F.Ü. Personel Bilgi Sayfası
30 Temmuz 2015 - Perşembe 
   F.U. Main Page / F.Ü. Ana Sayfa      Main Page / Ana Sayfa     Staff Search / Personel Ara     Kullanıcı Girişi - Login 
 
 Prof. Dr.  Mustafa ARSLAN  ( CHEMISTRY / KİMYA ) 


 
 Doğum Yeri :   Antalya
 Doğum Tarihi :   1959
 Yabancı Dil :   İngilizce
 Telefon :   0-424-2370000-3677 , 0-424-2370000-6149
 Fax :   0-424-2330062
 E-posta adresi :  marslan@firat.edu.tr
 Uzmanlık Alanı : 
Fosfazenler, borazinler, ksantatlar, asit yağmurları
 Lisans :   Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi  1981 
 Yüksek Lisans :   Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi  1987 
 Doktora :   Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi  1990 
 Doçentlik :   Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi  1994 
 Profesörlük :   Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi  2000 
 
 Akademik ve İdari Görevleri : 
 Yer  Görevi  Baş. Tarihi  Bit. Tarihi
 KİMYA  Bölüm Başkan Yardımcısı  Ekim 1996  Ekim 2000
 
 Yayınları : 
   Article in the Int. Referee Journals / Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar  : 
 1 - 
M. Arslan, M. Boybay, A Study on The Characterization of Dustfall Around Elazığ Cement Plant, Atmospheric Environment, 24A(10), 2667-2671, 1990
 2 - 
M. Arslan, M. Boybay, The Interaction of Orthophosphoric Acid and Fly Ash, Resources, Conservation and Recyling, 9, 295-310, 1993
 3 - 
M. Arslan, C. Alkan, M. Cici, M. Kaya, The Production of Fe2O3 From FeSO4.xH2O Formed in The Galvanizing Works, Resources, Conservation and Recyling, 10, 341-347, 1994
 4 - 
C. Alkan, M. Arslan, M. Cici, M. Kaya, M. Aksoy, A Study on the Production of a New Material from Fly Ash and Polyethylene, Resources, Conservation and Recyling, 13, 147-154, 1995
 5 - 
Öztürk, A.İ., Yılmaz, Ö., Kırbağ, S., Arslan, M., Antimicrobial and Biological Effects of IPEM-PHOS and AMPHOS on Bacterial and Yeast Strains, Cell Biochem. And Function, 18, 117-126, 2000
 6 - 
Konar, V., Yılmaz, Ö., Öztürk, A.İ., Kırbağ, S., Arslan, M., Antimicrobial Effects and Biological Effects of BOMPHOS and PHOMPHOS on Bacterial and Yeast Cells, Bioorganic Chem., 28, 214-225
 7 - 
F.Aslan, M.Arslan, A.Eflatun, The Solubility of Calcium at Stone Monuments by Acid Rain, Fresenius Environmental Bulletin, 10(3), 314-318, 2001
 8 - 
O. Yılmaz, F. Aslan, A. İ. Ozturk, N. S. Vanlı, S. Kırbag, M. Arslan, Antimicrobial and Biological Effects of N-diphenylphosphoryl-P-triphenylmonophosphazene-II and N-di(o-tolyl)phosphoryl-P-tri(o-tolyl)monophosphazene-III on Bacterial and Yeast Cells, Bioorganic Chemistry, 30, 303-314, 2002
 9 - 
M. Arslan, F. Aslan, A. İ. Ozturk, Arylation Reaction of N-Dichlorophosphoryl-P-Trichlorophosphazene, Heteroatom Chemistry, 14(2), 138-143, 2003
 10 - 
F. Aslan, A. İ. Ozturk, M. Arslan, The Reaction of N-dichlorophosphoryl-P-trichloromonophosphazene with Alkyl Grignard Reagents, Heteroatom Chemistry, 14(5), 413-416, 2003
 11 - 
E. Çil, M. Arslan, F. Aslan, A. İ. Öztürk, The Synthesis of Aryloxy-Linear Phosphazenes, Phosphorus, Sulfur, and Silicon and Related Elements, 178(5), 1037-1046, Mayıs , 2003
 12 - 
F. Yakuphanoglu, A.O. Görgülü, Y. Aydogdu, A. Aydogdu, M. Arslan, The Synthesis, Characterization, and Electrical Conductivity of the Potassium Salt of 1,3-Dipiperidin-1-ylpropan-2-O-xanthate, Synt. and React. in Inorg. and Met.-Org. Chem., 33(5), 911-923, 2003
 13 - 
M. Arslan, H. Kaygılı, C. Arslan, E. Çil, H. Beğdili, The Effects of Acid Rain on on Stone Monuments, Fresenius Environmental Bulletin, 12, 1120-1122, 2003
 14 - 
H. Temel, R. Ziyadanoğulları, M. Boybay, M. Arslan, The Chemical Absorption of Sulphur Dioxide in Aquous Suspansion of Dolomite and DTA Study, Archives of Agronomy and Soil Science, 49, 435-443, 2003
 15 - 
A.İ. Öztürk, F. Aslan, E. Çil, M. Arslan, A. Kılıç, The Synthesis and Characterization of Cycloalkoxy-Linear Phosphazenes, Phosphorus, Sulfur and Silicon, 178, 1037-1046, 2003
 16 - 
A.O. Görgülü, M. Arslan, E. Çil, Synthesis and characterization of a new morpholine containing sulphur ligand and the transition metal complexes of Co(II), Ni(II) and Cu(I), J.of Coordination Chemistry 58, 1225-1231, 2005.
 17 - 
E. Çil, M. Arslan, A.O. Görgülü, Synthesis and charcterization of alkyl- and acyl-substitueted oxime-phospazenes. Canadian Journal of Chemistry, 83, 1-7, 2005.
 18 - 
E. ÇİL, M. ARSLAN, A.O. GÖRGÜLÜ, “Synthesis of oxime bearing cyclophosphazenes and their reactions with alkyl and acyl halides,” Heteroatom Chemistry, 17 (2), 112-117, 2006.
 19 - 
A.O. GÖRGÜLÜ, M. ARSLAN, E. ÇİL, “Synthesis and characterization of a new pyrrolidine containing sulfur ligand and the transition metal complexes of Co(II), Ni(II) and Cu(I),” Journal of Coordination Chemistry, 59 (17), 1913-1919, 2006.
 20 - 
E. ÇİL, M. ARSLAN, A.O. GÖRGÜLÜ, “Synthesis and charecterization of benzyl and benzoyl substitueted oxime-phospazenes,” Polyhedron, 25, 3526-3532, 2006.
 21 - 
A.O. GÖRGÜLÜ, M. ARSLAN, E. ÇİL, “Synthesis and characterization of potassium 1,3-bis(N-methylpiperazino)propan-2-O-xanthate and the complexes of Co(II), Ni(II) and Cu(I) ions,” Journal of Coordination Chemistry, 59 (6), 637-642, 2006.
 22 - 
O. PAMUKÇİ, E.ÇİL, S. BEGEÇ, M. ARSLAN, “Synthesis and characterization of oxime bearing hexakis(2-formylphenoxy)phosphazene and derivatives,” Heteroatom Chemistry, 18 (7): 791-797, 2007.
 23 - 
H. BARAN, E. ÇİL, AND M. ARSLAN, Synthesis and Characterization of Cycloamino and Oxime-Linear Phosphazenes, Russian Journal of Inorganic Chemistry, 52 (12), 1892–1895, 2007.
 24 - 
F. ASLAN, O. HALCI, M. ARSLAN, “Synthesis, Characterization And Fluorescence Phenomena Of 1-Naphthoxy And 1-Naphthylamino Substituted Cyclotriphosphazenes,” Heteroatom Chemistry, 19(2), 158-162, 2008.
 25 - 
F. ASLAN, Z. DEMİRPENCE, R. TATSIZ, H. TÜRKMEN, A. I. OZTURK, M. ARSLAN, “The Synthesis, Characterization and Photophysical Properties of Some New Cyclotriphosphazene Derivatives Bearing Schiff Base, ”Zeitschrift Für Anorganische Und Allgemeine Chemie, 634, 1140-1144, 2008.
 26 - 
E. ÇİL, G. TURAN, M. ARSLAN, Synthesis and Characterization of Oxime-Phosphazenes Containing 2,2’-Dioxybiphenyl Groups, Acta Chimica Slovenica, 55, 588-593, 2008.
 27 - 
F. ASLAN, M. ARSLAN, The Synthesis of Hexaphenylcyclotriphosphazene in Improved Yield Phosphorus, Sulfur and Silicon, 183, 2875-2881, 2008.
 28 - 
E. ÇİL, M. ARSLAN, Oxime-Phosphazenes Containing Dioxybiphenyl Groups, Inorganica Chimica Acta, 2008, (Baskıda).
   Article in the Nat. Referee Journals / Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar  : 
 1 - 
M. Boybay, M. Arslan, Y. Ballıca, Y. Ormanoğlu, The Solubility of Major and Minor Elements in Fly Ash, The Journal of Fırat University-Science and Technology, 3(2), 69-75, 1988
 2 - 
M. Arslan, M. Boybay, Elazığ Çimento Fabrikası Çevresinde Düşen Tozlarla İlgili Bir Çalışma, DOĞA-TR. T.J. of Engineering and Environmental Sciences, 14, 324-331, 1990
 3 - 
M. Boybay, M. Arslan, Elazığ ve Çevresinde Endüstriyel Kirlenme, Ekoloji, 4, 38-41, 1992
 4 - 
M. Arslan, M. Kaya, A. Çetintaş, M. Boybay, Elazığ Çimento Fabrikası Çevresindeki Tozlardaki Ağır Metal Dağılımı-II, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 3(3), 135-145, 1992
 5 - 
M. Boybay, M. Kaya, M. Arslan, Elazığ'daki Yağışlarda Kirliliğin İncelenmesi, DOĞA-TR. T., of Engineering and Environmental Sciences, 17, 11-114, 1993
 6 - 
M. Arslan, M. Boybay, The Distribution of Heavy Metals in The Dustfall Around Elazığ Cement Plant-I, F.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, 6(2), 30-39, 1994
 7 - 
M. Arslan, M. Boybay, The Solubilities of Major Elements of Fly Ashes in The, T.J.of Engineering and Env. Sci., 20(3), 135-142, 1996
 8 - 
F. Aslan, M. Arslan, A. Eflatun, M.B. Aşan, Harput’taki Tarihi Anıtlarda Asit Yağmuru Etkisi İle Mg, Zn ve K’un Çözünürlükleri, F.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, 10(1), 55-73, 1998
 9 - 
A.O.Görgülü, M. Arslan, The synthesis of Borazines and derivatives, Fırat Ün. Fen ve Müh. Bil. Derg., 15(3), 413-419, 2003
 10 - 
A.O.Görgülü, M. Arslan, Alternatif Bor Bileşikleri, Balıkesir Ün. Fen Bil. Enst. Dergisi, 5.1, 42-50, 2003
   International Conferences and Symposiums / Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar  : 
 1 - 
M. ARSLAN, M. BOYBAY, Fosforik Asidin Sulu Ortamda Uçucu Küllerle Reaksiyonlarının İncelenmesi, VII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, 32-33, Doğu Akdeniz Ün.-Gazimagusa, KKTC, 1991
 2 - 
C. ALKAN, M. CİCİ, M. KAYA, M. ARSLAN, Plastik Atıklarda Uçucu Küllerin Dolgu Maddesi Olarak Kullanılması Üzerine Bir Çalışma, I. Azerbaycan Türkiye Polimer Sempozyumu, 408, Bakü-Azerbaycan, 1991
 3 - 
M. BOYBAY, M. ARSLAN, Elazığ ve Çevresinde Endüstriyel Kirlenme, I. Uluslararası Çevre Koruma Sempozyumu, 2. Cilt, 76-82, Ege Üniversitesi-İzmir, 1992
 4 - 
M. ARSLAN, M. BOYBAY, E. ÖZGÜL, M.E. AKKILIÇ, Sulu Ortamdan Cr(VI) İyonlarının Uzaklaştırılması, I. Uluslararası Çevre Koruma sempozyumu, 428-436, Ege Üniversitesi, İzmir, 1992
 5 - 
M. ARSLAN, M. BOYBAY, A. ELATUN, Tarihi ve Kültürel Eserlerde Korozyon, Çevre 92 Uluslararası Çevre Kongresi, 141-145, İstanbul
 6 - 
M. BOYBAY, M. ARSLAN, Atmosferdeki İnorganik Tozların Karakterizasyonu, Türk Devletleri Arasında I. İlmi İşbirliği Konferansı, 148-158, Lefkoşe, 1992
 7 - 
M. AYDIN, M. ARSLAN, M. BOYBAY, The Absorption and Strength Properties of Fly Ash Added Concrete, 35 th IUPAC Congress, Abstract-II, Sections 4-6, 1352, İstanbul, 1995
 8 - 
A.İ. ÖZTÜRK, F. ASLAN, A. KILIÇ, M. ARSLAN, M.A. AHMEDOV, Alcoholyses of P-trichloro-N-dichlorophosphorylmonophosphazene, Cl3P=N-P(O)Cl2, 35 th IUPAC Congress, Abstract-I, Sections 1-3, 697, İstanbul, 1995
 9 - 
A.İ., ÖZTÜRK, E., ÇİL, M. ARSLAN, K., DEMİRELLİ, F., ASLAN, A.O. GÖRGÜLÜ, The Thermal Behaviour of Alkyloxy Linear Phosphazenes, 37th IUPAC Congress and 27th GDCh General Meeting, 1024, Berlin-Almanya, 1999
 10 - 
M. ARSLAN, E. KELEŞ, M. BOYBAY, The Adsorption of Cr(VI) Ions with Soil and Straw in Aqueous Solutions, Arıtım 2000 Uluslararası Sempozyum ve Sergisi, 76, İstanbul, 2001
 11 - 
M. ARSLAN, A.İ., ÖZTÜRK, Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığının Oluşturduğu Çevre Kirliliği ve Çözüm Yolları, Arıtım 2000 Uluslararası Sempozyum ve Sergisi, 120, İstanbul, 2001
 12 - 
F. ASLAN, M. ARSLAN, The Reaction of N-dichlorophosphoryl-P-trichloro monophosphazene with Alkyl Grignard Reagents, XVth International Conference on Phosphororus Chemistry (ICPC15), 260, Sendai, Japan., 2001
 13 - 
Ç. EROL, M. ARSLAN, F. ASLAN, A.İ. OZTURK, The Reaction of N-dichloro phosphoryl-P-trichloromonophosphazene with o- and p- Methyl Phenol, XVth International Conference on Phosphororus Chemistry (ICPC15), 88, Sendai, Japan, 2001
 14 - 
A.O.GÖRGÜLÜ, S. GÜR, M.ARSLAN, Synthesis and antimicrobial activities of the metal complexes; a new heterocyclic containing xanthate ligand, 1st International Meeting on Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, IMMPC-1, 72, Ankara-Turkey, 2002
 15 - 
S. GÜR, A.O.GÖRGÜLÜ, M.ARSLAN, Antimicrobial activity studies of the metal complexes derivated from a new heterocyclic containing xanthate ligand, 1st International Congress on the Chemistry of Natural Products, 66, Trabzon-Türkiye, 2002
 16 - 
M. ARSLAN, The Utilization of Fly Ash As a Source of Elements, ReC'93 International Recyling Congress Proceedings, Vol. III, 133-142, Cenova-Switzerland, 1993
 17 - 
H. KAYGILI, E. ÇİL, M. ARSLAN, Oxime Bearing Phosphoryl Compound, ICPC 2004, 16th International Conference on Phosphorus Chemistry, 4-9 July 2004, PS-002, Birmingham, UK, 2004
 18 - 
E. ÇİL, M. ARSLAN, Oxime Derivatives of Cyclophosphazenes, ICPC 2004, 16th International Conference on Phosphorus Chemistry, PS-003, Birmingham, UK, 2004
 19 - 
E. ÇİL, M. ARSLAN, C. KIRILMIS, Allyloxime Containing Cyclophosphazenes, ICPC 2004, 16th International Conference on Phosphorus Chemistry, PS-004, Birmingham, UK, 2004
 20 - 
C. FİDAN, Ö. YALÇIN, C. ORHAN, E. ÇİL, M. ARSLAN, H. YOĞURTÇU, Effects of SOx Gas on The Black Pine (Pinus Nigra Arnold) Plantations In Elazig Province, COST Strategic Workshop, 11 – 13 March 2008, Istanbul, Turkey.
   National Conferences and Symposiums / Ulusal Konferans ve Sempozyumlar  : 
 1 - 
M. ARSLAN, M. BOYBAY, Elazığ Çimento Fabrikası Çevresindeki –Dustfall-ların İncelenmesi, IV. Ulusal Kimya Simpozyumu, 540-541, F.Ü-Elazığ, 1987
 2 - 
K. ÇEVİRİCİ, M. BOYBAY, M. ARSLAN, Elazığ Hava Kirliliği, IV. Ulusal Kimya Simpozyumu, 642-643, F.Ü-Elazığ, 1987
 3 - 
M. ARSLAN, Y. ORMANOĞLU, Y. BALLICA, M. BOYBAY, Afşın-Elbistan Termik Santrali Uçucu Külünde Çeşitli Elementlerin Çözünürlüklerinin İncelenmesi, V. Ulusal Kimya Sempozumu, 169-170, H.Ü.- Ankara, 1988
 4 - 
M. ARSLAN, M. BOYBAY, A. ÇETİNTAŞ, Elazığ Hava Kirliliği Üzerine Bir Çalışma, Fırat Havzası Birinci Çevre Sempozyumu, 23-27, F.Ü.- Elazığ, 1988
 5 - 
M. BOYBAY, M. ARSLAN, Uçucu Külün Özelikleri ve Değerlendirilmesi, Fırat Havzası Birinci Çevre Sempozyumu, 55-61, F.Ü.-Elazığ, 1988
 6 - 
M. ARSLAN, M. BOYBAY, G. KARAASLAN, N. AYDIN, Sulu Ortamdaki Bazı Ağır Metallerin Uçucu Kül ile Giderilmesi, KİMYA-89, E.Ü.-İzmir, 1989
 7 - 
M. ARSLAN, M. BOYBAY, Kilden Alümina Kazanılması, KİL-89, IV.Ulusal Kil Sempozyumu, 265-274, C.Ü. Sivas, 1989
 8 - 
M. ARSLAN, M. BOYBAY, M. KAYA, M. CİCİ, C. ALKAN, Türkiye Termik Santralleri Uçucu Küllerinin Bazı Özellikleri, 2. Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu’90, 37-53, İ.T.Ü.-İstanbul, 1990
 9 - 
M. BOYBAY, M. ARSLAN, M. KAYA, A. YAZICI, Kendi Ağırlığı İle Düşen Tozlar Üzerine Bir Çalışma, Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu I, II.cilt, 665-674, Boğaziçi Ün.-İstanbul, 1991
 10 - 
A. ELATUN, M. ARSLAN, Tarihi Eserlerin Asit Yağmurları İle Korozyonu, X. Ulusal Kimya Kongresi, 183, Bursa, 1994
 11 - 
M. KAYA, M. ARSLAN, A. YAZICI, M.BOYBAY, M. CİCİ, C. ALKAN, A. ÇUKUR, M. YAMAN, Ş. KUNÇ, Ergani Bakır Fabrikası Curuflarının Karakterizasyonu ve Liç Yönteminin Geliştirilmesi, X. Ulusal Kimya Kongresi, 113, Bursa, 1994
 12 - 
M., BOYBAY, R. GERGER, M. ARSLAN, GAP ve Endüstriyel Kirlenme, İTÜ 5. Endüstriyel Kirlenme Kontrolu Sepozyumu'96, 365-374, İstanbul, 1996
 13 - 
M. ARSLAN, S. ÖZGÜL, M. BOYBAY, Bazı Metal ve Alaşımların Asit Yağmurları-nın Etkisi İle Korozyonu, V. Korozyon Sempozyumu, 86-95, Adana, 1996
 14 - 
T. MUTLU, M. ARSLAN, M. BOYBAY, İ. MUTLU, Elazığ ve Çevresi İçme Sularının Özelliklerinin Araştırılması, I. Uludağ Çevre Mühendisliği Sempozyumu Bildiriler, 305-314, Bursa, 1996
 15 - 
İ. MUTLU, T. MUTLU, G. DEMİRPENÇE, M. BOYBAY, M. ARSLAN, İçme Sularındaki Nitratın Analizi İle Kirlilik Düzeyi ve Alınabilecek Önlemlerin Araştırılması, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu II, I. Cilt, 237-246, GYTE-Gebze, 1997
 16 - 
T. MUTLU, İ. MUTLU, M. BOYBAY, M. ARSLAN, G. DEMİRPENÇE, Kjeltec Yöntemiyle Protein Analizi Esnasındaki Nikotin Amid Girişiminin Giderilmesi, XI. Kimya Kongresi, Kimya-97, 144, Y.Y.Ü.-Van, 1997
 17 - 
M. ARSLAN, F. ASLAN, A. EFLATUN, M.B. AŞAN, Harput’taki Tarihi Eserlerde Asit Yağmurlarının Etkisi İle Meydana Gelen Ağırlık Kayıpları, Dünü ve Bugünüyle Harput Sempozyumu, Cilt II, 429-436, Elazığ, 1998
 18 - 
A.İ. ÖZTÜRK, S. KIRBAĞ, Ö. YILMAZ, M. ARSLAN, Alkoksifosfazenlerin İn Vitro Ortamdaki Etkileri, 12. Ulusal Kimya Kongresi, 245, Edirne, 1998
 19 - 
A.O. GÖRGÜLÜ, M. ARSLAN, F. ASLAN, A.İ. ÖZTÜRK, Borazin ve Borazinin Bazı Türevlerinin Sentezi, 12. Ulusal Kimya Kongresi, 419, Edirne, 1998
 20 - 
M. ARSLAN, F. ASLAN, Asit Yağmurlarının Tarihi Eserlere Etkileri, Kent Yönetimi İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu’99, Cilt 3, 661-667, İstanbul, 1999
 21 - 
M. ARSLAN, Asit Yağmurları Açısından Elazığ, 3.GAP Mühendislik Kongresi, 301-306, Şanlıurfa, 2000
 22 - 
F. ASLAN, A. İ. OZTURK, M. ARSLAN, N-Diklorofosforil-P-trikloromonofosfazen İle o-Tolilmağnezyumklorür, p-Tolilmagnezyumbromür ve 2-Mesitilmağnezyumbromürün Reaksiyonları, XV. Ulusal Kimya Kongresi, AN-S8, İstanbul, 2001
 23 - 
F. ASLAN, A. İ. OZTURK, M. ARSLAN, 2-Tiyenillityum Bileşiği ile N-diklorofosforil-P-trikloromonofosfazenin Reaksiyonu, XV. Ulusal Kimya Kongresi, AN-S9, İstanbul, 2001
 24 - 
F. ASLAN, A. İ. OZTURK, M. ARSLAN, N-di(fenil)fosforil-P-tri(fenil)monofosfazen ve N-di(p-klorfenil)fosforil-P-tri(p-klorfenil)monofosfazen Bileşiklerinin Sentezi, XV. Ulusal Kimya Kongresi, AN-P9, İstanbul, 2001
 25 - 
E. CİL, F. ASLAN, A. İ. OZTURK, M. ARSLAN, P-trikloro-N-diklorofosforil monofosfazen’in 1-hidroksinaftalen ve 4-(2-pridilazo)rezorsinol ile Reaksiyonu, XV. Ulusal Kimya Kongresi, AN-S14, İstanbul, 2001
 26 - 
A. İ. OZTURK, F. ASLAN, E. CİL, M. ARSLAN, N-di(siklopentoksi)fosforil-P-tri(siklopentoksi)monofosfazen Bileşiğinin Sentezi ve Karakterizasyonu, XV. Ulusal Kimya Kongresi, AN-S30, İstanbul
 27 - 
E. CİL, A. İ. OZTURK, F. ASLAN, M. ARSLAN, P-tri(alliloksi)-N-di(alliloksi) fosforilmonofosfazen’in Termal Davranışının İncelenmesi, XV. Ulusal Kimya Kongresi, AN-P23, İstanbul, 2001
 28 - 
O. YILMAZ, A. İ. OZTURK, F. ASLAN, S. KIRBAG, M. ARSLAN, N-di(siklopentoksi)fosforil-P-tri(siklopentoksi)monofosfazenin Biyolojik Etkileri, XV. Ulusal Kimya Kongresi, BK-P35, İstanbul
 29 - 
O. YILMAZ, N. S. VANLI, A. İ. OZTURK, F. ASLAN, S. KIRBAG, M. ARSLAN, N-di(fenil)fosforil-P-tri(fenil)monofosfazen ve N-di(p-klorfenil)fosforil-P-tri(p-klorfenil)monofosfazen Bileşiklerinin Biyolojik Etkileri, XV. Ulusal Kimya Kongresi, BK-P36, İstanbul, 2001
 30 - 
A.O.GÖRGÜLÜ, M. ARSLAN, 1,3-Dipiperidinopropan-2-O-Ksantat’ın Sentezi ve Geçiş Metal Kompleksleri, XV. Ulusal Kimya Kongresi, AN-S16, İstanbul, 2001
 31 - 
A.O.GÖRGÜLÜ, M. ARSLAN, N-[5-Etil-1,3-Tiyadiyazol-2-yl]ditiyokarbamat’ın Sentezi ve Geçiş Metal Kompleksleri, XV. Ulusal Kimya Kongresi, AN-S17, İstanbul
 32 - 
A.O.GÖRGÜLÜ, M. ARSLAN, N-[5-Metil-1,3,4-Tiyadiyazol-2-yl]ditiyokarbamat’ın Sentezi ve Geçiş Metal Kompleksleri, XV. Ulusal Kimya Kongresi, AN-P41, İstanbul, 2001
 33 - 
A.O.GÖRGÜLÜ, M. ARSLAN, 1,3-Dipiperidinopropanol’un Sentezi ve Geçiş Metal Kompleksleri, XV. Ulusal Kimya Kongresi, AN-P42, İstanbul, 2001
 34 - 
H.KAYGILI, C.ARSLAN, M. ARSLAN, E. ÇİL, H. BEĞDİLİ, Tarihi Ahlat Mezar Taşları Üzerine Asit Yağmurlarının Etkisi, 479-491, Kayseri, 2002
 35 - 
A.O.GÖRGÜLÜ, M.ARSLAN, Alternatif Bor Bileşikleri, Bor Sempozyumu, 67, Balıkesir, 2002
 36 - 
A.İ. OZTURK, F. ASLAN, Ç. EROL, M. ARSLAN, Ö. YILMAZ, A.KILIÇ, N-di(3-metilsiklohekzoksi)fosforil-P-tri(3-metilsiklohekzoksi)monofosfazen’in Termal Davranışı, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, AN-P64, Konya, 2002
 37 - 
E. CİL, M. YILDIRIM, A. İ. OZTURK, F. ASLAN, M. ARSLAN, Hekzaklorosiklotrifosfazatiren’in Bazı alkollerle Reaksiyonu, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, AN-P65, Konya, 2002
 38 - 
H. KAYGILI, E. ÇİL, M. ARSLAN, N-Diklorofosforil-P-Trikloromonofosfazen’in N-Metilpiperazin ile Reaksiyonu, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, 126, İstanbul, 2003
 39 - 
A. O. GÖRGÜLÜ, M. ARSLAN, 1,3-Dimorfolinopropan-2-O-Ksantatın Sentezi ve Geçiş Metal Kompleksleri, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, 185, İstanbul, 2003
 40 - 
A. O. GÖRGÜLÜ, M. ARSLAN, Potasyum 1,3-Dipirolidinopropan-2-O-Ksantat'ın Sentezi ve Geçiş Metal Kompleksleri, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, AN-S41, Konya, 2002
 41 - 
F. YAKUPHANOĞLU, A. O. GÖRGÜLÜ, Y. AYDOĞDU, M. ARSLAN, N-[5-Etil-1,3,4-Tiyodiazol-2-yl]ditiyokarbamat Bileşiğinin Katı Hal Elektriksel İletkenliği, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, AN-P40, Konya, 2002
 42 - 
F. YAKUPHANOĞLU, A. O. GÖRGÜLÜ, Y. AYDOĞDU, M. ARSLAN, 1,3-Dipiperidinopropan-2-O-Ksantat Bileşikli Potasyum Tuzunun Elektriksel ve Optik Özellikleri, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, AN-P41, Konya, 2002
 43 - 
F. ASLAN, A. İ. OZTURK, S. KIRBAG, M. ARSLAN, O. YILMAZ, N-di(p-klorfenil)fosforil-P-tri(p-klorfenil)monofosfazen ve N-di(2-tiyenil)fosforil-P-tri(2-tiyenil)monofosfazen’in sentezi ve Antimikrobiyal Etkileri, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, BK-P31, Konya, 2002
 44 - 
A. İ. OZTURK, F. ASLAN, S. KIRBAG, M. ARSLAN, O. YILMAZ, Sikloalkoller ile Sübstitüe Edilen Monofosfazenlerin Sentezi ve Antimikrobiyal Etkileri, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, OK-S29, Konya, 2002
 45 - 
İ. OZTURK, F. ASLAN, M. ARSLAN, Ö. YILMAZ, N-di(3-metilsiklopentoksi)fosforil-P-tri(3-metilsiklopentoksi)monofosfazen Bileşiğinin Sentezi ve Karakterizasyonu, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, OK-P60, Konya, 2002
 46 - 
Görgülü, A.O., Arslan, M., 1,3-Di(2-metilpiperidino)propan-2-O-ksantat’ın sentezi ve geçiş metal kompleksleri, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, AN-389, Kars, Temmuz, 2004
 47 - 
Çil, E. Arslan, M., Görgülü, A.O., Hekzakis{4[(hidroksiimino)metil]fenoksi} siklotrifosfazen’in benzil klorür ile reaksiyonu, XIX Ulusal Kimya Kongresi, İzmir, Ekim, 2005
 48 - 
Çil E. Arslan, M. Görgülü, A.O., Hekzakis(4-formilfenoksi)siklotrifosfazen’in oksim türevleri, XIX Ulusal Kimya Kongresi, İzmir, Ekim, 2005
 49 - 
A.O. GÖRGÜLÜ, M. ARSLAN, E. ÇİL “1,3-Di(4-metilpiperidino)propan-2-O-ksantat’ın Sentezi ve Geçiş Metal Kompleksleri”, XX. Ulusal Kimya Kongresi, ANP-100, Kayseri, 2006.
 50 - 
A.O. GÖRGÜLÜ, M. ARSLAN, E. ÇİL. “1,3-Di(N-metilpiperazino)propan-2-O-ksantat’ın Sentezi ve Geçiş Metal Kompleksleri”, XX. Ulusal Kimya Kongresi, ANP-101, Kayseri, 2006.
 51 - 
E. ÇİL, M. ARSLAN, A.O. GÖRGÜLÜ, “O-Klorasetiloksim Sübstitüe Fenol Türevi Taşıyan Siklofosfazen Sentezi ve Karakterizasyonu” XX. Ulusal Kimya Kongresi, ANP-102, Kayseri, 2006.
 52 - 
A. İ. ÖZTÜRK, N. B. AKGÜL, V. KASUMOV, F. ASLAN, R. TATSIZ, M. ARSLAN, Pd(II)’Nin N-2,5-Di-Tert-Butil Salisilaldiminlerle Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu 4-8 Eylül 2006, Kayseri.
 53 - 
M. ARSLAN, E. ÇİL, F. ÖZEN, M. YILMAZ “Hekzakis(4-[(1)-N-Hidroksietanimidoil] fenoksi)siklotrifosfazen’in Allil Bromür ile Reaksiyonu” 1. Anorganik Kimya Günleri, 20-23 Nisan 2007, Adana.
 54 - 
E. ÇİL, M. ARSLAN, F. ÖZEN, M. YILMAZ “Oksim Eter ve Esterleri Taşıyan Siklofosfazenler’in Sentezi ve Karakterizasyonu” 1. Anorganik Kimya Günleri, 20-23 Nisan 2007, Adana.
   Thesis Supervised / Yönettiği Tezler  : 
 1 - 
Ayfer EFLATUN, Tarihi Eserler Üzerine Asit Yağmurlarının Etkisi, Yüksek Lisans, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994
 2 - 
A. İhsan ÖZTÜRK, Fosfazenlerin Bazı Alkollerle Reaksiyonları, Yüksek Lisans, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995
 3 - 
Fatih ASLAN, Tarihi Eserlerin Karakterizasyonu ve Asit Yağmurlarının Etkisi ile Korozyonu, Yüksek Lisans, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995
 4 - 
A. Orhan GÖRGÜLÜ, Borazin ve Bazı Borazin Türevlerinin Sentezi, Yüksek Lisans, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997
 5 - 
Filiz KARABULUT, 4-(2-Pridilazo)Rezorsinol’un Bazı Geçiş Metalleri İle Komplekslerinin Sentezi, Yüksek Lisans, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
 6 - 
Erol ÇİL, Lineer Fosfazenlerin Bazı Alkollerle Reaksiyonları, Yüksek Lisans, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
 7 - 
Meral YILDIRIM, Hekzaklorosiklotrifosfazatiren’in Bazı alkollerle Reaksiyonları, Yüksek Lisans, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
 8 - 
Hanife KAYGILI, N-Diklorofosforil-P-Trikloromonofosfazen’in Bazı Aminlerle Reaksiyonları, Yüksek Lisans, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
 9 - 
Fatih ASLAN, Lineer Fosfazenlerin Alkil Sübstitüe Bileşiklerinin Sentezi, Doktora, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
 10 - 
A. İhsan ÖZTÜRK, N-Diklorofosforil-P-Trikloromonofosfazen’in Sikloalkol Sübstitüe Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, Doktora, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
 11 - 
A. Orhan GÖRGÜLÜ, 1,3-Dikloropropan-2-ol’ün Tersiyer Amin Türevlerinden Ksantatların Sentezi ve Geçiş Metal Kompleksleri, Doktora, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
 12 - 
Erol ÇİL, Hekzakis(4-fomilfenoksi)siklotrifosfazenin Oksim Türevleri, Doktora, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
 13 - 
Orhan PAMUKÇİ, Hekzakis(2-fomilfenoksi)siklotrifosfazenin Oksim Türevleri, Yüksek Lisans, 2006.
 14 - 
Gülşen TURAN, Oksim Grubu Taşıyan Siklotrifosfazen ve Türevlerinin Sentezi, 2007.
 15 - 
Fatma BAKIR, 5-Alkil-2-Amino-1,3,4-Tiyadiyazolilditiyokarbamatların Geçiş Metal Kompleksleri, Yüksek lisans, 2008
 16 - 
Furkan ÖZEN, Hekzakis(4-Açilfenoksi)siklotrifopsfazenler’in Schiff Bazı Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, 2008-Devam Ediyor.
   Projects / Projeler  : 
 1 - 
Mustafa BOYBAY (Proje Yürütücüsü), Mehmet KAYA, Mehmet CİCİ, Cihan ALKAN, Mustafa ARSLAN, Türkiye Uçucu Küllerinin Karakterize Edilmesi, F.Ü.-Araştırma Fonu, FÜNAF-21, 1988
 2 - 
M. KAYA (Proje Yürütücüsü), M. ARSLAN, A. YAZICI, M. BOYBAY, M. CİCİ, C. ALKAN, A. ÇUKUR, M. YAMAN, Ş. KUNÇ, Etibank Ergani-Bakır Fabrikası Curuflarının Karakterize Edilmesi ve Liç Yönteminin Geliştirilmesi, TÜBİTAK Proje No: KTÇAĞ-2, 1990
 3 - 
M. ARSLAN (Proje Yürütücüsü), F. ASLAN, A. EFLATUN, M.B. AŞAN, Harput'taki Tarihi Eserler Üzerine Asit Yağmurlarının Etkisi, F.Ü.-Araştırma Fonu, FÜNAF-74, 1993
 4 - 
M. ARSLAN (Proje Yürütücüsü) F. ASLAN, A. İ. ÖZTÜRK, A. O. GÖRGÜLÜ, N-Diklorofosforil-P-Trikoloromonofosfazenin Değişik Yöntemlerle Alkillerinin Sentezi, TÜBİTAK Proje No: TBAG-1611, 1997
 5 - 
M. ARSLAN (Proje Yürütücüsü), F. KARABULUT, 4-(2-Pridilazo)Rezorsinol’un Bazı Geçiş Metalleri İle Komplekslerinin Sentezi, F.Ü.-Araştırma Fonu, FÜNAF-309, 1998
 6 - 
M. ARSLAN (Proje Yürütücüsü), F. ASLAN, Lineer Fosfazenlerin Alkil Sübstitüe Bileşiklerinin Sentezi, F.Ü.-Araştırma Fonu, FÜNAF-350, 1999
 7 - 
M. ARSLAN (Proje Yürütücüsü), E. ÇİL, Lineer Fosfazenlerin Bazı Alkollerle Reaksiyonları, F.Ü.-Araştırma Fonu, FÜNAF-396, 2000
 8 - 
M. ARSLAN (Proje Yürütücüsü), M. YILDIRIM, Hekzaklorosiklotrifosfazatiren’in Bazı alkollerle Reaksiyonları, F.Ü.-Araştırma Fonu, FÜNAF-408, 2000
 9 - 
M. ARSLAN (Proje Yürütücüsü), A. O. GÖRGÜLÜ, 1,3-Dikloropropan-2-ol’ün Tersiyer Amin Türevlerinden Ksantatların Sentezi ve Geçiş Metal Kompleksleri, F.Ü.-Araştırma Fonu, FÜNAF-487, 2001
 10 - 
M. ARSLAN (Proje Yürütücüsü), A. İ. ÖZTÜRK, N-Diklorofosforil-P-Trikloromonofosfazen’in Sikloalkol Sübstitüe Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, F.Ü.-Araştırma Fonu, FÜNAF-495, 2001
 11 - 
C. ORHAN (Proje Yürütücüsü), N. ÇOK, M. TUNCER, E. ÇİL, A. ÇÖMEZ, M. ARSLAN (Danışman), SO2 Gazının Elazığ Yöresi Karaçam (P.nigra Arnold.) Ağaçlandırma Alanlarındaki Etkileri, Orman Bakanlığı, GDA Ormancılık Araştırma Müd., 2001
 12 - 
M. ARSLAN (Proje Yürütücüsü), E. Çil, Hekzakis(4-fomilfenoksi)siklotrifosfazenin Oksim Türevleri, F.Ü.-Araştırma Fonu, FÜBAP-923, 2003
 13 - 
F. ASLAN (Proje Yürütücüsü), A. İ. ÖZTÜRK, M. ARSLAN, Karbonil Taşıyan Fenil Sübstitüe Siklotrifosfazen Bileşiklerinin Sentezi ve Hekzaklorosiklotrifosfazen ve N-diklorofosforil-P-trikloromonofosfazenin Karboksilik Asit Tuzlarıyla Reaksiyonlarının İncelenmesi, TÜBİTAK Proje No: TBAG-2153(102T034), 2003
 14 - 
O. Pamukçi, M. ARSLAN (Proje Yürütücüsü), Hekzakis(2-fomilfenoksi)siklotrifosfazenin Oksim Türevleri, F.Ü.-Araştırma Fonu, FÜBAP, 2004
 15 - 
Mustafa Arslan (Proje yürütücüsü), Fatma Bakır, 5-Alkil-2-Amino-1,3,4-Tiyadiyazolilditiyokarbamatların Geçiş Metal Kompleksleri, FÜBAP-1255, 2005-2008
 16 - 
Mustafa ARSLAN (Proje Yürütücüsü), Gülşen TURAN, Oksim Grubu Taşıyan Siklotrifosfazen ve Türevlerinin Sentezi, F.Ü.-Araştırma Fonu, FÜBAP-1385, 2006-2007.
 17 - 
Furkan ÖZEN, Ali YARAŞ, Mustafa ARSLAN (Danışman), Erol ÇİL (Danışman), 2,2-Bis(4-benzoilfenoksi)-4,4,6,6,-bis[spiro(2’,2’’-dioxy-1’,1’’-bifenilil) siklotrifosfazen’in Oksim Türevleri, TÜBİTAK-BİDEB projesi, 2006-2007.
 18 - 
Mustafa ARSLAN (Proje Yürütücüsü), Erol ÇİL, A. Orhan GÖRGÜLÜ, 2,2-bis(4-formilfenoksi)-4,4,6,6,-bis[spiro(2’,2’’-dioxy-1’,1’’-bifenilil)siklotrifosfazen’in Oksim Türevleri, F.Ü.-Araştırma Fonu, FÜBAP-1459, 2007-(Devam ediyor.).
 19 - 
Fatih ASLAN (Proje Yürütücüsü), Mustafa ARSLAN, İbrahim Halil MUTLU, Ökkeş YILMAZ, A. İhsan ÖZTÜRK, Ramazan TATSIZ, Karbonil Taşıyan Fenoksi Sübstitüe Siklotrifosfazenden Yeni Schiff Bazı Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Biyolojik Aktiviteleri, Iletkenlik ve Fluoresans Özelliklerinin İncelenmesi, TÜBİTAK Proje No:107T407, 2007-(devam ediyor.)
 20 - 
Serkan DAYAN (Proje yürütücüsü), Kenan KORAN, Mehmet Emrah ŞAHİN, Celal TAŞKIRAN, Mustafa TAŞDEMİR, Mustafa ARSLAN (Danışman), Furkan ÖZEN (Danışman), 2,2-Bis(4-formil-3-nitrofenoksi)-4,4,6,6,-bis[spiro(2’,2’’-dioxy-1’,1’’-bifenilil)siklotrifosfazen’in Schiff Bazı Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, TÜBİTAK-BİDEB projesi, 2008-(Devam ediyor).
 21 - 
Mustafa BOYBAY (Proje Yürütücüsü), Mustafa ARSLAN, Sait ÇELİK, A. Orhan GÖRGÜLÜ, Yeni Kimyasalların Sentezi ve Karakterizasyonu İçin Temel Altyapı Oluşturulması, FÜBAB-1651, Altyapı projesi, 2008-(Devam ediyor).
 
 
Designed by Musa ÇIBUK © 2005 
| Aktif Ziyaretçi Sayısı: 104 | Toplam Ziyaret: 9071302 |