F.Ü. Personel Bilgi Sayfası
1 Ağustos 2015 - Cumartesi 
   F.U. Main Page / F.Ü. Ana Sayfa      Main Page / Ana Sayfa     Staff Search / Personel Ara     Kullanıcı Girişi - Login 
 
 Prof. Dr.  İbrahim KAVAZ  ( TURKISH LANGUAGE AND LITERATUR / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ) 


 
 Doğum Yeri :   Erzurum
 Doğum Tarihi :   1955
 Yabancı Dil :   Fransızca - Arapça
 Telefon :   424-2370000-3549 , 424-2370000-3525
 Fax :   
 E-posta adresi :  ikavaz@firat.edu.tr
 Uzmanlık Alanı : 
Yeni Türk Edebiyatı
 Lisans :   Atatürk Üniv.  1981 
 Yüksek Lisans :   Fırat Üniv. Sosyal Bil. Ens.  1985 
 Doktora :   Fırat Üniv. Sosyal Bil. Ens.  1990 
 Doçentlik :   Fırat Üniversitesi  1997 
 Profesörlük :   Fırat Üniversitesi  2003 
 
 Akademik ve İdari Görevleri : 
 Yer  Görevi  Baş. Tarihi  Bit. Tarihi
 FEN FAKÜLTESİ  Kurulu Üyesi  Ocak 2005  Devam Ediyor
 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Bölüm Başkanı  Ocak 2005  Devam Ediyor
 Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı  Anabilim Dalı Başkanı  Ocak 2001  Devam Ediyor
 
 Yayınları : 
   Article in the Nat. Referee Journals / Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar  : 
 1 - 
İbrahim KAVAZ, Necip Fazıl Kısakürek'in Şiiri ve Şiirlerindeki Değişmeler Üzerine, F.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 3, (2), 202-223, 1989.
 2 - 
İbrahim Kavaz, "Yazar-Eser İlişkisi Açısından Edebi Metnin Değeri", F.Ü Sosyal Bilimler Dergisi, 5/1, 217-231, 1991.
 3 - 
İbrahim KAVAZ, "Sanat ve Edebiyat Yazıları Yahut Güzel Sanatlar İçerisinde Edebiyatın Yeri", Erciyes, S.167, 3-6, Kasım,1991.
 4 - 
İbrahim KAVAZ, "Cumhuriyet Devri Türk Şiirinde Yunus Emre'ye İthaf Edilen Bazı Şiirler", Erciyes, S.163, 14-16, Temmuz,1991.
 5 - 
İbrahim KAVAZ, "Necip Fazıl Kısakürek'in Hikayeciliği ve Hikayelerinde Temalar", F.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 6,(1), 25.s, 1992.
 6 - 
İbrahim KAVAZ, "Varlık Tabakaları İçinde Sanatın Yeri", F.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 6, (2), 179-188, 1994.
 7 - 
İbrahim KAVAZ, "Yahya Kemal Beyatlı'nın Şiiri ve 'Süleymaniye'de Bayram Sabahı' Üzerine Bir Tahlil Denemesi, F.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 8, (1), 385-401, 1997.
 8 - 
İbrahim KAVAZ, "Tevfik Fikret'in Şiirlerinde Tabiat", F.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 8, (2), 365-384, 1997.
   Published Book or Chapter / Basılmış Kitap ya da Bölümler  : 
 1 - 
İbrahim KAVAZ, Fırat Şiir Akşamları Güldestesi, "Sonrası Güldür Açar Adlı Şiir Kitabı, s.106-107, Alıç Ofset, Ankara, 1994.
 2 - 
İbrahim KAVAZ, M.Naci ONUR, Harputlu Rahmi Divânı, İzzet Paşa Vakfı Yayınları: 2, Elazığ, 1996.
 3 - 
İbrahim KAVAZ, Sait Faik Abasıyanık, Şûle Yayınları, İstanbul, 1999
 4 - 
İbrahim KAVAZ, Hazar Şiir Akşamları, "Harputlu Rahmi", Elazığ Valiliği Yayınları, s.86-92, Elazığ, 2000.
 5 - 
İbrahim KAVAZ, "Mehmet Akif Ersoy: Mizacı ve Sanatı", İslam'ın İnsana Bakışı (Makaleler-Konferanslar:I), Türkiye Diyanet Vakfı Elazığ Şubesi Yayınları:013, s.259-265, Ankara, 2002.
 6 - 
İbrahim KAVAZ, "Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Hz. Muhammed", Hz. Muhammed ve Toplumsal Güven, Türkiye Diyanet Vakfı Elazığ Şubesi Yayınları: 013, s.115-132, Ankara, 2002.
 7 - 
İbrahim Kavaz, Türkler, "Yenileşme Dönemindeki Edebi Münakaşaların Edebiyattaki Gelişmeye Katkıları", Ankara, 2002.
 8 - 
İbrahim KAVAZ, "Necip Fazıl Kısakürek'in Şiirlerinin Tekevvünü Üzerine Bir İnceleme", Doğumunun 100. Yılında Necip Fazıl Kısakürek, Kültür Bakanlığı Yayınları, s.71-86, Ankara, 2004.
 9 - 
İbrahim KAVAZ, (Turabi MEŞE), Geçmişten Günümüze Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Nobel Basımevi, Eylül,2005.
 10 - 
İbrahim KAVAZ, Belgelerle Âkif Paşa Hayatı ve Eserleri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Yayını:336, XV + 204 s., Ankara, 2005.
   Thesis Supervised / Yönettiği Tezler  : 
 1 - 
Kamuran Eronat, Türk Hikayeciliği ve Rasim Özdenören, Yüksek Lisans, F.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995
 2 - 
Nurullah Gürler, Sırat-ı Müstakim Mecmuasındaki Dil, edebiyat ve Tenkit Yazıları Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans, F.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995
 3 - 
Mustafa Yeşilkaya, Şiirleri ve Hikayeleriyle Cahit Zarifoğlu, Yüksek Lisans, F.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996
 4 - 
Salim Durukoğlu, Süleyman Nesib (Süleyman Paşazade Sami Bey)- Hayatı, Edebi Şahsiyeti ve Şiirleri-, Yüksek Lisans, F.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999
 5 - 
Ebru Burcu, Ahmet Vefik Paşa'nın Tiyatroları Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans, İnönü Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
 6 - 
Sema Özher, Hikaye ve Romanlarıyla Güzide sabri (Aygün), Yüksek Lisans, F.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
 7 - 
Mehtap (Muzoğlu) Köksalan, Samet Ağaoğlu'nun Hikayeleri ve Hikayeciliği Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans, F.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
 8 - 
Özcan Bayrak, Haldun Taner'in Hikayeleri ve Hikayeciliği Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans, F.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
 9 - 
Beyhan Kanter, Çocuk Şiirleri Üzerine Bir İnceleme ve Mustafa Ruhi Şirin, Yüksek Lisans, F.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
 10 - 
Duygu (Tayhani) Kuş, Beş Hececilerin Şiirlerinde Milli ve Mahalli Unsurlara Yöneliş, Yüksek Lisans, F.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003
 11 - 
Ahmet Demir, Hilmi Yavuz'un Şiir Dünyası, Yüksek Lisans, F.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003
 12 - 
Celal Doğanay, Nazım Hikmet (Ran)'in Şiir Dünyası, Yüksek Lisans, F.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004
   The Others / Diğer  : 
 1 - 
Ocak,1995, "Fuzûli'nin Şiirlerinde Aşk ve Tasavvuf", (Panel) 12.01.1995, Sivrice Lisesi Salonu, Sivrice Kaymakamlığı, Sivrice-Elazığ
 2 - 
Mart,1995, "Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale", (Panel), 18 Mart 1995, F.Ü. Atatürk Konferans Salonu, F.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Elazığ
 3 - 
Mart,1995, "Mehmet Akif Ersoy'un Edebi Şahsiyeti ve Karakteri", (Panel), 22.03.1995, Sivrice Lisesi Salonu, Sivrice Kaymakamlığı, Sivrice-Elazığ
 4 - 
Nisan,1995, "Tanzimat'tan Günümüze Türk Şiirinde Hoşgörü ve Kaynakları", (Panel), 12.04.1995, Sivrice Lisesi Salonu, Sivrice Kaymakamlığı, Sivrice-Elazığ
 5 - 
Mart,1997, "Mehmet Akif Ersoy'un Dilinden Çanakkale", (Panel), 18.03.1997, F.Ü. Prof.Dr. Bahaeddin Ögel Konferans Salonu, F.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Elazığ
 6 - 
Mart,1998, "Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale Şehitleri", (Panel), 18 Mart 1998, F.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Prof.Dr. Bahaeddin Ögel Konferans Salonu, F.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Eazığ
 7 - 
1999, "Mehmet Akif Ersoy'un Dilinden Çanakkale Şehitlerine Sesleniş", Bizim Külliye Dergisi, S.1, s.11-13, Elazığ
 8 - 
Aralık,2000, "M. Akif ersoy ve Terakki Anlayışı", (Konferans), 22.12.2000, Türk Ocakları Elazığ Şubesi Konferans Salonu, Elazığ
 9 - 
2000, "Hikayeciliğimiz ve Sait Faik" Bizim Külliye Dergisi, S.6, s.54-55, Elazığ
 10 - 
2001, "Edebiyat ve Eleştiri", Bizim Külliye Dergisi, S.8, s.11-13, Elazığ
 11 - 
Mart,2001, "Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale Zaferi", (Panel), 86. Yılında Çanakkale Zaferi ve Mehmet Akif Ersoy Paneli, 19 Mart 2001, F.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Prof.Dr. Bahaeddin Ögel Konferans Salonu, F.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Elazığ
 12 - 
Mayıs,2001, "Hz. Muhammed ve Toplumsal Güven", (Sempozyum), 30.05.2001, Edibe Can Müftülük Sitesi Türkiye Diyanet Vakfı Elazığ Şubesi, Elazığ
 13 - 
2002, Şiire ve Şaire Dair", Bizim Külliye Dergisi, S.12, s.25-26, Elazığ
 14 - 
2002, "Türk Kültürüne Hizmetleri Açısından Ahmet Kabaklı", Bizim Külliye Dergisi, S.15, s.25-26, Elazığ
 15 - 
2002, "Yahya Kemal Beyatlı'nın Şiirlerinde Dil ve Tarih Şuuru", Bizim Külliye Dergisi, S.15, s.20, Elazığ
 16 - 
Ocak,2002, "Yahya Kemal Beyatlı'nın Şiirlerinde Tarih ve Dil Şuuru", (konferans), 10.01.2002, Türk Ocakları Elazığ Şubesi Konferans salonu, Elazığ
 17 - 
Şubat,2002, "Ahmet Kabaklı'nın Hayatı ve Türk Kültürüne Hizmetleri", (Panel), Ölümünün Birinci Yıldönümünde Ahmet kabaklı Paneli, 08.Şubat 2002, F.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Prof.Dr. Bahaeddin Ögel Konferans Salonu, F.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Elazığ
 18 - 
Ekim,2002, "XIX. Yüzyıl Edebi Faaliyetlerimizin Fikri Temelleri", (Konferans), 24.10.2002. Türk Ocakları Elazığ Şubesi Konferans Salonu, Elazığ
 19 - 
Aralık,2003, "Ölümünün 67. Yıl Dönümünde Mehmet Akif Ersoy", Belediye Kültür Merkezi, (Konferans), 28 Aralık 2003, Elazığ
 20 - 
Ocak,2004, "Necip Fazıl Kısakürek ve Edebi Kişiliği", (Konferans), Türk Ocakları Elazığ Şubesi Konferans Salonu, 29 Ocak 2004, Elazığ
 21 - 
Mart,2004, "Şeyhu'l-Muharririn Ahmet Kabaklı", (Konferans), Türk Ocakları Elazığ Şubesi Konferans Salonu, 04 Mart 2004, Elazığ
 22 - 
Mayıs,2004, ""Ölümünün 21. Yıl Dönümünde Necip Fazıl Kısakürek",(Konferans), Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonu, 25 Mayıs 2004, Elazığ
 
 
Designed by Musa ÇIBUK © 2005 
| Aktif Ziyaretçi Sayısı: 311 | Toplam Ziyaret: 9084464 |