F.Ü. Personel Bilgi Sayfası
2 Temmuz 2015 - Perşembe 
   F.U. Main Page / F.Ü. Ana Sayfa      Main Page / Ana Sayfa     Staff Search / Personel Ara     Kullanıcı Girişi - Login 
 
 Assc. Prof. Dr. / Doç.Dr.  Oktay BAYKARA  ( FACULTY OF EDUCATION / EĞİTİM FAKÜLTESİ ) 


 
 Doğum Yeri :   Elazığ
 Doğum Tarihi :   1976
 Yabancı Dil :   İngilizce
 Telefon :   424-2470000-4809
 Fax :   424-2330062
 E-posta adresi :  obaykara@firat.edu.tr , obaykara@gmail.com
 Uzmanlık Alanı : 
Uygulamalı Nükleer Fizik, Çevresel Radyasyon, Yarıiletken Nükleer Radyasyon Detektörleri
 Lisans :   Fırat Üniversitesi Fen-Edb.Fak. Fizik Bölümü  1998 
 Yüksek Lisans :   Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü  2000 
 Doktora :   Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü; PPhD: Ege Üniv. Nükleer Bilimler Enstitüsü  2005 
 Doçentlik :   Nükleer Fizik  2009 
 Profesörlük :    
 
 Akademik ve İdari Görevleri : 
 Yer  Görevi  Baş. Tarihi  Bit. Tarihi
 EĞİTİM FAKÜLTESİ  Kurulu Üyesi  Eylül 2009  Devam Ediyor
 
 Yayınları : 
   Article in the Int. Referee Journals / Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar  : 
 1 - 
Doğru, M., Kumral, H.M., Külahcı, F., Canbazoğlu, C., Baykara, O., Determination of Low Level 210Pb Activity in Tobacco by Using 61 keV Beta Energy Line, J. Rad. Nucl. Chem. Let., 249(2001)663-664
 2 - 
İpek,U., Obek, E., Akça, L., Arslan, E., Hasar, H., Doğru, M., Baykara, O., Determination of Degradation Radioactivity and Its Kinetics in Aerobic Composting. Bioresource Technology 84(2002)283-286.
 3 - 
U. İpek, E.I.Arslan, S.Aslan, M. Doğru, O. Baykara, Radioactivity in Municipal Wastewater and Its Behavior in Biological Treatment Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 72, 319-325, 2004
 4 - 
Oktay Baykara, Mahmut.Doğru, Murat İnceöz, Ercan Aksoy, Measurements of Radon Emanation from Soil Samples in Triple Junction of North and East Anatolian Active Faults System in Turkey, Radiation Measurements 39,2 , 209-212 2005.
 5 - 
O. Baykara, H. Hasar, E. Öbek, M. Doğru, Determination Of Radioactive Pollution From an Open Landfill, J. Rad. Nucl. Chem. 265 (2005), 95-99
 6 - 
Murat İnceöz, Oktay Baykara, Ercan Aksoy and Mahmut Doğru, Measurements of soil gas radon in active fault systems: a case study along the north and east anatolian fault systems in Turkey, Radiation Measurements, 41, (2006) 349-353..
 7 - 
Oktay Baykara, Mahmut Doğru, Measurements of radon and uranium concentrations in water and soil samples from East Anatolian Active Fault Systems (Turkey), Radiaiton Measurements,41, (2006) 362-376.
 8 - 
Külahcı, F., Doğru, M., Baykara, O., Şahin, S., Canbazoğlu, C., The Comparison Natural Radioactivity and Electrical Conductivity of Hazar Lake Surface Water, Balkans of Physics Letters, 10(4), 220-225, 2002
 9 - 
Külahcı, F., Doğru, M., Gülel, S., Canbazoğlu, C., Baykara, O., Determination of The Natural Radioactivity in Cement Produced in Elazığ Cement Factory, Türkiye, Balkans of Physics Letters, Special Issue, 242-245, 2001
 10 - 
Doğru, M., Baykara, O., Canbazoğlu, C., Külahcı, F., Determination of the Radioactivity Levels in Underground Water on Some Active Fault Zone of East Anatolian, Balkans of Physics Letters, 11(1), 5-8, 2003
 11 - 
Oktay Baykara, Fatih Kulahci And Mahmut Doğru, The Measurement of Uranium Concentration In Soil Samples by Two Different Methods.J. Rad. Nucl. Chem. 272 (2007), 195-197.
 12 - 
Oktay Baykara, Mahmut Doğru and Burcu Taşdemir, 2006. Determination of radium and radon concentrations in some rock samples, e-Journal of New World Sciences Academy, Volume: 1, Number: 1
 13 - 
Baykara, O., Inceoz, M., Kulahci, F., Dogru, M., Aksoy, E., 2008, Assessment of 222Rn concentration and terrestrial gamma radiation dose rates in the seismically active area, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Vol. 278, No.1 (2008) 59–63
 14 - 
Baykara, O., Inceoz, M., Dogru, M., Aksoy, E., Kulahci, F., 2009, Soil radon monitoring and anomalies in East Anatolian Fault System (Turkey)”, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Vol. 279, No.1 (2009) 159–164
 15 - 
Külahcı, F., İnceöz, M., Doğru, M., Aksoy, E., Baykara, O., An Alternative Method for Earthquake Prediction with Radon Monitoring: Artificial Neural Network Modeling, Applied Radiation Isotopes, http://dx.doi.org/10.1016/j.apradiso.2008.08.003.
 16 - 
Oktay Baykara and Mahmut Doğru, Determination of natural radioactivity and heavy metals in soil and water along fracture zones, Radiation Measurements, http://dx.doi.org/10.1016/j.radmeas.2008.10.001.
 17 - 
Oktay Baykara, Mahmut Doğru and Şule Karatepe, “Assessment of Natural Radioactivity and its Significant Hazards of different Kinds Marbles in Elazığ (Turkey),” e-Journal of New World Sciences Academy, Volume 2, Number 4, (2007).
 18 - 
Oktay Baykara and Mahmut Doğru, Assessment of natural radioactivity and heavy metals in water and soil around seismically active area, (accepted)
 19 - 
Oktay Baykara, Şule Karatepe and Mahmut Doğru, Assessment of the natural radioactivity and radiological hazards in construction materials used in Elazığ, Turkiye. (Accepted)
 20 - 
Mehmet Erdem, Oktay Baykara, Mahmut Doğru and Fatih Kuluöztürk, A Novel Shielding Material for Gamma-Ray Prepared from Solid Waste Containing Lead (accepted)
 21 - 
Oktay Baykara and Mahmut Doğru, Applications of Passive Organic Track Detector in Nuclear, Material and Environmental Sciences, (Invited "Book Chapter" - A REVIEW-, in press ).Editors: Maksim Sidorov and Oleg Ivanov.(Nuclear Track Detectors: Design, Methods and Applications)
 22 - 
Baykara, Oktay; Dogru, Mahmut, Determination of terrestrial gamma, U-238, Th-232 and K-40 in soil along fracture zones, Radiation Measurements, 44,1,116-121,2009
   Article in the Nat. Referee Journals / Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar  : 
 1 - 
M. Doğru, H. M.Kumral, F. Külahcı, C.Canbazoğlu ve O.Baykara, Yabancı Marka Sigara Tütünlerinde Düşük Seviyeli Alfa Radyoaktivitesinin Belirlenmesi, F.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, 11(2), 101-104, 1999.
 2 - 
C. Canbazoğlu, M. Doğru, M. Yalçın, O Baykara, F. Kulahcı, Elazığ İli içme ve Kullanım Sularındaki Toplam Alfa ve Beta Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi, F.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, 12, 125-133, 2001
 3 - 
Doğru, M., Canbazoğlu, C., Külahcı, F., Baykara, O., Fay Hattı Üzerindeki Doğu Anadolu Bölgesi İl ve İlçelerinin Uluslar arası ve Yerüstü Sularının Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi, F.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, 13, 311-316, 2001
 4 - 
Doğru, M., Külahcı, F., Canbazoğlu, C., Baykara, O, Hazar Gölü (Elazığ) Sularının Toplam Alfa ve Beta Radyoaktivitelerinin Mevsimsel Değişimi, F.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, 13, 329-331, 2001
 5 - 
Doğru, M., alıklaya, S., Canbazoğlu, C., Baykara, O., Külahcı, F., Radyolojik Uygulamalarda Saçılan X-Işınlarının Konuma Bağlı Doz Eşdeğeri, Süleyman Demirel Ünv. Fen Bilimleri Enst. Dergisi, 7(3), 8-10, 2003
 6 - 
M. Doğru, C. Canbazoğlu, M. Yalçın, O. Baykara ve F. Külahcı, Elazığ ve Malatya İl Merkezlerinin İçme Sularındaki Radyoaktivite Seviyelerinin Karşılaştırılması, Doğu Anadolu Araştırmaları Dergisi, 2, 96-99, 2003
   International Conferences and Symposiums / Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar  : 
 1 - 
M.Doğru, C.Canbazoğlu, O. Baykara, F. Külahcı, A. Boz, Determination of The Gross Alpha And Beta Radioactıvıty Levels In Emendere Village (Sındırgı-Balıkesir) Drinking Water, I. Avrasya Nükleer Bilimler ve Uygulamaları Konferansı, İzmir, 2000
 2 - 
F. Kulahcı, M. Doğru, S. Gülel, C. Canbazoğlu, O. Baykara, Determination the Natural Radioactivity in Cement Produced Elazığ Cement Factory, Turkiye. Hellenic Physical Society and Turkish Pyhsical Society First Hellenic – Turkish International Physics Conference, Bodrum- Turkey and Kos- Grecee, 2001.
 3 - 
Doğru, M., Yalçın, M., Külahcı, F., Canbazoğlu, C., Baykara, O, The Statistical Analysis Of The Radioactivity Concentration Of The Water Data İn Malatya City, Turkey, 1 st. International Meeting on Applied Physics (APHYS-2003), Badajoz, Spain.
 4 - 
THE RADIATION SENSITIVITY OF SEMICONDUCTOR ORGANIC THIN POLYMERS, O. Baykara, R.S. Anand, M. Bayburt,Turkish Physical Society 25th International Physics Conference, 25-2925- 29 August 2008, Bodrum, TURKEY.
   National Conferences and Symposiums / Ulusal Konferans ve Sempozyumlar  : 
 1 - 
Doğru, H. M.Kumral, F.Külahcı, C.Canbazoğlu,O.Baykara, Tütünde Düşük Seviyeli 210Pb Miktarının Belirlenmesi, TFD-18, Adana, 1999
 2 - 
M.Doğru, C.Canbazoğlu, O.Baykara, O.Adıgüzel, M.Ceylan, S.Özgen, F.Külahcı ve A.B.Selçuk, Elazığ'da Su İçerisindeki Doğal Toplam Radyoaktivitenin Toprak Formasyonuna Göre İncelenmesi, TFD-18, Adana, 1999
 3 - 
A.B.Selçuk, M.Doğru, C.Canbazoğlu, H.Yavuz, O.Baykara, F.Külahcı, İki Farklı Arabirim ve Yazılımlardan Elde Edilen Radyasyon Detektörü Verilerinin Karşılaştırılması, TFD-18, Adana, 1999
 4 - 
M.Doğru, C.Canbazoğlu, M.Yalçın, O.Baykara ve F.Külahcı, Elazığ ve Malatya İl Merkezlerinin İçme Sularında Toplam Radyoaktivite Seviyelerinin Karşılaştırılması, VII. Medikal Fizik Kongresi, İzmir, Kasım , 1999
 5 - 
M.Doğru,F. Külahcı, C.Canbazoğlu, O.Baykara, Hazar Gölü (Elazığ) Sularının Toplam Alfa ve Beta Radyoaktivitelerinin Mevsimsel Değişimi, TFD-19, Elazığ, 2000
 6 - 
M.Doğru, C.Canbazoğlu, F. Külahcı,O. Baykara, Fay Hattı Üzerindeki Doğu Anadolu Bölgesi İl ve İlçelerinin Yer altı ve Yerüstü Sularının Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi, TFD-19, Elazığ, 2000
 7 - 
F.Külahcı, M.Doğru, O.Baykara, C.Canbazoğlu, S.Şahin, Hazar Gölü Sularının Elektriksel İletkenliğinin Doğal Radyoaktivitesi ile Karşılaştırılması, TFD-21, (özet), Isparta, 2002
 8 - 
O.Baykara, M.Doğru, C.Canbazoğlu, F.Külahcı, Doğu Anadolu Bölgesinde Bazı Diri Fay Hatlarındaki Yer altı Sularının Doğal Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi, TFD-21, (özet), Isparta, 2002
 9 - 
Doğru,M, Baykara,O, Canbazoğlu,C,Külahcı, F, Gama Radyasyonu Detektasyonunda Si-Tabanlı Fotodiyotların Kullanılması, I. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi, (Tam Metin), Ankara, Ekim, 2001
 10 - 
Doğru,M, Ballıkaya,S, Canbazoğlu,C, Baykara,O, Külahcı, F., Radyolojik Uygulamalarda Saçılan X-Işınlarının Alan ve Konuma Bağlı Doz Eşdeğeri, VIII. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, İzmir, Ekim , 2001
 11 - 
Baykara,O, Doğru,M,Canbazoğlu,C, Külahcı,F, Beta Radyasyonunun Algılanmasında Si-Tabanlı Fotodiyotların Kullanılması, VIII. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, İstanbul, Ekim , 2001
 12 - 
Canbazoğlu,C,Şahin,S, Doğru,M, Baykara,O,Külahcı,F, Bazı Şifalı Bitkilerde Radyoaktivite Konsantrasyonları, VIII. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, İstanbul, Ekim , 2001
 13 - 
F. Külahcı, C. Canbazoğlu, M. Doğru ve O. Baykara, Yerli ve Yabancı Üretim Tütündeki Radyoaktivitenin Açıklanmasında Faktör Analizin Uygulanması, VIII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Kayseri, Ekim , 2003
 14 - 
M.Doğru, O.Baykara, C.Canbazoğlu, F.Külahcı, Si tabanlı fotodiyotların Nükleer algılayıcı olarak kullanılması, TFD-19, Elazığ, 2000
 15 - 
M.Doğru vd. ile birlikte, Doğu Anadolu Fay Sisteminin Sivrice (Elazığ) Kesiminide Radon Hareketliliği ile İlgili Bulgular, IX. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 14-16 Eylül 2005, İzmir.
 16 - 
O.Baykara, F.Külahcı, M.Doğru, Nükleer İz (CR-39) ve NaI(Tl) Detektörleri ile Toprak Örneklerinde Uranyum Analizi, IX. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 14-16 Eylül 2005, İzmir.
   Published Book or Chapter / Basılmış Kitap ya da Bölümler  : 
 1 - 
Doğru, M., Yalçın, M., Külahcı, F., Canbazoğlu, C., Baykara, O., 2005, The Statistical Analysis of The Radioactivity Concentration of The Water Data In Malatya City, Turkey, Recent Advances in Multidisciplinary Applied Physics, pp.865-872. DOI:10.1016/B978-008044648-6/50129-4. http://www.sciencedirect.com/science/book/9780080446486
   Projects / Projeler  : 
 1 - 
Doğu Anadolu Bölgesinin Yeraltı ve Yerüstü Sularının Radyoaktivitesinin Belirlenmesi,, Tübitak Projesi, TÜBİTAK-YDABÇAG–569, Araştırmacı, 2000.
 2 - 
Sındırgı ve Yöresi İçme Sularının Radyoaktivite Seviyesinin Yöre Halkı Üzerindeki Etkisi, Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü ile Ortak Çalışma, Araştırmacı, 2000.
 3 - 
Nükleer Fizik Araştırma Laboratuarının Geliştirilmesi, FÜNAF Projesi 631, Araştırmacı, 2003.
 4 - 
Nükleer Tekniklere Dayalı Nem ve Yoğunluk Ölçme Cihazlarını Lisanslama ve Kullanım Güvenliğinin Sağlanması, FÜBAP-713, Araştırmacı, 2004.
 5 - 
Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarının kesişim bölgesindeki doğal radyoaktivite tayin, FÜBAP-893, Araştırmacı, 2005.
 6 - 
Doğu Anadolu Fay Sistemi (DAFS) Üzerinde Radon Gazı Hareketlerinin İzlenmesi, DPT Projesi, DPT- 2003K120440, Araştırmacı, 2005 (Devam Ediyor).
 7 - 
Doğu Anadolu Fay Sistemi (DAFS) Üzerinde Radon Gazı Hareketlerinin İzlenmesi, Tübitak Projesi, TÜBİTAK-104Y158, Araştırmacı, 2005 (Devam Ediyor).
 8 - 
Doğu Anadolu Fay Zonu’nun (DAFZ) Palu çevresindeki radon gazı hareketlerinin izlenmesi, FÜBAP-915, Araştırmacı, 2006.
 9 - 
Çinko Ekstraksiyon Atığının Stabilizasyonu; Yapı ve Radyasyon Zırhlama Malzemesi Olarak Kullanımının İncelenmesi, Tübitak Projesi, TÜBİTAK-107Y139, Araştırmacı, 2007 (Devam Ediyor).
 10 - 
FÜBAP-1404, Sivrice Fay Zonunda Radon Gazı Hareketlerinin İzlenmesi, Yardımcı Araştırıcı , 2006 (devam ediyor).
 11 - 
TÜRDEP-5057001, “Türkiye’nin Deprem Riski Yüksek Jeo-Stratejik -Ancak Tektonik Rejimleri Farklı-Bölgelerinde Deprem Davranışının Çok Disiplinli Yaklaşımlarla Araştırılması” Fırat Ünv. Yardımcı Araştırıcı, 2005 (devam ediyor).
   The Others / Diğer  : 
 1 - 
Hakemlik (Reviewer) Water, Air & Soil Pollution, Springer
 2 - 
Kazanılan Burs veya Ödül, TÜBİTAK, Doktora Bursu.
 3 - 
Hakemlik (Reviewer), e-Journal of New World Sciences Academy
 4 - 
Kazanılan Burs veya Ödül, 2001, Yapılan Uluslararası Yayınlardan Dolayı, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Teşekkür Belgesi
 5 - 
Hakemlik (Reviewer) Isotopes in Environmental and Health Studies, Taylor & Francis.
 6 - 
Hakem (Reviewer), Journal of Environmental Radioactivity
 7 - 
Hakem (Reviewer), Digital Signal Processing
 
 
Designed by Musa ÇIBUK © 2005 
| Aktif Ziyaretçi Sayısı: 271 | Toplam Ziyaret: 8922709 |
türk porno porno gebze mutfak tecavüz porno izle