El Mouzdahir, Y., Elmchaouri, A., Mahboub, R., ElAnssari, A., Gil, A., Korili, S. A., Vicente, M. A., Interaction of stevensite with Cd2+ and Pb2+ in aqueous dispersions, Applied Clay Science, 35(1-2): 47-58, 2007.
 165 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Tümen, F., Metal recovery from copper converter slag by roasting with ferric sulphate, Hydrometallurgy, 44(1-2): 261-267, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Yu, Z.J., Feng, Q.M., Ou, L.M., Lu, Y.P., Zhang, G., Selective leaching of a high-iron cobalt matte at atmospheric pressure, Separation and Purifıcatıon Technology, 53(1): 1-7, 2007.
 166 - 
ATIF YAPILAN ESER: Tümen, F., Bailey, N.T., Recovery of Metal Values from Copper Smelter Slags by Roasting with Pyrite, Hydrometallurgy, 25(3): 317-328, 1990. ATIFTA BULUNAN ESER: Yu, Z.J., Feng, Q.M., Ou, L.M., Lu, Y.P., Zhang, G., Selective leaching of a high-iron cobalt matte at atmospheric pressure, Separation and Purifıcation Technology, 53(1): 1-7, 2007.
 167 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Erdem, M., Orhan, R., Özer, A., Tümen, F., Heavy metal pollution potential of zinc leach residues discarded in Çinkur plant, Tr. J. Eng. Environ. Sci., 22: 167-177. ATIFTA BULUNAN ESER: Elaigwu, S.E., Ajibola, V.O., Folaranmi, F.M., Studies on the impact of municipal waste dumps on surrounding soil and air quality of two cities in northern Nigeria, Journal of Applied Sciences, 7(3): 421-425, 2007.
 168 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER : Ayoob S, Gupta AK, Bhakat PB., Performance evaluation of modified calcined bauxite in the sorptive removal of arsenic(III) from aqueous environment, Colloids and Surfaces A-Physicochemical and Engineering Aspects, 293(1-3): 247-254, 2007.
 169 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Ayoob S, Gupta AK, Bhakat PB., Performance evaluation of modified calcined bauxite in the sorptive removal of arsenic(III) from aqueous environment, Colloids and Surfaces A - Physicochemical and Engineering Aspects, 293(1-3): 247-254, 2007.
 170 - 
ATIF YAPILAN ESER: Tümen, F., Bailey, N.T., Recovery of Metal Values from Copper Smelter Slags by Roasting with Pyrite, Hydrometallurgy, 25(3): 317-328, 1990. ATIFTA BULUNAN ESER: Ziyadanogullari, R., Aydin F., Recovery of hydrogen sulfide, copper and cobalt from the samples after conversion of pyrite to FeS, Asian Journal of Chemistry 19(3): 1943-1950, 2007.
 171 - 
ATIF YAPILAN ESER: Tümen, F., Bailey, N.T., Recovery of metal values from copper smelter slags by roasting with pyrite, Hydrometallurgy, 25(3): 317-328, 1990. ATIFTA BULUNAN ESER: Tong, D., Yunhan, L., Processing of copper converter slag for metal reclamation. Part I: Extraction and recovery of copper and cobalt, Waste Management and Research, 25 (5): 440-448, 2007.
 172 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Tümen, F., Metal recovery from copper converter slag by roasting with ferric sulphate, Hydrometallurgy, 44(1-2): 261-267, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Bulut, G., Perek, K. T., Gul, A., Arslan, F., Onal, G., Recovery of metal values from copper slags by flotation and roasting with pyrite, Minerals and Metallurgical Processing, 24(1): 13-18, 2007.
 173 - 
ATIF YAPILAN ESER: Tümen, F., Bailey, N.T., Recovery of metal values from copper smelter slags by roasting with pyrite, Hydrometallurgy, 25(3): 317-328, 1990. ATIFTA BULUNAN ESER: Bulut, G., Perek, K. T., Gul, A., Arslan, F., Onal, G., Recovery of metal values from copper slags by flotation and roasting with pyrite, Minerals and Metallurgical Processing, 24(1): 13-18, 2007.
 174 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundoğan, H.S., Özer, A., Tümen, F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by using synthetic iron sulphide, Environmental Technology, 22(10): 1213-1222, 2001. ATIFTA BULUNAN ESER: Sun, J.M., Li, R., Huang, J.C., Optimum pHs for Cr(VI) co-removal with nucleated Cu(II) precipitation in continuous-flow fluidised metal strippers, Water SA , 33(1): 137-141, 2007.
 175 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER : Copeland, R.C., Lytle, D.A., Dionysiou, D.D., Desorption of arsenic from drinking water distribution system solids, Environmental Monitoring and Assessment, 127(1-3): 523-535, 2007.
 176 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER : Khan, M.N., Wahab, M.F., Characterization of chemically modified corncobs and its application in the removal of metal ions from aqueous solution, Journal of Hazardous Materials 141(1): 237-244, 2007.
 177 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER : Maji, S.K., Pal, A., Pal, T., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on laterite soil, Journal of Environmental Science and Health Part A -Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering, 42(4): 453-462, 2007.
 178 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER : Maji, S.K., Pal, A., Pal, T., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on laterite soil, Journal of Environmental Science and Health Part A -Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering, 42(4): 453-462, 2007.
 179 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Tümen, F., Chromium removal from aqueous solution by ferrite process, Journal of Hazardous Materials, 109(1-3): 71-77, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Houda, Z., Wang, Q., Wu, Y., Xu, X., Reduction remediation of hexavalent chromium by pyrite in the aqueous phase, Journal of Applied Sciences, 7(11): 1522-1527, 2007.
 180 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Tümen, F., As(V) removal from aqueous solutions by coagulation with liquid phase of red mud, Journal of Environmental Science and Health Part A-Toxıc/Hazardous Substances & Environmental Engineering, 38(7): 1247-1258, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER : Mohan, D., Pittman, C.U., Arsenic removal from water/wastewater using adsorbents - A critical review, Journal of Hazardous Materials, 142(1-2): 1-53, 2007.
 181 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER : Mohan, D., Pittman, C.U., Arsenic removal from water/wastewater using adsorbents - A critical review, Journal of Hazardous Materials, 142(1-2): 1-53, 2007.
 182 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER : Mohan, D., Pittman, C.U., Arsenic removal from water/wastewater using adsorbents - A critical review, Journal of Hazardous Materials, 142(1-2): 1-53, 2007.
 183 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER : Deliyanni, E.A., Peleka, E.N., Matis, K.A., Effect of cationic surfactant on the adsorption of arsenites onto akaganeite nanocrystals, Separation Science and Technology, 42(5): 993-1012, 2007.
 184 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER : Mohan, D., Pittman, C.U., Bricka, M., Smith, F., Yancey, B., Mohammad, J., Steele, P.H., Alexandre-Franco, M.F., Gomez-Serrano, V., Gong, H., Sorption of arsenic, cadmium, and lead by chars produced from fast pyrolysis of wood and bark during bio-oil production, Journal of Colloid and Interface Science, 310(1): 57-73, 2007.
 185 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER : Mohapatra, D., Mishra, D., Chaudhury, G.R., Das, R. P., An investigation into the prospects of arsenic(v) removal from contaminated groundwater using untreated bauxite ore, Journal of Environmental Science and Health Part A-Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering, 42(6): 831-838, 2007.
 186 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Tanyıldızı, M.S., Tümen, F., Study of cadmium adsorption from aqueous solution on activated carbon from sugar beet pulp, Environmental Technology, 19(11): 1119-1125, 1998. ATIFTA BULUNAN ESER: Karatas, M., Removal of cadmium from water using clinoptilolite, Asian Journal of Chemistry, 19(5): 3963-3970, 2007.
 187 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Tümen, F., Chromium removal from aqueous solution by ferrite process, Journal of Hazardous Materials, 109(1-3): 71-77, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: ATIFTA BULUNAN ESER: Kimura, T., Takase, K.-I., Terui, N., Tanaka, S., Ferritization treatment of copper in soil by electrokinetic remediation, Journal of Hazardous Materials, 143(3): 662-667, 2007.
 188 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER : Chen, C.L., Li, X.L., Zhao, D.L., Tan, X.L., Wang, X.K., Adsorption kinetic, thermodynamic and desorption studies of Th(IV) on oxidized multi-wall carbon nanotubes, Colloids and Surfaces A - Physicochemical and Engineerıng Aspects, 302(1-3): 449-454, 2007.
 189 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER : Mana, B., Ghosh, U.C., Adsorption of arsenic from aqueous solution on synthetic hydrous stannic oxide, Journal of Hazardous Materials, 144(1-2): 522-531, 2007.
 190 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. II: the activation study, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 78(7): 824-833, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Gok, A., Omastova, M., Prokes, J., Synthesis and characterization of red mud/polyaniline composites: Electrical properties and thermal stability, European Polymer Journal, 43(6): 2471-2480, 2007.
 191 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundoğan, H.S., Turan, M.D., Tümen, F., Hexavalent Chromium Removal by Ferrochromium Slag, Journal of Hazardous Materials, 126(1-3) 176-182, 2005. ATIFTA BULUNAN ESER: Orhan, Y., Kocaoba, S., Adsorption of toxic metals by natural and modified clinoptilolite, Annali di Chimica, 97(8): 781-790, 2007.
 192 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER : Maji, S.K., Pal, A., Pal, T., Adak, A.,Sorption kinetics of arsenic on laterite soil in aqueous medium, Journal of Environmental Science and Health Part A-Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering, 42(7): 989-996, 2007.
 193 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER : Guo, H.M., Stuben, D., Berner, Z., Removal of arsenic from aqueous solution by natural siderite and hematite, Applied Geochemistry, 22(5): 1039-1051, 2007.
 194 - 
ATIF YAPILAN ESER : Özer, A., Tümen, F., Cd(II) adsorption from aqueous solution by activated carbon from sugar beet pulp impregnated with phosphoric acid, Fresenius Environmental Bulletin, 12(9): 1050-1058, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Ozer, A., Dursun, G., Removal of methylene blue from aqueous solution by dehydrated wheat bran carbon, Journal of Hazardous Materials, 146(1-2): 262-269, 2007.
 195 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER : Liu, Y., Lin, C.X., Wu, Y.G., Characterization of red mud derived from a combined Bayer Process and bauxite calcination method , Journal of Hazardous Materials, 146(1-2): 255-261, 2007.
 196 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER : Maji, S.K., Pal, A., Pal, T., Adak, A.,Modeling and fixed bed column adsorption of As(III) on laterite soil, Separation and Purifıcation Technology, 56(3): 284-290, 2007.
 197 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundoğan, H.S., Özer, A., Tümen, F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by using synthetic iron sulphide, Environmental Technology, 22(10): 1213-1222, 2001. ATIFTA BULUNAN ESER: K'Owino, I.O., Omole, M.A., Sadik, O.A., Tuning the surfaces of palladium nanoparticles for the catalytic conversion of Cr(VI) to Cr(III), Journal of Environmental Monitoring, 9(7): 657-665, 2007.
 198 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Tümen, F., Metal recovery from copper converter slag by roasting with ferric sulphate, Hydrometallurgy, 44(1-2): 261-267, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Bese, A.V., Effect of ultrasound on the dissolution of copper from copper converter slag by acid leaching, Ultrasonics Sonochemistry, 14(6): 790-796, 2007.
 199 - 
ATIF YAPILAN ESER: Tümen, F., Bailey, N.T., Recovery of metal values from copper smelter slags by roasting with pyrite, Hydrometallurgy, 25(3): 317-328, 1990. ATIFTA BULUNAN ESER: Bese, A.V., Effect of ultrasound on the dissolution of copper from copper converter slag by acid leaching, Ultrasonics Sonochemistry, 14(6): 790-796, 2007.
 200 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER : Salim, Md., Munekage, Y., Naing, K.M., Arsenic(III) removal from contaminated water using silica ceramic: A batch adsorption study, Journal of Applied Sciences, 7(16): 2314-2320, 2007.
 201 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Turan, M.D., Tumen, F., Hexavalent chromium removal by ferrochromium slag, Journal of Hazardous Materials, 126(1-3): 176-182, 2005. ATIFTA BULUNAN ESER: Orhan, Y., Kocaoba, S., Adsorption of toxic metals by natural and modified clinoptilolite, Annali di Chimica, 97(8): 781-790, 2007.
 202 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER : Maji, S.K., Pal, A., Pal, T., Adak, A., Modeling and fixed bed column adsorption of As(V) on laterite soil, Journal of Environmental Science and Health Part A -Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering, 42(11): 1585-1593, 2007.
 203 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER : Jeong, Y., Fan, M., Singh, S., Chuang, C.L., Saha, B., van Leeuwen, H., Evaluation of iron oxide and aluminum oxide as potential arsenic(V) adsorbents, Chemical Engineering and Processing- Process Intensification, 46(10): 1030-1039, 2007.
 204 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER : Udin, M.T., Mozumder, M.S.I., Figoli, A., Islam, M.A., Drioli, E., Arsenic removal by conventional and membrane technology: An overview, Indian Journal Of Chemical Technology 14(5): 441-450, 2007.
 205 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of hexavalent chromium by using heat-activated bauxite, Minerals Engineering, 17(9-10): 1045-1052, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Liu, C.J., Li, Y.Z., Luan, Z.K., Chen, Z.Y., Zhang, Z.G., Jia, Z.P., Adsorption removal of phosphate from aqueous solution by active red mud, Journal of Environmental Sciences-China, 19(10): 1166-1170, 2007.
 206 - 
ATIF YAPILAN ESER: Tümen, F., Bailey, N.T., Recovery of metal values from copper smelter slags by roasting with pyrite, Hydrometallurgy, 25(3): 317-328, 1990. ATIFTA BULUNAN ESER: Deng, T., Ling, Y.H., Processing of copper converter slag for metal reclamation. Part 1: extraction and recovery of copper and cobalt, Waste Management & Research 25(5): 440-448, 2007.
 207 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Tümen, F., Metal recovery from copper converter slag by roasting with ferric sulphate, Hydrometallurgy, 44(1-2): 261-267, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Broadhurst, J.L., Petrie, J.G., Von Blottnitz, H., Understanding element distribution during primary metal production, Transactions of the Institutions of Mining and Metallurgy, Section C: Mineral Processing and Extractive Metallurgy, 116(1):1-16, 2007.
 208 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. II: the activation study, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 78(7): 824-833, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Liu, C.J., Li, Y.Z., Luan, Z.K., Chen, Z.Y., Zhang, Z.G., Jia, Z.P., Adsorption removal of phosphate from aqueous solution by active red mud, Journal of Environmental Sciences-China, 19(10): 1166-1170, 2007.
 209 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen, F., A study on the Cr(VI) removal from aqueous solutions by steel wool, Environmental Pollution, 97(1-2): 107-112, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Hsu, C.L., Wang, S.L., Tzou, Y.M., Photocatalytic reduction of Cr(VI) in the presence of NO3- and Cl- electrolytes as influenced by Fe(III), Environmental Science & Technology, 41(22): 7907-7914, 2007.
 210 - 
ATIF YAPILAN ESERİN ADI : Özer, A., Tanyıldızı, M.S., Tümen, F., Study of cadmium adsorption from aqueous solution on activated carbon from sugar beet pulp, Environmental Technology, 19(11): 1119-1125, 1998. ATIFTA BULUNAN ESERİN ADI: Sharma, Y.C., Kaul, S.N., Weng, C.H., Adsorptive separation of cadmium from aqueous solutions and wastewaters by riverbed sand, Environmental Pollution, 150(2): 251-257, 2007.
 211 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Tümen, F., As(V) removal from aqueous solutions by coagulation with liquid phase of red mud, Journal of Environmental Science and Health Part A-Toxıc/Hazardous Substances & Environmental Engineering, 38(7): 1247-1258, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER : Choong, T.S.Y., Chuah, T.G., Robiah, Y., Koay, F.L.G., Azni, I., Arsenic toxicity, health hazards and removal techniques from water: an overview, Desalination, 217(1-3): 139-166, 2007.
 212 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20 (8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER : Choong, T.S.Y., Chuah, T.G., Robiah, Y., Koay, F.L.G., Azni, I., Arsenic toxicity, health hazards and removal techniques from water: an overview, Desalination, 217(1-3): 139-166, 2007.
 213 - 
ATIF YAPILAN ESER:Altundogan, H.S., Boyrazli, M., Tumen, F., A study on the sulphuric acid leaching of copper converter slag in the presence of dichromate, Minerals Engineering,17(3): 465-467, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Chojnacka, M., Wawrzak, D., Mulak, W., Szymczycha-Madeja, A., Kinetics of pyrite oxidation in acidic potassium dichromate sulutions, Physicochemical Problems of Mineral Processing, 41, 117-124, 2007.
 214 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER : Borah, D., Satokawa, S., Kato, S., Kojima, T., Surface-modified carbon black for As(V) removal, Journal of Colloid and Interface Science, 319(1): 53-62, 2008.
 215 - 
ATIF YAPILAN ESER:Altundogan, H.S., Boyrazli, M., Tumen, F., A study on the sulphuric acid leaching of copper converter slag in the presence of dichromate, Minerals Engineering,17(3): 465-467, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Shanmuganathan, P., Lakshmipathiraj, P., Srikanth, S., Nachiappan, A.L., Sumathy, A., Toxicity characterization and long-term stability studies on copper slag from the ISASMELT process, Resources, Conservation and Recycling, 52(4): 601-611, 2008.
 216 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Tanyıldızı, M.S., Tümen, F., Study of cadmium adsorption from aqueous solution on activated carbon from sugar beet pulp, Environmental Technology, 19(11): 1119-1125, 1998. ATIFTA BULUNAN ESER: Garg U.K., Kaur, M.P., Garg, V.K., Sud, D., Removal of Nickel(II) from aqueous solution by adsorption on agricultural waste biomass using a response surface methodological approach, Bioresource Technology, 99(5): 1325-1331, 2008.
 217 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER : Vaclavikova, M., Gallios, G.P., Hredzak, S., Jakabsky, S., Removal of arsenic from water streams: An overview of available techniques, Clean Technologies and Environmental Policy, 10(1): 89-95, 2008.
 218 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Erdem, M., Orhan, R., Özer, A., Tümen, F., Heavy metal pollution potential of zinc leach residues discarded in Çinkur plant, Tr. J. Eng. Environ. Sci., 22: 167-177. ATIFTA BULUNAN ESER: Safarzadeh, M.S., Moradkhani, D., Ilkhchi, M.O., Golshan, N.H., Determination of the optimum conditions for the leaching of Cd-Ni residues from electrolytic zinc plant using statistical design of experiments, Separation and Purification Technology, 58 (3): 367-376, 2008.
 219 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Tanyıldızı, M.S., Tümen, F., Study of cadmium adsorption from aqueous solution on activated carbon from sugar beet pulp, Environmental Technology, 19(11): 1119-1125, 1998. ATIFTA BULUNAN ESER: Al-Anber, Z.A., Matouq, M.A.D., Batch adsorption of cadmium ions from aqueous solution by means of olive cake, Journal of Hazardous Materials, 151(1): 194-201, 2008.
 220 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER : Yu, S.M., Chen, C.L., Chang, P.P., Wang, T.T., Lu, S.S., Wang, X.K., Adsorption of Th(IV) onto Al-pillared rectorite: Effect of pH, ionic strength, temperature, soil humic acid and fulvic acid, Applied Clay Science, 38(3-4): 219-226, 2008.
 221 - 
ATIF YAPILAN ESER : Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen, F., A study on the Cr(VI) removal from aqueous solutions by steel wool, Environmental Pollution, 97 (1-2): 107-112, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER : Venezia, M., Alonzo, G., Palmisano, L., EDTA excess Zn(II) back-titration in the presence of 4-(2-pyridylazo)-resorcinol indicator and naphthol green beta as inert dye for determining Cr(III) as Cr(III)/EDTA complex: Application of the method to a leather industry wastewater, Journal of Hazardous Materials, 151(2-3): 356-363, 2008.
 222 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Gür, F., Tümen, F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by siderite, Journal of Hazardous Materials, 113 (1-3): 219-224, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Scheinost, A.C., Charlet, L., Selenite Reduction by Mackinawite, Magnetite and Siderite: XAS Characterization of Nanosized Redox Products, Environmental Science and Technology, 42(6): 1984–1989, 2008.
 223 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Gür, F., Tümen, F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by siderite, Journal of Hazardous Materials, 113 (1-3): 219-224, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Scheinost, A.C., Charlet, L., Selenite Reduction by Mackinawite, Magnetite and Siderite: XAS Characterization of Nanosized Redox Products, Environmental Science and Technology, 42(6): 1984–1989, 2008.
 224 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Tanyıldızı, M.S., Tümen, F., Study of cadmium adsorption from aqueous solution on activated carbon from sugar beet pulp, Environmental Technology, 19(11): 1119-1125, 1998. ATIFTA BULUNAN ESER: Mudoga, H.L., Yucel, H., Kincal, N.S., Decolorization of sugar syrups using commercial and sugar beet pulp based activated carbons, Bioresource Technology, 99(9): 3528-3533, 2008.
 225 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Tümen, F., As(V) removal from aqueous solutions by coagulation with liquid phase of red mud, Journal of Environmental Science and Health Part A-Toxıc/Hazardous Substances & Environmental Engineering, 38(7): 1247-1258, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER : Zade, P.D., Vanerkar, A.P., Dharmadhikari, D.M., Study of structural and electrical properties of arsenic ferrites, International Journal of Materials Research, 99(3): 313-321, 2008.
 226 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of hexavalent chromium by using heat-activated bauxite, Minerals Engineering, 17 (9-10): 1045-1052, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Zhang SW, Liu CJ, Luan ZK, Peng, X., Ren, H., Wang, J., Arsenate removal from aqueous solutions using modified red mud, Journal of Hazardous Materials, 152(2): 486-492, 2008.
 227 - 
ATIF YAPILAN ESER:Altundogan, H.S., Boyrazli, M., Tumen, F., A study on the sulphuric acid leaching of copper converter slag in the presence of dichromate, Minerals Engineering,17, 3, 465-467, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Li, Y.J., Perederiy, I., Papangelakis, V.G., Cleaning of waste smelter slags and recovery of valuable metals by pressure oxidative leaching, Journal of Hazardous Materials, 152(2): 607-615, 2008.
 228 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Zhang SW, Liu CJ, Luan ZK, Peng, X., Ren, H., Wang, J., Arsenate removal from aqueous solutions using modified red mud, Journal of Hazardous Materials, 152(2): 486-492, 2008.
 229 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. I: Effect of pH on the adsorption of various phosphates, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 77 (1): 77-85, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Babatunde A.O., Zhao,Y.Q., Yang, Y., P. Kearney, P., Reuse of dewatered aluminium-coagulated water treatment residual to immobilize phosphorus: Batch and column trials using a condensed phosphate, Chemical Engineering Journal, 136(2-3): 108-115, 2008.
 230 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. II: the activation study, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 78 (7): 824-833, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Zhang SW, Liu CJ, Luan ZK, Peng, X., Ren, H., Wang, J., Arsenate removal from aqueous solutions using modified red mud, Journal of Hazardous Materials, 152(2): 486-492, 2008.
 231 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Partey, F., Norman, D., Ndur, S., Nartey, R., Arsenic sorption onto laterite iron concretions: Temperature effect, Journal of Colloid and Interface Science, 321(2): 493-500, 2008.
 232 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20 (8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Kumar, M.S., Anjali, P., Tarasankar, P., Arsenic removal household filter for small community, Research Journal of Chemistry and Environment, 12(1): 23-32, 2008.
 233 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Tümen, F., Chromium removal from aqueous solution by ferrite process, Journal of Hazardous Materials, 109 (1-3): 71-77, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Chen, S.S., Hsu, B.C., Hung, L.W., Chromate reduction by waste iron from electroplating wastewater using plug flow reactor, Journal of Hazardous Materials, 152 (3): 1092-1097, 2008.
 234 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20 (8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER : Haque, N., Morrison, G., Cano-Aguilera, I., Gardea-Torresdey, J.L., Iron-modified light expanded clay aggregates for the removal of arsenic(V) from groundwater, Microchemical Journal, 88 (1): 7-13, 2008.
 235 - 
ATIF YAPILAN ESER : Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen, F., A study on the Cr(VI) removal from aqueous solutions by steel wool, Environmental Pollution, 97 (1-2): 107-112, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER :Gheju, M., Lovi, A., Balcu, I., Hexavalent chromium reduction with scrap iron in continuous-flow system - Part 1: Effect of feed solution pH, Journal of Hazardous Materials, 153 (1-2): 655-662, 2008.
 236 - 
ATIF YAPILAN ESER : Özer, A., Tümen, F., Cd(II) adsorption from aqueous solution by activated carbon from sugar beet pulp impregnated with phosphoric acid, Fresenius Environmental Bulletin, 12(9): 1050-1058, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Aman, T., Kazi, A.A., Sabri, M.U., Bano, Q., Potato peels as solid waste for the removal of heavy metal copper(II) from waste water/industrial effluent, Colloids and Surfaces B-Biointerfaces, 63 (1): 116-121, 2008.
 237 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Tümen, F., Metal recovery from copper converter slag by roasting with ferric sulphate, Hydrometallurgy, 44 (1-2): 261-267, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Shen, Y.F., Xue, W.Y., Li, W., Tang, Y.L., Selective recovery of nickel and cobalt from cobalt-enriched Ni-Cu matte by two-stage counter-current leaching, Separation and Purification Technology, 60 (2): 113-119, 2008.
 238 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Tümen, F., Metal recovery from copper converter slag by roasting with ferric sulphate, Hydrometallurgy, 44 (1-2): 261-267, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Burzyńska, L., Gumowska, W., Rudnik, E., Partyka, J., Mechanism of the anodic dissolution of Cu70–Co4–Fe14–Pb7 alloy originated from reduced copper converter slag in an ammoniacal solution Recovery of copper and cobalt, Hydrometallurgy, 92 (1-2): 34-41, 2008.
 239 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Di Natale, F., Erto, A., Lancia, A., Musmarra, D., Experimental and modelling analysis of As(V) ions adsorption on granular activated carbon, Water Research, 42 (8-9): 2007-2016, 2008.
 240 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Sasaki, K., Nukina, S., Wilopo, W., Hirajima, T., Removal of arsenate in acid mine drainage by a permeable reactive barrier bearing granulated blast furnace slag: Column study, Materials Transactions, 49(4): 835-844, 2008.
 241 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Bahar, N., Mujde, B., Tumen, F., The use of sulphuric acid-carbonization products of sugar beet pulp in Cr(VI) removal, Journal of Hazardous Materials, 144:(1-2), 255-264, 2007. ATIFTA BULUNAN ESER: Demirbas, E., Kobya, M., Konukman, A.E.S., Error analysis of equilibrium studies for the almond shell activated carbon adsorption of Cr(VI) from aqueous solutions, Journal of Hazardous Materials, 154(1-3): 787-794, 2008.
 242 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Tanyıldızı, M.S., Tümen, F., Study of cadmium adsorption from aqueous solution on activated carbon from sugar beet pulp, Environmental Technology, 19(11): 1119-1125, 1998. ATIFTA BULUNAN ESER: Garg, U., Kaur, M.P., Jawa, G.K., Sud, D., Garg, V.K., Removal of cadmium (II) from aqueous solutions by adsorption on agricultural waste biomass, Journal of Hazardous Materials, 154:(1-3), 1149-1157, 2008.
 243 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of hexavalent chromium by using heat-activated bauxite, Minerals Engineering, 17 (9-10): 1045-1052, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Debnath, S., Ghosh, U.C., Kinetics, isotherm and thermodynamics for Cr(III) and Cr(VI) adsorption from aqueous solutions by crystalline hydrous titanium oxide, Journal of Chemical Thermodynamics, 40(1): 67-77, 2008.
 244 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Turan, M.D., Tumen, F., Hexavalent chromium removal by ferrochromium slag, Journal of Hazardous Materials, 126 (1-3): 176-182, 2005. ATIFTA BULUNAN ESER: Debnath, S., Ghosh, U.C., Kinetics, isotherm and thermodynamics for Cr(III) and Cr(VI) adsorption from aqueous solutions by crystalline hydrous titanium oxide, Journal of Chemical Thermodynamics, 40(1): 67-77, 2008.
 245 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. II: the activation study, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 78 (7): 824-833, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Mohapatra, D., Mishra, D., Park, K.H., A laboratory scale study on arsenic(V) removal from aqueous medium using calcined bauxite ore, Journal of Environmental Sciences-China, 20(6): 683-689, 2008.
 246 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Mohapatra, D., Mishra, D., Park, K.H., A laboratory scale study on arsenic(V) removal from aqueous medium using calcined bauxite ore, Journal of Environmental Sciences-China, 20(6): 683-689, 2008.
 247 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20 (8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Frau, F., Biddau, R., Fanfani, L., Effect of major anions on arsenate desorption from ferrihydrite-bearing natural samples, Applied Geochemistry, 23(6): 1451-1466, 2008.
 248 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Park, Y.J., Yang, J.K., Choi, S.I., The application of reused powdered wastes as adsorbent for treating arsenic containing mine drainage, Journal of Environmental Science and Health Part A-Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering, 43(9): 1093-1099, 2008.
 249 - 
ATIF YAPILAN ESER: Kıyak, B., Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by using copper smelter slag, Waste Management, 19(5): 333-338, 1999. ATIFTA BULUNAN ESER: Park, D., Lim, S.R., Lee, H.W., Park, J.M.,Mechanism and kinetics of Cr(VI) reduction by waste slag generated from iron making industry, Hydrometallurgy, 93(1-2), 72-75, 2008.
 250 - 
ATIF YAPILAN ESER: Turan, M.D., Altundogan, H.S., Tumen, F., Recovery of zinc and lead from zinc plant residue, Hydrometallurgy, 75(1-4): 169-176, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Rusen, A., Sunkar, A.S., Topkaya, Y.A., Zinc and lead extraction from Cinkur leach residues by using hydrometallurgical method, Hydrometallurgy, 93(1-2): 45-50, 2008.
 251 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of hexavalent chromium by using heat-activated bauxite, Minerals Engineering, 17 (9-10): 1045-1052, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Kumar, P.A., Chakraborty, S., Ray, M., Removal and recovery of chromium from wastewater using short chain polyaniline synthesized on jute fiber, Chemical Engıneering Journal, 141(1-3): 130-140, 2008.
 252 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Sathishkumar, M., Binupriya,A.R., Swaminathan, K., Choi, J.G., Yun, S.E., Arsenite sorption in liquid-phase by Aspergillus fumigatus: adsorption rates and isotherm studies, World Journal of Microbiology and Biotechnology, 24(9): 1813-1822, 2008.
 253 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20 (8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Sathishkumar, M., Binupriya,A.R., Swaminathan, K., Choi, J.G., Yun, S.E., Arsenite sorption in liquid-phase by Aspergillus fumigatus: adsorption rates and isotherm studies, World Journal of Microbiology and Biotechnology, 24(9): 1813-1822, 2008.
 254 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Sathishkumar, M., Binupriya, A.R., Swaminathan, K., Choi, J.G., Yun, S.E., Bio-separation of toxic arsenate ions from dilute solutions by native and pretreated biomass of aspergillus fumigatus in batch and column mode: Effect of biomass pretreatment, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 81(3): 316-322, 2008.
 255 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Hutson, N.D., Attwood, B.C., Binding of vapour-phase mercury (Hg-0) on chemically treated bauxite residues (red mud), Environmental Chemistry, 5(4): 281-288, 2008.
 256 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. I: Effect of pH on the adsorption of various phosphates, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 77 (1): 77-85, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Huang, W.W. Wang, S.B., Zhu, Z.H., Li, L.,Yao, X.D., Rudolph, V., Haghseresht, F., Journal of Hazardous Materials, 158(1):35-42, 2008.
 257 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. II: the activation study, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 78 (7): 824-833, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Huang, W.W. Wang, S.B., Zhu, Z.H., Li, L.,Yao, X.D., Rudolph, V., Haghseresht, F., Journal of Hazardous Materials, 158(1):35-42, 2008.
 258 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Tümen, F., As(V) removal from aqueous solutions by coagulation with liquid phase of red mud, Journal of Environmental Science and Health Part A-Toxıc/Hazardous Substances & Environmental Engineering, 38(7): 1247-1258, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER : Wang, S.B., Ang, H.M., Tade, M.O., Novel applications of red mud as coagulant, adsorbent and catalyst for environmentally benign processes, Chemosphere, 72(11):1621-1635, 2008.
 259 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of hexavalent chromium by using heat-activated bauxite, Minerals Engineering, 17 (9-10): 1045-1052, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Wang, S.B., Ang, H.M., Tade, M.O., Novel applications of red mud as coagulant, adsorbent and catalyst for environmentally benign processes, Chemosphere, 72(11):1621-1635, 2008.
 260 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20 (8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Wang, S.B., Ang, H.M., Tade, M.O., Novel applications of red mud as coagulant, adsorbent and catalyst for environmentally benign processes, Chemosphere, 72(11):1621-1635, 2008.
 261 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Wang, S.B., Ang, H.M., Tade, M.O., Novel applications of red mud as coagulant, adsorbent and catalyst for environmentally benign processes, Chemosphere, 72(11):1621-1635, 2008.
 262 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Tanyıldızı, M.S., Tümen, F., Study of cadmium adsorption from aqueous solution on activated carbon from sugar beet pulp, Environmental Technology, 19 (11): 1119-1125, 1998. ATIFTA BULUNAN ESER: Johnson, T.A., Jain, N., Joshi, H.C., Prasad, S., Agricultural and agro-processing wastes as low cost adsorbents for metal removal from wastewater: A review, Journal of Scientific and Industrial Research, 67 (9): 647-658, 2008.
 263 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Bahar, N., Mujde, B., Tumen, F., The use of sulphuric acid-carbonization products of sugar beet pulp in Cr(VI) removal, Journal of Hazardous Materials, 144:(1-2), 255-264, 2007. ATIFTA BULUNAN ESER: Vaghetti J.C.P., Lima, E.C., Royer, B., Brasil, J.L., da Cunha, B.M., Simon, N.M., Cardoso, N.F., Norena, C.R.Z., Application of Brazilian-pine fruit coat as a bios,orbent to removal of Cr(VI) from aqueous solution - Kinetics and equilibrium study, Biochemical Engineering Journal, 42(1): 67-76, 2008.
 264 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20 (8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Zhao, D.L., Feng, S.J., Chen, C.L., Chen, S.H., Xu. D., Wang, X.K., Adsorption of thorium(IV) on MX-80 bentonite: Effect of pH, ionic strength and temperature, Applied Clay Science, 40(1-2): 17-23, 2008.
 265 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Dursun, S., Guclu, D., Berktay, A., Guner, T., Removal of chromate from aqueous system by activated red-mud, Asian Journal of Chemistry , 20(8): 6473-6478, 2008.
 266 - 
ATIF YAPILAN ESER: Kıyak, B., Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by using copper smelter slag, Waste Management, 19(5): 333-338, 1999. ATIFTA BULUNAN ESER: Shi, C., Meyer, C., Behnood, A., Utilization of copper slag in cement and concrete, Resources Conservation and Recycling, 52(10): 1115-1120, 2008.
 267 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Arslan, N.E., Tumen, F., Copper removal from aqueous solutions by sugar beet pulp treated by NaOH and citric acid, Journal of Hazardous Materials, 149(2): 432-439, 2007. ATIFTA BULUNAN ESER: Svilovic, S., Rusic, D., Zanetic, R., Thermodynamics and Adsorption Isotherms of Copper Ions Removal from Solutions Using Synthetic Zeolite X, Chemical and Biochemical Engineerıng Quarterly, 22(3): 299-305, 2008.
 268 - 
ATIF YAPILAN ESER: Kıyak, B., Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by using copper smelter slag, Waste Management, 19(5): 333-338, 1999. ATIFTA BULUNAN ESER: Shinoda, K., Hatakeda, H., Maruoka, N., Shibata, H., Kitamura, S., Suzuki, S., Chemical State of Chromium in CaO-SiO2 Base Oxides Annealed under Different Conditions, ISIJ International, 48(10): 1404-1408, 2008.
 269 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Turan, M.D., Tumen, F., Hexavalent chromium removal by ferrochromium slag, Journal of Hazardous Materials, 126(1-3): 176-182, 2005. ATIFTA BULUNAN ESER: Shinoda, K., Hatakeda, H., Maruoka, N., Shibata, H., Kitamura, S., Suzuki, S., Chemical State of Chromium in CaO-SiO2 Base Oxides Annealed under Different Conditions, ISIJ International, 48(10): 1404-1408, 2008.
 270 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Turan, M.D., Tumen, F., Hexavalent chromium removal by ferrochromium slag, Journal of Hazardous Materials, 126 (1-3): 176-182, 2005. ATIFTA BULUNAN ESER: Wu, Y., Ma, X., Feng, M.,W., Liu, M., Behavior of chromium and arsenic on activated carbon, Journal of Hazardous Materials, 159(2-3): 380-384, 2008.
 271 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Vaclavikova, M., Gallios, G.P., Hredzak, S., Jakabsky, S., Removal of arsenic from water streams: an overview of available techniques, Clean Technologies and Environmental Policy, 10(1): 89-95, 2008.
 272 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Gupta, K., Biswas, K., Ghosh, U.C., Nanostructure Iron(III)−Zirconium(IV) Binary Mixed Oxide: Synthesis, Characterization, and Physicochemical Aspects of Arsenic(III) Sorption from the Aqueous Solution, Industrial and Engineering Chemistry Research, 47 (24): 9903–9912, 2008.
 273 - 
ATIF YAPILAN ESER: Guler, O., Gur, F., Ozer, A., Tumen, F., A study on the removal of heavy metals by carbonatation cake discarded in sugar industry International Sugar Journal, 104, 1246, 458-462, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Sarka, E., Application possibilities and properties of carbonation lime, Listy Cukrovarnicke A Reparske, 124, 12, 349-357, 2008.
 274 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundoğan, H.S., Özer, A., Tümen, F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by using synthetic iron sulphide, Environmental Technology, 22 (10): 1213-1222, 2001. ATIFTA BULUNAN ESER: Liu, Y., Terry, J., Jurisson, S., Pertechnetate immobilization with amorphous iron sulfide, Radiochimica Acta, 96(12): 823-833, 2008.
 275 - 
ATIF YAPILAN ESER : Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen, F., A study on the Cr(VI) removal from aqueous solutions by steel wool, Environmental Pollution, 97 (1-2): 107-112, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER : Wang, X.S., Li, Z.Z., Tao, S.R., Removal of chromium (VI) from aqueous solution using walnut hull, Journal of Environmental Management, 90(2): 721-729, 2009.
 276 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Palmer, S.J., Reddy, B.J., Frost, R.L., Characterisation of red mud by UV-vis-NIR spectroscopy, Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 71(5): 1814-1818, 2009.
 277 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Gür, F., Tümen, F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by siderite, Journal of Hazardous Materials, 113 (1-3): 219-224, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Scheinost, A.C., Kirsch, R., Banerjee, D., Fernandez-Martinez, A., Zaenker, H., Funke, H., Charlet, L., X-ray absorption and photoelectron spectroscopy investigation of selenite reduction by FeII-bearing minerals, Journal of Contaminant Hydrology, 102(3-4): 228-245, 2008.
 278 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Tümen, F., Metal recovery from copper converter slag by roasting with ferric sulphate, Hydrometallurgy, 44 (1-2): 261-267, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Rudnik, E., Burzynska, L., Gumowska, W.,Hydrometallurgical recovery of copper and cobalt from reduction-roasted copper converter slag, Minerals Engineering, 22:(1), 88-95, 2009.
 279 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundoğan, H.S., Özer, A., Tümen, F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by using synthetic iron sulphide, Environmental Technology, 22 (10): 1213-1222, 2001. ATIFTA BULUNAN ESER: Shah, B.A., Shah, A.V., Singh, R.R., Sorption isotherms and kinetics of chromium uptake from wastewater using natural sorbent material, International Journal of Environmental Science And Technology, 6(1): 77-90, 2009.
 280 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Tanyıldızı, M.S., Tümen, F., Study of cadmium adsorption from aqueous solution on activated carbon from sugar beet pulp, Environmental Technology, 19 (11): 1119-1125, 1998. ATIFTA BULUNAN ESER: Monser, L., Adhoum, N.,Tartrazine modified activated carbon for the removal of Pb(II), Cd(II) and Cr(III), Journal of Hazardous Materials, 161 (1): 263-269, 2009.
 281 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Gupta, K., Ghosh, U.C., Arsenic removal using hydrous nanostructure iron(III)-titanium(IV) binary mixed oxide from aqueous solution, Journal of Hazardous Materials, 161 (2-3): 884-892, 2009.
 282 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20 (8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Salim, M., Munekage, Y., Removal of Arsenic From Aqueous Solution Using Silica Ceramic: Adsorption Kinetics and Equilibrium Studies, International Journal of Environmental Research, 3 (1): 13-22, 2009.
 283 - 
ATIF YAPILAN ESER: Turan, M.D., Altundogan, H.S., Tumen, F., Recovery of zinc and lead from zinc plant residue, Hydrometallurgy, 75(1-4): 169-176, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Farahmand, F., Moradkhani, D., Safarzadeh, M.S., Rashchi, F., Hydrometallurgy, Brine leaching of lead-bearing zinc plant residues: Process optimization using orthogonal array design methodology, 95(3-4): 316-324, 2009.
 284 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20 (8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Budinova, T., Savova, D., Tsyntsarski, B., Ania, C.O., Cabal, B., Para, J.B., Petrov, N., Biomass waste-derived activated carbon for the removal of arsenic and manganese ions from aqueous solutions, Applied Surface Science, 255(8): 4650-4657, 2009.
 285 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20 (8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Ergican, E., Gecol, H., Nonlinear two-phase equilibrium model for the binding of arsenic anions to cationic micelles, Journal of Membrane Science, 325(1): 69-80, 2008.
 286 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. I: Effect of pH on the adsorption of various phosphates, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 77 (1): 77-85, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Kumar, E., Bhatnagar, A., Ji, M., Jung, W., Lee, S.-H., Kim, S.-J., Lee, G., Song, H., Choi, J.-Y., Yang, J.-S., Jeon, B.-H., Defluoridation from aqueous solutions by granular ferric hydroxide (GFH), Water Research, 43(2): 490-498, 2009.
 287 - 
ATIF YAPILAN ESER: Tümen, F., Bailey, N.T., Recovery of metal values from copper smelter slags by roasting with pyrite, Hydrometallurgy, 25 (3): 317-328, 1990. ATIFTA BULUNAN ESER: Burzynska, L., Gumowska, W., Rudnik, E., Partyka, J., Szymanski, W., Mechanism of the anodic dissolutıon of Fe70-Cu16-Co10 alloy originated from reduced copper converter slag in ammoniacal solutions. Recovery of copper and cobalt, Archives of Metallurgy and Materials, 53(4):1007-1016, 2008.
 288 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Tümen, F., Metal recovery from copper converter slag by roasting with ferric sulphate, Hydrometallurgy, 44 (1-2): 261-267, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Burzynska, L., Gumowska, W., Rudnik, E., Partyka, J., Szymanski, W., Mechanism of the anodic dissolutıon of Fe70-Cu16-Co10 alloy originated from reduced copper converter slag in ammoniacal solutions. Recovery of copper and cobalt, Archives of Metallurgy and Materials, 53(4):1007-1016, 2008.
 289 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Tümen, F., Chromium removal from aqueous solution by ferrite process, Journal of Hazardous Materials, 109(1-3): 71-77, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Lou, J.C., Huang, Y.J., Assessing the performance of wastewater treatment with the combination of Fenton and ferrite process, Environmental Monitoring and Assessment, 151(1-4): 251-258, 2009.
 290 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Partey, F., Norman, D.I., Ndur, S., Nartey, R., Mechanism of arsenic sorption onto laterite iron concretions Colloids and Surfaces A-Physicochemical And Engineering Aspects, 337(1-3): 164-172, 2009.
 291 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20 (8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Qu, D., Wang, J., Hou, D.Y., Luan, Z.K., Fan, B., Zhao, C.W., Experimental study of arsenic removal by direct contact membrane distillation, Journal of Hazardous Materials, 163:(2-3) 874-879, 2009.
 292 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20 (8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Jeon, C.S., Baek, K., Park, J.K., Oh, Y.K., Lee, S.D., Adsorption characteristics of As(V) on iron-coated zeolite, Journal of Hazardous Materials, 163(2-3): 804-808, 2009.
 293 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. I: Effect of pH on the adsorption of various phosphates, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 77 (1): 77-85, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Li, Z., Tang, X., Chen, Y., Wang, Y., Behaviour and mechanism of enhanced phosphate sorption on loess modified with metals: equilibrium study, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 84(4):595-603, 2009.
 294 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. II: the activation study, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 78 (7): 824-833, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Li, Z., Tang, X., Chen, Y., Wang, Y., Behaviour and mechanism of enhanced phosphate sorption on loess modified with metals: equilibrium study, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 84(4):595-603, 2009.
 295 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20 (8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Wang,Y., Kongjun Zhu, K., Wang, F., Yanagisawa, K., Novel Fe/glass composite adsorbent for As(V) removal, Journal of Environmental Sciences, 21(4): 434-439, 2009.
 296 - 
ATIF YAPILAN ESER: Arslanoglu, H., Altundogan, H.S., Tumen, F., Preparation of cation exchanger from lemon and sorption of divalent heavy metals, Bioresource Technology, 99(7): 2699-2705, 2008. ATIFTA BULUNAN ESER: Lesmana, S.O., Febriana, N., Soetaredjo, F.E., Sunarso, J., Ismadji, S., Studies on potential applications of biomass for the separation of heavy metals from water and wastewater, Biochemical Engineering Journal, 44(1):19-41, 2009.
 297 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Tümen, F., Metal recovery from copper converter slag by roasting with ferric sulphate, Hydrometallurgy, 44 (1-2): 261-267, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Maweja, K., Mukongo, T., Mutombo, I., Cleaning of a copper matte smelting slag from a water-jacket furnace by direct reduction of heavy metals, Journal of Hazardous Materials, 164(2-3): 856-862, 2009.
 298 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Escudero, C., Fiol, N., Villaescusa, I., Bollinger, J.-C., Arsenic removal by a waste metal (hydr)oxide entrapped into calcium alginate beads, Journal of Hazardous Materials, 164(2-3): 533-541, 2009.
 299 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Stanic, T., Dakovic, A., Zivanovic, A., Tomasevic-Canovic, M., Dondur, V., Milicevic, S., Adsorption of arsenic (V) by iron (III)-modified natural zeolitic tuff, Environmental Chemistry Letters, 7(2):161-166, 2009.
 300 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. I: Effect of pH on the adsorption of various phosphates, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 77(1): 77-85, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Zhao, Y., Wang, J., Luan, Z., Peng, X., Liang, Z., Shi, L., Removal of phosphate from aqueous solution by red mud using a factorial design, Journal of Hazardous Materials, 165(1-3):1193-1199, 2009.
 301 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. II: the activation study, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 78(7): 824-833, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Zhao, Y., Wang, J., Luan, Z., Peng, X., Liang, Z., Shi, L., Removal of phosphate from aqueous solution by red mud using a factorial design, Journal of Hazardous Materials, 165(1-3):1193-1199, 2009.
 302 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Tanyıldızı, M.S., Tümen, F., Study of cadmium adsorption from aqueous solution on activated carbon from sugar beet pulp, Environmental Technology, 19(11): 1119-1125, 1998. ATIFTA BULUNAN ESER: Li, Z., Chang, X., Hu, Z., Huang, X., Zou, X., Wu, Q., Nie, R., Zincon-modified activated carbon for solid-phase extraction and preconcentration of trace lead and chromium from environmental samples, Journal of Hazardous Materials, 166(1): 133-137, 2009.
 303 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Abdallah, E.A.M., Gagnon, G.A., Arsenic removal from groundwater through iron oxyhydroxide coated waste products, Canadian Journal of Civil Engineering, 36(5): 881-888, 2009.
 304 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Gür, F., Tümen, F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by siderite, Journal of Hazardous Materials, 113(1-3): 219-224, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Yuan, P., Fan, M., Yang, D., He, H., Liu, D., Yuan, A., Zhu, J., Chen, T., Montmorillonite-supported magnetite nanoparticles for the removal of hexavalent chromium [Cr(VI)] from aqueous solutions, Journal of Hazardous Materials, 166(2-3): 821-829, 2009.
 305 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Turan, M.D., Tumen, F., Hexavalent chromium removal by ferrochromium slag, Journal of Hazardous Materials, 126(1-3): 176-182, 2005. ATIFTA BULUNAN ESER: Boni, M.R., Sbaffoni, S., The potential of compost-based biobarriers for Cr(VI) removal from contaminated groundwater: Column test, Journal of Hazardous Materials, 166(2-3): 1087-1095, 2009.
 306 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Tümen, F., Chromium removal from aqueous solution by ferrite process, Journal of Hazardous Materials, 109(1-3): 71-77, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Yuan, P., Fan, M., Yang, D., He, H., Liu, D., Yuan, A., Zhu, J., Chen, T., Montmorillonite-supported magnetite nanoparticles for the removal of hexavalent chromium [Cr(VI)] from aqueous solutions, Journal of Hazardous Materials, 166(2-3): 821-829, 2009.
 307 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Ayoob, S., Gupta, A.K., Performance evaluation of alumina cement granules in removing fluoride from natural and synthetic waters, Chemical Engineering Journal, 150(2-3):485-491, 2009.
 308 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Tümen, F., As(V) removal from aqueous solutions by coagulation with liquid phase of red mud, Journal of Environmental Science and Health Part A-Toxıc/Hazardous Substances & Environmental Engineering, 38(7): 1247-1258, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER : Malik, A.H., Khan, Z.M., Mahmood, Q., Nasreen, S., Bhatti, Z.A., Perspectives of low cost arsenic remediation of drinking water in Pakistan and other countries, Journal of Hazardous Materials, 168(1): 1-12, 2009.
 309 - 
ATIF YAPILAN ESER:Altundogan, H.S., Boyrazli, M., Tumen, F., A study on the sulphuric acid leaching of copper converter slag in the presence of dichromate, Minerals Engineering,17(3): 465-467, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Li, Y.J., Papangelakis, V.G., Perededy, I., High pressure oxidative acid leaching of nickel smelter slag: Characterization of feed and residue, Hydrometallurgy, 97(3-4): 185-193, 2009.
 310 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Dousova, B., Fuitova, L., Herzogova, L., Grygar, T., Kolousek, D., Machovic, V., Modifıed Low-Grade Aluminosilicates As Effective Sorbents of Hazardeous Oxyanions from Aqueous Systems, Acta Geodynamica Et Geomaterialia, 6(2): 193-200, 2009.
 311 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Yang, S.T., Li, J.X., Lu, Y., Chen, Y.X., Wang, X.K., Sorption of Ni(II) on GMZ bentonite: Effects of pH, ionic strength, foreign ions, humic acid and temperature, Applied Radiation and Isotopes, 67(9):1600-1608, 2009.
 312 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Lim, J.W., Chang, Y.Y., Jae-Kyu Yang, J.K., Lee, S.M., Adsorption of arsenic on the reused sanding wastes calcined at different temperatures, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 345(1-3):65-70, 2009.
 313 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Bhatnagar, A., Minocha, A.K., Adsorptive removal of 2,4-dichlorophenol from water utilizing Punica granatum peel waste and stabilization with cement, Journal of Hazardous Materials, 168(2-3): 1111-1117, 2009.
 314 - 
ATIF YAPILAN ESER: Arslanoglu, H., Altundogan, H.S., Tumen, F., Preparation of cation exchanger from lemon and sorption of divalent heavy metals, Bioresource Technology, 99(7): 2699-2705, 2008. ATIFTA BULUNAN ESER: Saeed, A., Iqbal, M., Holl, W.H., Kinetics, equilibrium and mechanism of Cd2+ removal from aqueous solution by mungbean husk, Journal of Hazardous Materials, 168(2-3): 1467-1475, 2009.
 315 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Arslan, N.E., Tumen, F., Copper removal from aqueous solutions by sugar beet pulp treated by NaOH and citric acid, Journal of Hazardous Materials, 149(2): 432-439, 2007. ATIFTA BULUNAN ESER: Ofomaja, A.E., Naidoo, E.B., Modise, S.J., Removal of copper(II) from aqueous solution by pine and base modified pine cone powder as biosorbent, Journal of Hazardous Materials, 168(2-3):909-917, 2009.
 316 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of hexavalent chromium by using heat-activated bauxite, Minerals Engineering, 17(9-10): 1045-1052, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Mustafa, S., Khan, S., Zaman, M.I., Husain, S.Y.,The role of Pb2+ ions doping in the mechanism of chromate adsorption by goethite, Applied Surface Science, 255(21):8722-8729, 2009.
 317 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Gupta, K., Basu, T., Ghosh, U.C., Sorption Characteristics of Arsenic(V) for Removal from Water Using Agglomerated Nanostructure Iron(III)-Zirconium(IV) Bimetal Mixed Oxide, Journal of Chemical and Engineering Data, 54(8):2222-2228, 2009.
 318 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. I: Effect of pH on the adsorption of various phosphates, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 77(1): 77-85, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Sansalone, J.J., Ma, J., Parametric Evaluation of Batch Equilibria for Storm-Water Phosphorus Adsorption on Aluminum Oxide Media, Journal of Environmental Engineering-Asce, 135(9):737-746, 2009.
 319 - 
ATIF YAPILAN ESER: Guler, O., Gur, F., Ozer, A., Tumen, F., A study on the removal of heavy metals by carbonatation cake discarded in sugar industry International Sugar Journal, 104(1246): 458-462, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Beskova, B., Starkova, M., Sarka, E., Gojny, J., Bubnik, Z., Application of carbonatation lime as a filler for adhesives, Zuckerindustrie, 134(7):486-490, 2009.
 320 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. I: Effect of pH on the adsorption of various phosphates, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 77(1): 77-85, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Bhatnagar, A., Choi, Y.H., Yoon, Y.J., Shin, Y., Jeon, B.-H., Kang, J.-W., Bromate removal from water by granular ferric hydroxide (GFH), Journal of Hazardous Materials, 170(1):134-140, 2009.
 321 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Jeon, C.S.,, Batjargala, T., Seoa, C.I.,b, Yangc, J.-S., Baeka, K., Removal of As(V) from aqueous system using steel-making by-product, Conference Information: EuroMedLab 2008 Conference, NOV 09-13, 2008 Dead Sea, JORDAN, Desalination and Water Treatment, 7(1-3): 152-159, 2009.
 322 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Turan, M.D., Tumen, F., Hexavalent chromium removal by ferrochromium slag, Journal of Hazardous Materials, 126(1-3): 176-182, 2005. ATIFTA BULUNAN ESER: Kayhanian, M., Vichare, A., Peter G. Gren, P.G., Harvey, J., Leachability of dissolved chromium in asphalt and concrete surfacing materials, Journal of Environmental Management, 90(11): 3574-3580, 2009.
 323 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Nguyen, T.V., Rahman, A., Vigneswaran, S., Ngo, H.H., Kandasamy, J., Nguyen, D.T., Do, T.A., Nguyen, T.K., Arsenic removal by iron oxide coated sponge: treatment and waste management, Water Science & Technology-WST, 60(6): 1489–1495, 2009.
 324 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Nguyen, T.V., Rahman, A., Vigneswaran, S., Ngo, H.H., Kandasamy, J., Nguyen, D.T., Do, T.A., Nguyen, T.K., Arsenic removal by iron oxide coated sponge: treatment and waste management, Water Science & Technology-WST, 60(6): 1489–1495, 2009.
 325 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Tumen, F., A Study on Dissolution Properties of the Sludges from Cr(VI) Reduction-Precipitation Processes,, Journal of Environmental Science and Health Part A-Toxıc/Hazardous Substances & Environmental Engineering, 39(1): 253-267, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Orescanin, V., Nad, K., Bartolincic, A., Valkovic, V., Chemical profile of Plomin Bay sediments, Arhiv Za Higijenu Rada I Toksikologiju, 60(3): 281-287, 2009.
 326 - 
ATIF YAPILAN ESER: Turan, M.D., Altundogan, H.S., Tumen, F., Recovery of zinc and lead from zinc plant residue, Hydrometallurgy, 75(1-4): 169-176, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Baba, A.A., Adekola, A.F., Bale, R.B., Development of a combined pyro- and hydro-metallurgical route to treat spent zinc-carbon batteries, Journal of Hazardous Materials, 171(1-3): 838-844, 2009.
 327 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Yadanaparthi, S.K.R., Graybill, D., von Wandruszka, R., Adsorbents for the removal of arsenic, cadmium, and lead from contaminated waters, Journal of Hazardous Materials, 171(1-3): 1-15, 2009.
 328 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Yadanaparthi, S.K.R., Graybill, D., von Wandruszka, R., Adsorbents for the removal of arsenic, cadmium, and lead from contaminated waters, Journal of Hazardous Materials, 171(1-3): 1-15, 2009.
 329 - 
ATIF YAPILAN ESER: Arslanoglu, H., Altundogan, H.S., Tumen, F., Preparation of cation exchanger from lemon and sorption of divalent heavy metals, Bioresource Technology, 99(7): 2699-2705, 2008. ATIFTA BULUNAN ESER: Gonzalez-Molina, E., Dominguez-Perles, R., Moreno, D.A., Garcia-Viguera, C., Natural bioactive compounds of Citrus limon for food and health, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 51(2): 327-345, 2010.
 330 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. II: the activation study, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 78(7): 824-833, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Nam, J.S., Kim, C.Y., Effect of B2O3 on the removal of phosphate ions from an aqueous solution in borosilicate glasses, Journal of Hazardous Materials, 172(2-3):1013-1020, 2009.
 331 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of hexavalent chromium by using heat-activated bauxite, Minerals Engineering, 17(9-10): 1045-1052, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Sadaoui, Z., Hemidouche, S., Allalou, O., Removal of hexavalent chromium from aqueous solutions by micellar compounds, DESALINATION, 249(2): 768-773, 2009.
 332 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Nguyen, T.V., Nguyen, T.V.T., Pham, T.L., Vigneswaran, S., Ngo, H.H., Kandasamy, J., Nguyen, H.K., Nguyen, D.T., Adsorption and removal of arsenic from water by iron ore mining waste, Water Science & Technology—WST, 60(9): 2301–2308, 2009.
 333 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Turan, M.D., Tumen, F., Hexavalent chromium removal by ferrochromium slag, Journal of Hazardous Materials, 126(1-3): 176-182, 2005. ATIFTA BULUNAN ESER: Yilmaz, M., Kok, B.V., Effects of ferrochromium slag with neat and polymer modified binders in hot bituminous mix, Indian Journal of Engineerıng and Materials Sciences, 16(5): 310-318, 2009.
 334 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Wu, Y.H., Li, B., Feng, S.X., , Mi, X.M., Jiang, J.L., Adsorption of Cr(VI) and As(III) on coaly activated carbon in single and binary systems, Desalination, 249(3):1067-1073, 2009.
 335 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Gür, F., Tümen, F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by siderite, Journal of Hazardous Materials, 113(1-3): 219-224, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Yuan, P., Liu, D., Fan, M., Yang, D., Zhu, R., Ge, F., Zhu, J.X., He, H., Removal of hexavalent chromium [Cr(VI)] from aqueous solutions by the diatomite-supported/unsupported magnetite nanoparticles, Journal of Hazardous Materials, 173(1-3): 614-621, 2010.
 336 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Tümen, F., Chromium removal from aqueous solution by ferrite process, Journal of Hazardous Materials, 109(1-3): 71-77, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Yuan, P., Liu, D., Fan, M., Yang, D., Zhu, R., Ge, F., Zhu, J.X., He, H., Removal of hexavalent chromium [Cr(VI)] from aqueous solutions by the diatomite-supported/unsupported magnetite nanoparticles, Journal of Hazardous Materials, 173(1-3): 614-621, 2010.
 337 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Zhao, G., Zhang, H., Fan, Q., Ren, X., Li, J., Chen, Y., Wang, X., Sorption of copper(II) onto super-adsorbent of bentonite–polyacrylamide composites, Journal of Hazardous Materials,173(1-3): 661-668, 2010.
 338 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Coruh, S., Ergun, O.N.,Use of fly ash, phosphogypsum and red mud as a liner material for the disposal of hazardous zinc leach residue waste, Journal of Hazardous Materials, 173(1-3): 468-473, 2010.
 339 - 
ATIF YAPILAN ESER : Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen, F., A study on the Cr(VI) removal from aqueous solutions by steel wool, Environmental Pollution, 97(1-2): 107-112, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER :Bansal, M., Singh, D., Garg, V.K., Chromium (VI) uptake from aqueous solution by adsorption onto timber industry waste, Desalination and Water Treatment, 12(1-3): 238-246, 2009.
 340 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of hexavalent chromium by using heat-activated bauxite, Minerals Engineering, 17(9-10): 1045-1052, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Göde, F., Öztürk, N., Sert, Y., Bahçeli, S., Adsorption of Cr(VI) from Aqueous Solutions onto Raw and Acid-Activated Reşadiye and Hançılı Clays, Spectroscopy Letters, 43(1): 68-78, 2010.
 341 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Niculescu, M., Ionita, A.D., Filipescu, L., Alkaly Earth Metal Salts as Neutralizers of Red Mud from Alumina Refining, Revista de Chimie, 60(11): 1189-1197, 2009.
 342 - 
ATIF YAPILAN ESER : Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen, F., A study on the Cr(VI) removal from aqueous solutions by steel wool, Environmental Pollution, 97(1-2): 107-112, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER : Dutta, R., Mohammad, S.S., Chakrabarti, S., Chaudhuri, B., Bhattacharjee, S., Dutta, B.K., Reduction of Hexavalent Chromium in Aqueous Medium with Zerovalent Iron, Water Environment Research, 82(2):138-146, 2010.
 343 - 
ATIF YAPILAN ESER: Turan, M.D., Altundogan, H.S., Tumen, F., Recovery of zinc and lead from zinc plant residue, Hydrometallurgy, 75(1-4): 169-176, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Copur, M., Optimization of dissolution of Zn and Cd metals from Waelz sintering waste by in aqueous (NH4)(2)SO4 solution, Energy Education Science and Technology Part A-Energy Science and Research, 25(1-2):17-29, 2010.
 344 - 
ATIF YAPILAN ESER: Arslanoglu, H., Altundogan, H.S., Tumen, F., Heavy metals binding properties of esterified lemon, Journal of Hazardous Materials, 164(2-3): 1406-1413, 2009. ATIFTA BULUNAN ESER: Oh, S., Kwak, M.Y., Shin, W.S., Competitive sorption of lead and cadmium onto sediments, Chemical Engineering Journal, 152(2-3): 376-388, 2009.
 345 - 
ATIF YAPILAN ESER: Arslanoglu, H., Altundogan, H.S., Tumen, F., Heavy metals binding properties of esterified lemon, Journal of Hazardous Materials, 164(2-3): 1406-1413, 2009. ATIFTA BULUNAN ESER: Ma, J.J., Zhang, J.W., Du, X., Lei, X., Li, J.C., Solidified floating organic drop microextraction for determination of trace amounts of zinc in water samples by flame atomic absorption spectrometry, Microchimica Acta , 168(1-2): 153-159, 2010.
 346 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Nadaroglu, H., Kalkan, E., Demir, N., Removal of copper from aqueous solution using red mud, Desalination, 251(1-3): 90-95, 2010.
 347 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Turan, M.D., Tumen, F., Hexavalent chromium removal by ferrochromium slag, Journal of Hazardous Materials, 126(1-3): 176-182, 2005. ATIFTA BULUNAN ESER: Fiuza, A., Silva, A., Carvalho, G., de la Fuente, A.V., Delerue-Matos, C., Heterogeneous kinetics of the reduction of chromium (VI) by elemental iron, Journal of Hazardous Materials, 175(1-3): 1042-1047, 2010.
 348 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Tümen, F., Chromium removal from aqueous solution by ferrite process, Journal of Hazardous Materials, 109(1-3): 71-77, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER:Fiuza, A., Silva, A., Carvalho, G., de la Fuente, A.V., Delerue-Matos, C., Heterogeneous kinetics of the reduction of chromium (VI) by elemental iron, Journal of Hazardous Materials, 175(1-3): 1042-1047, 2010.
 349 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Castaldi, P., Silvetti, M., Enzo, S., Melis, P., Study of sorption processes and FT-IR analysis of arsenate sorbed onto red muds (a bauxite ore processing waste), Journal of Hazardous Materials, 175(1-3): 172-178, 2010.
 350 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Castaldi, P., Silvetti, M., Enzo, S., Melis, P., Study of sorption processes and FT-IR analysis of arsenate sorbed onto red muds (a bauxite ore processing waste), Journal of Hazardous Materials, 175(1-3): 172-178, 2010.
 351 - 
ATIF YAPILAN ESER: Arslanoglu, H., Altundogan, H.S., Tumen, F., Preparation of cation exchanger from lemon and sorption of divalent heavy metals, Bioresource Technology, 99(7): 2699-2705, 2008. ATIFTA BULUNAN ESER: Marin, A.B.P., Aguilar, M.I., Meseguer, V.F., Ortuno, J.F., Saez, J., Llorens, M., Biosorption of chromium (III) by orange (Citrus cinensis) waste: Batch and continuous studies, Chemical Engineering Journal, 155(1-2): 199-206, 2009.
 352 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Tanyıldızı, M.S., Tümen, F., Study of cadmium adsorption from aqueous solution on activated carbon from sugar beet pulp, Environmental Technology, 1(11): 1119-1125, 1998. ATIFTA BULUNAN ESER: Zhang, L., Chang, X., Li, Z., He, Q., Selective solid-phase extraction using oxidized activated carbon modified with triethylenetetramine for preconcentration of metal ions, Journal of Molecular Structure, 964(1-3): 58-62, 2010.
 353 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Turan, M.D., Tumen, F., Hexavalent chromium removal by ferrochromium slag, Journal of Hazardous Materials, 126(1-3): 176-182, 2005. ATIFTA BULUNAN ESER:Debnath, S., Biswas, K., Ghosh, U.C., Removal of Ni(II) and Cr(VI) with Titanium(IV) Oxide Nanoparticle Agglomerates in Fixed-Bed Columns, Industrial & Engineering Chemistry Research, 49(5): 2031-2039, 2010.
 354 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of hexavalent chromium by using heat-activated bauxite, Minerals Engineering, 17(9-10): 1045-1052, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Debnath, S., Biswas, K., Ghosh, U.C., Removal of Ni(II) and Cr(VI) with Titanium(IV) Oxide Nanoparticle Agglomerates in Fixed-Bed Columns, Industrial & Engineering Chemistry Research, 49(5): 2031-2039, 2010.
 355 - 
ATIF YAPILAN ESER : Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen, F., A study on the Cr(VI) removal from aqueous solutions by steel wool, Environmental Pollution, 97(1-2): 107-112, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER : Dettmer, A., Nunes, K.G.P., Gutterres, M., Marcílio, N.R., Production of basic chromium sulfate by using recovered chromium from ashes of thermally treated leather, Journal of Hazardous Materials, 176(1-3): 710-714, 2010.
 356 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Turan, M.D., Tumen, F., Hexavalent chromium removal by ferrochromium slag, Journal of Hazardous Materials, 126(1-3): 176-182, 2005. ATIFTA BULUNAN ESER: Dettmer, A., Nunes, K.G.P., Gutterres, M., Marcílio, N.R., Production of basic chromium sulfate by using recovered chromium from ashes of thermally treated leather, Journal of Hazardous Materials, 176(1-3): 710-714, 2010.
 357 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Tümen, F., Chromium removal from aqueous solution by ferrite process, Journal of Hazardous Materials, 109(1-3): 71-77, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Dettmer, A., Nunes, K.G.P., Gutterres, M., Marcílio, N.R., Production of basic chromium sulfate by using recovered chromium from ashes of thermally treated leather, Journal of Hazardous Materials, 176(1-3): 710-714, 2010.
 358 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Yadav, V.S., Prasad, M., Khan, J., Amritphale, S.S., Singh, M., Raju, C.B., Sequestration of carbon dioxide (CO2) using red mud, Journal of Hazardous Materials, 176(1-3): 1044-1050, 2010.
 359 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20 (8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Guo, H.M., Li, Y., Zhao, K., Arsenate removal from aqueous solution using synthetic siderite, Journal of Hazardous Materials, 176(1-3): 174-180, 2010.
 360 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Bahar, N., Mujde, B., Tumen, F., The use of sulphuric acid-carbonization products of sugar beet pulp in Cr(VI) removal, Journal of Hazardous Materials, 144:(1-2), 255-264, 2007. ATIFTA BULUNAN ESER: Jain, M., Garg, V.K., Kadirvelu, K., Adsorption of hexavalent chromium from aqueous medium onto carbonaceous adsorbents prepared from waste biomass, Journal of Environmental Management, 91(4): 949-957, 2010
 361 - 
ATIF YAPILAN ESER : Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen, F., A study on the Cr(VI) removal from aqueous solutions by steel wool, Environmental Pollution, 97 (1-2): 107-112, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER : Gromboni, C.F., Donati, G.L., Matos, W.O., Neves, E.F.A., Ana Rita A. Nogueira, A.R.A., Nobrega, J.A., Evaluation of metabisulfite and a commercial steel wool for removing chromium(VI) from wastewater, Environmental Chemistry Letters, 8(1): 73-77, 2010.
 362 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Turan, M.D., Tumen, F., Hexavalent chromium removal by ferrochromium slag, Journal of Hazardous Materials, 126 (1-3): 176-182, 2005. ATIFTA BULUNAN ESER:Yilmaz, A., Karasahin, M., Mechanical properties of ferrochromium slag in granular layers of flexible pavements, Materials and Structures, 43(3): 309-317, 2010.
 363 - 
ATIF YAPILAN ESER: Arslanoglu, H., Altundogan, H.S., Tumen, F., Preparation of cation exchanger from lemon and sorption of divalent heavy metals, Bioresource Technology, 99(7): 2699-2705, 2008. ATIFTA BULUNAN ESER: Thirumavalavan, M., Lai, Y.-L., Lin, L.-C., Lee, J.-F., Cellulose-based native and surface modified fruit peels for the adsorption of heavy metal ions from aqueous solution: Langmuir adsorption isotherms, Journal of Chemical and Engineering Data, 55 (3): 1186–1192, 2010.
 364 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of hexavalent chromium by using heat-activated bauxite, Minerals Engineering, 17 (9-10): 1045-1052, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Mustafa, S., Khan, S., Zaman, M.I., Effect of Ni2+ ion doping on the physical characteristics and chromate adsorption behavior of goethite, Water Research, 44(3): 918-926, 2010.
 365 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20 (8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Bhatnagar, A., Sillanpaa, M., Utilization of agro-industrial and municipal waste materials as potential adsorbents for water treatment-A review, Chemical Engineering Journal, 157(2-3): 277-296, 2010.
 366 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Bhatnagar, A., Sillanpaa, M., Utilization of agro-industrial and municipal waste materials as potential adsorbents for water treatment-A review, Chemical Engineering Journal, 157(2-3): 277-296, 2010.
 367 - 
ATIF YAPILAN ESER : Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen, F., A study on the Cr(VI) removal from aqueous solutions by steel wool, Environmental Pollution, 97(1-2): 107-112, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER : Wang, X.S., Tang, Y.J., Chen, L.F., Li, F.Y., Wan, W.Y., Bin Tan, Y., Removal of Cr(VI) by Zero-valent, Iron-encapsulated Alginate Beads, Clean-Soil Air Water, 38(3): 263-267, 2010.
 368 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Niculescu, M., Ionita, A.D., Filipescu, L., Chromium Adsorption on Neutralized Red Mud, Revista de Chimie, 61(2): 200-205, 2010.
 369 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20 (8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Li, Y.R., Wang, J., Luan, Z.K., Liang, Z., Arsenic removal from aqueous solution using ferrous based red mud sludge, Journal of Hazardous Materials, 177(1-3): 131-137, 2010.
 370 - 
ATIF YAPILAN ESER : Özer, A., Tümen, F., Cd(II) adsorption from aqueous solution by activated carbon from sugar beet pulp impregnated with phosphoric acid, Fresenius Environmental Bulletin, 12(9): 1050-1058, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Kalavathy, M.H., Miranda, L.R., Moringa oleifera-A solid phase extractant for the removal of copper, nickel and zinc from aqueous solutions, Chemical Engineering Journal, 158(2): 188-199, 2010.
 371 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Chen, R., Zhang, Z., Feng, C., Hu, K., Li, M., Li, Y., Shimizu, K., Chen, N., Sugiura, N., Application of simplex-centroid mixture design in developing and optimizing ceramic adsorbent for As(V) removal from water solution, Microporous and Mesoporous Materials, 131(1-3): 115-121, 2010.
 372 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20 (8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Maiti, A., Basu, J.K., De, S., Development of a treated laterite for arsenic adsorption: Effects of treatment parameters, Industrial & Engineering Chemistry Research, 49(10): 4873-4886, 2010.
 373 - 
ATIF YAPILAN ESER: Arslanoglu, H., Altundogan, H.S., Tumen, F., Heavy metals binding properties of esterified lemon, Journal of Hazardous Materials, 164, 2-3, 1406-1413, 2009. ATIFTA BULUNAN ESER: Kolodynska D., Diphonix Resin (R) in sorption of heavy metal ions in the presence of the biodegradable complexing agents of a new generation, Chemical Engineering Journal, 159(1-3): 27-36, 2010.
 374 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Basu, T., Gupta, K., Ghosh, U.C., Equilibrium and Thermodynamics on Arsenic(III) Sorption Reaction in the Presence of Background Ions Occurring in Groundwater with Nanoparticle Agglomerates of Hydrous Iron(III) plus Chromium(III) Mixed Oxide, Journal of Chemical and Engineering Data, 55(5): 2039-2047, 2010.
 375 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Turan, M.D., Tumen, F., Hexavalent chromium removal by ferrochromium slag, Journal of Hazardous Materials, 126 (1-3): 176-182, 2005. ATIFTA BULUNAN ESER: Boni, M.R., Sbaffoni S., Organıc permeable barrıers for cr(vı) removal from contamınated groundwater. Lab-scale experıences, 10th International UFZ-Deltares/TNO Conference on Soil-Water Systems, JUN 03-06, 2008, Milan, ITALY, CONSOIL 2008: Theme E - Remedıation Concepts & Technologies, 1-3, 344-353, 2008.
 376 - 
ATIF YAPILAN ESER: Kıyak, B., Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by using copper smelter slag, Waste Management, 19(5): 333-338, 1999. ATIFTA BULUNAN ESER: Das, B., Mishra, B.K., Angadi, S., Pradhan, S.K., Prakash, S., Mohanty, J., Characterization and recovery of copper values from discarded slag, Waste Management & Research, 28(6): 561-567, 2010.
 377 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. II: the activation study, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 78 (7): 824-833, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Wang, D.-Q., Jin, X.-D., Zhang, H., Zhang, X.-H., Zeng, H.-H., You, S.-H., Zhao, W.-Y., Xu, Z.L., Wu, Y.-H., Research progress on phosphorus removal in substrates of constructed wetlands, 3rd International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering, ICBBE 2009 , 11-13 June 2009, Beijing, doi:10.1109/ICBBE.2009.5163343 , 2009.
 378 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. II: the activation study, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 78 (7): 824-833, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Shi, L., Peng, X., Luan, Z., Wei, N., Wang, Q., Zhao, Y. Use of activated red mud to remove phosphate and heavy metals from the effluent of biologically treated swine wastewater, Huanjing Kexue Xuebao/Acta Scientiae Circumstantiae, 29 (11): 2282-2288, 2009.
 379 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. II: the activation study, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 78 (7): 824-833, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Rout, K., Mohapatra, M., Anand, S., Lead, cadmium and zinc adsorption on low grade bauxite ore, Indian Journal of Environmental Protection 29 (1): 30-35, 2009.
 380 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. II: the activation study, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 78 (7): 824-833, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Debasish, M., Debaraj, M., Kyung Ho, P. A laboratory scale study on arsenic(V) removal from aqueous medium using calcined bauxite ore, Journal of Environmental Sciences, 20 (6): 683-689, 2008.
 381 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. II: the activation study, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 78 (7): 824-833, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Baral, S.S., Das, S.N., Rath, P., Chaudhury, G.R., Swamy, Y.V., Removal of Cr(VI) from aqueous solution using waste weed, Salvinia cucullata, Chemistry and Ecology, 23 (2): 105-117, 2007.
 382 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Vasudevan, S., Lakshmi, J., Sozhan, G., Studies Relating to Removal of Arsenate by Electrochemical Coagulation: Optimization, Kinetics, Coagulant Characterization, Separation Scıence and Technology, 45(9): 1313-1325, 2010.
 383 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20 (8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Liu, T.Y., Zhao, L., Tan, X., Liu, S.J., Li, J.J., Qi, Y., Mao, G.Z., Effects of physicochemical factors on Cr(VI) removal from leachate by zero-valent iron and a-Fe2O3 nanoparticles, Water Science & Technology-WST, 61(11): 2759–2767, 2010.
 384 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of hexavalent chromium by using heat-activated bauxite, Minerals Engineering, 17 (9-10): 1045-1052, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Mustafa, S., Ahmad, T., Naeem, A., Shah, K.H., Waseem, M., Kinetics of Chromium Ion Removal from Tannery Wastes Using Amberlite IRA-400 Cl- and its Hybrids, Water Air and Soil Pollution, 210(1-4): 43-50, 2010.
 385 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Sahu, R.C., Patel, R., Ray, B.C., Utilization of activated CO2-neutralized red mud for removal of arsenate from aqueous solutions, Journal of Hazardous Materials, 179(1-3): 1007-1013, 2010.
 386 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20 (8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Deng, S., Li, Z., Huang, J., Yu, G., Preparation, characterization and application of a Ce-Ti oxide adsorbent for enhanced removal of arsenate from water, Journal of Hazardous Materials, 179(1-3): 1014-1021, 2010.
 387 - 
ATIF YAPILAN ESER : Özer A, Tümen F, Bildik M., Cr(III) removal from aqueous solutions by depectinated sugar beet pulp, Environmental Technology, 18 (9): 893-901, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Hassan, M.L., Kasem, N.F., El-Kader, A.H.A., Novel Zr(IV)/Sugar Beet Pulp Composite for Removal of Sulfate and Nitrate Anions, Journal of Applied Polymer Science, 117(4): 2205-2212, 2010.
 388 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Maiti, A., Agarwal, V., De, S., Basu, J.K., Journal of Environmental Science and Health Part A-Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering, 45(10): 1203-1212, 2010.
 389 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Tümen, F., Bildik, M., Cr(VI) Removal from Aqueous Solutions by Depectinated Sugar Beet Pulp, Chimica Acta Turcica, 25, 113-118, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Hassan, M.L., Kasem, N.F., El-Kader, A.H.A., Novel Zr(IV)/Sugar Beet Pulp Composite for Removal of Sulfate and Nitrate Anions, Journal of Applied Polymer Science, 117(4): 2205-2212, 2010.
 390 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Tümen, F., Metal recovery from copper converter slag by roasting with ferric sulphate, Hydrometallurgy, 44 (1-2): 261-267, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Zhang, Y., Man, R.L., Ni, W.D., Wang, H., Selective leaching of base metals from copper smelter slag, Hydrometallurgy, 103(1-4): 25-29, 2010.
 391 - 
ATIF YAPILAN ESER:Altundogan, H.S., Boyrazli, M., Tumen, F., A study on the sulphuric acid leaching of copper converter slag in the presence of dichromate, Minerals Engineering,17, 3, 465-467, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Zhang, Y., Man, R.L., Ni, W.D., Wang, H., Selective leaching of base metals from copper smelter slag, Hydrometallurgy, 103(1-4): 25-29, 2010.
 392 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20 (8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Hu, B.W., Cheng, W., Zhang, H., Sheng, G., Sorption of radionickel to goethite: Effect of water quality parameters and temperature, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 285 (2): 389-398, 2010.
 393 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Tümen, F., Metal recovery from copper converter slag by roasting with ferric sulphate, Hydrometallurgy, 44 (1-2): 261-267, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Shibayama, A., Takasaki, Y., William, T., Yamatodani, A., Higuchi, Y., Sunagawa, S., Ono, E., Treatment of smelting residue for arsenic removal and recovery of copper using pyro–hydrometallurgical process, Journal of Hazardous Materials, 181(1-3): 1016-1023, 2010.
 394 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. II: the activation study, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 78 (7): 824-833, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Smiljanic, S., Smiciklas, I., Peric-Grujic, A., Loncar, B., Mitric, M., Rinsed and thermally treated red mud sorbents for aqueous Ni2+ ions, Chemical Engineering Journal, 162(1): 75-83, 2010.
 395 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Tümen, F., Chromium removal from aqueous solution by ferrite process, Journal of Hazardous Materials, 109(1-3): 71-77, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Tu. Y.J., Chang, C.K., You, C.F., Lou, J.C., Recycling of Cu powder from industrial sludge by combined acid leaching, chemical exchange and ferrite process, Journal of Hazardous Materials, 181(1-3): 981-985, 2010.
 396 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Smiljanic, S., Smiciklas, I., Peric-Grujic, A., Loncar, B., Mitric, M., Rinsed and thermally treated red mud sorbents for aqueous Ni2+ ions, Chemical Engineering Journal, 162(1): 75-83, 2010.
 397 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. II: the activation study, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 78 (7): 824-833, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Wang, D.-Q., Jin, X.-D., Zhang, H., Zhang, X.-H., Zeng, H.-H., You, S.-H., Zhao, W.-Y., Xu, Z.L., Wu, Y.-H., Research progress on phosphorus removal in substrates of constructed wetlands, 3rd International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering, ICBBE 2009 , 11-13 June 2009, Beijing, doi:10.1109/ICBBE.2009.5163343 , 2009.
 398 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Vasudevan, S., Lakshmi, J., Sozhan, G., Studies on the Removal of Arsenate by Electrochemical Coagulation Using Aluminum Alloy Anode, Clean-Soil Air Water, 38(5-6): 506-515, 2010.
 399 - 
ATIF YAPILAN ESER : Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen, F., A study on the Cr(VI) removal from aqueous solutions by steel wool, Environmental Pollution, 97(1-2): 107-112, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER : Hsu, L. C., Wang, S. L., Lin, Y. C., Wang, M. K., Chiang, P. N., Liu, J. C.,Kuan, W. H., Chen, C. C., Tzou, Y. M., Cr(VI) Removal on Fungal Biomass of Neurospora crassa: the Importance of Dissolved Organic Carbons Derived from the Biomass to Cr(VI) Reduction, Environmental Science & Technology, 44(16): 6202-6208, 2010.
 400 - 
ATIF YAPILAN ESER: Turan, M.D., Altundogan, H.S., Tumen, F., Recovery of zinc and lead from zinc plant residue, Hydrometallurgy, 75(1-4): 169-176, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Beşe, A.V., Borulu, N., Çopur, M., Çolak, S., Ata, O.N., Optimization of dissolution of metals from Waelz sintering waste (WSW) by hydrochloric acid solutions, Chemical Engineering Journal, 162 (2): 718-722, 2010.
 401 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Arslan, N.E., Tumen, F., Copper removal from aqueous solutions by sugar beet pulp treated by NaOH and citric acid, Journal of Hazardous Materials, 149(2): 432-439, 2007. ATIFTA BULUNAN ESER: Ofomaja, A.E., Naidoo, E.B., Modise, S.J., Surface modification of pine cone powder and its application for removal of Cu(II) from wastewater, Desalination and Water Treatment, 19(1-3): 275-285, 2010.
 402 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of hexavalent chromium by using heat-activated bauxite, Minerals Engineering, 17 (9-10): 1045-1052, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Lee, S.M., Kim, W.G., Laldawngliana, C., Tiwari, D., Removal Behavior of Surface Modified Sand for Cd(II) and Cr(VI) from Aqueous Solutions, Journal of Chemical and Engineering Data, 55(9): 3089-3094, 2010.
 403 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of hexavalent chromium by using heat-activated bauxite, Minerals Engineering, 17 (9-10): 1045-1052, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Zhang, Y., Xia, S.B., Luo, J., Zhang, Y.M., Phosphate removal performance of acid pickling milling wastewater from high-phosphate hematite mineral processing by activated red mud, Desalination and Water Treatment, 20 (1-3): 203-208, 2010.
 404 - 
ATIF YAPILAN ESER : Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen, F., A study on the Cr(VI) removal from aqueous solutions by steel wool, Environmental Pollution, 97(1-2): 107-112, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER : Gheju, M., Balcu, I., Hexavalent chromium reduction with scrap iron in continuous-flow system. Part 2: Effect of scrap iron shape and size, Journal of Hazardous Materials, 182(1-3): 484-493, 2010.
 405 - 
ATIF YAPILAN ESER: Arslanoglu, H., Altundogan, H.S., Tumen, F., Heavy metals binding properties of esterified lemon, Journal of Hazardous Materials, 164, 2-3, 1406-1413, 2009. ATIFTA BULUNAN ESER: Mishra, V., Balomajumder, C., Agarwal, V.K., Biosorption of Zn (II) onto the Surface of Non-living Biomasses: A Comparative Study of Adsorbent Particle Size and Removal Capacity of Three Different Biomasses, Water Air and Soil Pollution, 211(1-4): 489-500, 2010.
 406 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Arslan, N.E., Tumen, F., Copper removal from aqueous solutions by sugar beet pulp treated by NaOH and citric acid, Journal of Hazardous Materials, 149(2): 432-439, 2007. ATIFTA BULUNAN ESER: Huguenot, D., Bois P., Jezequel, K., Cornu, J.Y.,Lebeau, T., Selection of low cost materials for the sorption of copper and herbicides as single or mixed compounds in increasing complexity matrices, Journal of Hazardous Materials, 182(1-3): 18-26, 2010.
 407 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Nguyen, T.V., Vigneswaran, S., Ngo, H.H., Kandasamy, J., Arsenic removal by iron oxide coated sponge: Experimental performance and mathematical models, Journal of Hazardous Materials, 182(1-3): 723-729, 2010.
 408 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20 (8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Nguyen, T.V., Vigneswaran, S., Ngo, H.H., Kandasamy, J., Arsenic removal by iron oxide coated sponge: Experimental performance and mathematical models, Journal of Hazardous Materials, 182(1-3): 723-729, 2010.
 409 - 
ATIF YAPILAN ESER : Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen, F., A study on the Cr(VI) removal from aqueous solutions by steel wool, Environmental Pollution, 97(1-2): 107-112, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER : Muneer, M., Bhatti, I.A., Adeel, S., Removal of Zn, Pb and Cr in Textile Wastewater Using Rice Husk as a Biosorbent, Asian Journal of Chemistry, 22(10): 7453-7459, 2010.
 410 - 
ATIF YAPILAN ESER : Özer, A., Tümen, F., Cd(II) adsorption from aqueous solution by activated carbon from sugar beet pulp impregnated with phosphoric acid, Fresenius Environmental Bulletin, 12(9): 1050-1058, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Rangel-Porras, G., Garcia-Magno, J.B., Gonzalez-Munoz, M.P., Lead and cadmium immobilization on calcitic limestone materials, Desalination, 262(1-3): 1-10, 2010.
 411 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20 (8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Rait, R., Trumm, D., Pope, J., Craw, D., Newman, N., MacKenzie, H., Adsorption of arsenic by iron rich precipitates from two coal mine drainage sites on the West Coast of New Zealand, New Zealand Journal of Geology and Geophysics, 53(2-3): 177-193, 2010.
 412 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Rait, R., Trumm, D., Pope, J., Craw, D., Newman, N., MacKenzie, H., Adsorption of arsenic by iron rich precipitates from two coal mine drainage sites on the West Coast of New Zealand, New Zealand Journal of Geology and Geophysics, 53(2-3): 177-193, 2010.
 413 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Li, J.Y., Wang, N., Xu, R.K., Tiwari, D., Potential of Industrial Byproducts in Ameliorating Acidity and Aluminum Toxicity of Soils Under Tea Plantation, Pedosphere, 20 (5): 645-654, 2010.
 414 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Balsamo, M., Di Natale, F., Erto, A., Lancia, A., Montagnaro, F., Santoro, L., Arsenate removal from synthetic wastewater by adsorption onto fly ash, Desalination, 263(1-3):58-63, 2010.
 415 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of hexavalent chromium by using heat-activated bauxite, Minerals Engineering, 17 (9-10): 1045-1052, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Alemayehu, E., Lennartz, B., Adsorptive removal of nickel from water using volcanic rocks, Applied Geochemistry, 25(10): 1596-1602, 2010.
 416 - 
ATIF YAPILAN ESER: Turan, M.D., Altundogan, H.S., Tumen, F., Recovery of zinc and lead from zinc plant residue, Hydrometallurgy, 75(1-4): 169-176, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Guo, Z.H., Pan, F.K., Xiao, X.Y., Zhang, L., Jiang, K.Q., Optimization of brine leaching of metals from hydrometallurgical residue, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 20(10): 2000-2005, 2010.
 417 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Zhou, Y.F., Haynes, R.J., Sorption of Heavy Metals by Inorganic and Organic Components of Solid Wastes: Significance to Use of Wastes as Low-Cost Adsorbents and Immobilizing Agents, Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 40(11): 909-977, 2010.
 418 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20 (8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Zhou, Y.F., Haynes, R.J., Sorption of Heavy Metals by Inorganic and Organic Components of Solid Wastes: Significance to Use of Wastes as Low-Cost Adsorbents and Immobilizing Agents, Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 40(11): 909-977, 2010.
 419 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Norouzi, S., Badi, K., Ardejani, F.D., Activated bauxite waste as an adsorbent for removal of Acid Blue 92 from aqueous solutions, Water Science and Technology, 62 (11): 2491-2500, 2010.
 420 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Bahar, N., Mujde, B., Tumen, F., The use of sulphuric acid-carbonization products of sugar beet pulp in Cr(VI) removal, Journal of Hazardous Materials, 144:(1-2), 255-264, 2007. ATIFTA BULUNAN ESER: Saha, B., Orvig, C., Biosorbents for hexavalent chromium elimination from industrial and municipal effluents, Coordination Chemistry Reviews, 254(23-24): 2959-2972, 2010.
 421 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen, F., A study on the Cr(VI) removal from aqueous solutions by steel wool, Environmental Pollution, 97(1-2): 107-112, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Ahalya, N., Kanamadi, R.D., Ramachandra, T.V., Removal of hexavalent chromium using coffee husk, International Journal of Environment and Pollution, 43(1-3): 106-116, 2010.
 422 - 
ATIF YAPILAN ESER: Arslanoglu, H., Altundogan, H.S., Tumen, F., Heavy metals binding properties of esterified lemon, Journal of Hazardous Materials, 164(2-3): 1406-1413, 2009. ATIFTA BULUNAN ESER: Mishra, V., Balomajumder, C., Agarwal, V.K., Zn(II) Ion Biosorption onto Surface of Eucalyptus Leaf Biomass. Isotherm, Kinetic, and Mechanistic Modeling, Clean-Soil Air Water, 38(11): 1062-1073 , 2010.
 423 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Tümen, F., Cd(II) adsorption from aqueous solution by activated carbon from sugar beet pulp impregnated with phosphoric acid, Fresenius Environmental Bulletin, 12(9): 1050-1058, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Sun, X.L., Chen, Y., Lu, R., Yang, L., Jiang, W.J., Effect of NH4Cl addition to sewage sludge-based activated carbons on the adsorption of heavy metals from aqueous solution, Fresenius Environmental Bulletin,19(11A): 2625-2629, 2010.
 424 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Ali, I., The Quest for Active Carbon Adsorbent Substitutes: Inexpensive Adsorbents for Toxic Metal Ions Removal from Wastewater, Separation and Purification Reviews, 39(3-4): 95-171, 2010.
 425 - 
ATIF YAPILAN ESER: Arslanoğlu, H., Altundoğan H.S., Tümen, F., Preparation of cation exchanger from lemon and sorption of divalent heavy metals, Bioresource Technology, 99(7): 2699-2705, 2008. ATIFTA BULUNAN ESER: Sajab, M.S., Chia, C.H., Zakaria, S., Jani, S.M., Khiew, P.S., Chiu, W.S., Removal of Copper(II) Ions from Aqueous Solution Using Alkali-treated Kenaf Core Fibres, Adsorption Science and Technology, 28(4): 377-386, 2010.
 426 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen, F., A study on the Cr(VI) removal from aqueous solutions by steel wool, Environmental Pollution, 97(1-2): 107-112, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Anbia, M., Mohammadi N., A fast and efficient method for the removal of hexavalent chromium from aqueous solutions, Journal of Porous Materials, 18(1): 13-21, 2011.
 427 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. II: the activation study, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 78(7): 824-833, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Vohla, C., Koiv, M., Bavor, H.J., Chazarenc, F., Mander, U., Filter materials for phosphorus removal from wastewater in treatment wetlands—A review, Ecological Engineering, 37(1): 70-89, 2011.
 428 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. I: Effect of pH on the adsorption of various phosphates, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 77(1): 77-85, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Vohla, C., Koiv, M., Bavor, H.J., Chazarenc, F., Mander, U., Filter materials for phosphorus removal from wastewater in treatment wetlands—A review, Ecological Engineering, 37(1): 70-89, 2011.
 429 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Tümen, F., Chromium removal from aqueous solution by ferrite process, Journal of Hazardous Materials, 109(1-3): 71-77, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Pagana, A.E., Sklari, S.D., Kikkinides, E.S., Zaspalis, V.T., Combined adsorption–permeation membrane process for the removal of chromium (III) ions from contaminated water, Journal of Membrane Science, 367(1-2): 319-324, 2011.
 430 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Zamboulis, D., Peleka, E.N., Lazaridis, N.K., Matis, K.M., Metal ion separation and recovery from environmental sources using various flotation and sorption techniques, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 86(3): 335-344, 2011.
 431 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20 (8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Turk, T., Alp, I., Deveci, H., Adsorptive removal of arsenite from water using nanomagnetite, Desalination and Water Treatment, 24(1-3): 302-307, 2010.
 432 - 
ATIF YAPILAN ESER: Kıyak, B., Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by using copper smelter slag, Waste Management, 19(5): 333-338, 1999. ATIFTA BULUNAN ESER: Gyurov, S., Kostova, Y., Klitcheva, G., Ilinkina, A., Thermal decomposition of pyrometallurgical copper slag by oxidation in synthetic air, Waste Management and Research, 29(2): 157-164, 2011.
 433 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20 (8): 761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Zhang, H., Zhao, D., Chen, L., Yu, X.J., Investigation of Cu(II) adsorption from aqueous solutions by NKF-6 zeolite, Water Science and Technology, 63(3): 395-402, 2011.
 434 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Tümen, F., Chromium removal from aqueous solution by ferrite process, Journal of Hazardous Materials, 109(1-3): 71-77, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Liu, L., Yuan, Y., Li, F.B., Feng, C.H., In-situ Cr(VI) reduction with electrogenerated hydrogen peroxide driven by iron-reducing bacteria, Bioresource Technology, 102(3): 2468-2473, 2011.
 435 - 
ATIF YAPILAN ESER: Arslanoglu, H., Altundogan, H.S., Tumen, F., Heavy metals binding properties of esterified lemon, Journal of Hazardous Materials, 164(2-3): 1406-1413, 2009. ATIFTA BULUNAN ESER: Tay, C.C., Liew, H.H., Yin,C.-Y., Abdul-Talib, S., Surif, S., Suhaimi, A.A., Yong, S.K., Biosorption of cadmium ions using Pleurotus ostreatus: Growth kinetics, isotherm study and biosorption mechanism, Korean Journal of Chemical Engineering, 28(3): 825-830, 2011.
 436 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Tümen, F., Chromium removal from aqueous solution by ferrite process, Journal of Hazardous Materials, 109(1-3): 71-77, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Yoon, I.H., Bang, S., Chang, J.S., Kim, M.G., Kim, K.W., Effects of pH and dissolved oxygen on Cr(VI) removal in Fe(0)/H2O systems, Journal of Hazardous Materials, 186(1): 855-862, 2011.
 437 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Mercury, J.M.R., Galdino, L.G., Vasconcelos, N.S.L.S., Paiva, A.E.M., Cabral, A.A., Angelica, R.S., Thermal behavior and physical-mechanical properties of red mud, Materia-Rio De Janeiro, 15(3): 445-460, 2010.
 438 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Guo, H., Li, Y., Zhao, K., Ren, Y., Wei, C., Removal of arsenite from water by synthetic siderite: Behaviors and mechanisms, Journal of Hazardous Materials, 186(2-3):1847-1854, 2011.
 439 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Mou, .FZ., Guan, J.G., Xiao, Z.D., Sun, Z.G., Shi, W.D., Fan, X.A., Solvent-mediated synthesis of magnetic Fe2O3 chestnut-like amorphous-core/gamma-phase-shell hierarchical nanostructures with strong As(V) removal capability, Journal of Materials Chemistry, 21(14): 5414-5421, 2011.
 440 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundoğan, H.S., Tümen, F., Removal of hexavalent chromium by using heat-activated bauxite, Minerals Engineering, 17(9-10): 1045-1052, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Sujana, M.G., Anand, S., Fluoride removal studies from contaminated ground water by using bauxite, Desalination, 267(2-3): 222-227, 2011.
 441 - 
ATIF YAPILAN ESER: Arslanoglu, H., Altundogan, H.S., Tumen, F., Heavy metals binding properties of esterified lemon, Journal of Hazardous Materials, 164(2-3): 1406-1413, 2009. ATIFTA BULUNAN ESER: Kolodynska. D., Cu(II), Zn(II), Co(II) and Pb(II) removal in the presence of the complexing agent of a new generation, Desalination, 267(2-3): 175-183, 2011.
 442 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan H.S., Tümen, F., As(V) Removal from aqueous solutions by coagulation with liquid phase of red mud, Journal of Environmental Science and Health, Part A. Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, A38(7): 1247-1258, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Bhatnagar, A., Vilar, V.J.P., Botelho, C.M.S., Boaventura, R.A.R., A review of the use of red mud as adsorbent for the removal of toxic pollutants from water and wastewater, Environmental Technology, 32(3): 231-249, 2011.
 443 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Arslan, N.E., Tumen, F., Copper removal from aqueous solutions by sugar beet pulp treated by NaOH and citric acid, Journal of Hazardous Materials, 149(2): 432-439, 2007. ATIFTA BULUNAN ESER: Wanko, A., Tapia, G., Mose, R., Gregoire, C., A new empirical law to accurately predict solute retention capacity within horizontal flow constructed wetlands, Ecological Engineering, 37(4): 636-643, 2011.
 444 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Bhatnagar, A., Vilar, V.J.P., Botelho, C.M.S., Boaventura, R.A.R., A review of the use of red mud as adsorbent for the removal of toxic pollutants from water and wastewater, Environmental Technology, 32(3): 231-249, 2011.
 445 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Bhatnagar, A., Vilar, V.J.P., Botelho, C.M.S., Boaventura, R.A.R., A review of the use of red mud as adsorbent for the removal of toxic pollutants from water and wastewater, Environmental Technology, 32(3): 231-249, 2011.
 446 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundoğan, H.S., Tümen, F., Removal of hexavalent chromium by using heat-activated bauxite, Minerals Engineering, 17(9-10): 1045-1052, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Alemayehu, E., Thiele-Bruhn, S., Lennartz, B., Adsorption behaviour of Cr(VI) onto macro and micro-vesicular volcanic rocks from water, Separation and Purification Technology, 78(1): 55-61, 2011.
 447 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Rajapaksha, A.U., Vithanage, M., Jayarathna, L., Kumara, C.K., Natural Red Earth as a low cost material for arsenic removal: Kinetics and the effect of competing ions, Applied Geochemistry, 26(4): 648-654, 2011.
 448 - 
ATIF YAPILAN ESER: Turan, M.D., Altundogan, H.S., Tumen, F., Recovery of zinc and lead from zinc plant residue, Hydrometallurgy, 75(1-4): 169-176, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Strbac, N., Mihajlovic, I., Andric, V., Zivkovic, Z., Rosic, A., Kinetic investigations of two processes for zinc recovery from zinc plant residue, Canadian Metallurgical Quarterly, 50(1): 28-36, 2011.
 449 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Tümen, F., Chromium removal from aqueous solution by ferrite process, Journal of Hazardous Materials, 109(1-3): 71-77, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Klas, S., Dubowski, Y., Pritosiwi, G., Calmano, W., Lahav, O., Extent and mechanism of metal ion incorporation into precipitated ferrites, Journal of Colloid and Interface Science, 358(1): 129-135, 2011.
 450 - 
ATIF YAPILAN ESER: Arslanoğlu, H., Altundoğan H.S., Tümen, F., Preparation of cation exchanger from lemon and sorption of divalent heavy metals, Bioresource Technology, 99(7): 2699-2705, 2008. ATIFTA BULUNAN ESER: Thirumavalavan, M., Wang, Y.T., Lin, L.C., Lee, J.F., Monitoring of the Structure of Mesoporous Silica Materials Tailored Using Different Organic Templates and Their Effect on the Adsorption of Heavy Metal Ions, Journal of Physical Chemistry C, 115(16): 8165-8174, 2011.
 451 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Amiri, H., Jaafarzadeh, N., Ahmadi, M., Martinez, S.S., Application of LECA modified with Fenton in arsenite and arsenate removal as an adsorbent, Desalinatıon, 272(1-3): 212-217, 2011.
 452 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Tanyıldızı, M.Ş., Tümen, F., Study of cadmium adsorption from aqueous solution on activated carbon from sugar beet pulp, Environmental Technology, 19(11):1119-1125, 1998. ATIFTA BULUNAN ESER: Moazed, H., Bavi, A., Heydari, Z.S., Modeling cadmium adsorption using modified rice husk, Applied Engineering in Agriculture, 27(2): 247-252, 2011.
 453 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen, F., A study on the Cr(VI) removal from aqueous solutions by steel wool, Environmental Pollution, 97(1-2): 107-112, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Malaviya, P., Singh, A., Physicochemical technologies for remediation of chromium-containing waters and wastewaters, Critical Revıews in Environmental Science and Technology, 41(12):1111-1172, 2011.
 454 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundoğan, H.S., Özer, A., Tümen, F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by using synthetic iron sulphide, Environmental Technology, 22(10): 1213-1222, 2001. ATIFTA BULUNAN ESER: Malaviya, P., Singh, A., Physicochemical technologies for remediation of chromium-containing waters and wastewaters, Critical Revıews in Environmental Science and Technology, 41(12):1111-1172, 2011.
 455 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Bahar, N., Mujde, B., Tumen, F., The use of sulphuric acid-carbonization products of sugar beet pulp in Cr(VI) removal, Journal of Hazardous Materials, 144:(1-2), 255-264, 2007. ATIFTA BULUNAN ESER: Malaviya, P., Singh, A., Physicochemical technologies for remediation of chromium-containing waters and wastewaters, Critical Revıews in Environmental Science and Technology, 41(12):1111-1172, 2011.
 456 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Turan, M.D., Tumen, F., Hexavalent chromium removal by ferrochromium slag, Journal of Hazardous Materials, 126(1-3): 176-182, 2005. ATIFTA BULUNAN ESER: Malaviya, P., Singh, A., Physicochemical technologies for remediation of chromium-containing waters and wastewaters, Critical Revıews in Environmental Science and Technology, 41(12):1111-1172, 2011.
 457 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Gür, F., Tümen, F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by siderite, Journal of Hazardous Materials, 113(1-3): 219-224, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Malaviya, P., Singh, A., Physicochemical technologies for remediation of chromium-containing waters and wastewaters, Critical Revıews in Environmental Science and Technology, 41(12):1111-1172, 2011.
 458 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Tümen, F., Chromium removal from aqueous solution by ferrite process, Journal of Hazardous Materials, 109(1-3): 71-77, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Malaviya, P., Singh, A., Physicochemical technologies for remediation of chromium-containing waters and wastewaters, Critical Revıews in Environmental Science and Technology, 41(12):1111-1172, 2011.
 459 - 
ATIF YAPILAN ESER: Kıyak, B., Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by using copper smelter slag, Waste Management, 19(5): 333-338, 1999. ATIFTA BULUNAN ESER: Malaviya, P., Singh, A., Physicochemical technologies for remediation of chromium-containing waters and wastewaters, Critical Revıews in Environmental Science and Technology, 41(12):1111-1172, 2011.
 460 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Arslan, N.E., Tumen, F., Copper removal from aqueous solutions by sugar beet pulp treated by NaOH and citric acid, Journal of Hazardous Materials, 149(2): 432-439, 2007. ATIFTA BULUNAN ESER: Calero, M., Hernainz, F., Blazquez, G., Martin-Lara, M.A., Tenorio, G., Effect of different chemical treatments on the characteristics of waste sorbents derived from olive industry, Afinidad, 67(548): 268-278, 2010.
 461 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Arslan, N.E., Tumen, F., Copper removal from aqueous solutions by sugar beet pulp treated by NaOH and citric acid, Journal of Hazardous Materials, 149(2): 432-439, 2007. ATIFTA BULUNAN ESER: Chowdhury, S., Misra, R., Kushwaha, P., Das, P., Optimum sorption isotherm by linear and nonlinear methods for safranin onto alkali-treated rice husk, Bioremediation Journal, 15(2): 77-89, 2011.
 462 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. I: Effect of pH on the adsorption of various phosphates, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 77(1): 77-85, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Zhao, Y., Zhang, L.Y., Ni, F., Xi, B.D., Xia, X.F., Peng, X.J., Luan, Z.K., Evaluation of a novel composite inorganic coagulant prepared by red mud for phosphate removal, Desalination, 273(2-3): 414-420, 2011.
 463 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. II: the activation study, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 78(7): 824-833, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Zhao, Y., Zhang, L.Y., Ni, F., Xi, B.D., Xia, .XF., Peng, X.J., Luan, Z.K., Evaluation of a novel composite inorganic coagulant prepared by red mud for phosphate removal, Desalination, 273(2-3): 414-420, 2011.
 464 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Prasad, B., Ghosh, C., Chakraborty, A., Bandyopadhyay, N., Ray, R.K., Adsorption of arsenite (As3+) on nano-sized Fe2O3 waste powder from the steel industry, Desalination, 274(1-3): 105-112, 2011.
 465 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Tümen, F., Cd(II) adsorption from aqueous solution by activated carbon from sugar beet pulp impregnated with phosphoric acid, Fresenius Environmental Bulletin, 12(9): 1050-1058, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Hubbe, M.A., Hasan, S.H., Ducoste, J.J., Cellulosic substrates for removal of pollutants from aqueous systems: A Review. 1. Metals, Bioresources, 6(2): 2161-U2914, 2011.
 466 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. I: Effect of pH on the adsorption of various phosphates, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 77(1): 77-85, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Liu, Y.J., Naidu, R., Ming, H., Red mud as an amendment for pollutants in solid and liquid phases, Geoderma, 163(1-2):1-12, 2011.
 467 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan H.S., Tümen, F., As(V) Removal from aqueous solutions by coagulation with liquid phase of red mud, Journal of Environmental Science and Health, Part A. Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, A38(7): 1247-1258, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Liu, Y.J., Naidu, R., Ming, H., Red mud as an amendment for pollutants in solid and liquid phases, Geoderma, 163(1-2):1-12, 2011.
 468 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Liu, Y.J., Naidu, R., Ming, H., Red mud as an amendment for pollutants in solid and liquid phases, Geoderma, 163(1-2):1-12, 2011.
 469 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Liu, Y.J., Naidu, R., Ming, H., Red mud as an amendment for pollutants in solid and liquid phases, Geoderma, 163(1-2):1-12, 2011.
 470 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Arslan, N.E., Tumen, F., Copper removal from aqueous solutions by sugar beet pulp treated by NaOH and citric acid, Journal of Hazardous Materials, 149(2): 432-439, 2007. ATIFTA BULUNAN ESER: Tong, K.S., Kassim, M.J., Azraa, A., Adsorption of copper ion from its aqueous solution by a novel biosorbent Uncaria gambir: Equilibrium, kinetics, and thermodynamic studies, Chemical Engineering Journal, 170(1): 145-153, 2011.
 471 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Barbhuiya, S.A., Basheer, P.A.M., Clark, M.W., Rankin, G.I.B., Effects of seawater-neutralised bauxite refinery residue on properties of concrete, Cement & Concrete Composites, 33(6): 668-679, 2011.
 472 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen, F., A study on the Cr(VI) removal from aqueous solutions by steel wool, Environmental Pollution, 97(1-2): 107-112, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Mitra, P., Sarkar, D., Chakrabarti, S., Dutta, B.K., Reduction of hexa-valent chromium with zero-valent iron: Batch kinetic studies and rate model, Chemical Engineering Journal, 171(1): 54-60, 2011.
 473 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Ma, Y.F., Feng, X.D.,The Application of Red Mud on Restoring Heavy Metal Contaminated Water and Soil, Conference Information: International Conference on Automation, Communication, Architectonics and Materials, Editors: Zhang, H., Shen, G., Jin, D., Jun 18-19, 2011 Wuhan, Peoples R China, Advanced Research On Automatıon, Communicatıon, Architectonics And Materials, pts 1 and 2, Book Series: Advanced Materials Research, 225-226(1-2): 1262-1265, 2011.
 474 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. I: Effect of pH on the adsorption of various phosphates, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 77(1): 77-85, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Yao, Y., Gao, B., Inyang, M., Zimmerman, A.R., Cao, X.D., Pullammanappallil, P., Yang, L.Y., Removal of phosphate from aqueous solution by biochar derived from anaerobically digested sugar beet tailings, Journal of Hazardous Materıals, 190(1-3): 501-507, 2011.
 475 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen, F., A study on the Cr(VI) removal from aqueous solutions by steel wool, Environmental Pollution, 97(1-2): 107-112, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Mitra, P., Sarkar, D., Chakrabarti, S., Dutta, B.K., Reduction of hexa-valent chromium with zero-valent iron: Batch kinetic studies and rate model, Chemical Engineering Journal, 171(1): 54-60, 2011.
 476 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. I: Effect of pH on the adsorption of various phosphates, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 77(1): 77-85, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Wahab, M.A., Ben Hasine, R., Jelali, S., Posidonia oceanica (L.) fibers as a potential low-cost adsorbent for the removal and recovery of orthophosphate, Journal of Hazardous Materials, 191(1-3): 333-334, 2011.
 477 - 
ATIF YAPILAN ESER: Turan, M.D., Altundogan, H.S., Tumen, F., Recovery of zinc and lead from zinc plant residue, Hydrometallurgy, 75(1-4): 169-176, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Guler, E., Seyrankaya, A., Cocen, I., Hydrometallurgical Evaluation of Zinc Leach Plant Residue, Asian Journal of Chemistry, 23(7): 2879-2888, 2011.
 478 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Ahmaruzzaman, M., Industrial wastes as low-cost potential adsorbents for the treatment of wastewater laden with heavy metals, Advances in Colloid and Interface Science, 166(1-2): 36-59, 2011.
 479 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundoğan, H.S., Tümen, F., Removal of hexavalent chromium by using heat-activated bauxite, Minerals Engineering, 17(9-10): 1045-1052, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Panda L., Das B., Rao, D. S., Mishra, B.K., Application of dolochar in the removal of cadmium and hexavalent chromium ions from aqueous solutions, Journal of Hazardous Materials, 192(2): 822-831, 2011.
 480 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Tümen, F., Chromium removal from aqueous solution by ferrite process, Journal of Hazardous Materials, 109(1-3): 71-77, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Chen, D., Mei, C.-Y., Yao, L.-H., Jin, H.-M., Qian, G.-R., Xu, Z.P., Flash fixation of heavy metals from two industrial wastes into ferrite by microwave hydrothermal co-treatment, Journal of Hazardous Materials, 192(3): 1675-1682, 2011.
 481 - 
ATIF YAPILAN ESER: Tümen, F., Bailey, N. T., Recovery of metal values from copper smelter slags by roasting with pyrite, Hydrometallurgy, 25(3): 317- 328, 1990. ATIFTA BULUNAN ESER: Liu, J., Wing, Q., Li, D., Study on Environmental Properties of the Waste Residues in Pyrite Smelting by Indigenous Method, Research Journal of Chemistry and Environment, 15(2): 372-376, 2011.
 482 - 
ATIF YAPILAN ESER: Turan, M.D., Altundogan, H.S., Tumen, F., Recovery of zinc and lead from zinc plant residue, Hydrometallurgy, 75(1-4): 169-176, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Moradi, S.; Monhemius, A.J., Mixed sulphide-oxide lead and zinc ores: Problems and solutions, Minerals Engineerıng, 24(10): 1062-1076, 2011.
 483 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Liu, X., Zhang, N.,Utilization of red mud in cement production: a review, Waste Management & Research, 29(10):1053-1063, 2011.
 484 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundoğan, H.S., Tümen, F., Removal of hexavalent chromium by using heat-activated bauxite, Minerals Engineering, 17(9-10): 1045-1052, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Yavuz, A.G., Dincturk-Atalay, E., Uygun, A., Gode, F., Aslan, E., A comparison study of adsorption of Cr(VI) from aqueous solutions onto alkyl-substituted polyaniline/chitosan composites, Desalination, 279(1-3): 325-331, 2011.
 485 - 
ATIF YAPILAN ESER: Turan, M.D., Altundogan, H.S., Tumen, F., Recovery of zinc and lead from zinc plant residue, Hydrometallurgy, 75(1-4): 169-176, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Baba, A.A., Adekola, F.A., Beneficiation of a Nigerian sphalerite mineral: Solvent extraction of zinc by Cyanex (R) 272 in hydrochloric acid, Hydrometallurgy, 109(3-4): 187-193, 2011.
 486 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. I: Effect of pH on the adsorption of various phosphates, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 77(1): 77-85, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Shi, Z.L., Liu, F.M., Yao, S.H., Adsorptive removal of phosphate from aqueous solutions using activated carbon loaded with Fe(III) oxide, New Carbon Materials, 26(4): 299-306, 2011.
 487 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Gür, F., Tümen, F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by siderite, Journal of Hazardous Materials, 113(1-3): 219-224, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Tang, Y.Z., Martin, S.T., Siderite dissolution in the presence of chromate, Geochimica et Cosmochimica Acta, 75(17): 4951-4962, 2011.
 488 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. II: the activation study, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 78(7): 824-833, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Wang, C.H., Gao, S.J., Wang, T.X., Tian, B.H., Pei, Y.S., Effectiveness of sequential thermal and acid activation on phosphorus removal by ferric and alum water treatment residuals, Chemical Engineering Journal, 172(2-3): 885-891, 2011.
 489 - 
ATIF YAPILAN ESER: Turan, M.D., Altundogan, H.S., Tumen, F., Recovery of zinc and lead from zinc plant residue, Hydrometallurgy, 75(1-4): 169-176, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Zhang, Y.L., Yu, X.J., Li, X.B., Zinc recovery from franklinite by sulphation roasting, Hydrometallurgy, 109(3-4): 211-214, 2011.
 490 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Tümen, F., Chromium removal from aqueous solution by ferrite process, Journal of Hazardous Materials, 109(1-3): 71-77, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Klas, S., Dubowski, Y., Lahav, O., Chemical stability and extent of isomorphous substitution in ferrites precipitated under ambient temperatures, Journal of Hazardous Materials, 193:59-64, 2011.
 491 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen, F., A study on the Cr(VI) removal from aqueous solutions by steel wool, Environmental Pollution, 97(1-2): 107-112, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Gheju, M., Hexavalent Chromium Reduction with Zero-Valent Iron (ZVI) in Aquatic Systems, Water Air and Soil Pollution, 222(1-4): 103-148, 2011.
 492 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Tümen, F., Chromium removal from aqueous solution by ferrite process, Journal of Hazardous Materials, 109(1-3): 71-77, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Gheju, M., Hexavalent Chromium Reduction with Zero-Valent Iron (ZVI) in Aquatic Systems, Water Air and Soil Pollution, 222(1-4): 103-148, 2011.
 493 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Giles, D.E., Mohapatra, M., Issa, T.B., Anand, S., Singh, P., Iron and aluminium based adsorption strategies for removing arsenic from water, Journal of Environmental Management, 92(12): 3011-3022, 2011.
 494 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundoğan, H.S., Tümen, F., Removal of hexavalent chromium by using heat-activated bauxite, Minerals Engineering, 17(9-10): 1045-1052, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Coruh, S., Elevli, S., Senel, G., Ergun, O.N., Adsorption of silver from aqueous solution onto fly ash and phosphogypsum using full factorial design, Environmental Progress & Sustainable Energy, 30(4): 609-619, 2011.
 495 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Zhang, Y.H., Zhang, A.Z., Zhen, Z.C., Lv, F.Z., Chu, P.K., Ji, J.H., Red mud/polypropylene composite with mechanical and thermal properties, Journal of Composite Materials, 45(26): 2811-2816, 2011.
 496 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Özcan, S., Tor, A., Aydın, M.E., Removal of Organochlorine Pesticides from Aqueous Solution by Using Neutralized Red Mud, Clean-Soil Air Water, 39(11): 972-979, 2011.
 497 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. I: Effect of pH on the adsorption of various phosphates, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 77(1): 77-85, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Wahab, M.A., Ben Hassine, R., Jellali, S., Posidonia oceanica (L.) fibers as a potential low-cost adsorbent for the removal and recovery of orthophosphate, Journal of Hazardous Materials, 191(1-3): 333-341, 2011.
 498 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen, F., A study on the Cr(VI) removal from aqueous solutions by steel wool, Environmental Pollution, 97(1-2): 107-112, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Gheju, M., Balcu, I., Removal of chromium from Cr(VI) polluted wastewaters by reduction with scrap iron and subsequent precipitation of resulted cations, Journal of Hazardous Materials, 196:131-138, 2011.
 499 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Ghosh, M.K., Poinern, G.E.J., Issa, T.B., Singh, P., Arsenic adsorption on goethite nanoparticles produced through hydrazine sulfate assisted synthesis method, Korean Journal of Chemical Engineering, 29(1): 95-102, 2012.
 500 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundoğan, H.S., Tümen, F., Removal of hexavalent chromium by using heat-activated bauxite, Minerals Engineering, 17(9-10): 1045-1052, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Aditya, G.V.V., Pujitha, B.P., Babu, N.C., Venkateswarlu, P., Biosorption of chromium onto Erythrina Variegata Orientalis leaf powder, Korean Journal of Chemical Engineering, 29(1):64-71, 2012.
 501 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan H.S., Tümen, F., As(V) Removal from aqueous solutions by coagulation with liquid phase of red mud, Journal of Environmental Science and Health, Part A. Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, A38(7): 1247-1258, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Li, Y.R., Wang, J., Peng, X.J., Ni, F., Luan, Z.K., Evaluation of arsenic immobilization in red mud by CO2 or waste acid acidification combined ferrous (Fe2+) treatment, Journal of Hazardous Materials, 199:43-50, 2011.
 502 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Li, Y.R., Wang, J., Peng, X.J., Ni, F., Luan, Z.K., Evaluation of arsenic immobilization in red mud by CO2 or waste acid acidification combined ferrous (Fe2+) treatment, Journal of Hazardous Materials, 199:43-50, 2011.
 503 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. II: the activation study, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 78(7): 824-833, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Cappai, G., De Gioannis, G., Muntoni, A., Spiga, D., Zijlstra, J.J.P., Combined use of a transformed red mud reactive barrier and electrokinetics for remediation of Cr/As contaminated soil, Chemosphere, 86(4): 400-408, 2012.
 504 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Cappai, G., De Gioannis, G., Muntoni, A., Spiga, D., Zijlstra, J.J.P., Combined use of a transformed red mud reactive barrier and electrokinetics for remediation of Cr/As contaminated soil, Chemosphere, 86(4): 400-408, 2012.
 505 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundoğan, H.S., Tümen, F., Removal of hexavalent chromium by using heat-activated bauxite, Minerals Engineering, 17(9-10): 1045-1052, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Cappai, G., De Gioannis, G., Muntoni, A., Spiga, D., Zijlstra, J.J.P., Combined use of a transformed red mud reactive barrier and electrokinetics for remediation of Cr/As contaminated soil, Chemosphere, 86(4): 400-408, 2012.
 506 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Turan, M.D., Tumen, F., Hexavalent chromium removal by ferrochromium slag, Journal of Hazardous Materials, 126(1-3): 176-182, 2005. ATIFTA BULUNAN ESER: Liu, L., Wei, S.Q., Liu, Y., Shao, Z.C., Influence of photoirradation on reduction of hexavalent chromium by zero-valent iron in the presence of organic acids, Desalination, 285: 271-276, 2012.
 507 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Chen, R.Z., Zhang, Z.Y., Lei, Z.F., Sugiura, N., Preparation of iron-impregnated tablet ceramic adsorbent for arsenate removal from aqueous solutions, Desalination, 286: 56-62, 2012
 508 - 
ATIF YAPILAN ESER: Arslanoglu, H., Altundogan, H.S., Tumen, F., Heavy metals binding properties of esterified lemon, Journal of Hazardous Materials, 164(2-3): 1406-1413, 2009. ATIFTA BULUNAN ESER: Garcia-Mendieta, A., Olguin, M.T., Solache-Rios, M., Biosorption properties of green tomato husk (Physalis philadelphica Lam) for iron, manganese and iron-manganese from aqueous systems, Desalination, 284:167-174, 2012.
 509 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Turan, M.D., Tumen, F., Hexavalent chromium removal by ferrochromium slag, Journal of Hazardous Materials, 126(1-3): 176-182, 2005. ATIFTA BULUNAN ESER: Gencel, O., Koksal, F., Ozel, C., Brostow, W., Combined effects of fly ash and waste ferrochromium on properties of concrete Constructıon and Building Materials, 29:633-640, 2012.
 510 - 
ATIF YAPILAN ESER: Turan, M.D., Altundogan, H.S., Tumen, F., Recovery of zinc and lead from zinc plant residue, Hydrometallurgy, 75(1-4): 169-176, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Behnajady, B., Moghaddam, J., Behnajady, M.A., Rashchi, F., Determination of the Optimum Conditions for the Leaching of Lead from Zinc Plant Residues in NaCl-H2SO4-Ca(OH)(2) Media by the Taguchi Method, Industrial & Engineering Chemistry Research, 51(10): 3887-3894, 2012.
 511 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundoğan, H.S., Tümen, F., Removal of hexavalent chromium by using heat-activated bauxite, Minerals Engineering, 17(9-10): 1045-1052, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Geyikci, F., Kilic, E., Coruh, S., Elevli, S., Modelling of lead adsorption from industrial sludge leachate on red mud by using RSM and ANN, Chemical Engineering Journal, 183: 53-59, 2012.
 512 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Lin, S., Wang, G.X., Na, Z.Y., Lu, D.N., Liu, Z., Long-root Eichhornia crassipes as a biodegradable adsorbent for aqueous As(III) and As(V), Chemical Engineering Journal, 183: 365-371, 2012.
 513 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Tanyıldızı, M.Ş., Tümen, F., Study of cadmium adsorption from aqueous solution on activated carbon from sugar beet pulp, Environmental Technology, 19(11):1119-1125, 1998. ATIFTA BULUNAN ESER: Nogueira, C.A., Margarido, F., Nickel-cadmium batteries: effect of electrode phase composition on acid leaching process, Environmental Technology, 33(3):359-366, 2012.
 514 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Burke, I.T., Mayes, W.M., Peacock, C.L., Brown, A.P., Jarvis, A.P., Gruiz, K., Speciation of Arsenic, Chromium, and Vanadium in Red Mud Samples from the Ajka Spill Site, Hungary, Environmental Science & Technology, 46(6):3085-3092, 2012.
 515 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Li, Q., Xu, X.T., Cui, H., Pang, J.F., Wei, Z.B., Sun, Z.Q., Zhai, J.P., Comparison of two adsorbents for the removal of pentavalent arsenic from aqueous solutions, Journal of Environmental Management, 98: 98-106, 2012.
 516 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. I: Effect of pH on the adsorption of various phosphates, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 77(1): 77-85, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Bhatnagar, A., Sillanpaa, M., Sorption Studies of Bromate Removal from Water by Nano-Al2O3, Separation Science and Technology, 47(1): 89-95, 2012.
 517 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundoğan, H.S., Tümen, F., Removal of hexavalent chromium by using heat-activated bauxite, Minerals Engineering, 17(9-10): 1045-1052, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Pulford, I.D., Hargreaves, J.S.J., Durisova, J., Kramulova, B., Girard, C., Balakrishnan, M., Batra, V.S., Rico, J.L., Carbonised red mud - A new water treatment product made from a waste material, Journal of Environmental Management, 100:59-64, 2012.
 518 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Tümen, F., Chromium removal from aqueous solution by ferrite process, Journal of Hazardous Materials, 109(1-3): 71-77, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Tu, Y.J., Chang, C.K., You, C.F., Wang, S.L., Treatment of complex heavy metal wastewater using a multi-staged ferrite process, Journal of Hazardous Materials, 209, 379-384, 2012.
 519 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Gür, F., Tümen, F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by siderite, Journal of Hazardous Materials, 113(1-3): 219-224, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Torras, J., Buj, I., Rovira, M., de Pablo, J., Chromium recovery from exhausted baths generated in plating processes and its reuse in the tanning industry, Journal of Hazardous Materials, 209, 343-347, 2012.
 520 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Tanyıldızı, M.Ş., Tümen, F., Study of cadmium adsorption from aqueous solution on activated carbon from sugar beet pulp, Environmental Technology, 19(11):1119-1125, 1998. ATIFTA BULUNAN ESER: Nogueira, C.A., Margarido, F., Nickel-cadmium batteries: effect of electrode phase composition on acid leaching process, Environmental Technology, 33(3): 359-366, 2012.
 521 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Bahar, N., Mujde, B., Tumen, F., The use of sulphuric acid-carbonization products of sugar beet pulp in Cr(VI) removal, Journal of Hazardous Materials, 144:(1-2), 255-264, 2007. ATIFTA BULUNAN ESER: Vucurovic, V.M., Razmovski, R.N., Sugar beet pulp as support for Saccharomyces cerivisiae immobilization in bioethanol production, Industrial Crops and Products, 39, 128-134, 2012.
 522 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Wang, Y., Sikora, S., Kim, H., Dubey, B., Townsend, T., Mobilization of iron and arsenic from soil by construction and demolition debris landfill leachate, Waste Management, 32(5): 925-932, 2012.
 523 - 
ATIF YAPILAN ESER: Arslanoğlu, H., Altundoğan H.S., Tümen, F., Preparation of cation exchanger from lemon and sorption of divalent heavy metals, Bioresource Technology, 99(7): 2699-2705, 2008. ATIFTA BULUNAN ESER: Fox, D.I., Pichler, T., Yeh, D.H., Alcantar, N.A., Removing Heavy Metals in Water: The Interaction of Cactus Mucilage and Arsenate (As (V)), Environmental Science & Technology, 46(8): 4553-4559, 2012.
 524 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. II: the activation study, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 78(7): 824-833, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Cappai, G., De Gioannis, G., Muntoni, A., Spiga, D., Zijlstra, J.J.P., Combined use of a transformed red mud reactive barrier and electrokinetics for remediation of Cr/As contaminated soil, Chemosphere, 86(4): 400-408, 2012.
 525 - 
ATIF YAPILAN ESER: Turan, M.D., Altundogan, H.S., Tumen, F., Recovery of zinc and lead from zinc plant residue, Hydrometallurgy, 75(1-4): 169-176, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Behnajady, B., Moghaddam, J., Behnajady, M.A., Rashchi, F., Determination of the Optimum Conditions for the Leaching of Lead from Zinc Plant Residues in NaCl-H2SO4-Ca(OH)(2) Media by the Taguchi Method, Industrial & Engineering Chemistry Research, 51(10): 3887-3894, 2012.
 526 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H. S., Tümen, F, Metal recovery from copper converter slag by roasting with ferric sulphate, Hydrometallurgy, 44(1-2):261-267, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Muravyov, M.I., Fomchenko, N.V., Usoltsev, A.V., Vasilyev, E.A., Kondrat'eva, T.F., Leaching of copper and zinc from copper converter slag flotation tailings using H2SO4 and biologically generated Fe2(SO4)3, Hydrometallurgy, 119: 40-46, 2012.
 527 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Zhi-Rong, L., Shao-Qi, Z., Thermodynamics, isotherm and kinetics for adsorption of Cu(II) onto Na-bentonite, Desalinatıon and Water Treatment, 44(1-3): 223-228, 2012.
 528 - 
ATIF YAPILAN ESER: Arslanoglu, H., Altundogan, H.S., Tumen, F., Heavy metals binding properties of esterified lemon, Journal of Hazardous Materials, 164(2-3): 1406-1413, 2009. ATIFTA BULUNAN ESER: Mishra, V., Majumder, C.B., Agarwal, V.K., Sorption of Zn(II) ion onto the surface of activated carbon derived from eucalyptus bark saw dust from industrial wastewater: isotherm, kinetics, mechanistic modeling, and thermodynamics, Desalinatıon and Water Treatment, 46(1-3): 332-351, 2012.
 529 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Tanyıldızı, M.Ş., Tümen, F., Study of cadmium adsorption from aqueous solution on activated carbon from sugar beet pulp, Environmental Technology, 19(11):1119-1125, 1998. ATIFTA BULUNAN ESER: Malekbala, M.R., Hosseini, S., Yazdi, S.K., Soltani, S.M., Malekbala, M.R., The study of the potential capability of sugar beet pulp on the removal efficiency of two cationic dyes, Chemical Engineering Research & Design, 90(5): 704-712, 2012.
 530 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Fernandez, N.B., Mullassery, M.D., Anirudhan, T.S., Adsorptive removal of arsenic(III) ions from industry wastewaters using a weak anion exchanger prepared from banana stem, Journal of Applied Polymer Science, 125SI, 2, E262-E271, 2012.
 531 - 
ATIF YAPILAN ESER: Arslanoğlu, H., Altundoğan H.S., Tümen, F., Preparation of cation exchanger from lemon and sorption of divalent heavy metals, Bioresource Technology, 99(7): 2699-2705, 2008. ATIFTA BULUNAN ESER: Kamsonlian, S., Suresh, S., Ramanaiah, V., Majumder, C.B., Chand, S., Kumar, A., Biosorptive behaviour of mango leaf powder and rice husk for arsenic(III) from aqueous solutions, Internatıonal Journal Of Envıronmental Scıence and Technology, 9(3): 565-578, 2012.
 532 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Arslan, N.E., Tumen, F., Copper removal from aqueous solutions by sugar beet pulp treated by NaOH and citric acid, Journal of Hazardous Materials, 149(2): 432-439, 2007. ATIFTA BULUNAN ESER: Kutahyali, C., Sert, S., Cetinkaya, B., Yalcintas, E., Acar, M.B., Biosorption of Ce(III) onto modified Pinus brutia leaf powder using central composite design, Wood Science and Technology, 46(4): 721-736, 2012.
 533 - 
ATIF YAPILAN ESER: Turan, M.D., Altundogan, H.S., Tumen, F., Recovery of zinc and lead from zinc plant residue, Hydrometallurgy, 75(1-4): 169-176, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Jiang, K.Q., Guo, Z.H., Xiao, X.Y ., Zhang, L., Extraction of metals from a zinc smelting slag using two-step procedure combining acid and ethylene diaminetetraacetic acid disodium, Journal of Central South University, 19(7): 1808-1812, 2012.
 534 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundoğan, H.S., Tümen, F., Removal of hexavalent chromium by using heat-activated bauxite, Minerals Engineering, 17(9-10): 1045-1052, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Liu, D.Y., Wu, C.S., Stockpiling and comprehensive utilization of red mud research progress, Materials, 5(7): 1232-1246, 2012.
 535 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Gulbas, G., Tirtom, V.N., Celik, A., Dost, K., Arsenic removal from aqueous system using natural and modified (Kula ebonite and zeolite) adsorbents Environmental Progress & Sustainable Energy , 31(3):443-448, 2012.
 536 - 
ATIF YAPILAN ESER: Turan, M.D., Altundogan, H.S., Tumen, F., Recovery of zinc and lead from zinc plant residue, Hydrometallurgy, 75(1-4): 169-176, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Peng, N., Peng, B., Chai, L.Y., Li, M., Wang, J.M., Yan, H., Yuan, Y., Recovery of iron from zinc calcines by reduction roasting and magnetic separation, Minerals Engineering, 35:57-60, 2012.
 537 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Costa, E.T.S., Guilherme, L.R.G., Lopes, G., Lima, J.M., Curi, N., Competitive sorption of arsenate and phosphate on aluminum mining By-product, Water Air and Soil Pollution, 223(8): 5433-5444, 2012.
 538 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Chowdhury, S.R., Yanful, E.K., Pratt, A.R., Chemical states in XPS and Raman analysis during removal of Cr(VI) from contaminated water by mixed maghemite-magnetite nanoparticles, Journal of Hazardous Materials, 235, 246-256, 2012.
 539 - 
ATIF YAPILAN ESER: Turan, M.D., Altundogan, H.S., Tumen, F., Recovery of zinc and lead from zinc plant residue, Hydrometallurgy, 75(1-4): 169-176, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Zhang Y.L., Yu X.J., Li X.B., Kinetics of simultaneous leaching of Ag and Pb from hydrometallurgical zinc residues by chloride, Rare Metals, 31(4): 402-409, 2012.
 540 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Pennesi, C., Veglio, F., Totti, C., Romagnoli, T.,Beolchini, F., Nonliving biomass of marine macrophytes as arsenic(V) biosorbents, Journal of Applied Phycology, 24(6): 1495-1502, 2012.
 541 - 
ATIF YAPILAN ESER: Turan, M.D., Altundogan, H.S., Tumen, F., Recovery of zinc and lead from zinc plant residue, Hydrometallurgy, 75(1-4): 169-176, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Li, M., Peng, B., Chai, L.Y., Wang, J.M., Peng, N., Yan, H., Element distribution of high iron-bearing zinc calcine in high gradient magnetic field, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 22(9):2261-2267, 2012.
 542 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundoğan, H.S., Tümen, F., Removal of hexavalent chromium by using heat-activated bauxite, Minerals Engineering, 17(9-10): 1045-1052, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Lito, P.F., Aniceto, J.P.S., Silva, C.M., Removal of anionic pollutants from waters and wastewaters and materials perspective for their selective sorption, Water Air and Soil Pollution, 223(9): 6133-6155, 2012.
 543 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Arslan, N.E., Tumen, F., Copper removal from aqueous solutions by sugar beet pulp treated by NaOH and citric acid, Journal of Hazardous Materials, 149(2): 432-439, 2007. ATIFTA BULUNAN ESER: Ribeiro, R.F.L., Soares, V.C., Costa, L.M., Nascentes, C.C., Efficient removal of Cd2+ from aqueous solutions using by-product of biodiesel production, Journal of Hazardous Materials, 237:170-179, 2012.
 544 - 
ATIF YAPILAN ESER: Arslanoğlu, H., Altundoğan H.S., Tümen, F., Preparation of cation exchanger from lemon and sorption of divalent heavy metals, Bioresource Technology, 99(7): 2699-2705, 2008. ATIFTA BULUNAN ESER: Fezani, O., Amara, M., Saadi, A., Arous, O., Kerdjoudj, H., Study of various parameters influencing the fixation of metallic ions Cu2+, Zn2+, and Ni2+ at the catalytic Amberlyst-15 resin in the presence of alcohols, Ionics, 19(1): 185-192, 2013.
 545 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundoğan, H.S., Tümen, F., Removal of hexavalent chromium by using heat-activated bauxite, Minerals Engineering, 17(9-10): 1045-1052, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Geyikci, F.,Adsorption of acid blue 161 (AB 161) Dye from water by multi-walled carbon nanotubes, Fullerenes Nanotubes and Carbon Nanostructures, 21(7): 579-593, 2013.
 546 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen, F., A study on the Cr(VI) removal from aqueous solutions by steel wool, Environmental Pollution, 97(1-2): 107-112, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Wang, Y., Wang, X.J., Wang, X., Liu, M.A., Xia, S.Q., Yin, D.Q., Zhang, Y.L., Zhao, J.F., Reduction of hexavalent chromium with scrap iron in a fixed bed reactor, Frontiers of Environmental Science & Engineering, 6(6), 761-769, 2012.
 547 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen, F., A study on the Cr(VI) removal from aqueous solutions by steel wool, Environmental Pollution, 97(1-2): 107-112, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Nikagolla, C., Chandrajith, R., Weerasooriya, R., Dissanayake, C.B., Adsorption kinetics of chromium(III) removal from aqueous solutions using natural red earth, Environmental Earth Sciences, 68(3), 641-645, 2013.
 548 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Gür, F., Tümen, F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by siderite, Journal of Hazardous Materials, 113(1-3): 219-224, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Xu, P.A., Zeng, G.M., Huang, D.L., Hu, S., Feng, C.L., Lai, C., Zhao, M.H., Huang, C., Li, N.J., Wei, Z., Xie, G.X., Synthesis of iron oxide nanoparticles and their application in Phanerochaete chrysosporium immobilization for Pb(II) removal, Colloids and Surfaces A-Physicochemical and Engineering Aspects, 419, 147-155, 2013.
 549 - 
ATIF YAPILAN ESER: Turan, M.D., Altundogan, H.S., Tumen, F., Recovery of zinc and lead from zinc plant residue, Hydrometallurgy, 75(1-4): 169-176, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Min, X.B., Xie, X.D., Chai, L.Y., Liang, Y.J., Li, M., Ke, Y., Environmental availability and ecological risk assessment of heavy metals in zinc leaching residue, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 23(1): 208-218, 2013.
 550 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Samal, S., Ray, A.K., Bandopadhyay, A.,Proposal for resources, utilization and processes of red mud in India - A review, International Journal of Mineral Processing, 118, 43-55, 2013.
 551 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen, F., A study on the Cr(VI) removal from aqueous solutions by steel wool, Environmental Pollution, 97(1-2): 107-112, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Amin, N. K., Reduction of hexavalent chromium using zerovalent iron spheres packed in a rotating basket reactor: kinetic and mass transfer study, Desalination and Water Treatment, 51(10-12), 2146-2152, 2013.
 552 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Tümen, F., Chromium removal from aqueous solution by ferrite process, Journal of Hazardous Materials, 109(1-3): 71-77, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Yurlova, L.Y., Kryvoruchko, A.P., Dolenko, S.A., Romaniukina, I.Y., The use of cationogenic SAS in pressure-driven processes of purification of water contaminated with Cr (VI) salts, Journal of Water Chemistry and Technology, 35(1): 8-14, 2013.
 553 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Vunain, E., Mishra, A.K., Krause, R.W., Fabrication, Characterization and Application of Polymer Nanocomposites for Arsenic(III) Removal from Water, Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 23(2): 293-305, 2013.
 554 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Arslan, N.E., Tumen, F., Copper removal from aqueous solutions by sugar beet pulp treated by NaOH and citric acid, Journal of Hazardous Materials, 149(2): 432-439, 2007. ATIFTA BULUNAN ESER: Cerino-Cordova, F.J., Diaz-Flores, P.E., Garcia-Reyes, R.B., Soto-Regalado, E., Gomez-Gonzalez, R., Garza-Gonzalez, MT., Bustamante-Alcantara, E Biosorption of Cu(II) and Pb(II) from aqueous solutions by chemically modified spent coffee grains, International Journal of Environmental Science and Technology, 10(3): 611-622, 2013.
 555 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Turan, M.D., Tumen, F., Hexavalent chromium removal by ferrochromium slag, Journal of Hazardous Materials, 126(1-3): 176-182, 2005. ATIFTA BULUNAN ESER: Li, J.L., Xu, A.J., He, D.F., Yang, Q.X., Tian, N.Y., Effect of FeO on the formation of spinel phases and chromium distribution in the CaO-SiO2-MgO-Al2O3-Cr2O3 system, International Journal of Mınerals Metallurgy and Materials, 20(3): 253-258, 2012.
 556 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Turan, M.D., Tumen, F., Hexavalent chromium removal by ferrochromium slag, Journal of Hazardous Materials, 126(1-3): 176-182, 2005. ATIFTA BULUNAN ESER: Ahmaruzzaman, M., Industrial wastes as low-cost potential adsorbents for the treatment of wastewater laden with heavy metals, Advances in Colloid and Interface Science, 166(1-2): 36-59, 2011.
 557 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Turan, M.D., Tumen, F., Hexavalent chromium removal by ferrochromium slag, Journal of Hazardous Materials, 126(1-3): 176-182, 2005. ATIFTA BULUNAN ESER: Pirete, M.M., Lemos, D.A., Romanielo, L.L., Cardoso, V.L., Resende, M.M., Study of chromium adsorption in Angelim Vermelho sawdust (AVS), Editor: Pierucci, S, ICHEAP-10: 10th International Conference on Chemical and Process Engineering, PTS 1-3, Book Series: Chemical Engineering Transactions, 24: 1045-1050, 2011.
 558 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Turan, M.D., Tumen, F., Hexavalent chromium removal by ferrochromium slag, Journal of Hazardous Materials, 126(1-3): 176-182, 2005. ATIFTA BULUNAN ESER: Ilutiu-Varvara, D.A., Study concerning the analysis of the solid waste generation dynamics specific to the steelmaking in Romania, Metalurgia International , 17(3): 70-75, 2012.
 559 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Zha, F., Huang, W.Y., Wang, J.Y., Chang, Y., Ding, J., Ma, J., Kinetic and thermodynamic aspects of arsenate adsorption on aluminum oxide modified palygorskite nanocomposites, Chemical Engıneering Journal, 215:579-585, 2013.
 560 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Khan, J., Amritphale, S.S., Chandra, N., Patel, M., A novel binder-free and energy-efficient process for making ceramic tiles using red mud and sericitic pyrophyllite, Indian Journal of Chemical Technology, 19(6): 420-426, 2012.
 561 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Khan, J., Amritphale, S.S., Chandra, N., Patel, M., A novel binder-free and energy-efficient process for making ceramic tiles using red mud and sericitic pyrophyllite, Indian Journal of Chemical Technology, 19(6): 420-426, 2012.
 562 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Fernandez, N.B., Mullassery, M.D., Anirudhan, T.S., Adsorptive removal of arsenic(III) ions from industry wastewaters using a weak anion exchanger prepared from banana stem, Journal of Applied Polymer Science, 125(SI-supplement 2). E262-E271, 2012.
 563 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Costa, E.T.S., Guilherme, L.R.G., Lopes, G., Lima, J.M., Curi, N., Competitive Sorption of Arsenate and Phosphate on Aluminum Mining By-product, Water Air and Soil Pollution, 223(8): 5433-5444, 2012.
 564 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Saha, S., Sarkar, P., Arsenic remediation from drinking water by synthesized nano-alumina dispersed in chitosan-grafted polyacrylamide, 227:68-78, 2012.
 565 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Zhu, D.Q., Chun, T.J., Pan, J., He, Z., Recovery of Iron from high-iron red mud by reduction roasting with adding sodium salt, Journal of Iron and Steel Research International, 19(8): 1-5, 2012.
 566 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22 (3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Tu, Y.J., You, C.F., Chang, C.K., Wang, S.L.,Chan, T.S., Arsenate adsorption from water using a novel fabricated copper ferrite, Chemical Engineering Journal, 198: 440-448, 2012.
 567 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Yigit, N.O., Tozum, S., Removal of selenium species from waters using various surface-modified natural particles and waste materials, Clean-Soil Air Water, 40(7): 735-745, 2012.
 568 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Mahmood, T., Din, S.U., Naeem, A., Mustafa, S., Waseem, M., Hamayun, M., Adsorption of arsenate from aqueous solution on binary mixed oxide of iron and silicon, Chemical Engineering Journal, 192: 90-98, 2012.
 569 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Feng, Q.Z., Zhang, Z.Y., Ma, Y.H., He, X., Zhao, YL Chai, ZF Adsorption and desorption characteristics of arsenic onto ceria nanoparticles, Nanoscale Research Letters, 7:1-8, Article Number: 84, 2012.
 570 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Wu, C.S., Liu, D.Y., Mineral Phase and Physical Properties of Red Mud Calcined at Different Temperatures, Journal of Nanomaterials, Article Number: 628592 DOI: 10.1155/2012/628592, 2012.
 571 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Vukasinovic-Pesic, VL Rajakovic-Ognjanovic, VN Blagojevic, NZ Grudic, VV Jovanovic, BM Rajakovic, LV Enhanced Arsenic Removal from Water by Activated Red Mud Based on Hydrated Iron(III) and Titan(IV) Oxides, Chemical Engineering Communications, 199(7): 849-864, 2012.
 572 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Agarwal, G.P., Karan, R., Bharti, S., Kumar, H., Jhunjhunwala, S., Kharul, U., Sreekrishnan, T.R., Effect of foulants on arsenic rejection via polyacrylonitrile ultrafiltration (UF) membrane, Desalination, 309: 243-246, 2013.
 573 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Guo, H.M., Liu, C.H., Separation of ınorganic arsenic species from aqueous solution by anion exchange column and its application in study of arsenic removal, Chinese Journal of Analytical Chemistry, 40(7): 1092-1097, 2012.
 574 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Shafique, U., Ijaz, A., Salman, M., Zaman, W.U., Jamil, N., Rehman, R., Javaid, A., Removal of arsenic from water using pine leaves, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 43(2): 256-263, 2012.
 575 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Jaafarzadeh, N., Amiri, H., Ahmadi, M., Factorial experimental design application in modification of volcanic ash as a natural adsorbent with Fenton process for arsenic removal, Environmental Technology, 33(2): 159-165, 2012.
 576 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Barbhuiya, S.A., Basheer, P.A.M., Clark, M.W., Rankin, G.I.B., Effects of seawater-neutralised bauxite refinery residue on properties of concrete, Cement & Concrete Composites, 33(6): 668-679, 2011.
 577 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. II: the activation study, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 78(7): 824-833, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Amiri, A., Bekker, A.V., Ingram, G.D., Livk, I., Maynard, N.E., A 1-D non-isothermal dynamic model for the thermal decomposition of a gibbsite particle, Chemical Engineering Research & Design, 91(3): 485-496, 2013.
 578 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. II: the activation study, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 78(7): 824-833, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Kamiyango, M.W., Sajidu, S.M.I., Masamba, W.R.L., Removal of phosphate ions from aqueous solutions using bauxite obtained from Mulanje, Malawi, African Journal of Biotechnology, 10(56): 11972-U2, 2011.
 579 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Wang, Y., Sikora, S., Kim, H., Boyer, T.H., Bonzongo, J.C., Townsend, T.G., Effects of solution chemistry on the removal reaction between calcium carbonate-based materials and Fe(II), Science of the Total Environment, 443: 717-724, 2013.
 580 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Gür, F., Tümen, F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by siderite, Journal of Hazardous Materials, 113(1-3): 219-224, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Constantin, L.V., Iconaru, S., Ciobanu, C.S., Europium doped hydroxyapatite for applicatıons in environmental field, Romanian Reports in Physics, 64(3): 788-794, 2012.
 581 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Gür, F., Tümen, F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by siderite, Journal of Hazardous Materials, 113(1-3): 219-224, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Zeng, Y.B., Woo, H., Lee, G., Park, J., Removal of chromate from water using surfactant modified Pohang clinoptilolite and Haruna chabazite, Desalination, 257(1-3): 102-109, 2010.
 582 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Gür, F., Tümen, F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by siderite, Journal of Hazardous Materials, 113(1-3): 219-224, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Amin, M.M., Khodabakhshi, A., Mozafari, M., Bina, B., Kheiri, S., Removal of Cr(VI) from simulated electroplating wastewater by magnetite nanoparticles, Environmental Engineering and Management Journal, 9(7): 921-927, 2010.
 583 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Gür, F., Tümen, F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by siderite, Journal of Hazardous Materials, 113(1-3): 219-224, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Zeng, Y., Woo, H., Lee, G., Park, J., Adsorption of Cr(VI) on hexadecylpyridinium bromide (HDPB) modified natural zeolites, Microporous and Mesoporous Materials, 130(1-3): 83-91, 2010.
 584 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Wu, S.L., Hu, W.T., Ma, M, Removal of Arsenic from Aqueous Solutions Using Zirconium Oxyhydrate Embedded Fe3O4 Nanoparticle, Asian Journal of Chemistry, 25(5): 2474-2482, 2013.
 585 - 
ATIF YAPILAN ESER: Arslanoğlu, H., Altundoğan H.S., Tümen, F., Preparation of cation exchanger from lemon and sorption of divalent heavy metals, Bioresource Technology, 99(7): 2699-2705, 2008. ATIFTA BULUNAN ESER: Kamsonlian, S., Suresh, S., Majumder, C.B., Chand, S., Biosorption of Arsenic by Mosambi (Citrus limetta) Peel: Equilibrium, Kinetics, Thermodynamics and Desorption Study, Asian Journal of Chemistry, 25(5): 2409-2417, 2013.
 586 - 
ATIF YAPILAN ESER: Arslanoglu, H., Altundogan, H.S., Tumen, F., Heavy metals binding properties of esterified lemon, Journal of Hazardous Materials, 164(2-3): 1406-1413, 2009. ATIFTA BULUNAN ESER: Qayoom, A., Kazmi, S.A., Effect of Temperature on Equilibrium and Thermodynamic Parameters of Cd (II) Adsorption onto Turmeric Powder, Journal of the Chemical Society of Pakistan, 34(5): 1084-1090, 2012.
 587 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Arslan, N.E., Tumen, F., Copper removal from aqueous solutions by sugar beet pulp treated by NaOH and citric acid, Journal of Hazardous Materials, 149(2): 432-439, 2007. ATIFTA BULUNAN ESER: Cerino-Cordova, F.J., Diaz-Flores, P.E., Garcia-Reyes, R.B., Soto-Regalado, E., Garza-Gonzalez, M.T., Gomez-Gonzalez, R., Bustamante-Alcantara, E., Biosorption of Cu(II) and Pb(II) from aqueous solutions by chemically modified spent coffee grains, International Journal of Environmental Science and Technology, 10(3): 611-622, 2013.
 588 - 
ATIF YAPILAN ESER: Arslanoğlu, H., Altundoğan H.S., Tümen, F., Preparation of cation exchanger from lemon and sorption of divalent heavy metals, Bioresource Technology, 99(7): 2699-2705, 2008. ATIFTA BULUNAN ESER: Kamsonlian, S., Suresh, S., Majumder, C.B., Chand, S., Biosorption of arsenic by Mosambi (Citrus limetta) peel: Equilibrium, kinetics, thermodynamics and desorption study, Asian Journal of Chemistry, 25(5): 2409-2417, 2013.
 589 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Yang, Z.H., Xiong, S., Wang, B., Li, Q., Yang, W.C., Cr(III) adsorption by sugarcane pulp residue and biochar, Journal of Central South University, 20(5): 1319-1325, 2013.
 590 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Nigam, S., Gopal, K., Vankar, P.S., Biosorption of arsenic in drinking water by submerged plant: Hydrilla verticilata,Environmental Science ad Pollution Research, 20(6): 4000-4008, 2013.
 591 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen, F., A study on the Cr(VI) removal from aqueous solutions by steel wool, Environmental Pollution, 97(1-2): 107-112, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Kaneko, S., Ogawa, M., Effective concentration of dichromate anions using layered double hydroxides from acidic solutions, Applied Clay Science, 75-76: 109-113, 2013.
 592 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Turan, M.D., Tumen, F., Hexavalent chromium removal by ferrochromium slag, Journal of Hazardous Materials, 126(1-3): 176-182, 2005. ATIFTA BULUNAN ESER: Li, J.L., Xu, A.J., He, D.F., Yang, Q.X., Tian, N.Y., Effect of FeO on the formation of spinel phases and chromium distribution in the CaO-SiO2-MgO-Al2O3-Cr2O3 system, International Journal of Minerals Metallurgy and Materials, 20(3): 253-258, 2013.
 593 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. II: the activation study, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 78(7): 824-833, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Gao, S.J., Wang, C.H., Pei, Y.S., Comparison of different phosphate species adsorption by ferric and alum water treatment residuals, Journal of Environmental Sciences-China, 25(5): 986-992.
 594 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. I: Effect of pH on the adsorption of various phosphates, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 77(1): 77-85, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Gao, S.J., Wang, C.H., Pei, Y.S., Comparison of different phosphate species adsorption by ferric and alum water treatment residuals, Journal of Environmental Sciences-China, 25(5): 986-992.
 595 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Mondal, P., Bhowmick, S., Chatterjee, D., Figoli, A., Van der Bruggen, B., Remediation of inorganic arsenic in groundwater for safe water supply: A critical assessment of technological solutions, Chemosphere, 92(2): 157-170, 2013.
 596 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. I: Effect of pH on the adsorption of various phosphates, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 77(1): 77-85, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Li, X.Y., Qu, G.F., Lin, Y.L., Experimental Study of Diatomite Static Adsorption on TP Removal in Bovine Urine Wastewater, Energy and Environment Materials, Book Series: Materials Science Forum, 743-744, 531-538, 2013.
 597 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Bahar, N., Mujde, B., Tumen, F., The use of sulphuric acid-carbonization products of sugar beet pulp in Cr(VI) removal, Journal of Hazardous Materials, 144:(1-2), 255-264, 2007. ATIFTA BULUNAN ESER: Mukherjee, K., Saha, R., Ghosh, A., Saha, B., Chromium removal Technologies, Research on Chemical Intermediates, 39(6): 2267-2286, 2013.
 598 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Bahar, N., Mujde, B., Tumen, F., The use of sulphuric acid-carbonization products of sugar beet pulp in Cr(VI) removal, Journal of Hazardous Materials, 144:(1-2), 255-264, 2007. ATIFTA BULUNAN ESER: Murugesan, A., Vidhyadevi, T., Kirupha, S.D., Ravikumar, L., Sivanesan, S., Removal of chromium (VI) from aqueous solution using chemically modified corncorb-activated carbon: Equilibrium and kinetic studies, Environmental Progress & Sustainable Energy, 32(3): 673-680, 2013.
 599 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Wu, K., Liu, R.P., Li, T., Liu, H.J., Peng, J.M., Qu, J.H., Removal of arsenic(III) from aqueous solution using a low-cost by-product in Fe-removal plants-Fe-based backwashing sludge, Chemical Engineering Journal, 226, 393-401, 2013.
 600 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Burke, I.T., Peacock, C.L., Lockwood, C.L., Stewart, D.I., Mortimer, R.J.G., Ward, M.B., Renforth, P., Gruiz, K., Mayes, W.M., Behavior of Aluminum, Arsenic, and Vanadium during the Neutralization of Red Mud Leachate by HCl, Gypsum, or Seawater, Environmental Science & Technology, 47(12): 6527-6535, 2013.
 601 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Tanyıldızı, M.Ş., Tümen, F., Study of cadmium adsorption from aqueous solution on activated carbon from sugar beet pulp, Environmental Technology, 19(11):1119-1125, 1998. ATIFTA BULUNAN ESER: Wang, Y., Wang, F.Z., Wan, T., Cheng, S.L., Xu, G.Q., Cao, R., Gao, M., Enhanced adsorption of Pb(II) ions from aqueous solution by persimmon tannin-activated carbon composites, Journal Of Wuhan Universıty of Technology-Materials Science Edition, 28(4): 650-657, 2013.
 602 - 
ATIF YAPILAN ESER: Turan, M.D., Altundogan, H.S., Tumen, F., Recovery of zinc and lead from zinc plant residue, Hydrometallurgy, 75(1-4): 169-176, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Wang, X., Srinivasakannan, C., Duan, X.H., Peng, J.H., Yang, D.J., Ju, S.H., Leaching kinetics of zinc residues augmented with ultrasound, Separation and Purification Technology, 115: 66-72, 2013.
 603 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Seco-Reigosa, N., Bermudez-Couso, A., Garrido-Rodriguez, B.,Arias-Estevez, M., Fernandez-Sanjurjo, M.J., Alvarez-Rodriguez, E. Nunez-Delgado, A., As(V) retention on soils and forest by-products and other waste materials, Environmental Science and Pollution Research, 20(9): 6574-6583, 2013.
 604 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Gür, F., Tümen, F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by siderite, Journal of Hazardous Materials, 113(1-3): 219-224, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Peretyazhko, T.S., Zachara, J.M., Kukkadapu, R.K., Heald, S.M., Kutnyakov, I.V., Resch, C.T., Arey, B.W., Wang, C.M., Kovarik, L., Phillips, J.L., Moore, D.A., Pertechnetate (TcO4-) reduction by reactive ferrous iron forms in naturally anoxic, redox transition zone sediments from the Hanford Site, USA, Geochimica et Cosmochimica Acta, 92: 48-66, 2012.
 605 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Gür, F., Tümen, F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by siderite, Journal of Hazardous Materials, 113(1-3): 219-224, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Ithurbide, A., Peulon, S., Miserque, F., Beaucaire, C., Chausse, A.,Interaction between uranium(VI) and siderite (FeCO3) surfaces in carbonate solutions, Radiochimica Acta, 97(3): 177-180, 2009.
 606 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Gür, F., Tümen, F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by siderite, Journal of Hazardous Materials, 113(1-3): 219-224, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Gui, L., Yang, Y., Jeen, S.-W., Gillham, R.W., Blowes, D.W., Reduction of chromate by granular iron in the presence of dissolved CaCO3, Applied Geochemistry, 24(4): 677-686, 2009.
 607 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Turan, M.D., Tumen, F., Hexavalent chromium removal by ferrochromium slag, Journal of Hazardous Materials, 126(1-3): 176-182, 2005. ATIFTA BULUNAN ESER: Imashuku, S., Sakatoku, S., Kawai, J., Effect of electrical charging on scanning electron microscopy-energy dispersive X-ray spectroscopy analysis of insulating materials, Spectrochimica Acta Part B-Atomic Spectroscopy, 86: 94-98, 2013.
 608 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Lehoux, A.P., Lockwood, C.L., Mayes, W.M., Stewart, D.I., Mortimer, R.J.G., Gruiz, K., Burke, I.T., Gypsum addition to soils contaminated by red mud: implications for aluminium, arsenic, molybdenum and vanadium solubility, Environmental Geochemistry and Health, 35(5): 643-656, 2013.
 609 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Erdem, M., Orhan, R., Tümen, F., Heavy Metal Pollution Potential of Zinc Leach Residues Discarded in Çinkur Plant, Doğa Tr. J. Eng. and Environ. Sci., 22, 167-177, 1998. ATIFTA BULUNAN ESER: Wang, X., Srinivasakannan, C., Duan, X.H., Peng, J.H., Yang, D.J., Ju, S.H., Leaching kinetics of zinc residues augmented with ultrasound, Separation and Purification Technology, 115: 66-72, 2013.
 610 - 
ATIF YAPILAN ESER: Turan, M.D., Altundogan, H.S., Tumen, F., Recovery of zinc and lead from zinc plant residue, Hydrometallurgy, 75(1-4): 169-176, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Wang, X., Srinivasakannan, C., Duan, X.H., Peng, J.H., Yang, D.J., Ju, S.H., Leaching kinetics of zinc residues augmented with ultrasound, Separation and Purification Technology, 115: 66-72, 2013.
 611 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Tuna, A.O.A., Ozdemir, E., Simsek, E.B., Beker, U., Optimization of Process Parameters for Removal of Arsenic Using Activated Carbon-Based Iron-Containing Adsorbents by Response Surface Methodology, Water Air and Soil Pollution, 224(9): 1-15 [1685 (article number)], 2013.
 612 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Maji, S.K., Kao, Y.H., Liao, P.Y., Lin, Y.J., Liu, C.W., Implementation of the adsorbent iron-oxide-coated natural rock (IOCNR) on synthetic As(III) and on real arsenic-bearing sample with fitler, Applied Surface Science, 284: 40-48, 2013.
 613 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen, F., A study on the Cr(VI) removal from aqueous solutions by steel wool, Environmental Pollution, 97(1-2): 107-112, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Mitra, P., Banerjee, P., Chakrabarti, S., Bhattacharjee, S., Utilization of solar energy for photoreduction of industrial wastewater containing hexavalent chromium with zinc oxide semiconductor catalyst, Desalination and Water Treatment, 51(28-30): 5451-5459, 2013.
 614 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Arslan, N.E., Tumen, F., Copper removal from aqueous solutions by sugar beet pulp treated by NaOH and citric acid, Journal of Hazardous Materials, 149(2): 432-439, 2007. ATIFTA BULUNAN ESER: Liu, K., Zhu, B.N., Feng, Q.M., Wang, Q., Duan, T., Ou, L.M., Zhang, G.F., Lu, Y.P., Adsorption of Cu(II) ions from aqueous solutions on modified chrysotile: Thermodynamic and kinetic studies, Applied Clay Science, 80-81:38-45, 2013.
 615 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Wanees, S.A., Ahmed, A.M.M., Adam, M.S., Mohamed, M.A., Adsorption Studies on the Removal of Hexavalent Chromium-Contaminated Wastewater Using Activated Carbon and Bentonite, Asian Journal of Chemistry, 25(15): 8245-8252, 2013.
 616 - 
ATIF YAPILAN ESER: Turan, M.D., Altundogan, H.S., Tumen, F., Recovery of zinc and lead from zinc plant residue, Hydrometallurgy, 75(1-4): 169-176, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Montenegro, V., Oustadakis, P., Tsakiridis, P.E., Agatzini-Leonardou, S., Hydrometallurgical Treatment of Steelmaking Electric Arc Furnace Dusts (EAFD), Metallurgical and Materials Transactions B-Process Metallurgy and Materials Processing Science, 44(5): 1058-1069, 2013.
 617 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H. S., Tümen, F, Metal recovery from copper converter slag by roasting with ferric sulphate, Hydrometallurgy, 44(1-2):261-267, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Nadirov, R.K., Syzdykova, L.I., Zhussupova, A.K., Usserbaev, M.T., Recovery of value metals from copper smelter slag by ammonium chloride treatment, International Journal of Mineral Processing, 124: 145-149, 2013.
 618 - 
ATIF YAPILAN ESER:Altundogan, H.S., Boyrazli, M., Tumen, F., A study on the sulphuric acid leaching of copper converter slag in the presence of dichromate, Minerals Engineering,17(3): 465-467, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Nadirov, R.K., Syzdykova, L.I., Zhussupova, A.K., Usserbaev, M.T., Recovery of value metals from copper smelter slag by ammonium chloride treatment, International Journal of Mineral Processing, 124: 145-149, 2013.
 619 - 
ATIF YAPILAN ESER: Turan, M.D., Altundogan, H.S., Tumen, F., Recovery of zinc and lead from zinc plant residue, Hydrometallurgy, 75(1-4): 169-176, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Wang, X., Ju, S.H., Srinivasakannan, C., Yang, D.J., Peng, J.H., Carbothermic Reduction of Zinc Ferrite by Microwave Heating, High Temperature Materials and Processes, 32(5): 485-491, 2013.
 620 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Lei, C., Tian, X.P., Ma, B.H., Effect of pH, ionic strength, foreign ions and temperatures on the sorption of Eu(III) on attapulgite-iron oxide magnetic composites, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 298(2): 1127-1135, 2013.
 621 - 
ATIF YAPILAN ESER: Kıyak, B., Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by using copper smelter slag, Waste Management, 19(5): 333-338, 1999. ATIFTA BULUNAN ESER: Deng, S.H., Hu, J.H., Wang, H., Li, J.Q., Hu, W., An Experimental Study of Steam Gasification of Biomass over Precalcined Copper Slag Catalysts, Advances in Chemical, Material and Metallurgical Engineering, PTS 1-5, Book Series: Advanced Materials Research, (Editors: Zeng, J.M., Zhu, H.X., Kong, J.Y.,), 634-638, 479-489, 2013.
 622 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Turan, M.D., Tumen, F., Hexavalent chromium removal by ferrochromium slag, Journal of Hazardous Materials, 126(1-3): 176-182, 2005. ATIFTA BULUNAN ESER: Gencel, O., Sutcu, M., Erdogmus, E., Koc, V., Cay, V.V., Gok, M.S., Properties of bricks with waste ferrochromium slag and zeolite, Journal of Cleaner Production, 59:111-119, 2013.
 623 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundoğan, H.S., Tümen, F., Removal of hexavalent chromium by using heat-activated bauxite, Minerals Engineering, 17(9-10): 1045-1052, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Chen, T.H., Yang, Y., Chen, D., Li, P., Shi, Y.D., Zhu, X., Structural Evolution of Heat-Treated Colloidal Pyrite Under Inert Atmosphere and Its Applicatıon for the Removal of Cu(II) Ion from Wastewater, Environmental Engineering and Management Journal, 12(7): 1411-1416, 2013.
 624 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Wang, Y.R., Tsang, D.C.W., Effects of solution chemistry on arsenic(V) removal by low-cost adsorbents, Journal of Environmental Sciences-China, 25(11):2291-2298, 2013.
 625 - 
ATIF YAPILAN ESER: Kıyak, B., Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by using copper smelter slag, Waste Management, 19(5): 333-338, 1999. ATIFTA BULUNAN ESER: Heo, J.H., Kim, B.S., Park, J.H., Effect of CaO Addition on Iron Recovery from Copper Smelting Slags by Solid Carbon, Metallurgical and Materials Transactions B-Process Metallurgy and Materials Processing Science, 44(6): 1352-1363, 2013.
 626 - 
ATIF YAPILAN ESER: Turan, M.D., Altundogan, H.S., Tumen, F., Recovery of zinc and lead from zinc plant residue, Hydrometallurgy, 75(1-4): 169-176, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Yan, H., Chai, L.Y., Peng, B., Li, M., Liu, W., Peng, N., Hou, D.K., Reduction Roasting of High Iron-Bearing Zinc Calcine Under a CO-CO2 Gas: An Investigation of the Chemical and Mineralogical Transformations, JOM, 65(11):1589-1596, 2013.
 627 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Tanyıldızı, M.Ş., Tümen, F., Study of cadmium adsorption from aqueous solution on activated carbon from sugar beet pulp, Environmental Technology, 19(11):1119-1125, 1998. ATIFTA BULUNAN ESER: Li, Z.H., Li, J.W., Wang, Y.B., Wei, Y.J., Synthesis and application of surface-imprinted activated carbon sorbent for solid-phase extraction and determination of copper (II), Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 117: 422-427, 2014.
 628 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. I: Effect of pH on the adsorption of various phosphates, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 77(1): 77-85, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Zhang, S.W., An, W.C., Adsorbent prepared from red mud and its adsorption characteristics of As(V), Desalination and Water Treatment, 51(40-42): 7825-7831, 2013.
 629 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Maji, S.K., Wang, S.W., Liu, C.W., Arsenate removal from aqueous media on iron-oxide-coated natural rock (IOCNR): a comprehensive batch study, Desalination and Water Treatment, 51(40-42): 7775-7790, 2013.
 630 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Maji, S.K., Wang, S.W., Liu, C.W., Arsenate removal from aqueous media on iron-oxide-coated natural rock (IOCNR): a comprehensive batch study, Desalination and Water Treatment, 51(40-42): 7775-7790, 2013.
 631 - 
ATIF YAPILAN ESER: Turan, M.D., Altundogan, H.S., Tumen, F., Recovery of zinc and lead from zinc plant residue, Hydrometallurgy, 75(1-4): 169-176, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Yan, H., Chai, L.Y., Peng, B., Li, M., Peng, N., Hou, D.K., A novel method to recover zinc and iron from zinc leaching residue, Minerals Engineering, 55: 103-110, 2014.
 632 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Bahar, N., Mujde, B., Tumen, F., The use of sulphuric acid-carbonization products of sugar beet pulp in Cr(VI) removal, Journal of Hazardous Materials, 144:(1-2), 255-264, 2007. ATIFTA BULUNAN ESER: Yue, M., Zhang, M., Liu, B., Xu, X., Li, X.M., Yue, Q.Y., Ma, C.Y., Characteristics of Amine Surfactant Modified Peanut Shell and Its Sorption Property for Cr(VI), Chinese Journal of Chemical Engineering, 21(11): 1260-1268, 2013.
 633 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Baskan, M.B., Pala, A., Batch and Fixed-Bed Column Studies of Arsenic Adsorption on the Natural and Modified Clinoptilolite, Water Air and Soil Pollution, 225(1), Article Number: 1798, 2014.
 634 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Basu, A., Saha, D., Saha, R., Ghosh, T., Saha, B., A review on sources, toxicity and remediation technologies for removing arsenic from drinking water, Research on Chemical Intermediates, 40(2): 447-485, 2014.
 635 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Tümen, F., Chromium removal from aqueous solution by ferrite process, Journal of Hazardous Materials, 109(1-3): 71-77, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Pardo, R., Vega, M., Barrado, E., Castrillejo, Y., Sanchez, I., Three-way principal component analysis as a tool to evaluate the chemical stability of metal bearing residues from wastewater treatment by the ferrite process, Journal of Hazardous Materials, 262: 71-82, 2013.
 636 - 
ATIF YAPILAN ESER: Turan, M.D., Altundogan, H.S., Tumen, F., Recovery of zinc and lead from zinc plant residue, Hydrometallurgy, 75(1-4): 169-176, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Wang, X., Yang, D.J., Srinivasakannan, C., Peng, J.H., Duan, X.H., Ju, S.H.,A Comparison of the Conventional and Ultrasound-Augmented Leaching of Zinc Residue Using Sulphuric Acid, Arabian Journal for Science and Engineering, 39(1): 163-173, 2014.
 637 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Bahar, N., Mujde, B., Tumen, F., The use of sulphuric acid-carbonization products of sugar beet pulp in Cr(VI) removal, Journal of Hazardous Materials, 144:(1-2), 255-264, 2007. ATIFTA BULUNAN ESER: Bhaumik, M., Choi, H.J., Seopela, M.P., McCrindle, R.I., Maity, A., Highly Effective Removal of Toxic Cr(VI) from Wastewater Using Sulfuric Acid-Modified Avocado Seed, Industrial & Engineerıng Chemistry Research, 53(3): 1214-1224, 2014.
 638 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Matteson, A.R.,Gannon, T.W., Jeffries, M.D., Haines, S., Lewis, D.F., Polizzotto, M.L., Arsenic Retention in Foliage and Soil after Monosodium Methyl Arsenate (MSMA) Application to Turfgrass, Journal of Environmental Quality, 43(1): 379-388, 2014.
 639 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. II: the activation study, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 78(7): 824-833, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Peng, X.J., Liang, C., Shi, L., Immobilization of phosphorus, copper, zinc and arsenic in swine manure by activated red mud, Environmental Earth Sciences, 71(5): 2005-2014, 2014.
 640 - 
ATIF YAPILAN ESER: Arslanoğlu, H., Altundoğan H.S., Tümen, F., Preparation of cation exchanger from lemon and sorption of divalent heavy metals, Bioresource Technology, 99(7): 2699-2705, 2008. ATIFTA BULUNAN ESER: Dhir, B.,Potential of biological materials for removing heavy metals from wastewater, Environmental Science and Pollution Research , 21(3): 1614-1627, 2014.
 641 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundoğan, H.S., Tümen, F., Removal of hexavalent chromium by using heat-activated bauxite, Minerals Engineering, 17(9-10): 1045-1052, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: ATIFTA BULUNAN ESER: Peng, X.J., Liang, C., Shi, L., Immobilization of phosphorus, copper, zinc and arsenic in swine manure by activated red mud, Environmental Earth Sciences, 71(5): 2005-2014, 2014.
 642 - 
ATIF YAPILAN ESER: Arslanoğlu, H., Altundoğan H.S., Tümen, F., Preparation of cation exchanger from lemon and sorption of divalent heavy metals, Bioresource Technology, 99(7): 2699-2705, 2008. ATIFTA BULUNAN ESER: Khosravihaftkhany, S., Morad, N., Teng, T.T., Abdullah, A.Z., Norli, I., Biosorption of Pb(II) and Fe(III) from Aqueous Solutions Using Oil Palm Biomasses as Adsorbents, Water Air and Soil Pollution, 224(3), Article number: 1455, DOI: 10.1007/s11270-013-1455-y, 2013.
 643 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Arslan, N.E., Tumen, F., Copper removal from aqueous solutions by sugar beet pulp treated by NaOH and citric acid, Journal of Hazardous Materials, 149(2): 432-439, 2007. ATIFTA BULUNAN ESER: Akar, S.T., Balk, Y.Y., Tuna, O., Akar, T., Improved biosorption potential of Thuja orientalis cone powder for the biosorptive removal of Basic Blue 9, Carbohydrate Polymers, 94(1): 400-408, 2013.
 644 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Arslan, N.E., Tumen, F., Copper removal from aqueous solutions by sugar beet pulp treated by NaOH and citric acid, Journal of Hazardous Materials, 149(2): 432-439, 2007. ATIFTA BULUNAN ESER: Gong, Z.J., Zhou, W.B., Qiu, Z.P., The study of Copper (II) Removal from Aqueous Solutions by Adsorption Using Corn Stalk Material, Progress in Environmental Science and Engineerıng, PTS 1-4 Book Series: Advanced Materials Research, Edited by: Xu, QJ; Ju, YH; Ge, HH, Vol. 610-613, 1950-1953, Part: 1-4, DOI:10.4028/www.scientific.net/AMR.610-613.1950, 2013.
 645 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Bahar, N., Mujde, B., Tumen, F., The use of sulphuric acid-carbonization products of sugar beet pulp in Cr(VI) removal, Journal of Hazardous Materials, 144:(1-2), 255-264, 2007. ATIFTA BULUNAN ESER: Bogdanovic, B.V., Seres, Z.I., Gyura, J.F., Sakac, M.B., Simovic-Soronja, D.M., Misan, A.C., Pajin, B.S., The Influence of Extraction Parameters on The Quality of Dried Sugar Beet Pulp, Hemijska Industrija, 67(2): 269-275, 2013.
 646 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Turan, M.D., Tumen, F., Hexavalent chromium removal by ferrochromium slag, Journal of Hazardous Materials, 126(1-3): 176-182, 2005. ATIFTA BULUNAN ESER: Li, J.G., Shi, Y., Wei, L.H., Influence of dissolved oxygen on trivalent chromium Removal from Wastewater by GQSS, New Trends In Mechanical Engineering And Materials, 251, 416-420, 2013.
 647 - 
ATIF YAPILAN ESER: Turan, M.D., Altundogan, H.S., Tumen, F., Recovery of zinc and lead from zinc plant residue, Hydrometallurgy, 75(1-4): 169-176, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER:Wang, X., Yang, D.J., Ju, S.H., Peng, J.H., Duan, X.H., Thermodynamics and kinetics of carbothermal reduction of zinc ferrite by microwave heating, Transactions of Nonferrous Metals Society oF China, DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62933-7, 23(12), 3808-3815, 2013.
 648 - 
ATIF YAPILAN ESER: Turan, M.D., Altundogan, H.S., Tumen, F., Recovery of zinc and lead from zinc plant residue, Hydrometallurgy, 75(1-4): 169-176, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER:Li, M., Peng, B., Chai, L.Y., Peng, N., Xie, X.D., Yan, H., Technological mineralogy and environmental activity of zinc leaching residue from zinc hydrometallurgical process, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 23(5): 1480-1485, 2013.
 649 - 
ATIF YAPILAN ESER:Altundogan, H.S., Boyrazli, M., Tumen, F., A study on the sulphuric acid leaching of copper converter slag in the presence of dichromate, Minerals Engineering,17(3): 465-467, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Muravyov, M.I., Fomchenko, N.V., Leaching of Nonferrous Metals from Copper Converter Slag with Application of Acidophilic Microorganisms, Applied Biochemistry and Microbiology, 49(6), 562-569, 2013.
 650 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Lopes, G., Guilherme, L.R.G., Costa, E.T.S., Curi, N., Penha, H.G.V., Increasing arsenic sorption on red mud by phosphogypsum addition, Journal Of Hazardous Materials, 262, 1196-2003, 2013.
 651 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Hildebrando, E.A., Souza, J.A.D., Angelica, R.S., Neves, R.D., Application of Bauxite Waste from Amazon Region in the Heavy Clay Industry, Materials Research-Ibero-American Journal of Materials, DOI: 10.1590/S1516-14392013005000145, 16(6), 1416-1428, 2013.
 652 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Glocheux, Y., Pasarin, M.M., Albadarin, A.B., Allen, S.J., Walker, G.M., Removal of arsenic from groundwater by adsorption onto an acidified laterite by-product, Chemical Engineering Journal, 228: 565-574, 2013.
 653 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Tuna, A.O.A., Ozdemir, E., Simsek, E.B., Beker, U., Removal of As(V) from aqueous solution by activated carbon-based hybrid adsorbents: Impact of experimental conditions, Chemical Engineering Journal, 223: 116-128, 2013.
 654 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Lekic, B.M., Markovic, D.D., Rajakovic-Ognjanovic, V.N., Dukic, A.R., Rajakovic, L.V., Arsenic Removal from Water Using Industrial By-Products, Journal of Chemistry, DOI: 10.1155/2013/121024, Article Number: 121024, 2013.
 655 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Lopes, G., Guilherme, L.R.G., Costa, E.T.S., Curi, N., Penha, H.G.V., Increasing arsenic sorption on red mud by phosphogypsum addition, Journal of Hazardous Materials, 262: 1196-2003, 2013
 656 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Cui, H., Su, Y., Li, Q., Gao, S., Shang, J.K., Exceptional arsenic (III,V) removal performance of highly porous, nanostructured ZrO2 spheres for fixed bed reactors and the full-scale system modeling, Water Research, 47(16): 6258-6266, 2013.
 657 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Li, Y.R., Wang, J., Su, Y., Peng, X.J., Liu, J.H., Luan, Z.K., Evaluation of chemical immobilization treatments for reducing arsenic transport in red mud, Environmental Earth Sciences, 70(4), 1775-1782, 2013.
 658 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Guo, Y.W., Zhu, Z.L., Qiu, Y.L., Zhao, J.F., Synthesis of mesoporous Cu/Mg/Fe layered double hydroxide and its adsorption performance for arsenate in aqueous solutions, Journal of Environmental Sciences-China, 25(5): 944-953, 2013.
 659 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Ardau, C., Lattanzi, P., Peretti, R., Zucca, A., Treatment of mine wastes with transformed red muds (TRM) and other iron compounds: leaching column tests, Proceedings of The Fourteenth International Symposium On Water-Rock Interaction, WRI 14, DOI: 10.1016/j.proeps.2013.03.018 7, 467-470, 2013.
 660 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Kalkan, E., Nadaroglu, H., Dikbas, N., Tasgin, E., Celebi, N., Bacteria-Modified Red Mud for Adsorption of Cadmium Ions from Aqueous Solutions, Polish Journal of Environmental Studies, 22(2), 417-429, 2013.
 661 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H. S., Tümen, F, Metal recovery from copper converter slag by roasting with ferric sulphate, Hydrometallurgy, 44(1-2):261-267, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Pan, J., Zheng, G.L., Zhu, D.Q., Zhou, X.L., Utilization of nickel slag using selective reduction followed by magnetic separation, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 23(11), 3421-3427, 2013.
 662 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Xia, S.Q., Shen, S., Xu, X.Y., Liang, J., Zhou, L.J., Arsenic removal from groundwater by acclimated sludge under autohydrogenotrophic conditions, Journal of Environmental Sciences-China, 26(2): 248-255, 2014.
 663 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. II: the activation study, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 78(7): 824-833, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Peng, X.J., Liang, C., Shi, L., Immobilization of phosphorus, copper, zinc and arsenic in swine manure by activated red mud, Environmental Earth Sciences, 71(5): 2005-2014, 2014.
 664 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Andjelkovic, I., Nesic, J., Stankovic, D., Manojlovic, D., Pavlovic, M.B., Jovalekic, C., Roglic, G., Investigation of sorbents synthesised by mechanical-chemical reaction for sorption of As(III) and As(V) from aqueous medium, Clean Technologies and Environmental Policy, 16(2): 395-403, 2014.
 665 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Tümen, F., Chromium removal from aqueous solution by ferrite process, Journal of Hazardous Materials, 109(1-3): 71-77, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Wu, J.Y., Wang, S.C., Chang, F.C., Chen, W.S., Tsai, M.S., Resource reuse of spent pickle acid by mineralization process, Desalination and Water Treatment, 52(4-6): 1086-1092, 2014.
 666 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Smiciklas, I., Smiljanic, S., Peric-Grujic, A., Sljivic-Ivanovic, M., Mitric, M., Antonovic, D., Effect of acid treatment on red mud properties with implications on Ni(II) sorption and stability, Chemical Engineering Journal, 242: 27-35, 2014.
 667 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Wu, M., Li, Q.Y., Tang, X.Q., Huang, Z., Lin, L., Scholz, M., Arsenic(V) removal in wetland filters treating drinking water with different substrates and plants, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 94(6): 618-638, 2014.
 668 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Tümen, F., Chromium removal from aqueous solution by ferrite process, Journal of Hazardous Materials, 109(1-3): 71-77, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Tu, YJ., You, CF., Chang, CK., Chan, TS., Li, SH., XANES evidence of molybdenum adsorption onto novel fabricated nano-magnetic CuFe2O4, Chemical Engineering Journal, 244: 343-349, 2014.
 669 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen, F., A study on the Cr(VI) removal from aqueous solutions by steel wool, Environmental Pollution, 97(1-2): 107-112, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Cimen, A., Kilicel, F., Arslan, G., Removal of chromium ions from waste waters using reverse osmosis AG and SWHR membranes, Russian Journal of Physical Chemistry A, 88(5): 845-850, 2014.
 670 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H. S., Tümen, F, Metal recovery from copper converter slag by roasting with ferric sulphate, Hydrometallurgy, 44(1-2):261-267, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Gyurov, S., Rabadjieva, D., Kovacheva, D., Kostova, Y., Kinetics of copper slag oxidation under nonisothermal conditions, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 116(2): 945-953, 2014.
 671 - 
ATIF YAPILAN ESER:Altundogan, H.S., Boyrazli, M., Tumen, F., A study on the sulphuric acid leaching of copper converter slag in the presence of dichromate, Minerals Engineering,17(3): 465-467, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Gyurov, S., Rabadjieva, D., Kovacheva, D., Kostova, Y., Kinetics of copper slag oxidation under nonisothermal conditions, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 116(2): 945-953, 2014.
 672 - 
ATIF YAPILAN ESER: Arslanoglu, H., Tumen, F., A study on cations and color removal from thin sugar juice by modified sugar beet pulp, Journal of Food Science and Technology, 49(3): 319-327, 2012. ATIFTA BULUNAN ESER: Khoiruddin, Widiasa, I. N., Wenten, I. G., Removal of inorganic contaminants in sugar refining process using electrodeionization, Journal of Food Engineering, 133, 40-45, 2014.
 673 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Gür, F., Tümen, F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by siderite, Journal of Hazardous Materials, 113(1-3): 219-224, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Bishop, M.E., Glasser, P., Dong, H.L., Arey, B., Kovarik, L., Reduction and immobilization of hexavalent chromium by microbially reduced Fe-bearing clay minerals, Geochimica et Cosmochimica Acta, 133, 186-203, 2014.
 674 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Turan, M.D., Tumen, F., Hexavalent chromium removal by ferrochromium slag, Journal of Hazardous Materials, 126(1-3): 176-182, 2005. ATIFTA BULUNAN ESER: Ilutiu-Varvara, D.-A., Marza, C.M., Brandusan, L., Assessment of the metallic iron content from steelmaking slags in order to conserve natural resources, Edited by: Moldovan, L., 7th International Conference on Interdisciplinarity in Engineering (INTER-ENG), Tirgu Mures, Romania, Oct. 10-11, 2013, Petru Maior Univ Tirgu Mures, Book Series: Procedia Technology, 12, 615-620, 2014.
 675 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. II: the activation study, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 78(7): 824-833, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Turan, M.D., Altundogan, H.S., A study on Cr(VI) reduction from aqueous solutions by bauxite, Journal of Central South University , 21(5): 1961-1967, 2014.
 676 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. I: Effect of pH on the adsorption of various phosphates, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 77(1): 77-85, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Turan, M.D., Altundogan, H.S., A study on Cr(VI) reduction from aqueous solutions by bauxite, Journal of Central South University , 21(5): 1961-1967, 2014.
 677 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundoğan, H.S., Özer, A., Tümen, F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by using synthetic iron sulphide, Environmental Technology, 22(10): 1213-1222, 2001. ATIFTA BULUNAN ESER: Turan, M.D., Altundogan, H.S., A study on Cr(VI) reduction from aqueous solutions by bauxite, Journal of Central South University , 21(5): 1961-1967, 2014.
 678 - 
ATIF YAPILAN ESER: Kıyak, B., Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by using copper smelter slag, Waste Management, 19(5): 333-338, 1999. ATIFTA BULUNAN ESER: Turan, M.D., Altundogan, H.S., A study on Cr(VI) reduction from aqueous solutions by bauxite, Journal of Central South University , 21(5): 1961-1967, 2014.
 679 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen, F., A study on the Cr(VI) removal from aqueous solutions by steel wool, Environmental Pollution, 97(1-2): 107-112, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Turan, M.D., Altundogan, H.S., A study on Cr(VI) reduction from aqueous solutions by bauxite, Journal of Central South University , 21(5): 1961-1967, 2014.
 680 - 
ATIF YAPILAN ESER: Turan, M.D., Altundogan, H.S., Tumen, F., Recovery of zinc and lead from zinc plant residue, Hydrometallurgy, 75(1-4): 169-176, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Zheng, Y.X., Liu, W., Qin, W.Q., Kong, Y., Luo, H.L., Han, J.W., Mineralogical Reconstruction Of Lead Smelter Slag For Zinc Recovery, Separation Science and Technology, 49(5): 783-791, 2014.
 681 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan H.S., Tümen, F., As(V) Removal from aqueous solutions by coagulation with liquid phase of red mud, Journal of Environmental Science and Health, Part A. Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, A38(7): 1247-1258, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Khalid, N., Daud, M., Adsorption of arsenic from aqueous media using lateritic minerals: Equilibrium, kinetic and thermodynamic studies, Radiochimica Acta, 102(5): 423-431, 2014.
 682 - 
ATIF YAPILAN ESER: Turan, M.D., Altundogan, H.S., Tumen, F., Recovery of zinc and lead from zinc plant residue, Hydrometallurgy, 75(1-4): 169-176, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Liu, W., Han, J.W., Qin, W.Q., Chai, L.Y., Hou, D.K., Kong, Y., Reduction roasting of high iron bearing zinc calcine for recovery of zinc and iron, Canadian Metallurgical Quarterly, 53(2): 176-182, 2014.
 683 - 
ATIF YAPILAN ESER: Turan, M.D., Altundogan, H.S., Tumen, F., Recovery of zinc and lead from zinc plant residue, Hydrometallurgy, 75(1-4): 169-176, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Ma, Y.J., Qiu, K.Q., Separation and recovery of zinc from copper-based alloy scraps under vacuum conditions, Vacuum, 106: 5-10, 2014.
 684 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Bahar, N., Mujde, B., Tumen, F., The use of sulphuric acid-carbonization products of sugar beet pulp in Cr(VI) removal, Journal of Hazardous Materials, 144:(1-2), 255-264, 2007. ATIFTA BULUNAN ESER: Selen, V., Ozer, D., Ozer, A., A Study on the Removal of Cr(VI) Ions by Sesame (Sesamum indicum) Stems Dehydrated with Sulfuric Acid, Arabian Journal for Science and Engineering, 39(8): 5895-5904, 2014.
 685 - 
ATIF YAPILAN ESER: Arslanoglu, H., Altundogan, H.S., Tumen, F., Heavy metals binding properties of esterified lemon, Journal of Hazardous Materials, 164(2-3): 1406-1413, 2009. ATIFTA BULUNAN ESER: Paulino, A.G., da Cunha, A.J., Alfaya, R.V.D., Alfaya, A.A.D., Chemically modified natural cotton fiber: a low-cost biosorbent for the removal of the Cu(II), Zn(II), Cd(II), and Pb(II) from natural water, Desalination and Water Treatment, 52(22-24): 4223-4233, 2014.
 686 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundoğan, H.S., Özer, A., Tümen, F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by using synthetic iron sulphide, Environmental Technology, 22(10): 1213-1222, 2001. ATIFTA BULUNAN ESER: Chen, T.H., Yang, Y., Li, P., Liu, H.B., Xie, J.J., Xie, Q.Q., Zhan, X.M., Performance and characterization of calcined colloidal pyrite used for copper removal from aqueous solutions in a fixed bed column, International Journal of Mineral Processing, 130: 82-87, 2014.
 687 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Gür, F., Tümen, F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by siderite, Journal of Hazardous Materials, 113(1-3): 219-224, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Bishop, M.E., Glasser, P., Dong, H.L., Arey, B., Kovarik, L., Reduction and immobilization of hexavalent chromium by microbially reduced Fe-bearing clay minerals, Geochimica et Cosmochimica Acta, 133: 186-203, 2014.
 688 - 
ATIF YAPILAN ESER: Kıyak, B., Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Tümen F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by using copper smelter slag, Waste Management, 19(5): 333-338, 1999. ATIFTA BULUNAN ESER: Selen, V., Ozer, D., Ozer, A., A Study on the Removal of Cr(VI) Ions by Sesame (Sesamum indicum) Stems Dehydrated with Sulfuric Acid, Arabian Journal for Science and Engineering, 39(8): 5895-5904, 2014.
 689 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H. S., Tümen, F, Metal recovery from copper converter slag by roasting with ferric sulphate, Hydrometallurgy, 44(1-2):261-267, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Liu, W., Luo, H.L., Qing, W.Q., Zheng, Y.X., Yang, K., Han, J.W., Investigation into Oxygen-Enriched Bottom-Blown Stibnite and Direct Reduction, Metallurgical and Materials Transactions B-Process Metallurgy and Materıials Processing Science, 45(4): 1281-1290, 2014.
 690 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Gil, A., Albeniz, S., Korili, S.A., Valorization of the saline slags generated during secondary aluminium melting processes as adsorbents for the removal of heavy metal ions from aqueous solutions, Chemical Engineerıng Journal, 251: 43-50, 2014.
 691 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Tajernia, H., Ebadi, T., Nasernejad, B., Ghafori, MArsenic Removal from Water by Sugarcane Bagasse: An Application of Response Surface Methodology (RSM), Water Air and Soil Pollution, 225(7), Article Number: 2028, 2014.
 692 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Paraguay, M.Z.L., Cortes, J.A., Perez-Robles, J.F., Alarcon-Herrera, M.T., Adsorption of Arsenite from Groundwater Using Titanium Dioxide, CLEAN-SOIL AIR WATER, 42(6): 713-721, 2014.
 693 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundoğan, H.S., Tümen, F., Removal of hexavalent chromium by using heat-activated bauxite, Minerals Engineering, 17(9-10): 1045-1052, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Cantu, Y., Remes, A., Reyna, A., Martinez, D., Villarreal, J., Ramos, H., Trevino, S., Tamez, C., Martinez, A., Eubanks, T., Thermodynamics, kinetics, and activation energy studies of the sorption of chromium(III) and chromium(VI) to a Mn3O4 nanomaterial, Chemical Engineerıng Journal, 254: 374-383, 2014.
 694 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Garcia, S., Sardar, S., Maldonado, S., Garcia, V., Tamez, C., Parsons, J.G., Study of As(III) and As(V) oxoanion adsorption onto single and mixed ferrite and hausmannite nanomaterials, Microchemical Journal, 117: 52-60, 2014.
 695 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Yang, J.S., Kim, Y.S., Park, S.M., Baek, K., Removal of As(III) and As(V) using iron-rich sludge produced from coal mine drainage treatment plant, Environmental Science and Pollution Research, 21(18): 10878-10889, 2014.
 696 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Bahar, N., Mujde, B., Tumen, F., The use of sulphuric acid-carbonization products of sugar beet pulp in Cr(VI) removal, Journal of Hazardous Materials, 144:(1-2), 255-264, 2007. ATIFTA BULUNAN ESER: Finkenstadt, V.L., A Review on the Complete Utilization of the Sugarbeet, Sugar Tech., 16(4): 339-346, 2014.
 697 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Tümen, F., Chromium removal from aqueous solution by ferrite process, Journal of Hazardous Materials, 109(1-3): 71-77, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Chung, S., Kim, S., Kim, J.O., Chung, J., Feasibility of Combining Reverse Osmosis-Ferrite Process for Reclamation of Metal Plating Wastewater and Recovery of Heavy Metals, Industrial & Engineering Chemistry Research, 53(39): 15192-15199, 2014.
 698 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Tümen, F., Bildik, M, Cr(III) Removal from aqueous solutions by depectinated sugar beet pulp, Environmental Technology, 18(9): 893-901, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Kanagaraj, J., Senthilvelan, T., Panda, R.C., Aravindhan, R., Mandal, A.B., Biosorption of trivalent chromium from wastewater: An approach towards green chemistry, Chemical Engineering & Technology, 37(10): 1741-1750, 2014.
 699 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Tumen, F., A Study on dissolution properties of the sudges from Cr(VI) reduction-precipitation processes, Journal of Environmental Science and Health, Part A. Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, A39(1): 253-267, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Tang, S.C.N., Yan, D.Y.S., Lo, I.M.C., Sustainable wastewater treatment using microsized magnetic hydrogel with magnetic separation technology, Industrial & Engineering Chemistry Research, 53(40): 15718-15724, 2014.
 700 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Hasanzadeh, M., Farajbakhsh, F., Shadjou, N., Jouyban, A., Mesoporous (organo) silica decorated with magnetic nanoparticles as a reusable nanoadsorbent for arsenic removal from water samples, Environmental Technology, 36(1): 36-44, 2015.
 701 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Lockwood, C.L., Mortimer, R.J.G., Stewart, D.I., Mayes, W.M., Peacock, C.L., Polya, D.A., Lythgoe, P.R., Lehoux, A.P., Gruiz, K., Burke, I.T., Mobilisation of arsenic from bauxite residue (red mud) affected soils: Effect of pH and redox conditions, Applied Geochemistry, 51: 268-277, 2014.
 702 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Lockwood, C.L., Mortimer, R.J.G., Stewart, D.I., Mayes, W.M., Peacock, C.L., Polya, D.A., Lythgoe, P.R., Lehoux, A.P., Gruiz, K., Burke, I.T., Mobilisation of arsenic from bauxite residue (red mud) affected soils: Effect of pH and redox conditions, Applied Geochemistry, 51: 268-277, 2014.
 703 - 
ATIF YAPILAN ESER : Altundoğan, H.S., Altundoğan, S, Tümen, F., Bildik, M., Arsenic adsorption from aqueous solutions by activated red mud, Waste Management, 22(3): 357-363, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Gupta, V.K., Nayak, A.,Bhushan, B., Agarwal, S., A Critical Analysis on the Efficiency of Activated Carbons from Low-Cost Precursors for Heavy Metals Remediation, Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 45(6): 613-668, 2015.
 704 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Dominguez-Ramos, A., Chavan, K., Garcia, V., Jimeno, G., Albo, J., Marathe, K.V., Yadav, G.D., Irabien, A., Arsenic Removal from Natural Waters by Adsorption or Ion Exchange: An Environmental Sustainability Assessment, Industrial & Engineering Chemistry Research, 53(49): 18920-18927, 2014.
 705 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundoğan, H.S., Tümen, F., Removal of hexavalent chromium by using heat-activated bauxite, Minerals Engineering, 17(9-10): 1045-1052, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Nath, H., Sahoo, P., Sahoo, A., Characterization of Red Mud treated under high temperature fluidization, Powder Technology, 269: 233-239, 2015.
 706 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Tümen, F., Chromium removal from aqueous solution by ferrite process, Journal of Hazardous Materials, 109(1-3): 71-77, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Tu, Y.J., Lo, S.C., You, C.F., Selective and fast recovery of neodymium from seawater by magnetic iron oxide Fe3O4, Chemical Engineering Journal, 262: 966-972, 2015.
 707 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Haynes, R. J., Use of Industrial Wastes as Media in Constructed Wetlands and Filter Beds-Prospects for Removal of Phosphate and Metals from Wastewater Streams, Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 45(10): 1041-1103, 2015.
 708 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Baig, S.A., Sheng, T.T., Hu, Y.J., Xu, J., Xu, X.H., Arsenic Removal from Natural Water Using Low Cost Granulated Adsorbents: A Review, Clean-Soil Air Water, 43(1): 13-26, 2015.
 709 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H. S., Tümen, F, Metal recovery from copper converter slag by roasting with ferric sulphate, Hydrometallurgy, 44(1-2):261-267, 1997. ATIFTA BULUNAN ESER: Lee, J., Kim, S., Shin, D., Electrolytic recovery of Fe from Cu smelter slag in nitric acid solution, Journal of Applied Electrochemistry, 45(3): 281-288, 2015.
 710 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Tanyıldızı, M.Ş., Tümen, F., Study of cadmium adsorption from aqueous solution on activated carbon from sugar beet pulp, Environmental Technology, 19(11):1119-1125, 1998. ATIFTA BULUNAN ESER: Shahidi, A., Jalilnejad, N., Jalilnejad, E., A study on adsorption of cadmium(II) ions from aqueous solution using Luffa cylindrica, Desalination and Water Treatment, 53(13): 3570-3579, 2015.
 711 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Bahar, N., Mujde, B., Tumen, F., The use of sulphuric acid-carbonization products of sugar beet pulp in Cr(VI) removal, Journal of Hazardous Materials, 144:(1-2), 255-264, 2007. ATIFTA BULUNAN ESER: Zieminski, K., Kowalska-Wentel, M., Effect of enzymatic pretreatment on anaerobic co-digestion of sugar beet pulp silage and vinasse, Bioresource Technology, 180:274-280, 2015.
 712 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Gür, F., Tümen, F., Cr(VI) reduction in aqueous solutions by siderite, Journal of Hazardous Materials, 113(1-3): 219-224, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Jaiswal, A., Mani, R., Banerjee, S., Gautam, R.K., Chattopadhyaya, M.C., Synthesis of novel nano-layered double hydroxide by urea hydrolysis method and their application in removal of chromium(VI) from aqueous solution: Kinetic, thermodynamic and equilibrium studies, Journal of Molecular Liquids, 202: 52-61, 2015.
 713 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. I: Effect of pH on the adsorption of various phosphates, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 77(1): 77-85, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Rout, P.R., Bhunia, P., Dash, R.R., A mechanistic approach to evaluate the effectiveness of red soil as a natural adsorbent for phosphate removal from wastewater, Desalination and Water Treatment, 54(2): 358-373, 2015.
 714 - 
ATIF YAPILAN ESER: Erdem, M., Altundogan, H.S., Turan, M.D., Tumen, F., Hexavalent chromium removal by ferrochromium slag, Journal of Hazardous Materials, 126(1-3): 176-182, 2005. ATIFTA BULUNAN ESER: Shi, M.M., Li, Z.H., Yuan, Y.H., Yue, T.L., Wang, J.L., Li, R.H., Chen, J.H., In situ oxidized magnetite membranes from 316L porous stainless steel via a two-stage sintering process for hexavalent chromium [Cr(VI)] removal from aqueous solutions, Chemical Engineering Journal, 265:84-92, 2015.
 715 - 
ATIF YAPILAN ESER: Özer, A., Tümen, F., Cd(II) adsorption from aqueous solution by activated carbon from sugar beet pulp impregnated with phosphoric acid, Fresenius Environmental Bulletin, 12(9): 1050-1058, 2003. ATIFTA BULUNAN ESER: Altin, S., Altin, A., Kahraman, B.F., Alemdar, S., Alaydin, E., Removal of cadmium ions from aqueous solutions by microorganisms of activated sludge, Fresenius Environmental Bulletin, 24(1B): 302-310, 2015.
 716 - 
ATIF YAPILAN ESER: Turan, M.D., Altundogan, H.S., Tumen, F., Recovery of zinc and lead from zinc plant residue, Hydrometallurgy, 75(1-4): 169-176, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Feng, Q.C., Wen, S.M., Wang, Y.J., Zhao, W.J., Liu, J., Dissolution Kinetics of Cerussite in Acidic Sodium Chloride Solutions, Bulletin of the Korean Chemical Society, 36(4): 1100-1107, 2015.
 717 - 
ATIF YAPILAN ESER: Turan, M.D., Altundogan, H.S., Tumen, F., Recovery of zinc and lead from zinc plant residue, Hydrometallurgy, 75(1-4): 169-176, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Sahin, M., Erdem, M., Cleaning of high lead-bearing zinc leaching residue by recovery of lead with alkaline leaching, Hydrometallurgy, 153: 170-178, 2015.
 718 - 
ATIF YAPILAN ESER: Turan, M.D., Altundogan, H.S., Tumen, F., Recovery of zinc and lead from zinc plant residue, Hydrometallurgy, 75(1-4): 169-176, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Erdem, M., Yurten, M., Kınetics of Pb and Zn Leaching from Zinc Plant Residue by Sodium Hydroxide, Journal of Mining and Metallurgy Section B-Metallurgy, 51(1): 89-95, 2015.
 719 - 
ATIF YAPILAN ESER: Turan, M.D., Altundogan, H.S., Tumen, F., Recovery of zinc and lead from zinc plant residue, Hydrometallurgy, 75(1-4): 169-176, 2004. ATIFTA BULUNAN ESER: Gharabaghi, M., Irannajad, M., Azadmehr, A.R., Optimization of Cadmium Dissolution from a Hazardous Waste By Statistical Design of Experiments, Environmental Engıneering and Management Journal, 13(12): 2963-2970, 2014.
 720 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundoğan, H.S., Altundoğan, S., Tümen, F., Bildik, M., Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption on red mud, Waste Management, 20(8):761-767, 2000. ATIFTA BULUNAN ESER: Liao, C.Z., Zeng, L.M., Shih, K.M., Quantitative X-ray Diffraction (QXRD) analysis for revealing thermal transformations of red mud, Chemosphere, 131:171-177, 2015.
 721 - 
ATIF YAPILAN ESER: Altundogan, H.S., Tumen, F., Removal of phosphates from aqueous solutions by using bauxite. I: Effect of pH on the adsorption of various phosphates, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 77(1): 77-85, 2002. ATIFTA BULUNAN ESER: Safari, G.H., Zarrabi, M., Hoseini, M., Kamani, H., Jaafari, J., Mahvi, A.H., Trends of natural and acid-engineered pumice onto phosphorus ions in aquatic environment: adsorbent preparation, characterization, and kinetic and equilibrium modeling, Desalination and Water Treatment, 54(14): 3031-3043, 2015.
   Projects / Projeler  : 
 1 - 
Bildik, M. (Yönetici), Tümen, F. (Araştırmacı), Boybay, M. Cici, M., Solmaz, B., Elazığ Bölgesinde Endüstriyel Katı Atıkların Çevre Kirliliğine Etkisi, TÜBİTAK-DEBÇAĞ-114, 1989.
 2 - 
Tümen, F. (Yönetici), Erdem, M., Pirit Kullanarak Sulu Çözeltilerde Cr(VI) İndirgenmesi, Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu, FÜNAF-136, 1995.
 3 - 
Tümen, F. (Yönetici), Kıyak, B., Bakır Reverber Curufu Kullanılarak Cr (VI) İndirgenmesi, Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu, FÜNAF-177, 1997.
 4 - 
Tümen, F. (Yönetici), Günaydın, F., Çinko Ekstraksiyon Artığı Kullanılarak Atık Sulardan Cr(VI) Giderilmesi, Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu, FÜNAF-178, 1997.
 5 - 
Tümen, F. (Yönetici), Güler, O., Şeker Fabrikası Artığı Satürasyon Keki Kullanılarak Sulu Çözeltilerde Ağır Metallerin Çöktürülmesi, Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu, FÜNAF-248, 1998.
 6 - 
Tümen, F. (Yönetici), Altundoğan, H.S., Boksit Kullanılarak Sulardan Fosfat Giderilmesi, Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu, FÜNAF-118, 1999.
 7 - 
Tümen, F. (Yönetici), Erdem, M., Değişik Ortamlarda Kromun Ferritleştirilmesi ve Oluşan Ferritlerin Çözünme Özelliklerinin İncelenmesi, Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu, FÜNAF-316, 2000.
 8 - 
Tümen, F. (Yönetici), Özer, A., Altundoğan, H.S., Erdem, M., Endüstriyel Katı Artıkların Değerlendirilmesi, Devlet Planlama Teşkilatı, DPT-97K120990, 2002.
 9 - 
Tümen, F. (Yönetici), Özer, A., Altundoğan, H.S., Tarımsal Artıklardan Aktif Karbon Üretimi, Devlet Planlama Teşkilatı, DPT-2003K120440, 2007.
 10 - 
Tümen, F. (Yönetici), Arslanoğlu, H., Sitrik ve Fosforik Asitlerle Modifiye Edilen Şeker Pancarı Küspesinin Sulu Şerbetten Katyonların ve Renkli Maddelerin Giderilmesinde Kullanılması, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, FÜBAP-1353, 2008.
 11 - 
Tümen, F. (Yönetici), Bahar, N., Şeker Pancarı Küspesi Modifiye Ürünleriyle Sulu Ortamlardan Bazik Boyar Maddelerin Giderilmesi, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, FÜBAP-1677, 2011.
 12 - 
Tümen, F. (Yönetici), Arslanoğlu, H., Potasyum Struvit Eldesi- Karakterizasyonu, Ağır Metallerle Kontaminasyonu ve Çeşitli Ortamlardaki Çözünürlük Özellikleri, FÜBAP MF.12.30, 2012 (Devam ediyor)
 13 - 
Tümen, F. (Yönetici), Şlempe ve Cibreden Yavaş Salınımlı Potasyum-Struvit Gübresi Üretimi için Bir Proses Geliştirilmesi, TÜBİTAK-MAG-113M250, 2013 (Devam ediyor).
 14 - 
Tümen, F. (Yönetici), Kaya, S., Şlempedeki Potasyumun İz Elementli Mikro Besin Gübresi Olarak Kazanılması ve Elde Edilen Ürünlerin Karakterizasyonu, FÜBAP MF.13.28, 2013 (Devam ediyor)
 15 - 
Tümen, F. (Yönetici), Arslanoğlu, H., Tarımsal Artıkların Sülfürik Asitle Karbonizasyon Ürünlerinin Atıksulardan Cr(VI) Giderilmesinde Kullanılması, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, FÜBAP MF-14.12, 2014 (Devam ediyor).
 
 
Designed by Musa ÇIBUK © 2005 
| Aktif Ziyaretçi Sayısı: 23 | Toplam Ziyaret: 9098428 |